Om Awignam Astu namo sidham, Om sidhirastu tad astu astu ya namah swaha

Sabtu, Desember 31, 2011

Swasti Nawa Warsa 2012

warsa 2012.jpg

Swasti nawa warsa aturang tiang ring sameton sareng sami. Dumogi je ring warsa sane anyar niki, napi ne kabuatang lan kakaryanin prasida memargi antar lan polih wara nugraha Ida Hyang Widhi Wasa. Awighnamastu!

Selasa, Desember 27, 2011

SMS Penipuan Transfer Jinah

Dumun tiang polih posting indik penipuan lewat sms. Yen ten iwang ring postingan Hati-Hati SMS Mama. Nah, semeng ne wawu, malih tiang polih sms aneh. Daging SMS punika mangda ne iraga ngirim utawi transfer jinah ke rekening bank. Napike niki sms nyasar, napike sms penipuan?. Miribang tiang niki modus penipuan baru lewat sms santukan sampun lebih ken ping kalih tiang polih sms sekadi niki. Yen sms nyasar, ten mungkin nyantos lebih ken ping kalih lan daging sms ne pateh. Nah, mogi je lewat postingan niki, sameton sami prasida lebih hati-hati ring sms sekadi niki. Screenshot sms ne kadi ring ungkur niki.


Kamis, Desember 22, 2011

Mercy Band - Sisan Timpal

Tags : Kord Lagu Bali, Lirik Lagu Bali, Mercy Band, Sisan Timpal
Aunthor : Scool-anT D'Revolution
Credit    : http://scool-ant.blogspot.com
Intro      : Am C Dm F Am


                   C              Dm
Beli sing peduli diastun liu
                     F                                Am
Timpal beline teke nyelek-nyelekan adi
                  C                     Dm
Ngorang ipidan adi jlema nakal
                     F                          Am
Selegenti timpal beline ngaku makatangSenin, Desember 19, 2011

Juru Pencar

Juru pencar juru pencar
Mai jalan mencar ngejuk ebe
Be gede gede
Be gede gede
Di sawana ajaka liu


Download
Juru Pencar.mp3

Rabu, Desember 14, 2011

Prabu Watugunung

Ida Sang Prabu Watugunung nyakrawerti ring panegara Gilingwesi. Ida Sang Prabu madue istri prami kakalih, dahating ayu angayan-ayan, waluya ngasorang kalistuayuan para widiadarine ring suarga loka. Sane kapertama mapesengan Dewi Sinta, sane kaping kalih mapesengan Dewi Landep. Ida Sang Prabu Watugunung wiakti prabu wibuhing bala tur dahating mawisesa. Ida Sang Prabu Watugunung madue putra 27 diri luih-luih. Pesengan putran idane soang-soang inggih punika: sinta, ukir, kulantir, tolu, gumbreg, wariga lan salanturnyane ngantos watugunung. Makasami putrane puniki embas mabiang asiki, inggih punika saking Dewi Sinta.


Jumat, Desember 09, 2011

KIS - Sabar (ft. Tiari Bintang)

Tag : Kord Lagu Bali, Lirik Lagu Bali, KIS Band, Sabar
Author : IT Programer
Credit : http://world-of-programmer.blogspot.com


E      G#m               C#m
Ape mule sing jodoh
E      G#m               C#m
Ape mule sing searah
          A
Jani beli lakar ngalah
         G#m
Beli tusing lakar nyerah
          A                           B
Beli lakukan ini untuk kebaikanSenin, Desember 05, 2011

Ratih

Ring tengahin telaga
sasih ngambil rupa
nari ratih
kedas tur putih
damar langit ne ngemit
sayan ngulayang ring ambara
doh, saking bhuana
napike Nari Ratih tan patujon?
ngemit asmara ring tengahin telaga jiwa


Gianyar,
Nopember 2011

Kamis, Desember 01, 2011

Tetingkesan (Litotes)

Tetingkesan punika kruna basa ngandap kasor, tegesnyané bebaos sané kanggén ri kala ngandapang raga. Tetingkesan lingganipun “tingkes”, sane madue arti ringkes, ngalitan (mengecil/merendahkan) sane polih pangiring “an” dados tetingkesan.

Puniki tetingkesan luir ipun :
  1. Durusang malinggih Pak, kanggéang nénten wénten genah malinggih!” Kawéntenannyané, genah sané wénten becik, kursi empuk saha resik.
  2. Mai malu madaar, kangoang uyah- uyah dogen.
  3. Dini suba cening nginep, nanging kangoang kene bapa lacur, umah tusing gelah, pasarean alah umah bangkung.
  4. Ampurayang pisan ratu, sapuniki kaulane kalintang nambet.
  5. Sameton sami, duaning sampun galah, ngiring ka perantenan, kanggéang ulamnyané tasik-tasik manten!
  6. Durusang ajeng dumun wedange, kanggeang toya-toya kemawon!
  7. Cening de nyen ngopak, bapa tusing ngidayang maang apa-apa, sakewala maan singgah” dogen.