Om Awignam Astu namo sidham, Om sidhirastu tad astu astu ya namah swaha

Senin, Mei 31, 2010

Cecangkriman

pengeng.jpg
Cecangkriman inggih punika cacimpedan sane mabentuk lagu utawi tembang. Biasane ngangge tembang madya utawi pupuh. Umumne ngangge Pupuh Pucung. Minab wenten sametin sane durung polih ngwacen indik cacimpedan, dados driki malih wacen ring artikel tiang indik Cacimpedan. Kenten taler yang durung polih ngwacen indik Pupuh, niki link ne artikel indik Geguritan Utawi Tembang Pupuh. Inggih ring sor niki wantah conto-conto utawi imba Cecangkriman :


Jumat, Mei 28, 2010

XXX - Salahkah Mencintaimu

Tag : Chord Lagu Bali, Kord, Lirik, Lyric, XXX, Salahkah Mencintaimu
Author : C4P1L_Jr
Credit  : http://bliyanbelog.blogspot.com
Intro : G Em C D

G                                        Em
Terbayang saat bersamamu
C                                             D
Melewati hari penuh canda tawa
G                                         Em
Kurindu manisnya senyummu
C                                             D
Hangatnya pelukan tak lagi temani
C                                             D
Semua tlah hilang tinggal kenangan
C                                             D
Terpisah cinta karena perbedaan


Rabu, Mei 26, 2010

Bunga Di Ati

Olih : Bliyanbelog

Yan tolih melahang
Nak mula cara pragina
Lengen lantang batis dawa
Bangkiang rengkiang cara biola
Ngae kenehe uyang paling

Yan tolih melahang
Nak mula cara penyanyi
Munyi halus nelusuk ati
Paras ayu buka selebriti
Sing taen absen kaipiang


Senin, Mei 24, 2010

Nanoe Biroe - Muani biasa

Tag : Chord Lagu Bali, Kord, Lirik, Lyric, Nanoe Biroe, Muani Biasa
Author : Original Cassette
Credit  : http://bliyanbelog.blogspot.com
Intro : D F# D7 G

 D                       F#
Adi ngambul sing nyak males sms uli Beli
D7             G
Ulian Beli enu masih ngeroko
D                       F#
Adi gedeg sing nyak ngangkat telpun-telpun uli Beli
D7                        G
Ulian Beli sing nyak ngembus anting-anting

*
D             F#      D7                G
Sing dadi keto Adi... Sing dadi keto Adi......... 2x


Jumat, Mei 21, 2010

Perpustakaan Mapikenoh Nincapang Kaonengan Ngwacen

Ibu guru miwah para semeton sami sane baktinin titiang,
Sadereng nglanturang matur, lugrayang riin titiang ngaturang panganjali umat

"Om Swastiastu"

Ibu guru miwah para semeton sami sane baktinin titiang,
Pangayubagia aturang titiang majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, duaning sangkaning sih asung kerta wara lugrahan Ida, mawinan titiang pingkalih ida-dane sida mangguh karahajengan, kacunduk rahinane mangkin. Gargita manah titiang riantuk kapaica galah matur samatra nganinin indik "Perpustakaan Mapikenoh Nincapang Kaonengan Ngwacen".

Yening pikayunin, makasami anake sane naenan ngranjing ring pendidikan formal sampun ngawikanin indik napi perpustakaan punika. Perpustakaan mawit saking kruna pustaka sane mateges buku–buku miwah saluir bacaan tiosan. Anake utawi lembaga, sane akeh madue buku, raris buku bacaan punika kagenahang ring ruangan sane gumanti khusus pinaka ruang baca, ruangan punika kabaos perpustakaan. Duaning asapunika metu raris parinama minakadi perpustakaan pribadi, perpustakaan sekolah, perpustakaan umum, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan daerah, miwah perpustakaan nasional.


Selasa, Mei 18, 2010

Sang Subali Mayuda Lawan Sang Sugriwa

Wenten katuturan Rsi sane kalintang pradnyan maparab Begawan Gotama lintihang Brahmana Putra. Ida madue putra tigang diri, sane mapesengan : Sang Subali, Sang Sugriwa miwah Diah Anjani. Biang Idane maparab Dewi Naraci. Munggwing kesaktian Sang Subali miwah Sang Sugriwa sampun kaloktah tur kasumbung ring jagate, nyidayang ngasorang Sang Prabu Rahwana ratune ring Alengka, sane kabawos sakti mandraguna. Sang kalih punika karuruh olih Ida Bhatara Indra, sawireh kapikayun antuk Ida wantah Sang Subali sane nyidayang nandingin Sang Mahesa Sura miwah Sang Jata Sura, sane kabawos purusa parikosa.

Tan kacaritayang pemargin Ida, kancit kacunduk genah patapn Sang Subali miwah arine Sang Sugriwa. Nyingak sepengrawuh Ida Bhatara Indra, raris Sang kalih pranamia nyubakti ring Ida Bhatara Indra. Ida Bhatara Indra raris ngandika,"Udug Dewa Subali muwah Sugriwa, pastika sampun I Dewa makesiab risapang rawuh Bapane tan pesangkan.


Sabtu, Mei 15, 2010

XXX - Yen Suba Ngelah Tunangan

Band XXX (baca : triple-x) wantah silih tunggil band bali favourit tiang. Sampun saking dumun tiang demen ring band niki. Sakewanten meweh pisan ngererh lirik lagune ring internet. Napi malih ngerereh kord gitar ne. Beh, jek keweh pesan. Nika mawinan iseng-iseng tiang ajak timpal-timpal nyoba-nyoba ngaryanin kord gitar tembang-tembang XXX niki. Nah ne pertama wantah tembang "Yen Suba Ngelah Tunangan" niki. Napi mawinan niki ne pertama? Hehehehehe... santukan tembang ne manisa pisan. Jek kanti mati asane nu luung tembang niki. Inggih niki sampun lirik lan kord ne.


Selasa, Mei 11, 2010

Pura Andakasa

pic : http://dedari.blogspot.com
Pura Andakasa wantah silih tunggil pura kahyangan jagat sane magenah ring Banjar Pakel Desa Gegelang Kecamatan Manggis, Karangasem. Pura niki kawangun antuk konsepsi Catur Loka Pala lan Sad Winayaka. Pura sane kawangun antuk konsepsi Catur Loka Pala inggih punika empat pura sane dados "pemujaan empat manifestasi Tuhan/Ida Sang Hyang Widhi Wasa" mandane umat sedharma ngamolihang rasa aman lan kerahayuan. Empat pura nika wenten ring kutipan Lontar Usana Bali.


Sabtu, Mei 08, 2010

Cacimpedan

Cacimpedan ring Bahasa Indonesia nika pateh sekadi "Teka-Teki". Cacimpedan puniki anggen pangulir budi, rikala magagonjakan utawi macanda. Linggaipun: "cimped", artinipun: bade (takeh), polih pangiring "an", dados: cimpedan, raris kaduipurwayang, dados: "cacimpedan", artinipun: bade-badean. Cacimpedan puniki sampun ketah utawi lumrah, kariinin antuk lengkara pitaken: Apake......? Ring sor puniki wantah imba utawi conto-conto cacimpedan. Minab wenten sameton sane tau utawi uning ring jawabanne?


Rabu, Mei 05, 2010

Lolot - Lakar Kurenan

Tag : Chord Lagu Bali, Kord, Lirik, Lyric, Lolot Band, Lakar Kurenan
Author : Mankz_7
Credit : http://www.chordfrenzy.com
Intro : C F Am G C F G

C                  F           G             C
Suwe sampun iragene nyalanang demen
C                    F              G                 C
Pirengang mangkin ne beli malih nyekenang
C           F               G                  C
Apekeh saking sujati tresnan adine


C                    F                G               C
Pineh-pinehang apang tusing maseselan
C                F                  G            C
Yening tusing buin ade rase jak beli
C                   F                G           C
Luwungan sube ragan adine megedi
C                  F              G                   C
Ketimbang adi mogbogin dewek pedidi
C                    F                   G            C
Makseyang rage ulian pedalem jak beli


Minggu, Mei 02, 2010

Satak Juta

Olih : Mas Ruscitadéwi

Pis satak juta rasayang tiang bek sajan. Kéwala pis amunto sing ada artinné yéning bandingang tekén tresnan matua luh muani sané setata aptiang tiang.

“Yéning ulian pipis satak juta tiang nyidayang makatang rasa tresnan mémé bapanné Bli Madé kurenan tiangé, sinah luung pesan,” kéto tiang mapitungan padidi, sambilang nyuahin Luh Éka pianak titiangé ané adiri.

Tiang tusing bisa ngampet demen, suba marawat di matan tiangé, Luh Éka kaempu lan kasayangin olih Pekak lan Dadongné.

“Dumadak ulian pipis satak juta ento, I Mémé lan I Bapa nyak las nrima tiang dadi mantu, dadi kurenanné Bli Madé,” kéto tiang ngrimik padidi. Luh Éka pianak tiangé matolihang, mirib ia marasa héran méméné mamunyi padidi, kéwala ia sing matakon. Becat-becat ia nyemak tasné, turin malaib menék ka mobil, ané lakar setirin tiang.