Om Awignam Astu namo sidham, Om sidhirastu tad astu astu ya namah swaha

Senin, Juni 28, 2010

Tembang Rare

Yen dumun daweg kari alit minab sameton sering mireng tembang-tembang rare. Yen tiang, sampun engsap akidik ring lirik ne. Tembang-tembang rare minakadi Meong-meong, Ratu Anom, Dadong Dauh, Kaki-kaki, Curik-curik, Mati delod pasih, Juru Pencar, miwah sane lianan. Dumun tiang sampun ngicen conto ne kalih, ring postingan Made Cerik lan Putri Cening Ayu. Nah, ne mangkin tiang coba ngicen lirik ne tambang-tambang rare sane kari inget tiang. Anggen istilah ne "refresing, mengenang kembali masa kecil". Hehehheheh.... sira uning sangkaning ngawacen lan nembangin malih tembang-tembang rare puniki, wenten kenangan utawi memori sameton daweg kari alit sane malih kaelingin. Inggih niki sane kari inget tiang.


Jumat, Juni 25, 2010

Nyambut Rahinan Saraswati

Beh, kuda kaden sampun tiang ngicen conto pidarta basa bali utawi pidato mabasa bali. Napi malih sane ngambil tema "Rahinan Saraswati". Beh, jek kuda kaden sampun contone. Ne mangkin malih tiang ngicen conto sane pateh. Sakewanten matiosan akidik ring daging pidartane. Inggih pang ten makeh tiang ngomong, niki sampun pidarta ne.


Senin, Juni 21, 2010

Cening Putri Ayu

Tags : Tembang Alit, Tembang Rare

Cening putri ayu
Ngijeng Cening jumah
Meme luas malu
Ke peken meblanje
Apang ade daharan nasi

Meme tiang ngiring
Nongos ngijeng jumah
Sambilan mekumpul
Ajak titiang dadue
Ditekani nyenggap gapin

Pelalian Cening
Kotak wadah gerip
Jaje megenepan
Ane luwung luwung
Bunga melah melah
Ambunane sarwa miyik


Download
Putri Cening Ayu.mp3

Jumat, Juni 18, 2010

Paruman Desa Pakraman Indik Bantuan

Ring sor puniki wantah imba utawi conto "kata sambutan" ring acara paruman desa. Tiang ngambil conto paruman indik bantuan saking pamrintah sane ngicen bantuan pompa lan jamban. Tema ne indik nincapang kesehatan krama ring dusun-dusun utawi desa-desa. Inggih pang ten makeh tiang, niki sampeun contone


Selasa, Juni 15, 2010

Sastra Peparikan

Antuk : Drs. I Wayan Wina

Dukuh "Ning Sujana, keto masih sisian bapa makejang ane ada dini di sekolahan, tuah lakar nutugang bebawosan tugas parembayanne malunan. Muah enu masih nganggon kekecape mapepet wandane maluan, sakewala bin acudik gati sisanne. Nah lakar kawitin bapa suba. Getu anggegetu ngaran gedeg. Buin ada kabawes getun, mirip pesanne, dadi gegetun artinne sedih. Gewal maarti tepak wiadin gebug. Geyuh, naah ne masih liu pesan artinne manut lengkara minakadi maarti lesu, kenyel, lempor, duhkita, miwah sedih. Gom masih dadua artinne. Gom ane kapertama dadi kagoman maarti kasub wiadin angob. Sakewala gom ane kaping daduanne ngaran gamel wiadin gisi. Gong ngaran ageng, gede, miwah kirangan. Gibah ngaran busana, panganggo kapica tanpa guna yening tan tulus ikhlas.


Sabtu, Juni 12, 2010

Di Ubud Band - Bulan Bintang

Di Ubud Band wantah silih tunggil band bali sane madewu akeh penggemar. Band niki beraliran Rock. Asalnyane saking Ubud. Minab nika mawinan wastan band dados ne Di Ubud Band (niki perkiraan tiang manten... hehehehhe!!). Personilnyane minakadi Tu Krisna (vokal), Cok Gus (bass), Gung Gepeng (gitar), Yori (keyboard) lan Tude (drum). Pertama tiang uning ring band niki saking tembang ne sane majudul Iluh Oh Iluh. Manis lan dalem maknane. Wentan malih tembang-tembang sane tiosan sane bagus minakadi Makenyem Je Adi, Kija Adi Ibi Sanja, I Love You, Bulan Bintang, miwah sane lianan. Nah, iseng tiang kumpul-kumpul ajak timpal lan ngaryanin kord gitar ne. Niki wantah pekaryan iseng-iseng, kord gitar tembang "Bulan Bintang". Minab yen wenten iwang utawi ten pas, ledangan gih!!


Kamis, Juni 10, 2010

Geguritan Niwatakawaca

Pupuh Sinom
 1. Pinih ajeng lan aturang
  Rasa bhakti ring Hyang Widhi
  Pamekas ring Sang Hyang Satra
  Maka Dewa Maring Aji
  Aji sastra sane suci
  Sadurung titiang mangatur
  Crita ne sampun kaloktah
  Niwatakawaca wiakti
  Ngiring dumun
  Ngaturang pangastung kara.
 2. Ne mangkin lantur critayang
  Wenten detia sane sakti
  Ten prasida ke kasorang
  Olih dewa sane sidi
  Wiadin manusa sane sakti
  Setata ngerusak ipun
  Sane wenten maring jagat
  Tur sami sane maurip
  Wastan ipun
  Wantah Niwatakawaca.

Senin, Juni 07, 2010

Made Cenik

Sira kari eling ring tembang alit "Made Cerik"? Minab akeh sampun sameton sane nenten kari eling ring tambang nika. Tiang gen jujur sampun lali masih ring tembang nika. Tiang wantah inget ring lirik bait pertama ne kemanten. Ah, iseng tiang browsing, eh polih lirikne ring blogne Bli Nyoman Martawan [http://potretbali.blogspot.com]. Suksma bli Nyoman sampun ngawentenang lirik tembang "Made Cerik" puniki ring internet. Minab sameton wenten memori kari alit ring tembang niki. Napi malih memori daweg SD. Beh, tiang yen inget kanti kenyem-kenyem pedidi, tan bina cara nak buduh. Hehehehehhe...... Seinget-inget tiang tembang niki pepes anggena ritatkala wenten sasolahan Tari Sang Hyang Jaran. Sakewanten tiang durung polih masih tembangne ring format .mp3. Kanggeang dumun wawu lirikne kemanten.


Sabtu, Juni 05, 2010

Sang Arjuna Nangun Tapa

Arjuna Nangun Tapa.jpg
Pic : http://batuanpainting.com
Kacerita Sang Hyang Indra kalintang sungsut santukan Ida mireng orti Indrloka pacang kagebugin olih Niwatakawaca, ratun raksasane ring Manimantaka. Genah jagate punika ring bongkol Gunung Mahamerune tanggu kelod. Niwatakawaca kalintang sakti dane polih panugrahan Sang Hyang Rudra, nenten seda olih detia, denawa, raksasa miwah dewa. Nanging yan wenten manusa-manusa sakti, manda dane tangar ring urip.

Indike punika karembugang olih Sang Hyang Indra kairing olih para Rsi kahyangane. Ida ngrincikang upaya pacang ngrereh kanti manusa sakti, sane prasida ngaonang Niwatakawaca, pradene rauh ngebug swargane. Kala punika kapireng kapir-kapiran orti Sang Arjuna sedek nangun tapa ring Gunung Indrakilane. Sang Arjuna pacang nunas kesaktian mangda molih ring payudan. Sang Hyang Indra sampun uning wantah, mula sengka anakenangun yasa mangda sida mapikolih, santukan gegodane kalintang akeh makadi pengliput wiyasan panca indrane. Mangda kayune nenten obah, patut teleb astiti bakti ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, ida stata ledang nganugrahin anake sane pageh ngawastawa ida.


Rabu, Juni 02, 2010

XXX - Ketemu Mantan

Tag : Chord Lagu Bali, Kord, Lirik, Lyric, XXX, Ketemu Mantan
Author : K0M1NG_Jr
Credit  : http://bliyanbelog.blogspot.com
Intro : C G F

     C                          G                F
Ngilangin inguh iseng jani pesu melali
                                                                    C G F G C
Sing medaya sagetang nepukin mantan tunangan
                             G
Disubane mekelo raga sing taen ketemu
F                            Fm           Am
Ooo... liang kerasa atin tiange jani

*
                Em
Kengken kabare ne jani
F                        C           G       Am
Apa ke suba ngelah tunangan
              Gm
Kenyem manis ne nyautin
     F                    G
Ngorahang nu pedidi