Om Awignam Astu namo sidham, Om sidhirastu tad astu astu ya namah swaha

Kamis, Desember 30, 2010

Tahun Baru 2011

Tahun Baru 2011.png

"Happy New Year 2011"

Doumogi ring warsa anyar niki, napi je sane dados tetujon sameton sareng sami, sida kapolihin. Lan dumogi i raga sareng sami kenak-kenak lan rahayu.

Selasa, Desember 28, 2010

Di Ubud - Makenyem Je Adi

Tags : Chord Lagu Bali, Lirik Lagu Bali, Di Ubud Band, Makenyem Je Adi
Author : Dedy
Credit : http://balisingasong.blogspot.com


C              Em                               F
Yadiastun adi pidan liu anake ngorahang adi....
   G       C
Kene keto
         C                                       Em                             F
Nanging beli tusing mekirig sawireh tresnan beline sujati
        G       C
Kapining adi
       F      Am    F
Solah adine ipidan
                                              Em    C
Sampunang ento anggon seselanMinggu, Desember 26, 2010

Nanoe Biroe - Mejalan Megae

Tags : Chord Nanoe Biroe, Lyric Nanoe Biroe, Nanoe Biroe - Mejalan Megae
Author : Wayun Nempan
Credit : http://bliyanbelog.blogspot.com
Intro    : C Dm F C


                    C                                     Dm
Om Swastyastu matan ai, Om Swastyastu semeton sami,
            F                                      C
suksma Hyang Widhi, nunas margi ne becik...
          C                                         Dm
Astungkara gumi mekenyem, Astungkara Tiang seger-seger,
             F                                       C
Suksma Hyang Widhi,... nunas wara nugraha...


Chorus:
Dm        F                    C
Dewa-Dewi nunas margine becik...
Dm         F
Meme Bapa...Jumat, Desember 24, 2010

Bahasa Bali Pinaka Jalaran Ngajegang Bali

Om Swastyastu,

“Buk, canang yang ini berapa satu?” minab punika bebaosan sane ketah lumrah iraga pireng ring tepengan aab kadi mangkine. Napi mawinan sapunika? Minab iraga sane nruenang kimud ngangge, inggih punika basa bali sane ring aab kadi mangkin sayan sue sayan ngidikang anak sane ngangge mabebaosan utawi berkomunikasi. Tios kadi kahanan ring dumun daweg basa bali kantun pinaka basa utama ring bebaosan utawi komunikasi. Yening mangkin wenten anak matumbasan kadi wau ngangge basa bali ”buk canang sane niki aji kuda asiki?” pastika sampun lian antuk iraga mirengang, wenten manah sane nuldul tatkala mireng anak mabaos kadi punika, santukan basa bali punika dahat luih manut ring tata titi basanyane taler madue pangargan sane mautama ring sajeroning angge mabebaosan.

Ring tanah bali puniki raga embas pinaka pabesen saking Ida Hyang Parama Kawi majalaran iraga manumadi dados jadma bali, jagi ngangganin utawi miara tetamian saking leluhur iraga. Nenten sios marupa warisan budaya pamekas basa kalih sastra kawi bali druene, sane dahat kasumbung luwih ring jagate. Punika awanan sapunapi antuk ngwerdiang kalih nglimbakang basa Bali iraga sareng sami, pamekas para anom-anome mangda ngawit mangkin sayan seneng malajahin utawi nelebin basa bali. Basa bali sane kasub ring jagate, pinaka basa daerah sane madue pangempon dahating akeh ring nusantara puniki.


Rabu, Desember 22, 2010

4WD - Backstreet Lover

Tags : Chord Lagu bali, Lyric Lagu Bali, 4WD Band, Backstreet Lover
Author : Capil "68
Credit  : http://bliyanbelog.blogspot.com
Intro    : Am  C  G  Am  G-Am
             Solo Melodi

Am                   C             G
Yening suba tresna jak dadua
               Am       G   Am
Sing ngitungang apa
Am             C              G
Diastun rerama tuara lega
         Am           G         Am
Iraga jak dadua medemenanSenin, Desember 20, 2010

Ngrajegang Kasusilan

"Om Swastiastu"

Bapak Kepala Sekolah sane wangiang titiang.
Bapak lan Ibu Guru sane baktinin titiang.
Miwah Para Sisia sami sane kusumayang lan tresnasihin titing.

Angayubagia pisan titiang polih ngemiletin pacentokan mapidato puniki. Titiang uning ring padewekan belog, jugul apunggung, tur pangkah milu-milu tuung. Meled manah titang sareng ngrameang Wali Warsa sekolah.

Para semeton sinamian, pakrimikan para penglingsire, muah surat kabare mungguing kawentenan I raga, para truna trunine sampun keni pinungkan kemerosotan moral, wastanin titiang ngandap-ngesorang kasusilaan. Wiakti makeh pracihnan ipun, umpami: kaping siki, para gurune pakrengkeng pakrimik, ngandikayang hasil evaluasi para sisiane mangkin makeh sane ring sor patakon, tur kocap tan prasida urukang. Jengah manah titiang miragiang indike puniki. Praciri kaping kalih, makeh para trunane oneng mapunyah-punyahan, katagihan tuak arak, miwah miras sane tiosan. Yening sampun punyah, napi malih sampun keni narkoba, narkotik obat berbahaya punika.


Sabtu, Desember 18, 2010

Nanoe Biroe - Timpal Ngamah Timpal

Tags : Chord Lagu Bali, Lyric Lagu Bali, Nanoe Biroe, Timpal Ngamah Timpal
Author : Wayun Nempan
Credit  : http://bliyanbelog.blogspot.com


      C                                 Em
Adekeh sakit rase sakitan uling ene
      Am                                G
Adekeh sebet rase sebetan uling ene
         C                                              Em
Tunangan tiange ne sayang jani plaibang timpal
            Am                                     G                     C       Am      G
Timpale ne percaya jani melaibang tunangan didurin tiang


Reff :
C                          Am       F          C        G
Timpal ngamah timpal keto sial tiang ngelah timpal
C                          Am           F         C       G
Timpal ngamah timpal adekeh walesan ane setimpal


Kamis, Desember 16, 2010

Galeri Photo Pelebon Raja Ubud

Nyambung ring postingan tiang sane dumun, ring postingan Galeri Photo Pelebon Raja Peliatan IX, nah ne mangkin tiang mosting photo-photo daweg upcara pelebon Raja Ubud, Tjok Agung Suyasa. Upacara niki sampun kalaksanayang ring tanggal 15 Juli 2008. Beh, wawu mangkin tiang ngidang mosting photo-photo upacara punika. Niki pateh tiang ngambil saking koleksi photo timpal tiange. Santukan tiang nenten prasida mase rauh nyaksinin upacara pelebon punika. Lacur... lacur!!


Selasa, Desember 14, 2010

4WD - Curahan Hati

Tags : Kord Lagu Bali, Lirik Lagu Bali, 4WD Band, Curahan Hati
Author : Capil "68
Credit  : http://bliyanbelog.blogspot.com


G         D         Em       Bm           C   
Adi jegeg dingehang jani pirengang
               G        Am              D
Tembang puniki curahan hatin beline
G        D            Em      Bm         C
Adi jegeg sampunang adi sengsaya
            G        Am          D
Tresnan beline sujati ken adiMinggu, Desember 12, 2010

Pura Goa Lawah

Silih tunggil pura kahyangan jagat ring Bali inggih punika Pura Goa Lawah. Pura Goa Lawah sawetara wenten 49 Km saking Kota Denpasar, tepat ne magenah ring Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan, Klungkung utawi sawetara wenten 10 km nganginang Kota Semarapura. Wenten munggah ring Atharvaveda VII.107.1

Bhatara Tengahing Segara
Ava divas tarayanti
Sapta suryasya rasmayah.
Apah samudrriya dharaah. (Atharvaveda VII.107.1).

Artinya :
Sinar tujuh matahari itu menguapkan secara alami air laut ke langit biru. Kemudian dari langit biru itu hujan diturunkan ke bumi. Tuhan menciptakan alam dengan hukum-hukumnya yang disebut rta. Matahari bersinar menyinari bumi. Air adalah unsur terbesar yang membangun bumi ini.

Saking daging Atharvaveda nika, ring tradisi Hindu di Bali, Ida Sang Hyang Widhi ring manifestasi Ida "sebagai" Dewa Laut utawi Bhatara Tengahing Segara, raris kawangun Pura Goa Lawah.


Jumat, Desember 10, 2010

Bintang Band - Satya

Tags : Kord Lagu Bali, Lirik Lagu Bali, Bintang Band, Satya
Author : Wayun Nempan
Credit  : http://bliyanbelog.blogspot.com

G
Adi nakal beli nu nyayangin
Em
Adi selingkuh beli nu nyayangin
C
Adi sing taen nepatin janji
        D
Beli masih nu nyayangin


G
Sing ada keneh beli megatin
Em
Sing ada keneh beli naduanin
C
Yadiastun solah adine
         D
Suba keliwat batesSelasa, Desember 07, 2010

Galungan Lan Kuningan

galungan lan kungingan.png

"Rahajeng Rahinan Jagat Galungan lan Kuningan, Budha Kliwon Dungulan, 8 Desember lan Saniscara Kliwon Kuningan, 18 Desember 2010. Dumogi antuk Asung Kertha Waranugrahan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, iraga sareng sami ngamolihang kerahayuan sekala lan niskala. Astungkara!!"

Minggu, Desember 05, 2010

Nanoe Biroe - Positif Tresna

Tags : Kord lagu Nanoe Biroe - Positif Tresna, Lirik Nanoe Biroe - Positif Tresna
Author : Admin
Credit  : http://badudapro.com/
Intro    : E-C#m-F#- B (2X)

E                      C#m
Beli tusing lakar percaya,
     F#                   B                      E
Yadiastun ada anake ne nyelekin Adi,
                   C#m
Beli tusing lakar ngugu,
     F#                       B                         A
Beli tusing ragu indik tresnan Beli jak Adi...
          F#                      A                     B
Beli seken demen jak Adi, seken-seken teresna, eh...


*
E                      C#m
Beli tusing lakar perduli,
          F#                   B                 E
Teken memory, masa lalu adine pidan
                   C#m
Beli tusing lakar ngugu,
      F#                      B                         A
Beli tusing ragu indik tresnan Beli jak Adi...
                 F#            A                  B
Ragan Beli positif thinking, Beli positif feeling...Sabtu, Desember 04, 2010

Marco Band - Sakit Ati

Tags : Kord Lagu Bali, Lirik Lagu Bali, Marco Band, Sakit Ati
Author : Wayun Nempan
Credit  : http://bliyanbelog.blogspot.com
Intro : A D (2X)

A                                                   D
Dugas pidan adi mejanji sayang ken beli
A                                                            D
Ucapan adi ngorahang sayang sing ngidang ngengsapang
F#m   E            D
Adi setata ngae demen
F#m   E                D
Adi setata ngorahang sayangKamis, Desember 02, 2010

Bukit

Bengong
Bengong dini pedidi
Di duur bukit
Di beten langit
Sanje ne pingit

Ningil
Nengil tiang ditu
Di duur bukit batu
Medesir angin nimpalin
Sepi ne ada di hati

Surya ne anget
Sanje ne pingit
Sing ngidang ngilangin
Sepi ne ada di hati

Joh sawat peningalan
Nerawang nembus awan
Tan kerasa
Ngetel yeh peningalan
Anget

Minab Sang Hyang Surya
Wantah saksi dini
Tiang pedidi


Bukit Jati,
Desember 2010


Selasa, November 30, 2010

Nanoe Biroe - Anak Kost

Tags : Kord Lagu Bali, Lirik Lagu Bali, Nanoe Biroe, Anak Kost
Author : Wayun Nempan
Credit  : http://bliyanbelog.blogspot.com
Intro    : G Em (2X)


G                             Em
Di kamar cenik kuangken 3×3 meter
G                             Em
Ditu beli ngidem mengantiang semeng
             Am            
Joh ken rerame sing ngajak nyame
      G
Beli kapah kapah ngerasayang tresne
           Am
Kapah medaran ne jaan-jaan
      D
Sai-sai wareg ben mi instant


Minggu, November 28, 2010

Satua Bali : Anak Ririh

Pan Karsa ajaka pianakné muani nanggap upah ngaé sémér di sisin rurungé gedé. Uli semeng makasanja ia ajaka dadua tusing marérén magaé, sajawaning dinuju madaarné. Kenehné apang gegaéné enggal pragat, tur lantas nampi upahné. Telung dina ia magaé tan parérénan, séméré suba dalem, ngantiang pragat. Kendelné tara bakat ban nuturang. Buin awai magaé, pedas ia bakal nampi upah liu. Tan critanan maniné semeng séméré lakar katampiang tekén ane mupahang. Petengné sagét ujan bales pesan madulurang angin. Apeteng Pan Karsa tusing bisa pules ngenehang gegaéné. Takut séméré bek kaurugin tanah. Maniné nu ruput ia ajaka pianakné nelokin séméré, sambilang ngaba tambah. Saja lantas séméré bek aji tanah. Pianakné sedih mapangenan. Pan Karsa masih mapangenan. Makelo ia bengong, mangenang kalacuran déwékné. Nangingké ia ngalih daya, apanga gegaéné aluhan. Lantas ia ngomong tekén pianakné. “ih cening, de cai keweh, buin akejep dong ilang tanahé ané ngurugin séméré né.”Ditu lantas Pan Karsa ngantungan baju muah capilné ditongosé ngantungan buka ané suba-suba. Pianakné masih nuutang tingkah bapané. Buine tambahé ané besikan bantangné tancebanga ka tanahé ané ngurugin séméré, muah ané lénan pejaga di sisin séméré, suud keto lantas kalahina mengkeb.

Kacrita anaké sané mentas ditu pada ngon, ningalin baju muah capil magantung paek séméré, tur ané ngelahang tuara ada. Apa buin mara ajinanga ada tambah ditu. Alihina tusing ada, kauk-kaukina tara ada masaut. Sayan makelo sayan liu anaké pada kema tur pada ngenehang, anaké ané ngaé séméré kaurugan baan tanah ditu. Lantas sahasa nyemak tambah, pada numbegin séméré ento. Tanahné kagediang. Baan liu anaké magaé, buina tanah nu gebuh, dadiannya tuara makelo séméré ento suba kedas buka ibiné. Ditu Pan Karta Malaib-laib tur ngomong, “inggih jeroné sareng sami, tiang nunas pisan ring pitulung jeroné sane paicaang ring tiang.”


Kutipan saking
Tonggak Baru Sastra Bali Modern, I Nyoman Darma Putra.

Kamis, November 25, 2010

Bedudawati - Ulian Tresna

Tags : Kord Lagu Bali, Lirik Lagu Bali, Bedudawati, Ulian Tresna
Author : Wayun Nempan
Credit  : http://bliyanbelog.blogspot.com

*
                     D                       Bm
Bedikin ngeroko… kapahin minum
                         G            A               D
Ragan tiyang enyeh bayun beli sing luwung
                                            Bm
Suud memunyah lan je olahraga
                       G            A           D
De ngalih masalah pang iraga bagia


   D                 Bm
Ulian rasa tresna
          G          A            D  
Ragan titiang kapining beli
             Bm                      G
Ragan edot beli seger-seger
             A        G
Umur beline lantangSelasa, November 23, 2010

Surat Ngangge Bahasa Bali

Minab wenten kalih rahina sane lintang, adik misan tiange sane kari kelas 4 SD, ngidih ken tiang mangda ngaryanin surat ngangge bahasa bali. Nika wantah tugasnyane saking guru Bahasa Bali. Beh, premangkin tiang bingung. Santukan tiang ten taen nulis surat. Napi malih ngangge bahasa bali. Jek meweh rasanin tiang. Pamuput ne, karyanin tiang mase surat nika, sakewanten kanggeang akidik manten dagingne. Tiang ten polih ide malih. Hehehehehh... minab wenten sameton sane polih tugas kadi punika, nah niki anggen conto manten. Lebihne dados malih tambahin daging surate niki.


Minggu, November 21, 2010

Galeri Photo Pelebon Raja Peliatan IX

Ring tanggal 2 Nopember 2010, wenten karya agung ring Puri Peliatan Ubud, Gianyar. Tan lian wantah Upacara Pelebon Raja Puri Agung Peliatan IX, Ida Dwagung Peliatan. Upacara pelebon niki sampun kasiapang antuk tigang sasih. Ring puncak acara, akeh sane rauh nyaksinin upacara pelebon puniki. Sakewanten, lacur tiang ten sida sareng nyaksinin upacara punika santukan tiang wenten pakaryan. Gih, mangkin tiang jagi ngicenin makudang-kudang koleksi photo upacara peebon puniki sane kaambil olih timpal tiange. Sira uning wenten sameton sane nenten sida rauh nyaksinin sekadi tiang.


Jumat, November 19, 2010

Di Ubud - Gantung

Tags : Chord Lagu Bali, Lirik Lagu Bali, Di Ubud Band, Gantung
Author : Dedy
Credit  : http://balisingasong.blogspot.com

E                                                      G#m
Dibi sanja SMS beli kok sing bales adi
                    A         E
Ento ngaenang beli
                                 E
Curiga teken ragan adi


E                                                            G#m            
Dibi sanja peraaan beli ngorang janggal di ragan adi
                    A         E      
Ento ngaenang beli
                                 E
Curiga teken ragan adiRabu, November 17, 2010

Hati-Hati SMS Mama

Taen polih SMS nyasar sane medaging pesan saking mama? Biasane daging SMS nika mangda i raga ngirim mama pulsa, minab 50.000 utawi 100.000. Nah, ring sameton, hati-hati manten. Nika boya je sms saking mama, meme, utawi biang sameton ne. Nika wantah modus baru ring penipuan sane berkedok layanan SMS. Tiang manten sampun pang kalih polih SMS sekadi nika. Sane pertama, i meme ngorang kena masalah ring kantor polisi. Ngorin tiang ngirim pulsa 200.000. Sane kaping kalih, kari ring rumah sakit. Kenten mase ngorin tiang ngirim pulsa 100.000. Jek wenten gen daya-daya anake kel nguluk-nguluk. Sakewanten sampun wenten anak sane keni uluk-uluk puniki. Tiang polih nonton ring acara berita ring TVONE. Nah, santukan sapunika, hati-hati manten. Niki conto gambar SMS ne sane ambil tiang saking HP tiange,


Jumat, November 12, 2010

Dewi Gangga Makenyem

Olih : Nyoman Manda

Ring Puri Hastina iur sampun tutur pakrimik saisin puriné krana sané dibi ida permaisuri malih ngembasang putra. Dayang-dayang sané sampun ping pitu ngiring Déwi Gangga masiram ka tepi tukad ageng malih saling neneng lan kitak-kitak ten purun makemikan krana pastika Déwi Gangga malih pacang matingkah soléh pacang mapi-mapi katiban kasengkalan okané anyud ring tukadé.

Prabu Sentanu bengong malinggih ring bataran lojiné nguntul kucru miragi tangis okané sané wau embas dibi sanja. Ping pitu sampun okané telas kaanyudang olih Déwi Gangga. Tan pisan kapiragi rabin idané nyelsel krana okané sampun anyud. Nguntul ida makeengan

“Sing pesan ida madué rasa sayang ring oka, monto sakadi sinongganané yan ngembasang putra satmaka magantung bok akatih, ngemasin ngetohang jiwa, dadi jeg lén pesan ida, kanti sampun ping pitu nganyudang oka di tukadé, ping kuda simbingin, putran raja di Hastina dahat mautama pisan apang ada nglanturang kauripan gumi Hastinané,” kantos ngebug anggan idané baan sungsut lan kosek kayunné krana tingkah rabin idané ping pitu sampun sakadi nyelapang nganyudang okané ka tukadé. Yan pradé mangkin rabin idané malih matingkah asapunika pacang tambakang ida yadiastun ida kantun kaiket antuk semayané riin ten pisan dados nimbaang sahanan solah polah rabin idané yadiastun jelek pisan.


Senin, November 08, 2010

KIS - 2501

Tags : Kord Lagu Bali, Lirik Lagu Bali, KIS, 2501
Author : Dedy
Credit  : http://balisingasong.blogspot.com
Intro    :

G                                D              Em
hu.........whiu.....hu.......hu.......hu.....

             Bm                C          
whiu.....hu.......hu.......hu.....

Cm                 G           D
hu....hu...hu....hu....hu....       (2 X)


Verse 1

C            G         Em                D
Nah... terserah jalanang apa keneh adi

C                       G            Em        D
Yen ento saja melah yadiastun beli sakit hatiSabtu, November 06, 2010

Sipta (Pertanda)

Sipta puniki wangsit wiadin ciri-ciri sekala miwah niskala, becik wiadin kaon, sane wenten arti kalih suksmanipun. Sipta puniki kawedarang antuk barang sane wenten ring jagate, buron miwah pripen kalih polah. Ring asapunapine taler wenten saking bawan jagat alih ring pakahyunan, upami :
 1. Yening wenten bintang kukus kanten ring langite kangin, punika kocap sipta (pertanda) kaon.
 2. Yening wenten buron alasan makadi kidang, manjangan ngranjing ka desa, punika kicap sipta kaon.
 3. Yening paksi culik-culik masuara kala wengi, nenten kasaurin olih i tuhu-tuhu, punika kocap sipta (praciri) kaon.
 4. Yening wenten anak nganten, raris rauh pajati, makta damar kalih pacanangan (pabuan), punika taler sipta, makadi suksmanipun :
  • Damar = galang apadang, saking rahayu nunas galang.
  • Pamor = apuh, ampura, nunas ampura
  • Base   = sedah, serdah, seica, apang sueca
  • Buah   = pala, pikolih, apang mapikolih
  • Temako = seseban, sebseb, teduh, nunas paneduh
  • Gambir = jambe rateng, tembe (benjangan) mangda puput. 


Rabu, November 03, 2010

Kasuksman Matatah

Om Swastiastu,

Ida dane sareng sami, midartayang indik Upacara Matatah wiadin Mapandes, kawiaktian ipun sampun ketah kemargian ring Desa Pakraman olih Krama Hindune ring Bali, nika mahawinan titiang nenten malih ngaturang eedan upacara matatah manut Desa Mawacara. Kemaon sane pisarat aturang titiang wantah Kasukseman utawi pikenoh matatah sane mabuat pisan keangge nuntun utawi nitenin kahuripan puniki risajeroning mitetin pikayun sane boya-boya utawi nenten becik, nuju sane rahayu miwah kasubagyan.

Punika awinan pisarat manah titiang pacang nyobyahang tatuwek upacara matatah puniki sepisan kaangge melajahang angga sumangdene prasida karesepang tur kacihnayang ri sajeroning Budhi Pekerti, boya ja wantah sewates upacara kemaon, nanging nglantur maparisolah sane patut manut kecaping Agama.


Senin, November 01, 2010

4WD - Ugag Ugig

Tags : Chord Lagu Bali, Lyric Lagu Bali, 4WD Band, Ugag-Ugig
Author : Dwira Yana
Credit  : http://tablagubali.blogspot.com
Intro    : D5 F5 C5 A5C5 (3X)

D5 F5
Tingalin ja jani
C5 A5 D5
cerik-cerike mengoyod arak jak metuakan
D5 F5 C5
aeng klepusanne di warung-warung
A5 C5
matane barak nasne pengeng

Intro : D5 F5 C5 A5C5


Sabtu, Oktober 30, 2010

XXX - Nak Bali

Tags : Chord Lagu Bali, Kord, Lirik, Lyric, XXX, Nak Bali
Author : Original [XXX]Bali Facebook
Credit  : http://www.facebook.com/pages/xxx-Bali/61580686597

G
Dadi ngaku uling Bali, yen be nyak ngaku uling Bali
D                               C                G
Dini laku, kumpul-kumpul ngalih timpal

G
Bareng-bareng jak makejang, demen-demen saling kenyemin
D              C                                       G
Sareng sami magending, magending Bali

Am                                        C
Yadiastun tyang magending Bali, Sing buwungan ade ne demen, ade ne sing demen
    G                               D
Nah depang ja keto de... nah sing kenken de... Nyen nawang ye mula sing ngerti
Am                                 C
Sing ade luwungan magending Bali, Pang bisa, pang nawang ngajiang Bali
G                                 D
Nyen ne ngorang de... nyen ne ngelah de... Yen sing iraga padidi ne ngelahang...


Selasa, Oktober 26, 2010

Peparikan (Pantun)

Peparikan pateh sakadi Wewangsalan, kewanten binanipun weangsalan punika wantah kalih palet (carik), yening peparikan kawangun antuk petang palet dados apada (satu bait), taler mawirama miwah mapurwakanti. Peparikan puniki pateh sakadi "madah" ring kasusastran Indonesia. Yening sihang ipun minab sakadi "Pantun", antuk "ri", punika sering masilur dados "ntun", sakadi; sari, dados = santun. Peparikan, kruna lingganipun "parik", artinipun; awi (karang), polih pangiring "an" dados parikan, kadwipurwayang dados: peparikan, artinipun: awi-awian utwai reragragan.

Peparikan puniki taler sakadi sasimbing indik kahanan kalih polah janma, kawangun antuk lengkara petang carik dados apada (satu bait). Lengkarane sane riinan kalih carik dados "sampiran", lengkarane pungkuran sane kalih carik dados arti sejatine, saha mawirama purwakanti, (a-b, a-b). Purwakanti punika wenten tatiga, luiripun: Purwakanti sastra, Purwakanti basa, Purwakanti suara, sakadi:


Jumat, Oktober 22, 2010

Sasemon

Sasemon punika taler sakadi Sasimbing, sakewanten lebih alus lengut tur nudut kayun. Sasemon puniki wenten sane mawangun tembang, utawi gancaran, sakadi ring sor puniki :
        Taruna : "Beh apa kaden melah bunga nagasarine ento, yan tiang
                       maan ngubuhin bungane ento, ap kaden liang atine".
        Taruni : "Apa perlune ngubuhin kayu buka kene, ane tanpaguna, tulen
                      bena lakar tuyuh nyampatang luu sai-sai".

Wenten sasemon negngge Sekar macapat (Sekar alit) luir ipun :


Senin, Oktober 18, 2010

Lolot - Swalapatresna

Tags : Chord Lagu Bali, Kord, Lirik Lagu Bali, Lyric, Lolot Band, Swalapatresna
Author : Tisen
Credit to : http://sengguan.blogspot.com
Intro    :  F#m Cm D A E (2x)
              F#m    F#m-G-A (2x)


A                               F#m
Serasa bagia manah titiang
D               A             E
Rikala nguace surat beline
A                                             F#m
Nyambatang tresna kapening titiang
D                                A
Serasa mangulayang kenehe
 
A                                 F#m
Uli pidan titiang nyantosang
D                                 A
Ragan beline nekedang tresna
A                                     F#m
Wireh titiang masih ngraseyang
D                                   A     A-G#m-F#m
Kajatuh tresna kapening beli


Kamis, Oktober 14, 2010

Dewi Amba Masumpah

Olih : Nyoman Manda

Ri kala Sang Bhisma malinggih ring paséban manggihin arin idané sedeng macengkrama saring rabinné kakalih, sagét nadak sara rauh Déwi Amba magésoan macincingan nangis masesambatan.

“Bli Agung...,” sahasa malinggih ring samping Sang Bhisma.

“Punapi Déwi dados rauh malih lan nadak sara pisan kadén sampun aturang titiang mangda Déwi ngrereh Sang Salwa sané sampun dados rabin Déwi,” kénten polos Sang Bhisma matakén.

“Titiang sampun rauh mrika lan titiang tan katampi krana Bli Agung sampun ngamét titiang mawit sakéng ngadu kasaktian lan mangkin tan prasida titiang matulak kija krana titiang tuah Bli Agung patutné ngambil sikian titiang,” Déwi Amba mamilas matur.


Sabtu, Oktober 09, 2010

Sasimbing (sindiran)

Sasimbing puniki kruna (ucapan) papiringan sane pedes suksmanipun, makardi sang kasimbing jengah wiadin sebet, riantuk ngrasa ring dewek katiban sasimbing punika. Sasimbing puniki sering kaucapang ring ajeng sang kasimbingin, ngangge kruna paimbangan sane sada silib artinipun, indik kalh polah janma, barang kalih buron. Ri asapunine sasimbing puniki ngangge kruna nungkalik, upami : belog kaucapang ririh, lekig utawi kiul kaucapang anteng. Wenten makudang-kudang sasimbing sane mawangun gancaran miwah tembang upami : "Kadang tan tinolihin", tegesipun : Anake sane ngutamayang dewek ipune kewanten, nenten nglinguang nyama braya.


Senin, Oktober 04, 2010

KIS - Secret Lover

Tags : Chord Lagu Bali, Kord, Lirik Lagu Bali, Lyric, KIS, Secret Lover
Author : Crew CakDag
Credit  : http://bliyanbelog.blogspot.com

G                   C
Beli sayang kamu
Em               G
Beli rindu kamu

Intro : G C Em D (2x)

G                                              C
Tresna tumbuh sing ngorang-ngorang
    Em                                   D
Rasa idup tusing harus sambatang
G                                C
Galah mejalan tusing ada ne ngelahang
Em                       D
Tresnan beli sekuat batu karangJumat, Oktober 01, 2010

Pamargin Piodalan Saraswati

"Om Suastiastu"

Inggih para pamedek sane banget baktinin titiang, manawi ida dane sampun uning napi mawinan i rage sareng sami nyakupang tangan ring rahina sane mangkin. I raga dados umat magama Hindu patut mangabakti ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa masrana antuk aturan saha nyakupang tangan kadasarin antuk manah sici nirmala ri kala nyanggra piodalan Ida, minakadi piodalan Sang Hyang Saraswati, sane nyihnayang tedunnya Sang Hyang Aji, lambang kaweruhan.

Yening inargamayang titiang Sang Hyang Widhi pateh ring Betara Surya sane maduwe sinar, sinar punika sane marupa lambang Sang Hyang Saraswati nyinarin jagate makasami, mangdenne prasida ngamolihang kalanduhan miwah karahayon. Sapunika taler kaweruhane punika marupa sinar ring i manusa mangdene uning ngunadikayang sane patut kalawan tan patut. I raga patut sareng sami mangayu bagia majeng ring Ida Sang Hyang Saraswati, saantukan Ida sane ngicenin karahayuan, kawicaksanaan, kawibawaan miwah sakancan kaweruhane sane katiba ring i manusa malantaran antuk sastra.


Selasa, September 28, 2010

Pidarta Bali : Bulan Bahasa

Minab tiang durung polih ngicen conto pidarta bahasa bali sane ngambil tema "Bulan Bahasa". Nah, ibi sore wenten sameton sane "request" conto pidarta bali ring tema niki. Ring bli Made Adi, ledangang gih conto pidarta ne bawak. Minab yen kayun, bli Made dados nambahin malih daging pidarta ne. Inggih sadurung nika, minab sameton sami wenten sane durung eling ring Bulan Bahasa? Bulan Bahasa wantah silih tunggil "Hari Peringatan Nasional" sane peringatan ne ring bulan Oktober lan puncak ne tanggal 28 Oktober, sepisanan sareng peringatan "Hari Sumpah Pemuda". Napi mawinan sapunika? Santukan silih tunggil daging sumpah pemuda inggih punika "KAMI PUTRA DAN PUTRI INDONESIA, MENJUNJUNG BAHASA PERSATUAN, BAHASA INDONESIA". Inggih ne mangkin niki sampun conto pidarta bahasa bali sane ngambil tema "Bulan Bahasa".Senin, September 27, 2010

XXX - 100% BTA

Tags : Kord Lagu Bali, Lirik Lagu Bali, XXX Band, 100% BTA
Author : Crew CakDag
Credit  : http://bliyanbelog.blogspot.com
Intro : Em C G D (4x)


Em           C               G   D              Em
Galang bulan ne nyunarin saksi tresnane
             C            G            D       Em
Keto ne raseyang jani nyayangin adi


Intro : Em C G D (2x)


Em          C                  G        D        Em
Kadi kumbang ngalih sari
             C              G        D              Em
Keto ne raseyang jani rindu kenyem adi
        C                 G        D        Em
Kadi bunge ane layu
            C              G         D            Em
Ketone raseyang jani teken sebeng adi


Sabtu, September 25, 2010

E-mail Saking Bli Wayan Rawi

Sore niki iseng tiang buka email tiange ring gmail.com wenten email masuk saking bli Wayan Rawi. Ring email nika bli Wayan ngicen kritik akidik ring postingan tiange "Dadong Rawi". Niki wantah daging e-mail bli Wayan Rawi. (Gambar email masuk kadi ring gambar niki.)


gus melahang ngae cerita "dadong rawi".tiang cucune dadong rawi,mawaste iwayan rawi.dadong tiangge kari hidup.nuseger.de melajah nyontek cerita,coba gae pedidi ane luung tiang berterima kasih,yen gus sing bisa ngarangg cerita adenan goyong,lek atine kin sekolahe.nyen kar ngorahan gus dueg yen terus nyotek? yen luung blog gus e, enngal kar nekaang pipis,

best regard


iwayan rawi yanto


Rabu, September 22, 2010

I Lutung Dadi Pecalang

Kacerita I Singa madeg ratu merintah sekancan burone. I lutung dadi
pecalang wireh keto nyabra dida. I lutung mideran nabdabang kekertan jagat.
Baan kenylne mejalan kemu-mai, sedek nyongkok angut-angut naenang kiap, I
lutung tengkejut ningehang munyin kukul titir; tuk, tuk, tuk…,tuk, tuk, sepanan ia
bangun kipak-kipek liatne merengang. Kaget tepukine I Blatuk ngulkul di punyan
kayune. I lutung nyeri raosne bangras, “Ih Blatuk ngudiang iba ngukul bulus?,
tingkah ibane ene, ngerang gumine mebiayuban. Enggalang orahang teken
awake!”,

I Blatuk enggalang tuun, tumuli ngeraos dadab, “inggih jero pecalang
tiang ngukul, wireh samian biota, aru-ara nandang pikeweh, punika panjak duene
kadung Bangkok ileh-ileh ngaba tumbak poleng, sapunika taler, miwah I kekawa
setata masang jaring. Tiang nenten uning sane ngawinang, jerone sane patut
ngayunin, sampunang uju-uju duka ring dewek titian.

I Lutung kebilbilang tumuli ngelanturang mejalan sambilanga ngrengkeng,
“Apana ane ngeraniang gumine mebiayuhan?, lantas tepukina I tumisi
nyerengseng mondong umahne,! I lutung ngengalang maekan matakon “ue…
Tumisi dadi iba nyerucut mondong umah?. I Tumisi matolihang lantas mesaut,
“inggih jero pecalang, awinag titiangrarud makta umah santukan ikunang-
kunang milehang ngaba api, manah titian jejeh pet ipun nguncangan umah
titiange, samemangkin jerone tunas titian pasubayan.”


Senin, September 20, 2010

Lolot - Tresna Memaksa

Tags: Chord Lagu Bali, Kord, Lirik Lagu Bali, Lyric, Lolot Band, Tresna Memaksa
Author : Tisen
Credit  : http://sengguan.blogspot.com
Intro    : G C D (3x)
             Em C D G C-D

 G                              C                 D
  I Luh Sari dong dingehang jani
G                          C         D
  Pengidih beline siduri
G                           C                 D
  Sube waneh beli ngelemesin
Em                                                C                                   D                     G   C-D
  Pang telu pang papat I Luh masih konden mengangguang beli


Jumat, September 17, 2010

Bererong

“Ada anak ngubuh brerong di desan iragane Pak Nengah!”
“Brerong?”
“Beneh!”
“Yan, gumi maju cara jani jeg enu mase Wayan Sadia ngugu tutur buka keto. Saja duang bulan suba mejalan, liu krama desane ane kelangan. Kewala yan brerong,..?”

“Beh! Pak Nengah diapin dadi kepala desa kewala mirib tusing taen ningeh orta krama desane di pengangguran sabilang wai” saut Pan Suci ngenggalang
“Beneh to, Bli, suba ada krama desane ane nepukin”

I Ketut Redana ane mara nganten duang bulan milu ngimbuhin sambilanga menain tegakne.

“Ah, tiang sing ngugu”
“Pidan tiang patuh cara Pak Nengah, kewala disubane liu krama desane pakrimik sakabedik jejeh mase keneh tiange. Tiang saja sing ngelah apa jumah, kewala anak breronge ento kone sing ja ngalih pipis dogen. Apa ja tepukina asal dadi manggo jeg plaibanga”
“Nyen to nepukin Yan?”
“I Kadek Merta, breronge ento kone macelep ke lemarine tur maid pipisne. Enu sweca widhine dugas ento ia konden seken-seken pules. Ngenggalang ia bangun dot ngejuk breronge, kewala adane dogen suba brerong, anak ngenah ilang”
“Tusing bakat baana ngejuk?”
“Tusing”
“Ada mase orta ne lenan, Bli” Ketut Redana buin nyelag
“Kenken to Tut?”
“Ne mara ibi kejadiane, Luh Kerti kurenane Bli Kadek Merta ane nepukin. Mas-masane telah mebrarakan di batarane. Cara ne malunan, sakebesik kalungne keser-keser cara ada ane maid. Ditu ia jerit-jerit ngidih tulung, mirib jejeh breronge, mas-masane ento buung palinge”
“Ilang breronge?”
“Nggih”


Selasa, September 14, 2010

Pangawedar Indik Hak-Hak Azasi Manusia

Sami manusane mijil maduluran hak-hak sane pateh lan pastika tur malarapan kebebasan-kebebasan sane mabuat pisan. Perserikatan Bangsa-Bangsa maduwe tatuwek pacang nginggilang (nyunjung) nabdabang tur ngayomin hak azasi manusia saking swang-swang manusa. Tatuwek puniki ngawit saking Piagem Perserikatan Bangsa-Bangsa sane negesin unteng pakayun wangsa-wangsa ring jagatpada ngenenin hak azasi manusia sane mabuat pisan tur ring martabat lan kamatmian manusa. Ring sajeroning pangawedar indik hak azasi manusia, Perserikatan Bangsa-Bangsa mapiteges pastika pisan miwah sadarana ngenenin hak-hak sane pinaka druwen i manusa sacara adil. Hak-hak punika wantah druwen ida dane. Punika wantah hak ida dane. Hak-hak ida dane punika mangda kauningin. Patut sareng-sareng nyobiakang tur ngukuhang kawentenanipun gumanti mabuat ring ida dane miwah mantuk ring sasaman jana sane seosan.


Rabu, September 08, 2010

Eedan Puja Trisandhya

Eedan Puja Trisandhya puniki wantah kaambil saking "Keputusan Mahasabha VI Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Tanggal 9 september 1991 ring Jakarta". Eedan puniki sampun kemargiang ring krama umat hundi sedharma. Kenten sampun kawentenang ring pelajaran Agama Hindu ring sekolah-sekolah. Nah, mangkin tiang wantah negesin malih mangdene bhakti iraga sareng sami sida antar. Puniki sampun eedan Puja Trisandhya.

 1. ASANA
  Ngambil sikap tegak lan tenang.
  "OM PRASADASTHITI SARIRA SIWA SUCI NIRMALA YA NAMAH SVAHA".
 2. PRANAYAMA
  Tincapang mangkin ring ngatur nafas.
  • PURAKA = MENGHIRUP NAFAS ( OM ANG NAMAH )
  • KUMBHAKA = MENAHAN NAFAS ( OM UNG NAMAH )
  • RECAKA = MENGELUARKAN NAFAS ( OM MANG NAMAH )
 3. KARA SODDHANA
  • Tengawan ring duur tengebot = ( OM SUDDHA MAM SVAHA )
  • Tengebot ring duur tengawan = ( OM ATI SUDDHA MAM SVAHA )
 4. PUJA TRISANDHYA
  1. OM, OM, OM, BHUR BHUVAH SVAH,
   TAT SAVITUR VARENYAM,
   BHARGO DEVASYA DHIMAHI,
   DHIYO YO NAH PRACODAYAT.
  2. OM, NARAYANA EVEDAM SARVAM,
   YADBHUTAM YAC CA BHAVYAM,
   NISKALANKO NIRANJANO,
   NIRVIKALPO NIRAKHYATAH,
   SUDDHA DEVA EKO,
   NARAYANA NA DVITIYO ASTIKASCIT.
  3. OM, TVAM CIVAH TVAM MAHADEVAH,
   ISVARAH PARAMESVARAH,
   BRAHMA VISNU CA RUDRASCA,
   PURUSAH PARI KIRTITAH.
  4. OM, PAPO`HAM PAPAKARMAHAM,
   PAPATMA PAPASAMBHAVAH,
   TRAHI MAM PUNDARIKAKSA,
   SABAHYA BHYANTARAH SUCIH.
  5. OM, KSAMA SVA MAM MAHADEVA,
   SARVA PRANI HITANKARA,
   MAM MOCA SARVA PAPEBHYAH,
   PALAYA SVA SADA SIVA.
  6. OM, KSANTAVYAH KAYIKO DOSAH,
   KSANTAVYO VACIKO MAMA,
   KSANTAVYO MANASO DOSAH,
   TAT PRAMADAT KSAMA SVA MAM.
 5. PARAMA SANTHI
  OM, SANTIH, SANTIH, SANTIH OM.

Minggu, September 05, 2010

Nanoe Biroe - Boya Ja Superman

Tag : Chord Lagu Bali, Lirik, Kord, Nanoe Biroe, Boya Ja Superman
Author : Crew CakDag
Credit  : http://bliyanbelog.blogspot.com
Intro : G

*
    G                        Bm
Beli boya ja superman

                 C                                 D
Sane ngidang mlaib kilat ke tongos adine

          G                                Bm
Makeber ngoyor ke umah adine

          C                                  D
Rikala adi ngerasa rindu ken beli...

    C      A                G
Beli boya ja superman...Rabu, September 01, 2010

Nyanggra Rahinan Nyepi

Rahajeng semeng sameton sami. Punapi gatra? Inggih kacunduk malih sareng tiang, bliyanbelog ring postingan indik conto-conto pidato mabasa bali utawi pidarta mabasa bali. Nah, ring rahina sane becik niki, tiang jagi ngicen conto pidarta bali sane ngambil tema "Nyanggra Rahinan Nyepi". Wiakti je rahinan jagat nyepi sampun lewat, ten wenten salah ne tiang ngamosting indik niki. Napi malih tiang nenten maduwe ide postingan sane lianan. Niki kari mandek ide, napi kaden sane cocok malih posting. Heheheheheh....! Inggih pang de je tiang akeh ngomong... nah, niki sampun conto pidarta bali Nyanggra Rahinan Nyepi.


Jumat, Agustus 27, 2010

Raos Ngempelin

Raos ngempelin, punika kruna sane dempet, tegesipun: kruna sane asiki maarti kakalih, sane asiki maarti sejati, sane asiki artinipun ngintar. Raos ngempelin puniki pateh sekadi cecangkitan, binanipun wantah akidik, kewanten suksmanipun pateh, wantah mangge rikala magagonjakan kewanten. Puniki wenten makudang-kudang raos ngempelin:

Minggu, Agustus 22, 2010

Cecangkitan (Olok-Olok)

Cecangkitan puniki lengkara sane nginter artinipun. Katahipun cecangkitan puniki, kaucapang rikala magegonjakan. Ring asapunapine wenten taler anggena melog-melog timpal. Puniki cecangkitan luiripun:
 1. Tain cicing dengdeng goreng jaen, tegesipun: 1. Yening dengdenge gorreng sinah jaen, 2. Yening tain cicinge sinah nenten dados goreng.
 2. Padange tusing dadi arit, tegesipun: 1. Padange sinah nenten sida dados arit, 2. Yening padange abas antuk arit janten dados.
 3. Anake negen tumbak tusing dadi, tegesipun: 1. Yening anake rikala negen napi-napi raris tumbak, janten nenten dados, 2. Kewanten yening anak makta tumbak tegena punika dados.
 4. Rumus hitungane makejang sukeh, nanging jalanne makejang tawang, tegesipun: 1. Yening rumus hitungane wiakti sulit (tan kauningin), kewanten jalanne (rurunge) sami kauningin, yening jalan hitungane nenten kauningin.

Jumat, Agustus 20, 2010

Lolot - Megedi

Tags : Chord Lagu Bali, Kord, Lirik Lagu Bali, Lyric, Lolot Band, Megedi
Author : Tisen
Credit  : http://sengguan.blogspot.com
Intro    : G D Em C-D (2x)


G                 D                               Em
 Durusang adi nangis selega kayun
                  C              D     G
Ring duur tangkah beline
                              D                            Em
Telasang mangkin yeh panyingkan adi
                 C       D       G
Beli nenten je luluh hati
                                  D                        Em
Sampun kadung sakit kerasayang beli
                     C            D    G
Menyingakin tingkah adi
                                       D                            Em
Memanying manyingan ngajak anak muani
                   C          D     G
Rasa sesek tangkah beliSelasa, Agustus 17, 2010

Dirgahayu NKRI Kaping 65 Tahun

HUT RI Ke-65.jpg


Minggu, Agustus 15, 2010

Nanoe Biroe - Matan I Luhe Mobil

Tag : Chord Lagu Bali, Kord, Lirik, Lyric, Nanoe Biroe, Matan I Luhe Mobil
Author : Original Cassette
Credit  : http://bliyanbelog.blogspot.com
Intro : C F G F

C           F                   G                F               C
Sebilang pesu ngajak i luh beli pasti cemburu

              F                     G                   F              C
Sebilang melali ngajak i luh, tangkah beline kebus

           F       E                   C
Matan i luhe muani memobil

           F      G                         C
Ortan i luhe jeg suba pasti mobil

Intro : C F G F 2x


Selasa, Agustus 10, 2010

Ngwangun Pariwisata Kapikukuhang Antuk Tri Hita Karana

"Om Swastiastu"

Bapak Kepala Sekolah sane wangiang titiang.
Para Guru-guru sane wangiang titiang.
Lan Stap Pegawe miwah Para Siswa sami sane kusumayang lan tresnasihin titing.

Ida dane sareng sami sayukti pisan sekadi mangkin, sami pada uning rumasa ring kawentenan kauripane pamekas iriki ring Bali sayan sukerta, sangkaning pidabdab duene sareng sami sane marupa wewangunan sekala molihing don. Inggih punika kasidan mapikolih. Mungguing bhoga, upabhoga, lan paribhoga sami sampun sapatuta. Sarana makadi margi, listrik genah malajah marupa sekolah, pasar, bale banjar, sampun wenten kadi babuatane. Punika sami silih sinunggil sangkaning panglimbak wewangunan pariwisata sane mapikolih. Lian ring punika, taler mapikolih ring utsaha nyujur karahayuan jagat. Satata ngulati, ngastiti mangdawaras, seger pinaka bekel nglaksanayang swadarmane, ngulati nitenin mangda keneng-keneng masemeton, keneng-keneng briak-briuk makrama banjar, makrama desa. Santukan malarapan antuk keneng-keneng punika, karya sane abot dados angan.


Sabtu, Agustus 07, 2010

I Lubdaka

Kacritayang daweg dumun, wenten juru boros, maparab I Lubdaka. Liat salap baos banggras dengkak-dengkik. Solah ngapak-apak, nyapa kadi aku. Akedik nenten madruwe manah welas asih, morosin kidang, bojog wiyadin irengan.

Nuju panglong ping pat belas Tileming Kapitu, semengan ipun sampun ka alase. Nanging asiki nenten manggihin buron. Sampunang ja buron ageng, kadi rasa lelasan ja nenten wenten medal nenten wenten kepanggih.

I Lubdaka raris ngungsi alas sane sripit. Irika kacingak wenten telaga, toyanne ening pisan, tur magading tunjung manca warna. Irika I Lubdaka maka sanja, taler nenten wenten buron sane rawuh.

Ring sampune engseb suryane, raris I Lubdaka ngrenggeng : "Yeh... enen suba sanja, yen jani I dewek mulih, kapetengan di jalan, sinah aluh I macan ngebog I dewek. Ah... paling melah dini dogen I dewek nginep ".


Selasa, Agustus 03, 2010

Magibung

Magibung.jpg
[Pic : http://iwbdenpasar.wordpress.com]
Yaning ida dané para krama tamiu sané naenin lunga ka Karangasem, ri kala wénten upacara adat utawi agama, pastika manggihin krama sané magibung, ngajengang sodaan boga adulang sareng-sareng. Yaning dumun agibungan utawi asela sareng kutus diri, mangkin wénten taler sané asela sareng nem diri mangda bébasan malinggih.

Magibung punika mawit saking tradisi para prajurit jaman Kerajaan Karangasem ring padépokan miwah ri kala maperang utaminipun daweg ngebug Sasaké sané kasénapatinin olih I Gusti Anglurah Ketut Karangasem abad ka-17. Punika mawinan kantos mangkin tradisi magibung taler wénten ring Sasak. Ulamnyané taler kanutang mangda sida ngwetuang pramana kaprawiran lan rasa bangga gilik saguluk salunglung subayantaka sareng pasukan, pasemetonan, banjar, wiadin sekaa siosan. Tan bina kadi pasukan jaman Romawi Kuna, ulam rangsumé nganggén rah mentah sakadi komoh, lawar barak, anyang.


Sabtu, Juli 31, 2010

Geguritan Ni Candrawati

Kaambil saking: http://bhaskaragita.blogspot.com

PUPUH GINADA
 1. Somaning Tolu kocapan,
  Mangiket mangawe gending,
  Manuju bulan wisangka,
  Suklapaksane ping telu,
  I rika ngawe carita,
  Manah sedih,
  Kidung anggen mamurnayang,
 2. Wenten ne mangkin kocapan,
  Prabu ring Kretanegari,
  Madruwe putra saroro,
  Sami pada ayu ayu,
  Prabu wibuh maring jagat,
  Suka lwih,
  Magehang sastra utama.
 3. Kawuwus putrane lanang,
  Warnane tuhu apekik,
  Maharan I Wiranata,
  Budi alus kadi Wisnu,
  Wicaksana sidi ngucap,
  Darma jati,
  Weruh ring sastra utama.

Jumat, Juli 30, 2010

Lolot - Ulian Punyah

Tags : Chord Lagu Bali, Kord, Lirik Lagu Bali, Lyric, Lolot Band, Ulian Punyah
Author : Tisen
Credit  : http://sengguan.blogspot.com


G   D      Em             Bm             C D                   G   D
ulian punyah adi megatang tresnane kapening beli

G   D       Em             Bm            C  D               G   D
ulian punyah   adi mengalahin beli hidup pedidi

Melodi 1 : G D Em Bm C D G D (2x)


G            D               Em
beli nu demen ngalih timpal
  Bm           C
pakedek pakenyung
       D           G   D
sambilang matuakan
G          D           Em
ya diastun beli mamunyah
 Bm              C
ngelimurang manah
     D         G   D
ngae kenehe liangRabu, Juli 28, 2010

Papindan (Pengumpamaan)

Papindan punika pateh sakadi Sesawangan, kewanten binanipun papindan kruna punika polih "anu suara", yening sesawangan karahini antuk kruna: buka, kadi, luir, waluya kadi, upami:
 1. Papindan: Alise medon intara.
 2. Sesawangan: Alise buka (kadi, luir) don intaran.
Papindan tegesipun: gegambaran buka, wiadin yan bandingan pateh mirib teken...., upami: papindan kedis, tegesipun: wangun gambaran mirib kedis. Mapinda sedih, tegesipun: mirib buka anake sedih. Sane dados pepindan, punika kruna aran sane polih anusuara, luir ipun:

Minggu, Juli 25, 2010

Pupulan Sesonggan Bagian 3

Dumun tiang sampun ngicen conto-conto Sesonggan lan pupulan sesonggan. Minab durung polih ngwacen dados malih ring link Pupulan Sesonggan Bagian 1 lan Pupulan Sesonggan Bagian 2. Nah, ne mangkin malih tiang ngicen pupulan sesonggan sane lianan. Mangda nambah malih rangkuman indik sesonngan niki. Kan nambah malih dados ne akeh madue rangkumana lan conto-conto sesonngan. Sakewanten kanggeang amunapi je ben tiang nambahin. Hehehehehhe..... terbatas waktu niki! Inggih niki sampun conto-conto ne.


Rabu, Juli 21, 2010

Nanoe Biroe - Jantung Ati

Tambahan malih lirik lan kord tembang bali saking bli Nnanoe Biroe. Tembang saking album ne dumun. Iseng karyanin tiang ajak timpal-timpal tiange. Ngumpul-ngumpul sambilang magending lan main gitar. Nah, nenten je bagus pisan, sakewanten anggen ngelimur manah sareng sami. Niki lirik lan kord ne.

Nanoe Biroe - Jantung Ati
Tag : Chord Lagu Bali, Kord, Lirik, Lyric, Nanoe Biroe, Jantung Ati
Author : Crew CakDag
Credit  : http://bliyanbelog.blogspot.com

*    A             E                     F#                  E
Adi jantung ati dingehang jani Beli magending
                      D                      C#m
Gendingan niki buah hatin beli
                      D                      E
Tresnan Beli jak ragan Adi...
     A               E                        F                         E
Dini di hatin Beli, kadung metulis beli sayang Adi
                  D                           C#m
Ten sida Beli ngengsapang Adi
                 D                        E
Tresnan Beline nganti mati...


Sabtu, Juli 17, 2010

Ngrajegang Bahasa Bali

Majeng ring bapak guru, ibu guru lan timpal-timpal sinamian, riantukan galahe sane becik puniki prasida kapica ring padewekan titiang. Bapak/Ibu guru sane wangiang titiang. Sadurung titing matur amatra, pinih riin ngiring ngastiti bakti majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, mogi-mogi sangkanin sih lan asung wara nugrahan ida, ida sane iring titiang prasida ngamangguhang karahajengan majalaran pengastungkara pengayu bagia.

Om Swastiastu

Ida dane sareng sami sane wangiang titiang, Mangguing murdan pidarta sane aturan titiang wantah "Ngrajegang Bahasa Bali", malarapan asapunika majanten atur titiang wenten sane nenten menggah ring kayun. Tepengan puniki ngriinin titiang nunas geng sinapura.


Kamis, Juli 15, 2010

Caleg

Olih IDK Raka Kusuma

Duang pemilu ané liwat, Gedé Artika ngorahin adinné apang dadi calég. Gedé Artika bani ngorahin kéto, ia seken-seken nawang, kénkén sujati adinné. Kapin luh, buat kaduegan sing kalah saihang tekén anak muani amul apa ja duegné.

Lénan tekén ento, sakancan organisasi miluina. Sig sakancan organisasi ané miluina, yén sing dadi ketua dadi wakil ketua.

Nanging, pang kuda Gedé Artika ngorahin, pang monto sing kisinan. Pasaut adinné, pragat, “Sing pantes dadi calég.” Yén sing masaut kéto, pasaut ané pesuanga, “Tiang ngamiluin sakancan organisasi, sing mabuaka ngalih jalan anggon nyujur korsi DPR.”

Pemiluné ané liwat kéto masi. Sing pesan adinné nyak dadi calég, kapin pangkuda-kuda Gedé Artika mapangidih. Pasaut ané pesuanga nimbalin pangidihné Gedé Artika, “Ngudiang bli maksa tiang apang dadi calég. Yén bli meled, bli ja dadi calég!”


Kamis, Juli 08, 2010

Sugih Lan Lacur

olih Ari Dwijayanthi

Yéning rerehang ring mercapada, sira ja sané kabaos sugih sinah wénten malih sané sugihan. Yéning wénten sané nyambatang i anu pinih sugiha ring Bali sinah pacang wénten sané pacang purun nungkasin. Punika awinan anaké lingsir nganikayang sugih lan lacur, dueg, lan belug nénten mamuncuk. Yén telisik sinah pacang ngejohang.

Wénten anak sugih sané madué makudang-kudang mobil, makudang-kudang hotél, makudang-kudang perusahan kantun marasa raganné kuangan. Wénten manten sané karasayang kirang. Napiké mobilné kirang becik, perusahaanné kirang untung, hotél kirang akéh, miwah sané siosan. Pamuputné sakayang-kayang anaké kadi punika pacang setata marasa kirangan. Yadiastun anak siosan nganikayang anaké kadi punika sugih, sugih macedor, yadiastun akéh anak engon ring kasugian anaké punika sujatinné anaké punika lacur. Duaning anaké punika setata marasa kirangan. Dadosné amoncén ja ageng rasa kirangnyané amunika lacurné. Yadiastun ja anaké punika sampun madué hotél papitu, kéwanten kantun meled madué hotél dasa, dadosné atigang hotél kalacuran anaké punika.


Jumat, Juli 02, 2010

Nanoe Biroe - Mbok Ayu

Nanoe Biroe wantah silih tunggil penyanyi bali sane dados idola anak muda. Minab santukan aliran musiknyane wantah rock sane banget deminin olih anak muda. Tiang gen pateh ngefans sareng bli Nanoe Biroe. Lagu-lagune wantah ngambil saking kehidupan sehari-hari. Nanoe Biroe asline mawasta I Made Murdita. Minab sameton sampu hafal ring lagu-lagu bli Nanoe. Nah, kenten masih tiang sareng timpal-timpal iseng ngarang kord lagu Mbok Ayu niki. Inggih dumogi pas sareng tembang ne.


Nanoe Biroe - Mbok Ayu
Tag : Chord Lagu Bali, Kord, Lirik, Lyric, Nanoe Biroe, Mbok Ayu
Author : Crew CakDag
Intro : G F#/G G E

G            F#/G Em
Mbok Ayu ampurayang ja tiang
G          F#/G      Em
Boya ja tiang sing nawang arti matimpal
           C             E/B             Am
Nanging tresnane tumbuh lebih ken tresna matimpal
           C                 E/B                  Am
Kangen rindune mentik jeg mekilit...
                   D
Di hatin tiange...


Senin, Juni 28, 2010

Tembang Rare

Yen dumun daweg kari alit minab sameton sering mireng tembang-tembang rare. Yen tiang, sampun engsap akidik ring lirik ne. Tembang-tembang rare minakadi Meong-meong, Ratu Anom, Dadong Dauh, Kaki-kaki, Curik-curik, Mati delod pasih, Juru Pencar, miwah sane lianan. Dumun tiang sampun ngicen conto ne kalih, ring postingan Made Cerik lan Putri Cening Ayu. Nah, ne mangkin tiang coba ngicen lirik ne tambang-tambang rare sane kari inget tiang. Anggen istilah ne "refresing, mengenang kembali masa kecil". Hehehheheh.... sira uning sangkaning ngawacen lan nembangin malih tembang-tembang rare puniki, wenten kenangan utawi memori sameton daweg kari alit sane malih kaelingin. Inggih niki sane kari inget tiang.


Jumat, Juni 25, 2010

Nyambut Rahinan Saraswati

Beh, kuda kaden sampun tiang ngicen conto pidarta basa bali utawi pidato mabasa bali. Napi malih sane ngambil tema "Rahinan Saraswati". Beh, jek kuda kaden sampun contone. Ne mangkin malih tiang ngicen conto sane pateh. Sakewanten matiosan akidik ring daging pidartane. Inggih pang ten makeh tiang ngomong, niki sampun pidarta ne.


Senin, Juni 21, 2010

Cening Putri Ayu

Tags : Tembang Alit, Tembang Rare

Cening putri ayu
Ngijeng Cening jumah
Meme luas malu
Ke peken meblanje
Apang ade daharan nasi

Meme tiang ngiring
Nongos ngijeng jumah
Sambilan mekumpul
Ajak titiang dadue
Ditekani nyenggap gapin

Pelalian Cening
Kotak wadah gerip
Jaje megenepan
Ane luwung luwung
Bunga melah melah
Ambunane sarwa miyik


Download
Putri Cening Ayu.mp3

Jumat, Juni 18, 2010

Paruman Desa Pakraman Indik Bantuan

Ring sor puniki wantah imba utawi conto "kata sambutan" ring acara paruman desa. Tiang ngambil conto paruman indik bantuan saking pamrintah sane ngicen bantuan pompa lan jamban. Tema ne indik nincapang kesehatan krama ring dusun-dusun utawi desa-desa. Inggih pang ten makeh tiang, niki sampeun contone


Selasa, Juni 15, 2010

Sastra Peparikan

Antuk : Drs. I Wayan Wina

Dukuh "Ning Sujana, keto masih sisian bapa makejang ane ada dini di sekolahan, tuah lakar nutugang bebawosan tugas parembayanne malunan. Muah enu masih nganggon kekecape mapepet wandane maluan, sakewala bin acudik gati sisanne. Nah lakar kawitin bapa suba. Getu anggegetu ngaran gedeg. Buin ada kabawes getun, mirip pesanne, dadi gegetun artinne sedih. Gewal maarti tepak wiadin gebug. Geyuh, naah ne masih liu pesan artinne manut lengkara minakadi maarti lesu, kenyel, lempor, duhkita, miwah sedih. Gom masih dadua artinne. Gom ane kapertama dadi kagoman maarti kasub wiadin angob. Sakewala gom ane kaping daduanne ngaran gamel wiadin gisi. Gong ngaran ageng, gede, miwah kirangan. Gibah ngaran busana, panganggo kapica tanpa guna yening tan tulus ikhlas.


Sabtu, Juni 12, 2010

Di Ubud Band - Bulan Bintang

Di Ubud Band wantah silih tunggil band bali sane madewu akeh penggemar. Band niki beraliran Rock. Asalnyane saking Ubud. Minab nika mawinan wastan band dados ne Di Ubud Band (niki perkiraan tiang manten... hehehehhe!!). Personilnyane minakadi Tu Krisna (vokal), Cok Gus (bass), Gung Gepeng (gitar), Yori (keyboard) lan Tude (drum). Pertama tiang uning ring band niki saking tembang ne sane majudul Iluh Oh Iluh. Manis lan dalem maknane. Wentan malih tembang-tembang sane tiosan sane bagus minakadi Makenyem Je Adi, Kija Adi Ibi Sanja, I Love You, Bulan Bintang, miwah sane lianan. Nah, iseng tiang kumpul-kumpul ajak timpal lan ngaryanin kord gitar ne. Niki wantah pekaryan iseng-iseng, kord gitar tembang "Bulan Bintang". Minab yen wenten iwang utawi ten pas, ledangan gih!!


Kamis, Juni 10, 2010

Geguritan Niwatakawaca

Pupuh Sinom
 1. Pinih ajeng lan aturang
  Rasa bhakti ring Hyang Widhi
  Pamekas ring Sang Hyang Satra
  Maka Dewa Maring Aji
  Aji sastra sane suci
  Sadurung titiang mangatur
  Crita ne sampun kaloktah
  Niwatakawaca wiakti
  Ngiring dumun
  Ngaturang pangastung kara.
 2. Ne mangkin lantur critayang
  Wenten detia sane sakti
  Ten prasida ke kasorang
  Olih dewa sane sidi
  Wiadin manusa sane sakti
  Setata ngerusak ipun
  Sane wenten maring jagat
  Tur sami sane maurip
  Wastan ipun
  Wantah Niwatakawaca.

Senin, Juni 07, 2010

Made Cenik

Sira kari eling ring tembang alit "Made Cerik"? Minab akeh sampun sameton sane nenten kari eling ring tambang nika. Tiang gen jujur sampun lali masih ring tembang nika. Tiang wantah inget ring lirik bait pertama ne kemanten. Ah, iseng tiang browsing, eh polih lirikne ring blogne Bli Nyoman Martawan [http://potretbali.blogspot.com]. Suksma bli Nyoman sampun ngawentenang lirik tembang "Made Cerik" puniki ring internet. Minab sameton wenten memori kari alit ring tembang niki. Napi malih memori daweg SD. Beh, tiang yen inget kanti kenyem-kenyem pedidi, tan bina cara nak buduh. Hehehehehhe...... Seinget-inget tiang tembang niki pepes anggena ritatkala wenten sasolahan Tari Sang Hyang Jaran. Sakewanten tiang durung polih masih tembangne ring format .mp3. Kanggeang dumun wawu lirikne kemanten.


Sabtu, Juni 05, 2010

Sang Arjuna Nangun Tapa

Arjuna Nangun Tapa.jpg
Pic : http://batuanpainting.com
Kacerita Sang Hyang Indra kalintang sungsut santukan Ida mireng orti Indrloka pacang kagebugin olih Niwatakawaca, ratun raksasane ring Manimantaka. Genah jagate punika ring bongkol Gunung Mahamerune tanggu kelod. Niwatakawaca kalintang sakti dane polih panugrahan Sang Hyang Rudra, nenten seda olih detia, denawa, raksasa miwah dewa. Nanging yan wenten manusa-manusa sakti, manda dane tangar ring urip.

Indike punika karembugang olih Sang Hyang Indra kairing olih para Rsi kahyangane. Ida ngrincikang upaya pacang ngrereh kanti manusa sakti, sane prasida ngaonang Niwatakawaca, pradene rauh ngebug swargane. Kala punika kapireng kapir-kapiran orti Sang Arjuna sedek nangun tapa ring Gunung Indrakilane. Sang Arjuna pacang nunas kesaktian mangda molih ring payudan. Sang Hyang Indra sampun uning wantah, mula sengka anakenangun yasa mangda sida mapikolih, santukan gegodane kalintang akeh makadi pengliput wiyasan panca indrane. Mangda kayune nenten obah, patut teleb astiti bakti ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, ida stata ledang nganugrahin anake sane pageh ngawastawa ida.


Rabu, Juni 02, 2010

XXX - Ketemu Mantan

Tag : Chord Lagu Bali, Kord, Lirik, Lyric, XXX, Ketemu Mantan
Author : K0M1NG_Jr
Credit  : http://bliyanbelog.blogspot.com
Intro : C G F

     C                          G                F
Ngilangin inguh iseng jani pesu melali
                                                                    C G F G C
Sing medaya sagetang nepukin mantan tunangan
                             G
Disubane mekelo raga sing taen ketemu
F                            Fm           Am
Ooo... liang kerasa atin tiange jani

*
                Em
Kengken kabare ne jani
F                        C           G       Am
Apa ke suba ngelah tunangan
              Gm
Kenyem manis ne nyautin
     F                    G
Ngorahang nu pedidiSenin, Mei 31, 2010

Cecangkriman

pengeng.jpg
Cecangkriman inggih punika cacimpedan sane mabentuk lagu utawi tembang. Biasane ngangge tembang madya utawi pupuh. Umumne ngangge Pupuh Pucung. Minab wenten sametin sane durung polih ngwacen indik cacimpedan, dados driki malih wacen ring artikel tiang indik Cacimpedan. Kenten taler yang durung polih ngwacen indik Pupuh, niki link ne artikel indik Geguritan Utawi Tembang Pupuh. Inggih ring sor niki wantah conto-conto utawi imba Cecangkriman :


Jumat, Mei 28, 2010

XXX - Salahkah Mencintaimu

Tag : Chord Lagu Bali, Kord, Lirik, Lyric, XXX, Salahkah Mencintaimu
Author : C4P1L_Jr
Credit  : http://bliyanbelog.blogspot.com
Intro : G Em C D

G                                        Em
Terbayang saat bersamamu
C                                             D
Melewati hari penuh canda tawa
G                                         Em
Kurindu manisnya senyummu
C                                             D
Hangatnya pelukan tak lagi temani
C                                             D
Semua tlah hilang tinggal kenangan
C                                             D
Terpisah cinta karena perbedaan


Rabu, Mei 26, 2010

Bunga Di Ati

Olih : Bliyanbelog

Yan tolih melahang
Nak mula cara pragina
Lengen lantang batis dawa
Bangkiang rengkiang cara biola
Ngae kenehe uyang paling

Yan tolih melahang
Nak mula cara penyanyi
Munyi halus nelusuk ati
Paras ayu buka selebriti
Sing taen absen kaipiang


Senin, Mei 24, 2010

Nanoe Biroe - Muani biasa

Tag : Chord Lagu Bali, Kord, Lirik, Lyric, Nanoe Biroe, Muani Biasa
Author : Original Cassette
Credit  : http://bliyanbelog.blogspot.com
Intro : D F# D7 G

 D                       F#
Adi ngambul sing nyak males sms uli Beli
D7             G
Ulian Beli enu masih ngeroko
D                       F#
Adi gedeg sing nyak ngangkat telpun-telpun uli Beli
D7                        G
Ulian Beli sing nyak ngembus anting-anting

*
D             F#      D7                G
Sing dadi keto Adi... Sing dadi keto Adi......... 2x


Jumat, Mei 21, 2010

Perpustakaan Mapikenoh Nincapang Kaonengan Ngwacen

Ibu guru miwah para semeton sami sane baktinin titiang,
Sadereng nglanturang matur, lugrayang riin titiang ngaturang panganjali umat

"Om Swastiastu"

Ibu guru miwah para semeton sami sane baktinin titiang,
Pangayubagia aturang titiang majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, duaning sangkaning sih asung kerta wara lugrahan Ida, mawinan titiang pingkalih ida-dane sida mangguh karahajengan, kacunduk rahinane mangkin. Gargita manah titiang riantuk kapaica galah matur samatra nganinin indik "Perpustakaan Mapikenoh Nincapang Kaonengan Ngwacen".

Yening pikayunin, makasami anake sane naenan ngranjing ring pendidikan formal sampun ngawikanin indik napi perpustakaan punika. Perpustakaan mawit saking kruna pustaka sane mateges buku–buku miwah saluir bacaan tiosan. Anake utawi lembaga, sane akeh madue buku, raris buku bacaan punika kagenahang ring ruangan sane gumanti khusus pinaka ruang baca, ruangan punika kabaos perpustakaan. Duaning asapunika metu raris parinama minakadi perpustakaan pribadi, perpustakaan sekolah, perpustakaan umum, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan daerah, miwah perpustakaan nasional.


Selasa, Mei 18, 2010

Sang Subali Mayuda Lawan Sang Sugriwa

Wenten katuturan Rsi sane kalintang pradnyan maparab Begawan Gotama lintihang Brahmana Putra. Ida madue putra tigang diri, sane mapesengan : Sang Subali, Sang Sugriwa miwah Diah Anjani. Biang Idane maparab Dewi Naraci. Munggwing kesaktian Sang Subali miwah Sang Sugriwa sampun kaloktah tur kasumbung ring jagate, nyidayang ngasorang Sang Prabu Rahwana ratune ring Alengka, sane kabawos sakti mandraguna. Sang kalih punika karuruh olih Ida Bhatara Indra, sawireh kapikayun antuk Ida wantah Sang Subali sane nyidayang nandingin Sang Mahesa Sura miwah Sang Jata Sura, sane kabawos purusa parikosa.

Tan kacaritayang pemargin Ida, kancit kacunduk genah patapn Sang Subali miwah arine Sang Sugriwa. Nyingak sepengrawuh Ida Bhatara Indra, raris Sang kalih pranamia nyubakti ring Ida Bhatara Indra. Ida Bhatara Indra raris ngandika,"Udug Dewa Subali muwah Sugriwa, pastika sampun I Dewa makesiab risapang rawuh Bapane tan pesangkan.


Sabtu, Mei 15, 2010

XXX - Yen Suba Ngelah Tunangan

Band XXX (baca : triple-x) wantah silih tunggil band bali favourit tiang. Sampun saking dumun tiang demen ring band niki. Sakewanten meweh pisan ngererh lirik lagune ring internet. Napi malih ngerereh kord gitar ne. Beh, jek keweh pesan. Nika mawinan iseng-iseng tiang ajak timpal-timpal nyoba-nyoba ngaryanin kord gitar tembang-tembang XXX niki. Nah ne pertama wantah tembang "Yen Suba Ngelah Tunangan" niki. Napi mawinan niki ne pertama? Hehehehehe... santukan tembang ne manisa pisan. Jek kanti mati asane nu luung tembang niki. Inggih niki sampun lirik lan kord ne.


Selasa, Mei 11, 2010

Pura Andakasa

pic : http://dedari.blogspot.com
Pura Andakasa wantah silih tunggil pura kahyangan jagat sane magenah ring Banjar Pakel Desa Gegelang Kecamatan Manggis, Karangasem. Pura niki kawangun antuk konsepsi Catur Loka Pala lan Sad Winayaka. Pura sane kawangun antuk konsepsi Catur Loka Pala inggih punika empat pura sane dados "pemujaan empat manifestasi Tuhan/Ida Sang Hyang Widhi Wasa" mandane umat sedharma ngamolihang rasa aman lan kerahayuan. Empat pura nika wenten ring kutipan Lontar Usana Bali.


Sabtu, Mei 08, 2010

Cacimpedan

Cacimpedan ring Bahasa Indonesia nika pateh sekadi "Teka-Teki". Cacimpedan puniki anggen pangulir budi, rikala magagonjakan utawi macanda. Linggaipun: "cimped", artinipun: bade (takeh), polih pangiring "an", dados: cimpedan, raris kaduipurwayang, dados: "cacimpedan", artinipun: bade-badean. Cacimpedan puniki sampun ketah utawi lumrah, kariinin antuk lengkara pitaken: Apake......? Ring sor puniki wantah imba utawi conto-conto cacimpedan. Minab wenten sameton sane tau utawi uning ring jawabanne?


Rabu, Mei 05, 2010

Lolot - Lakar Kurenan

Tag : Chord Lagu Bali, Kord, Lirik, Lyric, Lolot Band, Lakar Kurenan
Author : Mankz_7
Credit : http://www.chordfrenzy.com
Intro : C F Am G C F G

C                  F           G             C
Suwe sampun iragene nyalanang demen
C                    F              G                 C
Pirengang mangkin ne beli malih nyekenang
C           F               G                  C
Apekeh saking sujati tresnan adine


C                    F                G               C
Pineh-pinehang apang tusing maseselan
C                F                  G            C
Yening tusing buin ade rase jak beli
C                   F                G           C
Luwungan sube ragan adine megedi
C                  F              G                   C
Ketimbang adi mogbogin dewek pedidi
C                    F                   G            C
Makseyang rage ulian pedalem jak beli


Minggu, Mei 02, 2010

Satak Juta

Olih : Mas Ruscitadéwi

Pis satak juta rasayang tiang bek sajan. Kéwala pis amunto sing ada artinné yéning bandingang tekén tresnan matua luh muani sané setata aptiang tiang.

“Yéning ulian pipis satak juta tiang nyidayang makatang rasa tresnan mémé bapanné Bli Madé kurenan tiangé, sinah luung pesan,” kéto tiang mapitungan padidi, sambilang nyuahin Luh Éka pianak titiangé ané adiri.

Tiang tusing bisa ngampet demen, suba marawat di matan tiangé, Luh Éka kaempu lan kasayangin olih Pekak lan Dadongné.

“Dumadak ulian pipis satak juta ento, I Mémé lan I Bapa nyak las nrima tiang dadi mantu, dadi kurenanné Bli Madé,” kéto tiang ngrimik padidi. Luh Éka pianak tiangé matolihang, mirib ia marasa héran méméné mamunyi padidi, kéwala ia sing matakon. Becat-becat ia nyemak tasné, turin malaib menék ka mobil, ané lakar setirin tiang.


Jumat, April 30, 2010

Pustaka

Olih : I G. Manda

Jantung satmaka ati
Ring ati pralinggan Widhi
Maprabawa Sang Hyang Siwa Sujati
Sang Hyang Siwa pinaka Widhi
Ngrasuk ring sarining tatua sujati
Sengke kaulati
Santukan genahe singid

Jantung satmaka ati
Ring ati Sang Hyang Siwa malingga
Ngalinggain sastra utama
Sastra wahana tatua
Tatua mapupul jeroning pustaka
Pustaka sarana sekala
Ngruruh daging sastra utama
Madasar adnyana wimala


Rabu, April 28, 2010

I Cicing Gudig

cicing gudig.jpg
Pic : michaeldougherty.blogspot.com
Nah ada kone tuturan satua I Cicing Gudig. I Cicing Gudig, buka adanne berag tegreg tur keskes gudig, sing jalana mlispis ada dogen anak ngesekang wiadin ngaltig. Sai-sai kone ia maselselan, nyelselang buat kalacuranne tumbuh dadi cicing makejang anake tuara ngiyengin.

Sedek dina anu I Cicing Gudig mlispis di pekene. Ada kone anak madaar di dagang nasine, ento kone nengnenga menek tuunanga dogen. Kene kenehne I Cicing Gudig, “Yan i dewek dadi manusa buka anake ento, kenken ya legan nyete ngamah, mebe soroh ane melah-melah. Ah kene baan, nyanan petenge lakar mabakti ke Pura Dalem, mapinunas teken Batari Durga apang dadi manusa.”


Minggu, April 25, 2010

Satua Bali : Nang Cubling

Kacrita di desa anu ada anak mapungkusan madan Nang Cubling. Sedek dina ia masangin bojog di tukade, lantas ada bojog gede teka tur matakon,
“Nang Cubling, basang apa ento kaumbah?”
Nang Cubling masaut, “Basang I Lut.”
I Bojog tusing buin matakon, nglantas magedi. Buin kesepne buin ada bojog gede teka, masih ia matakon,
“Nang Cubling basang apa ento kaumbah?”
Nang Cubling masaut, “Basang I Lut.”
I Bojog lantas magedi. Liu bojoge teka matakon, nanging pasaut Nang Cublinge patuh dogen.


Rabu, April 21, 2010

Pupuh Ginada

Pupuh ginada wantah silih tunggil tembang alit utawi sekar alit. Pupuh niki maduwe ciri kaiket antuk aturan (pada lingsa) makadi akeh baris ring tiap baitne (pada) inggih punika 8 besik. Sampun kenten akehne suku kata ring tiap-tiap baris (carik) lan suaran untat tiap-tiap baris inggih punika, 8a 8i 8a 8u 8a 4i 8a. Minab sampun wenten contone ring posting tiang sane dumunan. Niki mangkin malih tiang ngicen contone. Iseng cingak tiang ring buku tugas adin tiange wenten conto-contone.


Minggu, April 18, 2010

Panji Kuning – Pulang Kampung

Tembang Panji Kuning sane mejudul Pulang Kampung niki wantah silih tunggil tembang Panji Kuning sane demenin tiang. Coba-coba tiang ngerereh kord ne, sakewanten ten bakat-bakat tiang. Beh, jek ngenah san belog tiange main gitar. Hehehehehehe....! Ah, ketimbang bingung, iseng coba tiang ngerereh kord ne ring Internet. Eh, polihang tiang ring blog ne Bli Adiarta [adiarta.com]. Suksma ring bli Adi sane sampun mosting lirik lan kord tembang puniki. Inggih niki lirik lan kord tembang Panji Kuning - Pulang Kampung sane lengkapne!


Kamis, April 15, 2010

Sang Hyang Gana

Maha Ganesh.jpg
[Pic : http://rare-angon.blogspot.com]
Wenten katuturan satua Raksasa magoba aeng, kabinawa tur ngreresin pisan tan pendah Sang Kalantaka. Raksasane punika mawasta Nilarudraka. Kalintang sueca wiakti Ida Bhatara Rudra ring ipun mapaica waranugraha sane marupayang kesaktian mautama. Majalaran paican Ida punika mawastu ipun tan prasida kapered antuk sakancan senjata, napi malih pacang sida kapademang olih manusa, denawa miwah Dewata.

Riantukan ipun punika rumasa tekening padewekan purusa, sakti tanpa tandingan, raris metu manah ipun sane boya-boya, minakadi ipun mamunyah, wimoho, stata brangti, ngapak-apak, tan mari nyapa kala aku. Sekancan parilaksanan ipun stata ngardi res sang ngantenang. Duaning asapunika kawentenang ipune para panjak rauhing para Ratune ten wenten sane purun sami ngandep kasor.

Kabawos sane mangkin sami para Ratune sane wenten ring jagate prasida kakasorang olih ipun. Riantukan asapunika, raris sane mangkin ipun ngelanturang tetujonnyane ngelurug Suargane. Sapetekan ipune ke Suarga kasarengin olih bala wadua raksasa sane ebek jejel ten kaetang makuehnyane tur sami dahat wirasa tankapangpangan. Para Dewata miwah Resin ambarane, tan prasida nangkepin panglurug I Detia Nilarudraka. Riantukan asapunika raris pada Dewatane ring Suarga sami malaib ngarereh genah masingidan.


Senin, April 12, 2010

Lolot - Ngemetuang Rasa Tresna

Minggu-minggu niki tiang kari seneng-seneng ne main gitar. Boya je tiang wawu melajah gitar. Yen indik nika, saking SMA tiang sampun bisa main gitar. Nah, wawu sebates bisa. Dereng je wikan lan profesional sekadi artis-artis Bali sekadi Lolot, 4WD, XXX, lan tiosan. Main gitar wantah agen tiang ngibur manten. Niki mawinan tiang polih ide ngamedalang postingan indik lirik lan chord lagu-lagu bali. Santukan meweh pisan ngerereh lirik lan chord lagu-lagu bali. Kari kidik sameton sane mosting indik niki ring internet. Inggih ring postingan pertama lirik lan chord niki, tiang mulai saking tembang Lolot - Ngametuang Rasa Tresna. Manis pisan tembange puniki. Inggih niki sampun lirik lan chord ne :


Sabtu, April 10, 2010

Pengeng

Olih : Bliyanbelog

(I)
Jeg kenkenang kaden buin
Keneh-kenehang tusing bakatang
Apa ane anggon mragatang
Apa ane anggon nyalanang
Sing beneh ben minehang

Jeg kenkenang kaden buin
Suba kenahang suba bakatang
Suba jalanang sing nyak patutang
Suba pragatang sing nyak kangguang
Kenkenang buin


Selasa, April 06, 2010

Cupak Teken Grantang

Kaambil saking http://rare-angon.blogspot.com

Ada katuturang satua, I Cupak teken I Grantang. Menyama ajaka dadua. I Cupak ane kelihan, I Grantang ane cerikan. Goba lan parilaksanan kaka adi punika doh pesan matiosan. I Cupak gobane bocok, kumis jempe, kales, brenges, lan bok barak keke alah duk. Basang gede madaar kereng pesan. Nanging joh bina ajaka adine I Grantang. I Grantang pengadegne lanjar, goba alep bagus, asing-asing anake ngantenang makejang ngedotang. Kemikane manis tur anteng magarapan.

Kacarita sedek dina anu, i Cupak ajak I Grantang matekap di carike, I Grantang matekap nututin sampi, nanging i Cupak satate maplalianan dogen gaene. Tusing pesan I Cupak ngrunguang adine magae. Disubane I Grantang suud matekap mara I Cupak teka uli maplalianan. Yadiastun keto bikas beline masih luung penampene I Grantang. I Grantang ngomong munyine alus tur nyunyur manis.


Kamis, April 01, 2010

Dedaaran

Suwe sampun tiang ten mosting cerpen mabasa bali utawi satua bawak bali. Minab sampun wenten kirang langkung kalik windu (sampun makelo nika inggih?). Nah, ne mangkin malih tiang ngicen conto sane lianan. Satua bawak bali nika kakaryanin olih I Wayan Juniartha. Tiang ngutip sakip situs resmine Bali Post ring http://www.balipost.com/. Inggih sapuniki daging ceritane!


Rabu, Maret 31, 2010

Sambrama Wacana Nyanggra Piodalan Saraswati

Dumun tiang sampun ngicen conto pidarta bali utawi pidato mabasa bali sane ngambil tema "Nyanggra Piodalan Saraswati". Minab yen nenten iwang ring posting Nyanggra Piodalan Saraswati niki. Yen wenten sameton sane jagi ngawacen malih, dados klik link nika. Nah, ne mangkin malih tiang ngicen conto sane lianan. Minggu-minggu niki tiang nenten wenten ide napi jagi katulis. Nah, pang ten pusing, malih tiang ngicen conto pidarta mabasa bali. Inggih puniki dagingne!


Senin, Maret 29, 2010

Cenk Blonk : Gatotkaca Anggugah Bagian 11- Puput

Kari seneng nonton wayang cenk blonk? Nah, sekadi janji tiang ne dumun, ne mangkin tiang ngicen lanjutan wayang cenk blonk : Gatotkaca Anggugah nyantos puput. Pang ten tiang kesambat lempas ken janji. Suksma malih aturang tiang ring Bli Lubak07 sane sampun ng-upload video wayang cenk blonk niki ke Youtube.com. Inggih rarisang sampun nonton!

Sabtu, Maret 27, 2010

Paripurna (Puisi Bali)

Olih : Pande Kurniawan

(i) sabayantaka

nyalanang sané prasida mabuat
disubané kabaktayang
olih gelis rahinané, ngulengan apanga
prasida kamanahin, diastun cutet
wénten parilaksanané sané kasumbungan
pradé galahé nemonin kasujatiannéSelasa, Maret 23, 2010

Guru Guyu

Uli pidan I Wayan Sugih Artha Lacur Braya ngaku dot dadi guru. Pang kuda kadèn ia milu test pegawè negeri, pang monto ia sing lulus.

“Ma nak belog cara ci eè kanti nyidang dadi guru, man kènkèn ya padadinnè murid-muridnè,” kèto I Nyoman Blèk Tukang Walèk nyacadin.

Prajani barak biing muannè I Wayan. Ia tersinggung sajan-sajan tersinggung. Das sajan botol arakè anggona nimpungin I Nyoman. Mirib man sing sekaa tuak anè lènan nambakin, sinah suba bocor tenggekne I Nyoman, sinah suba maganti adannè, dadi I Nyoman Red Pesu Getih.


Sabtu, Maret 20, 2010

Geguritan Arya Tangkas

 1. PUPUH DANGDANG GULA
  Swasti astu atur titian ngawit, Mogi Betara kawitan sueca, Nyirat wara nugrahane, Cihna bakti titian katur, Mangkin titian katur, Mangkin titian ngayah ngurit, Arya Tangkas murdan gita, Titiang pangkah nganggen kidung, Anggen suluh kahuripan, Atur titian akeh ten manut ring indik, Ledang ugi ngampurayang.
 2. PUPUH SINOM
  Maring Klungkung madeg nata, Sri Dalem Ketut Ngelesir, Abih patih Arya Tangkas, ring Kertalangu mapuri, madue putra asiki, Tangkas Dimade kawuwus, Bagus kadi Hyang Semara, solah dane sadu budi, Aji Budi, Lintang saying maring putra.
 3. PUPUH SINOM
  Raris wenten anak prapta, Tangkas Dimade nakenin, “Parab jero sapa sira, Napi wenten ruruh mriki ?”, Sang Atiti gelis nyawis, “Mamor wastan titian Ratu, Titiang makta suwala patra, Swala patran Dalem pingit, Jagi katur, maring aji Arya Tangkas”.

Rabu, Maret 17, 2010

Dewi Gangga Malinggih Manying Songgeng

Ri tatkala nemu sasih becik, sasih kadasa, drika Prabu Hastina sané mapeséngan Prabu Kurupratipa maangen-angen pacang nangun tapa ring wana hulu Luah Gangga. Putran ida sané mapeséngan Prabu Sentanu kaabih para patih, mantri, lan baudanda sinamian sampun andel sayaga pacang ngamel jagaté.

Sasampunné milih lan milah déwasa ayu raris Prabu Kurupratipa lunga nangun tapa ring tengahing wana. Saking negari Hastina ida lunga ngruruh Gunung Himawan mirig Luah Gangga kantos rauh ka Hardwar genah suci. Genah puniki kasengguh suci sakadi arannyané sané Har maartos Siwa, Hari maartos Wisnu, lan Dwar maartos lawan—gapura galang ka sorga. Saking driki ida lunga ka Shri Kardanath lan Shri Badrinath genah suci Betara Siwa lan Wisnu nampek pucak Gunung Himawan. Sadurungé, driki ida Sang Prabu malukat lan mamuja tapa ring Alahaabad, genah suci pecampuan Tukad Gangga, Yamuna, lan Saraswati. Ring tengahing wana tepi pacampuhan luah puniki Ida mamuja suryasewana.


Kamis, Maret 11, 2010

Cenk Blonk : Gatotkaca Anggugah Bagian 1-10

Hallo-hallo, kecunduk malih sareng tiang, Bliyanbelog ring program acara "Lila Citta" (hehehehe.... sampun nyak mirib kadi pembawa acara?). Inggih sameton titiang sareng sami, ne mangkin tiang malih nyarengin sameton sami nonton wayang cenk blonk sane ngambil judul "Gatotkaca Anggugah". Kadi biasane, tetep ngambil saking situs sharing video favorit, youtube. Suksma ring bli lubak07 sane sampun ng-upload vidoe wayang cengk blonk niki ke youtube. Inggih pang ten lantang tiang ngraos, langsung maten ngiring nonton sareng-sareng wayang cenk blonkne. Raris!!


Senin, Maret 08, 2010

Ngiring Rajegang Basa Bali Druene

Suwe sampun tiang ten ngamosting artikel indik conto-conto pidarta basa bali
utawi pidato mabasa bali. Terakhir tiang ngamosting artikel niki sekitar bulan Januari, sampun wenten kirang langkung kalih sasih. Nah, ne mangkin malih tiang ngicenin conto ne. Pidarta basa bali puniki ngambil tema indik punapi pentingne ngrajegang basa baline mangda nenten sayan ical. Santukan mangkin akeh alit-alite lan truna-truni baline sane nenten sanget bisa mabasa bali sane becik. Akehan sampun nganggen basa gado-gado utawi campuran. akidik mabasa bali, akidik Bhasa Indonesia. Inggih pang ten makeh tiang ngomong, ngiring sareng-sareng ngawacen conto pidarta ne.


Sabtu, Maret 06, 2010

Durgha : Ibu Bhumi

Betari Durgha embas saking mata katiga Betara Siwa, ri kala Siwa Loka kakuasayang olih raksasa marupa kebo, Mahésasura. Durgha sané ayu lan wikan prasida ngaonang Mahésasura lan, nadosang Mahésasura priyambadanidané.

"Paripurnaning lista ayu, kénten Betari Durgha punika kagambarang. Ring India, Durgha punika madué tangan kutus, makakutus madaging sakancan panugran saking Déwata Nawa Sangané daweg ida kaembasang saking sudamani Betara Siwa. Para krama i rika nyumbah Betari Durgha nglintangin Betari-betari sané tiosan sakadi Saraswati lan Laksmi. Santukan Durgha punika barés, mangkin nunas mangkin kapaica kénten pangangken kramané ring India," Ni Wayan Pasek Ariati Hunter nuturang.


Kamis, Maret 04, 2010

Sebun Kokokan

olih Mas Ruscitadéwi

Soang-soang sané wénten ring jagaté, kocap madué kasaktian néwék. Wénten daging sastra sané nganikayang kasaktian anak alit magenah ring tetangisannyané, kasaktian soroh ulam magenah ring kawikanan ipun ngelangi ring toyané sané mapiteh dalem, lan kasaktian soroh paksi magenah ring kapradnyan ipun makeber tegeh ring ambarané.

Yadiastun kasaktian soroh paksi kanikayang magenah ring kawikanan ipunné makeber, nénten ja sami soroh paksi prasida makeber tegeh ring ambarané. Soroh ayam lan bébék nénten prasida makeber tegeh. Soroh bébék lan ayam, wantah soroh paksi sané leket ring manusa lan soroh paksi sané pamargin idupné akéhan ring tanahé. Wénten taler soroh paksi sané arang kapanggihin olih manusa, duaning ipun seringan idup ring taru-taruné ageng. Wénten taler paksi sikep sané kasambat arang ngenceg tanah, mawinan kasambat paksi pangater atma.


Minggu, Februari 28, 2010

Cenk Blonk : Ludra Murti Bagian 11-17 Puput

Lanjutan ring postingan tiang sane dumun. Cenk Blonk : Ludra Murti Bagian 11-17 nyantos puput. Minab yen durung polih nonton bagian 1-10, dados klik ring link Cenk Blok : Ludra Murti Bagian 1-10 puniki. Inggih pang ten makeh malih tiang ngomong. durus lanjutang nonton wayang cenk blonkne. Suksma ring bli Madockbali.


Sabtu, Februari 27, 2010

Rahinan Jagat Saraswati

[pic : seputar-bali.blogspot.com] Pengetahuan inggih punika pinaka srana antuk ngeruruh tetujon urip jadmane. Pengetahuan metu saking jagat lan teknologi jadmane, punika sami mewit saking Sang Hyang Dewi Saraswati. Sabilang dina Saniscara, Wuku Watugunung, umat Hindu ring Bali nyangra dina Pengetahuan, Hari Raya Saraswati. Nika medasar antuk pawukon lan Saptawara.

Raos Saraswati mewit saking aksara Saras sane maarti mengalir utawi membah lan Wati maarti anak istri. Dadosne Saraswati inggih punika simbol pengetahuan, sane membah minakadi toya tukade, lan pengetahuan sane ngedotin minakadi anak istri sane ayu.


Kamis, Februari 25, 2010

Satyahati : Bhatari Uma Ngerereh Empahan Lembu

Gentuh Siwa Lokané, Betara Siwa kocap keni pinungkan sané tan prasida kénak yéning nénten molihang tamba empehan susu. Empehan susu sira? Inggihan empehan susu saking pangangon lembu sané wénten ring mercapada. Mangkin sira sané kapituduh ngrereh tambané punika? Betari Uma rabinida, sangkaning satyané kalintang ring suaminidané raris sang betari tedun ka mercapada ngrereh tambané punika, mangda gelis kénak Betara Siwané.

Ring manah idané nénten ja wénten tios wantah sapunapi ja carané mangdané suaminida prasida nyeneng malih. Betari Uma nénten ngamanahin indik anggannyané sané kalapu-lapu ngrereh tambané punika. Ten kacritanang kalaran Betari Uma ring mercapadané. Punapi malih mercapada boya ja Siwa Loka. Mercapadané genah maudang-kudang jatma sané munarbhawa ping keti mangda molihang genah sané becik bénjang pungur ri kala sampun atmané matilar saking angga. Mangkin ri sampunné Betari Uma tedun ka mercapada anggannyané boya ja betari malih, ida nénten wénten tios wantah anak istri biasa.


Selasa, Februari 23, 2010

Bali Akeh Kelangan Dokumentasi Penting

Yéning takénang, sinah akéh krama sané nganikayang kawéntenan arsip mabuat pisan, utaminné anggén srana pendidikan. Yadiastun makasami anaké cumpu indik kaabotan arsipé, kéwanten arang sané kayun mupulang miwah makarya arsip sangkaning pakaryan punika sayuwakti pakaryan sané ketil lan merluang kesabaran lan prabéa. Sangkaning males, ngekoh lan nénten jemet makarya arsip miwah dokumén, mawinan arsip lan dokumén indik Bali ketah kapanggihin ring dura negara.

Arangnyané krama Bali, lan Indonésia madué arsip kanikaang olih Endo Suanda, Ph.D saking Tikar Media Budaya Nusantara, sangkaning wangsa Indonésiané kirang madué budaya makarya arsip, mabina pisan sareng wong dura negarané.

Indik arangnyané krama Bali ngarsipang utawi ngadokuméntasiang sakancan upacara adat, agama, lan budaya Bali kapi kaeng olih Agung Bawantara duk pabligbagan indik Pengelolaan Arsip Audiovisual ring GEOK, Singapadu Gianyar, 6 Januari 2010 lintang.


Sabtu, Februari 20, 2010

Pupulan Conto Kidung

Ring sor puniki wantah imba utawi conto-conto kidung sane sampun umum kauningin olih warga Bali. Kidung-kidung puniki lumrahnyane kaanggen ring upacara Dewa Yadnya minakadi rahinan utawi odalan. Minab yen sematon kari eling, dumun ring SD polih pelajahan makidung Wargasari lan Kidung-kidung sane lianan. Kenten malih daweg SMP polih mata pelajaran Tembang. Driki tiang kari inget polih pelajahan makidung. Inggih niki conto-contone :


Kamis, Februari 18, 2010

Satua Bali : I Siap Selem

[pic : devitasriraihana.blogspot.com] Ada tuturan satua siap selem ngelah panak pitung ukud, I Doglagan ane paling cenika. Ada kone Meng Kuuk maumah dadi anatah, masih ngelah panak enu cenik-cenik. Sai-sai I Kuuk ngae daya apang sida ia ngamah I Siap Selem, sabilang peteng ada nagih batisne, “Icang tendas Me, icang basangne Me, icang kibulne Me, icang kampidne Me, icang baongne Me.” Keto pada tetagihan panak-panakne I Kuuk, nagih ngamah I Siap Selem. Dadi mawanan ningeh I Siap Selem teken bakal kaamah, dadiannya ia ngalih upaya mangdene nyidayang matilar uli ditu.

Gelising crita panakne ane nemnem suba pada samah bulu kampidne, sakewala ane paling cenika dogen liglig reh tan pabulu. Suba kone inganan tengah lemeng, I Siap Selem matuturan teken panakne, “Nah cai-cai jani ajak makejang makeber abete sakaukud, matinggal uli dini. Yen enu pade nongos dini sinah amaha teken I Kuuk.”


Senin, Februari 15, 2010

Satua Bali : Naga Basukih

naga basukih.jpg
[pic : suryadistira.blogspot.com] Jani ada kone tutur-tuturan satua, Ida Betara Guru. Ida Betara Guru totonan malinggih ring Gunung Semeru, kairing olih putranidane mapesengan I Naga Basukih. Pesengan Idane dogen suba ngarwanang, I Naga Basukih terang gati suba putran Ida Betara Guru totonan maukudan Naga, marupa lelipi gede pesan sing keto jenenga?

Nah jani sedek dina anu, kandugi enu ruput pesan I Naga Basukih tangkil ring ajine. Baan tumben buka semengane I Naga Basukih Tangkil, dadi matakon Ida Betara Guru ring putrane, “Uduh nanak Bagus, dadi tumben buka semengan I Nanak nangkilin Aji, men apa jenenga ada kabuatan I Nanak ring Aji, nah lautan I Nanak mabaos!” Keto kone pataken Ida Betara guru ring putrane I Naga Basukih.

Ditu lantas I Naga Basukih matur ring Ajine, “Nawegang Aji Agung titiang kadi isenge ring sameton titiange sane wenten ring jagat Bali, makadi Betara Geni Jaya sane malinggih kocap ring Bukit Lempuyang, Betara Mahadewa kocap ring Gunung Agung, Betara Tumuwuh ring Gunung Batukaru, Betara Manik Umang ring Gunung Beratan, Betara Hyang Tugu di Gunung Andakasa, cutet ring sami sameton titiange sane wenten ring tanah Bali. Dening sampun lami pisan Aji, titiang tan pisan naanin mapanggih sareng sameton, nika mawinan titiang nunasang mangda sueca ugi maicain titiang lunga ka tanah Bali jaga ngrereh sameton titiange sami.”


Jumat, Februari 12, 2010

Cenk Blonk : Ludra Murti Bagian 1-10

Niki postingan tiang sane kedua indik video wayang cenk blok. Judulne sane mangkin "Cenk Blonk : Ludra Murti". Minab wenten sameton sane durung polih nonton, rarisang nonton driki. Gratis, tis, tis, tis. Langsung ambil tiang saking youtube. Suksma malih ring bli "Madockbali" sane sampun ng-upload video niki ke youtube. Suksma pisan beli. Inggih lanturang nonton!


Rabu, Februari 10, 2010

Kalender Bali Online

Iseng-iseng tiang login ke yahoo! mail, wenten e-mail saking anggota milis tiange. ngicen link ring web "Kalender Bali Online". Langsung tiang "meluncur ke TKP". Bih, salut tiang ring sameton Bali sane ngaryanin web niki. Kalender Bali Online puniki becik lan lengkap. Dados anggen sameton sami genah ngerereh napi je, contone dewasa ayu, penanggal rahinan, lan sane lianan. Gambar halaman web-nyane sakadi puniki...


Minggu, Februari 07, 2010

Sang Sangging

Seni pawayangan nénten wantah kasolahang, sakadi ”Wayang Cenk Blonk” sané mangkin nedeng kasub ring jagat Baliné. Seni pawayangan nglimbak ring makudang-kudang widang seni, sakadi seni lukis, seni tatah, seni tenun, miwah seni-seni sosan.

Wayang biasané ngambil bantang crita Ramayana lan Mahabharata. Maka sami punika, ngeninin sesolahan wiadin widang seni siosan, kocap nyobyahang sesuluh idup. Daging sané kacritayang indik Ramayana miwah Mahabharata. Ring widang seni lukis akéh kawéntenanné, silih tunggilnyané “Gambaran Wayang Kamasan” sané taler ngambil carita punika.

Gegambaran Wayang Kamasan sané wénten ring langit-langit Kertha Gosa lan Taman Gili ring Klungkung wantah pagelaran wayang nénten antuk kasolahang. Gegambaran punika sakadi masolah. Tukang gambar utawi sanggingnyané pinaka dalang. Sang sangging ngenahang lan ngagemang wayang-wayang punika manut critannyané.


Jumat, Februari 05, 2010

Dewi Kunti Kawehin Mantra Sakti

Olih Nyoman Manda

Kacrita Raja Sura madué putra kakalih, sané lanang mapeséngan Wasudéwa lan sané istri mapeséngan Déwi Pritha. Raja Sura puniki madué misan sané mapeséngan Raja Kuntibhoja sané ten madué putra. Krana sih Raja Sura masameton, raris ida ngwéhin putrin idané, Déwi Pritha, kadadosang anak angkat. Sanget sayang pisan Raja Kunthibhoja ring putri angkat idané lan kaaranin Déwi Kunti

Tatkalaning rahina purnama kadasa wénten brahmana sakti simpang ring purin Raja Kuntibhoja. Kasimpangin brahmana sakti wikan sané mapeséngan Rsi Durvasa, garjita pisan kayun Raja Kuntibhoja. Santun pisan panyambraman sang raja. Drika Déwi Kunti taler sareng ngaturang ayah nyanggra pangrauh sang brahmana sakti. Manggihin Déwi Kunti bakti pisan ngturang ayah drika, raris Sang Brahmana mapaica mantra sakti sané prasida nuur betara sané kapuja lan ngwéhin panugrahan utama. Déwi Kunti tulus bakti kaicénin puja mantra punika.


Selasa, Februari 02, 2010

Mageret Pandan Ring Tengenan

mageret pandan tengenan.jpg
Tengenan utawi Tengenan Pagringsingan sapunika wasta desa sane taler kabaos desa Bali Aga ring Kabupaten Karangasem. Desa punika magenah ring selagan bukit-bukite sane kukuh. Bukit-bukite punika satmaka tembok panyengker, desa puniki desa sane madrebe adat ten wenten matehin ring wewengkoning jagat Baline. Punapi kawentenan adate irika?


Minggu, Januari 31, 2010

I Pucung

Kacrita ada koné tuturan satua, di Banjar Kawan, wewengkon Koripan ada anak pacul ngelah pianak muani adiri madan I Pucung. I Pucung koné gegaenné tuwah mapikat di cariké, nanging ké nyalah unduk pajalanné mapikat krana ia mikatin kedis masan padi tondén serab. Dadi tusing pesan koné ia taén maan kedis, wiréh tusing ada kedis ngalih amah krana padiné mara ngandeg beling, tondén pesu buah. Déning kéto, med-medan koné ia mapikat. Wadih mapikat ngalih kedis, jani I Pucung koné demen tekéning kuluk. Sakéwala, tingkahné masih soléh maidih-idihan, krana sabilang ia nagih ngidih konyong sik pisaganné begbeg ané idiha konyong ané mara lekad. Wiréh konyong ané nagih idiha enu cerik buina tondén kedat, kadéna konyongné enu buta, dadi buung dogén koné ia ngidih konyong. Mara kéto paundukan ané tepukina baan I Pucung pesu pedih kenehné, déning makejang ané kenehanga tusing taén misi.

Sasukat ento, kacrita I Pucung tusing pesan koné ia taén kija-kija buin, begbeg nyingkrung dogén jumahné. Ping kuda-kuda kadén suba bapanné nglémékin, apanga ia nulungin ka carik, nanging ia masih tusing nyak. Wiréh kéto solah pianakné, bapanné pedih koné kenehné tekén I Pucung, nanging ia tusing bani nglémékin wiadin nigtig I Pucung krana ia suba kelih. Bapanné memegeng cara togog nolih I Pucung nyingkrung di plangkané geris-geris sirep leplep.


Jumat, Januari 29, 2010

Kasusastran Jawi Kuna

Kasusastran Jawi Kunane sampun kaloktah ring jagate, kaucap kasusastran "Adi Luhung" tur kalangkung nudut kayun sang oneng masastra. Para sujana akeh sampun sane nureksain karya-karya Kasusastran Jawi Kuna, raris ngamedalang buku indik kasusastran punika. Ring Bali Kasusastran Jawi Kunane polih genah tumbuh tur wredi kawentenanipun. Para sujana ring Bali oneng pisan ring kasusastran punika, tur akeh sane uning nyurat Kasusastran Jawi Kuna.

Kasusastran Jawi Kunane minakadinipun wenten marupa parwa miwah kekawin. Parwa sane wenten ring Kasusastran Jawi Kuna inggih punika Adiparwa, Wirataparwa, Udyogaparwa, Bhismaparwa, Asramawasanaparwa, Mosalaparwa, Prasthanikaparwa, miwah Swargarohanaparwa. Parwa-parwa punika marupa gancaran, pangawitipun ngangge basa Sanskerta raris kagentosin antuk basa Jawi Kuna duk pajumenangan Prabhu Dharmawangsa Teguh (warsa 991 Masehi) ring Jawi Wetan. Gebogan parwane sujatinipun wenten 18 parwa, kawastanin Astadasaparwa utawi Mahabharata, inggih punika Adiparwa, Sabhaparwa, Wanaparwa, Wirataparwa, Udyogaparwa, Bhismaparwa, Dronaparwa, Karoaparwa, Salyaparwa, Sauptikaparwa, Striparwa, Santiparwa, Anusasanaparwa, Aswamedaparwa, Asramawasanaparwa, Mosalaparwa, Prasthinakaparwa, miwah Swargarohanaparwa.