Om Awignam Astu namo sidham, Om sidhirastu tad astu astu ya namah swaha

Selasa, Agustus 30, 2011

Fun Bike Pura Alas Arum

Acara fun bike niki sampun tigang sasih sane lintang. Wawu mangkin tiang prasida posting photo-photo daweg tiang sareng sameton-sameton tiang ring club sepeda "Kuwe-Kuwe" rauh nyarengin acara fun bike punika. Acara fun bike punika magenah ring jaba sisi Pura Alas Arum ring Batuan, Sukawati Gianyar. Acara puniki wantah anggen ngererah punia. Santukan saking manggal krama drika jagi ngawentenang "pembangunan" ring Pura Alas Arum. Inggih puniki akidik photo-photo daweg acara fun bike punika.


Kamis, Agustus 25, 2011

Nanoe Biroe - Baduda Ngidamang Bulan

Tags : Kord Lagu Bali, Lirik Lagu Bali, Nanoe Biroe, Baduda Ngidamang Bulan
Author : Badudapro
Credit  : http://www.badudapro.com


G             C       G
Yen bandingin Beli uling segi goba
D
Beli kuang cocok nampingin adi
G            C      G
Yen bandingin Beli uling segi ekonomi
D           G
Beli sing pantes mesanding jak adiSabtu, Agustus 20, 2011

Nanoe Biroe - Bangsat Teroris

Tags : Kord Lagu Bali, Lirik Lagu Bali, Nanoe Biroe, Bangsat Teroris
Author : NN
Credit  : http://onestop-lyrics.blogspot.com


Em
Bangsat teroris... Bangsat teroris...
G F#
Bangsat teroris... Bangsat!!! 2X

Em
12 Oktober 2002
Di Legian Kuta liu anake mati
Ulian para teroris teka ke Bali
Mengkeb-mengkeb ia ngeledaki bom
Bum Duar!!!


Selasa, Agustus 16, 2011

Karmapala

Kacerita Sang Panca Pandhawa sakadi Sang Dharmawangsa, sampun tutug suwen ida nyeneng ratu, 60 warsa raris karatone kaserahang ring putun ida, sane maparab Sang Pariksit, nyeneng ratu ring Astinapura. Sang Panca Pandhawa raris lunga saniasin sareng nem-nem, makadi Sang Dharmawangsa, Sang Bhima, Sang Arjuna, Sang Nakula, miwah Dewi Dropadi. Ida sareng sami masusupan ring alase. Jeg tanpa rarapan, saget wenten asu asiki nutug Sang Dharmawangsa.

Yening akudang sasih suwen idane sami manglalana ring alase, mangkin sampun rauh ring Gunung Imawan. Irika sami nglarang woga samadhi, ngastawa Ida Sang Hyang Parama Wisesa. Wusan mamuja malih nglanturang pamargi ngilehin bancang gununge. Kala irika Dewi Dropadi kantu, raris ida seda. Matur Sang Bhima, beli Sang Dharma cingakin dewi Dropadi, boya tulung ida. Masaur ida sang Dharmawangsa “Adi Sang Bhima eda adi sanget sedih, krana ia tresna ngayahin iraga ajak lelima. Nanging ia bas nganeh tresna teken Sang Arjuna paling teleb. Nah ene suba karmapalanne twara sama rata tresnanne.”


Kamis, Agustus 04, 2011

Meong-Meong

Meong-meong alih je bikul
Bikul gede-gede
Buin mokoh-mokoh
Kereng pesan ngerusuhin
Juk meng juk kul
Ije medem ditu nengkul
Juk meng juk kul
Ije medem ditu nengkul


Download
Meong-meong.mp3