Om Awignam Astu namo sidham, Om sidhirastu tad astu astu ya namah swaha

Senin, Maret 05, 2012

Dian ft. Raff 4WD - Pada Gelahang

Tags : Kord Lagu Bali, Lirik Lagu Bali, Dian, Pada Gelahang
Author : Arek Nempan
Credit  : http://bliyanbelog.blogspot.com


D
Ngelah tunangan ane sayangan
Bm
Sing lakar ada buin ne lenan
G                                                   D  A
Stata pedaduan raga nyalanang rasa
D
Sebet lan liang jele lan melah
Bm
Pada gelahang jani jalanang
G                                                          A
Raga jak dadua satya ken sekancan janjiKamis, Maret 01, 2012

I Bintang Lara

Kacrita ada anak makurenan madan Men Bekung teken Pan Bekung. Sedek dina anu lantas luas Men Bekung ajaka kurenane kalase ngalih saang. Di jalan bedak pesan kone Men Bekung, ditu lantas ia ngalih-alihin yeh, nepukin lantas tengkulak misi yeh turmaning yehe ento lantas inema. Disubane suud nginem yehe ento dadi prejanian lantas beling Men Bekung. Beh tengkejut pesan kenehne Men Bekung lantas morahan teken kurenanne, “Pan Bekung, Pan Bekung, nguda icang jeg beling suud nginem yehe di tengkulake?”

Masaut lantas Pan Bekung, ”Beh yen keto, pedas yehe ento ngranaang beling”. Keto pasautne Pan Bekung tur lantas malipetan mulih, buung ia ngalih saang. Tan kacrita di jalan, teked suba ia jumahne.