Om Awignam Astu namo sidham, Om sidhirastu tad astu astu ya namah swaha

Senin, Maret 28, 2011

Di Ubud - I Luh Oh

Tags : Kord Lagu Bali, Lirik Lagu Bali, Di Ubud Band, I Luh Oh
Author : Wayun 68
Credit  : http://bliyanbelog.blogspot.com


Em               Bm     C                       G
Bengong pedidi di beten lampu mercury
           Em          Bm     C               D
Di duur trotoar jalane metimpal sepi
     Em           Bm         C                                G 
Di kenehe tuah misi mekudang kudang rawat adi
       Em         Bm      C                D
Apa ja adi jani tusing inget ajak beliJumat, Maret 25, 2011

Bintang ft Anggi - Bani Mati

Tags : Kord Lagu Bali, Lirik Lagu Bali, Bintang Band ft. Anggi, Bani Mati
Author : Wayun 68
Credit  : http://bliyanbelog.blogspot.com
Intro    : G Em Am D     (2 X)


             G          Em
Pang mati Bli bani
            Am              D
Tuah Adi jiwatman Bli
                C              Am
Wantah Adi tresnan Bli
              G
Ane sujati

             G          Em
Pang mati Bli bani
              Am                         D
Yening Bli nguluk – nguluk Adi
                C             Am            G
Depang suba Karmane Bline ngisi


Selasa, Maret 22, 2011

Siep

Peteng dedet cara tengai tepet
tendas sakit kolongan seret
kuluk ngongkong jelema ngomong
sing nyak siep
sing nyak menep
mirib bungut sing matekep
jek siep... siep.. siep!!!


Panjer,
Maret 2011


Sabtu, Maret 19, 2011

4WD - I Luh Mai Luh

Tags : Kord Lagu Bali, Lirik Lagu Bali, 4WD, I Luh Mai Luh
Author : NN
Credit  : http://indowestlyric.blogspot.com
Intro    : Bm G Bm A
             Bm G A Bm
             Bm G A Bm

Bm
I Luh tusing ja melati
G
Tusing ja mawa ring hati
A
Nanging ada I Luh dini
Bm
Miik di keneh beline

Bm
I Luh tusing ja rembulan
G
Tusing ja bintang nyunarin
A
Nanging ada I Luh dini
Bm
Galang di keneh beline

Bm G A Bm


Kamis, Maret 17, 2011

Gowes Ke Padang Bay

Daweg Ngembak Geni niki, ring rahina Redite tanggal 6 Maret 2010, tiang sareng timpal-timpal sane seneng gowes (niki istilah sane anggen tiang ring kegiatan funbike) madue acara gowes ke Padang Bay. Daweg nika wenten pitung diri sane nyarengin acara puniki. Niki wantah acara seneng-seneng manten sambil olahraga. Nah, niki akidik photo-photo daweg acara gowes ke Padang Bay punika. Salam Fun Biker Gianyar!! ^_^


Senin, Maret 14, 2011

Pangaksama


OM Swastiastu.

    Angayu bagia uningayang titiang majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, duaning sangkaning paswecan Ida mawanang titiang sareng sami prasida muputang buku puisi bali anyar piniki, pinaka tugas tur angen titiang dasar sareng-sareng ngrajegang budaya sastra baline lwir ipun kadi puisi bali puniki.


    Dwaning tan hana wang swasta anulus majanten kantun makeh kakirangan ipun, tambet titiange kalintang taler wawu mlajah nyurat buku kadiniki. dwaning asapunika banget pinunas titiang majeng para pangwacen ngicenin piteket-piteket,angen bantang maripurnayang sasuratan puniki. Mantuk ring luwir kakirangannyane titiang nunas agung rena pangampura. Dumogi wenten pikenohnyane.

OM Santih, Santih, Santih, OM.

Gianyar, Februari 2011Sang sinurat

Kamis, Maret 10, 2011

4WD - Kangguang Malu

Tags : Kord Lagu Bali, Lirik Lagu Bali, 4WD, Kangguang Malu
Author : Dedy
Credit  : http://balisingasong.blogspot.com
Intro    : C F Dm Bb
             C F Dm Bb
             C

  
  F      
Mai adi gelut je beli
  Dm                         Bb        F                   C
Jani raga ajak dadua mejalan mesikang kenehe
  F   
Diapin lacur hidupe mangkin
 Dm                                    Bb          F                C
Sebet liang gelahang bareng de buin, de buin selselan


 C                     F
Ne penting raga pedaduan,
C                         Dm
Ne penting setata pedaduan
        Bb            C
Dingehang, dingehang                  Sabtu, Maret 05, 2011

Rahajeng Nyepi Isaka 1933

Nyepi Caka 1993.png

"Rahajeng Nyepi Warsa Anyar Isaka 1933"

Doumogi ring warsa anyar niki, napi je sane dados tetujon sameton sareng sami, sida kapolihin. Lan dumogi i raga sareng sami kenak-kenak lan rahayu, lan ngamolihang kerahajengan jagat sekala lan niskala. Astungkara!

Rabu, Maret 02, 2011

Tuma Teken Titih

Kacarita ada tuma, nongos di lepitan tilam anake agung. Ditu ia kapepekan amah, maan ngisep rah anake agung, kanti mokoh. Nanging I Titih nongos di selagan dingding anake agung. Dening ia ngiwasin I Tuma mokoh, lantas ia kema ngalih I Tuma. Satekede ditu, I Titih matedoh ngomong, “Inggih jero gede, angob pisan titiang, ngantenang jerone wibuh. Sinah jerone kapepekan ajeng-ajengan. Nanging titiang setata kakirangan amah, kantos titiang berag sapuniki. Yan wantah jerone ledang, titiang sareng iriki. Mangda titiang dados sisian jerone. Titiang pacang ngiring sapituduh jerone.”