Om Awignam Astu namo sidham, Om sidhirastu tad astu astu ya namah swaha

Senin, Oktober 31, 2011

Downhill Penelokan Jilid 2

Dumun yen ten iwang, tiang polih cerita acara gowes (downhill) tiang sareng sameton-sameton club kuwe-kuwe, downhill saking Penelokan Kintamani. Nah, ring tanggal 9 Oktober sane lintang, malih tiang sareng timpal-timpal downhill saking panelokan. Niki sane kaping kalih. Ring acara gowes niki kasarengin olih 12 diri. Nambah malih kalih saking jumlah daweg acara downhill sane dumunan. Rauh ring Penelokan, sayonge kari akeh. Padahal daweg nika sampun siang, kira-kira wenten jam 06.15 semeng. Lian ken sayong, ring penelokan daweg nika krasa dingin pisan. Untung tiang sampun makta jaket tebel. Hehehehe... pengalaman daweg downhill sane dumunan. Saking Panelokan raris nglantur ke Gunung Kawi, Tampaksiring. Driki tiang sareng timpal-timpal polih mesiram ajebos ring tukade. Wihhh... jek krasa seger pisan toyane ring tukade punika. Wusan kenten nglantur budal sareng-sareng ke Gianyar. Inggih niki akidik photo-photo daweg acara downhill Penelokan jilid 2. ^_^Kamis, Oktober 27, 2011

Katak Dongkang

Peteng lemah hujan bales megrudukan
Katak dongkang pade girang ne mecande
kek kung kek kong 2x

Dingin pesan awak tiange ngetor
Nyemak saput ngojog bale
tur mesare


Download
Katak Dongkang.mp3

Jumat, Oktober 21, 2011

Dipa 'N Band - Mulih Luh

Tags : Kord Lagu Bali, Lirik Lagu Bali, Dipa N' Band, Mulih Luh
Author : Dedy
Credit  : http://balisingasong.blogspot.com


verse 1
G                             D                Em
Nguda       kekene        inguh      hatin

                          Bm          C
Tiange       jani     mengantosang

       C             G             D
Ragan       adi ne    di   hati

   


Senin, Oktober 17, 2011

Curik-Curik

Curik-curik semental alang-alang boko-boko
Tiang meli pohe
Aji satak aji satus keteng
Mara bakat anak bagus peceng
Enjok-enjokDownload
Curik-Curik.mp3

Selasa, Oktober 11, 2011

Swadharmaning Yowana

Para juri sane wangiang titiang
Taler sameton lanang istri sane tresna sihin titiang

Garjita dahat manah titiang saantukan sangkaning sih Ida Sang Hyang Widhi Wasa, titiang prasida mapupul masaduajeng ring ida dane sinamian saha polih galah maatur-atur samatra rahinane puniki pacang ngamiletin pamargin Dharma Wacana mapaiketan ring Hari Sumpah Pemuda sane mangkin. Mogi-mogi pamargi asapuniki sayan nglimbak kawentenannyane wastu sida ngawetuang jagat Baline Ajeg. Sadurung nglantur lugrayang titiang ngastiti ring Ida Hyang Widhi Wasa antuk ngaturang pangastungkara panganjali umat.

“Om Swastiastu”

Ida dane sareng sami sane wangiang titiang utamanyane pisan para Yowana sane banget tresnain titiang, ring galah sane becik puniki atur Dharma Wacana titiang sane mamurda “Swadharmaning yowana sane pacang ngajegang budaya bali antuk maparilaksana nganutin sesana”.Rabu, Oktober 05, 2011

Nanoe Biroe - Pemuda Elit

Tags : Kord Lagu Bali, Lirik Lagu Bali, Nanoe Biroe, Pemuda Elit
Author : Badudapro
Credit  : http://www.badudapro.com
Intro    : G-Em 2x


G  G/F#           Em
Beli mula pemuda elit,
C     C/B           Am
Pemuda ekonomi sulit
G        G/F#               Em
Nanging Beli sing kal berkelit
C     C/B               Am
Hadapi masa-masa sulit...