Om Awignam Astu namo sidham, Om sidhirastu tad astu astu ya namah swaha

Minggu, November 27, 2011

Nanoe Biroe - P.S.D.B

Tags : Kord Lagu Bali, Lirik Lagu Bali, Nanoe Biroe, P.S.D.B
Author : NN
Credit : http://onestop-lyrics.blogspot.com

Bm G A Bm
Para semeton sareng sami ne wangiang titiang
G A
Ngiring sareng-sareng mekumpul di sarang baduda
B G A
Cenik kelih, luh muani, lacur sugih, panjak agung
Bm G A F#
Ento tusing ja pengalang iraga dadi besik metimpal...


Rabu, November 23, 2011

Kamusbali.com

Ring postingan Kamus Bali Online, wenten komentar saking sameton bali. Ipun maduwe pakaryan becik, pateh ngaryanin web sane ngicen layanan translate Bahasa Bali ke Bahasa Indonesia. Nambah malih asiki yowana bali sane maduwe pakaryan becik lan aksi nyata "ajeg bali". Tiang pribadi salut ring pakaryan ipun lan ngaturang suksma banget.

Web niki maduwe alamat ring www.kamusbali.com. Tampilan web ne simpel lan nenten ruwet. Niki nilai plus kapertama saking tiang. Sampun kenten web niki nenten meweh kaanggen ritatkala jagi ngrereh translate Bahasa Bali ke Bahasa Indonesia utawi sebalik ne. Niki nilai plus kaping kalih. Sakewanten asiki kirang ne ring web niki, Database kata-kata ne kirang lengkap. Minab pungkuran ring admin web mangda malih nambahain databasenyane. Inggih, screenshot web kamusbali.com sekadi puniki!


kamusbali.jpg

Sabtu, November 19, 2011

Rahajeng Saraswati November 2011

Rahajeng Saraswati Nov. 2011.jpg

"Rahajeng Rahinan Saraswati
dumogi iraga sareng sami ngamolihang kerahayuan"

Selasa, November 15, 2011

Mejangeran

Jangi Janger, sengsenge sengseng janger,
Sengsenge sengseng janger.
Serere nyomane nyore.
Kelap kelap ngalap bunga
Langsing lanjar pamulune nyandat gading
Jalan jani mejangeran
Seledet enyorina tiyang
Arasijang jangi janger, arasijang jangi janger
Arasijang jangi janger, arasijang jangi janger.

Jangi Janger, Sengsenge sengseng janger,
Sengsenge sengseng janger.
Serere nyomane nyore.
Kelap kelap ngalap bunga
Langsing lanjar pamulune nyandat gading
Jalan jani mejangeran
Seriang ngentur rora roti.


Download
Mejangeran.mp3 via 4shared

Sabtu, November 12, 2011

Nanoe Biroe - Matur Suksma

Tags : Kord Lagu Bali, Lirik Lagu Bali, Nanoe Biroe, Matur Suksma
Author : Badudapro
Credit  : http://www.badudapro.com
Intro    : E-C-G-D  2x


E                          G                G
Sang Hyang Widhi, matur suksma

D                 E
antuk galah lan urip

C                       G
Matur suksma Meme lan Bapa,

D                    Am
sampun ngedenang Tiang

Bm                             C
Suksma matan ai, apah, bayu, akasa

D
Sampun nguripin gumi...Selasa, November 08, 2011

Belibis Putih

Kacrita ada bendega madan Narajana. Ia nongos di pesisi kelod. Sadina-dina Narajana ngalih be di pasih. Narajana negakin jukung sambilanga mamancing. Di kenkene ia masih makena jala. Tibanan suba Narajana nyalanang geginane ento.

Jani Narajana merasa sebet. Sawireh uli semengan pancinge tonden ada ngamahin. Kanti tengai Narajana tusing maan be angan aukud. Basangne marasa seduk. Awakne marasa panes. Peluhne nyrekcek sawireh panese ngentak.

Narajana ngliwat ka tengah pasihe. Ditu ia nepukin parangan gede. Pesu kenehne bakal mareren. Mawinan ia tuun, laut ngagah bekel. Ungkusan bekelne misi sangu asambekan. Tipat galeng duang bungkul. Pesan lindung akaputan. Sambel isen macakcak misi uyah kusamba atemelosan.


Jumat, November 04, 2011

Index Satua Bali

Ring blog tiange puniki wenten postingan sane ngranjing ring "kategori" satua bali. Dumun daweg kari SD, tiang seneng pisan ring satua bali. Napi malih Bapak Guru Bahasa Bali tiang ring SD daweg nika, Bapak Nyoman Panjer, duew pisan mesatua bali. Akeh sampun satua-satua sane kaicen olih bapak guru. Suksma pak!

Nah, ring postingan ne mangkin, tiang jagi ngaryanian index utawi daftar postingan indik conto-conto satua bali. Tetujonipun mangda sameton-sameton bali sane ngrereh conto satua bali, sida gelis ngamolihin napi sane karereh. Inggih niki sampun indez satua bali ring blog niki!