Om Awignam Astu namo sidham, Om sidhirastu tad astu astu ya namah swaha

Jumat, Februari 25, 2011

Nanoe Biroe - Nak Mula Kuangan

Tags : Kord Lagu Bali, Lirik Lagu Bali, Nanoe Biroe, Nak Mula Kuangan
Author : Wayun Nempan
Credit  : http://bliyanbelog.blogspot.com


C          Em         Am
Beli nak mula kuangan

               F                  Em                 Dm
Kuang bagus, kuang duweg, kuang sugih

C             Em          Am
Nak mula Beli kuangan

              F                   Em                  Dm
Kuang tegeh, kuang mokoh, kuang kedas


Bersambung....

Senin, Februari 21, 2011

XXX - Luwung Sing Luwung

Tags : Chord Lagu bali, Lyric Lagu Bali, XXX, Luwung Sing Luwung
Author : Crew CakDag
Credit  : http://bliyanbelog.blogspot.com
Intro    : A D E

A D E A E
He bajang-bajang ne sing nglah tunangan to ngudiang jumah nyekeb kadi buah
A D E
Mai je mai raga mekenalan yening sing kenal ngranayang sing sayang oo..o

A D E F#m
He bajang-bajang ne sing nglah tunangan to ngudiang bengong care sampi ompong
D A E F#m
Mai je mai ajake melali tiyang nu pedidi sing ngelah tunangan oo…o


Jumat, Februari 18, 2011

Pidarta Bali Piodalan Saraswati

“Om Swastiastu”

Bapak Kepala Sekolah sane wangiang titiang.
Para Guru-guru sane wangiang titiang.
Lan Stap Pegawe miwah Para Siswa sami sane kusumayang lan tresnasihin titing.

Sakaning sih pasuecan lan asung kerta waranugraha Ida, prasida titiang ngiring ida dane sareng mamangguhan karahayuan. Ring genahe sane becik punuki, ritatkala nyarengin pacentokan pidarta Basa Baline, lugrayang titiang matur amatra sane mamurda “Piodalan Saraswati”.


Senin, Februari 14, 2011

Nanoe Biroe - I Luh Suba Mati

Tags : Chord Lagu Bali, Lyric Lagu Bali, Nanoe Biroe, I Luh Suba Mati
Author : NN
Credit : http://onestop-lyrics.blogspot.com


    C                        Em
Bes amonto ban beli nyayangin i luh
          F                     G
Lemah peteng beli  i luh ne ngelahang
          C                               Em
Nanging jani i luh megatin tresna kapining beli
          F                                G
Ulian ragan i luhe maan nak muani ne sugihan...


Rabu, Februari 09, 2011

XXX - Kanti Mati BTA

Tags : Kord Lagu Bali, Lirik Lagu Bali, XXX, Kanti Mati BTA
Author : Original [XXX]Bali Facebook
Credit  : http://www.facebook.com/note.php?note_id=405034968522

C                     G          Am            Em
Yening anak demen, demene bes kaliwat
F                       C      G
Tusing bisa ngorahang ape

C                  G          Am         Em
Patuh teken adi, suba beli ngorahang
F      G                     C
Nanging adi meled buin nakonang

Intro : C G Am Em F C G
          C G Am Em F G C
Solo Melodi


Sabtu, Februari 05, 2011

Sang Sutasoma Dados Caru

Wenten katuturaran sang Purusada, Prabhu Yaksa ring Ratna Kanda. Ida Parya ngaturang punagi ring ida Bhatara Kala, antuk para ratu satus diri. Nika ngawinang Ida nglurug jagat. Singalane praya ngejuk sang Prabhu Jaya Wikrama. Santukan Ida Sang Prabhu Jaya wikrama kalintang sura wira ring payudhan, raris yudhane rames pisan kadi segara angalun, suaran kuda, gajah lan raksasane kadi ombak ngrebahang gunung. Duaning asapunika yudhane sang jaya wikrama raris seda. Atman idane ngungsi suarga loka. Nike ngawinang sang purusadha kalintang kosekan ring kayun. Santukan asapunika sang purusada nglurug jagad widharbane ngantos sang prabhu keni cidra raris kabrasta lan kakeberang.

Sesampune jangkep polih ratu satus diri, irika sang purusada wau ngaturang punagi punika ring ida bhatara kala. Ida bhatara kala nenten nerima punagi punika santukan nenten medaging prabhu astina ida sang sutasoma. Tan asue sang prabhu purusada lan balawadwa raksasane raris nglurug jagad astinane praya ngejuk sang sutasoma. Kocap sang sutasoma duke pinaka rikala mapikayun nabdabang indik karahayuan jagad antuk kawelasan idane ngaksi jagat astinane kausak, ida makayun nyerahan angga mangda sang purusada jangkep naur punagi tur jagat astinane prasida rahayu. Asapunika wantah kadharman sang nglaksanayang budhacitta. Patut ngardiang kirti makalarapan mikolihang pamargi nincapang budhaloka.


Rabu, Februari 02, 2011

Tisna ft. Dian - Adake Tresna Sujati

Tags : Kord Lagu Bali, Lirik Lagu Bali, Tisna ft. Dian, Adake Tresna Sujati
Author : Wayun Nempan
Credit  : http://bliyanbelog.blogspot.com
Intro : G D Em C (2x)

Em          Bm    C           G
Mekita ngeling ulian tresna
Em           Bm      C           G
Setata ngenang kisah ne lara
Em             Bm   C                 G
Ngelah tunangan sing taen melah
Em             Bm  C         D
Setata nyakitin atin tiange