Om Awignam Astu namo sidham, Om sidhirastu tad astu astu ya namah swaha

Rabu, Maret 31, 2010

Sambrama Wacana Nyanggra Piodalan Saraswati

Dumun tiang sampun ngicen conto pidarta bali utawi pidato mabasa bali sane ngambil tema "Nyanggra Piodalan Saraswati". Minab yen nenten iwang ring posting Nyanggra Piodalan Saraswati niki. Yen wenten sameton sane jagi ngawacen malih, dados klik link nika. Nah, ne mangkin malih tiang ngicen conto sane lianan. Minggu-minggu niki tiang nenten wenten ide napi jagi katulis. Nah, pang ten pusing, malih tiang ngicen conto pidarta mabasa bali. Inggih puniki dagingne!


Senin, Maret 29, 2010

Cenk Blonk : Gatotkaca Anggugah Bagian 11- Puput

Kari seneng nonton wayang cenk blonk? Nah, sekadi janji tiang ne dumun, ne mangkin tiang ngicen lanjutan wayang cenk blonk : Gatotkaca Anggugah nyantos puput. Pang ten tiang kesambat lempas ken janji. Suksma malih aturang tiang ring Bli Lubak07 sane sampun ng-upload video wayang cenk blonk niki ke Youtube.com. Inggih rarisang sampun nonton!

Sabtu, Maret 27, 2010

Paripurna (Puisi Bali)

Olih : Pande Kurniawan

(i) sabayantaka

nyalanang sané prasida mabuat
disubané kabaktayang
olih gelis rahinané, ngulengan apanga
prasida kamanahin, diastun cutet
wénten parilaksanané sané kasumbungan
pradé galahé nemonin kasujatiannéSelasa, Maret 23, 2010

Guru Guyu

Uli pidan I Wayan Sugih Artha Lacur Braya ngaku dot dadi guru. Pang kuda kadèn ia milu test pegawè negeri, pang monto ia sing lulus.

“Ma nak belog cara ci eè kanti nyidang dadi guru, man kènkèn ya padadinnè murid-muridnè,” kèto I Nyoman Blèk Tukang Walèk nyacadin.

Prajani barak biing muannè I Wayan. Ia tersinggung sajan-sajan tersinggung. Das sajan botol arakè anggona nimpungin I Nyoman. Mirib man sing sekaa tuak anè lènan nambakin, sinah suba bocor tenggekne I Nyoman, sinah suba maganti adannè, dadi I Nyoman Red Pesu Getih.


Sabtu, Maret 20, 2010

Geguritan Arya Tangkas

  1. PUPUH DANGDANG GULA
    Swasti astu atur titian ngawit, Mogi Betara kawitan sueca, Nyirat wara nugrahane, Cihna bakti titian katur, Mangkin titian katur, Mangkin titian ngayah ngurit, Arya Tangkas murdan gita, Titiang pangkah nganggen kidung, Anggen suluh kahuripan, Atur titian akeh ten manut ring indik, Ledang ugi ngampurayang.
  2. PUPUH SINOM
    Maring Klungkung madeg nata, Sri Dalem Ketut Ngelesir, Abih patih Arya Tangkas, ring Kertalangu mapuri, madue putra asiki, Tangkas Dimade kawuwus, Bagus kadi Hyang Semara, solah dane sadu budi, Aji Budi, Lintang saying maring putra.
  3. PUPUH SINOM
    Raris wenten anak prapta, Tangkas Dimade nakenin, “Parab jero sapa sira, Napi wenten ruruh mriki ?”, Sang Atiti gelis nyawis, “Mamor wastan titian Ratu, Titiang makta suwala patra, Swala patran Dalem pingit, Jagi katur, maring aji Arya Tangkas”.

Rabu, Maret 17, 2010

Dewi Gangga Malinggih Manying Songgeng

Ri tatkala nemu sasih becik, sasih kadasa, drika Prabu Hastina sané mapeséngan Prabu Kurupratipa maangen-angen pacang nangun tapa ring wana hulu Luah Gangga. Putran ida sané mapeséngan Prabu Sentanu kaabih para patih, mantri, lan baudanda sinamian sampun andel sayaga pacang ngamel jagaté.

Sasampunné milih lan milah déwasa ayu raris Prabu Kurupratipa lunga nangun tapa ring tengahing wana. Saking negari Hastina ida lunga ngruruh Gunung Himawan mirig Luah Gangga kantos rauh ka Hardwar genah suci. Genah puniki kasengguh suci sakadi arannyané sané Har maartos Siwa, Hari maartos Wisnu, lan Dwar maartos lawan—gapura galang ka sorga. Saking driki ida lunga ka Shri Kardanath lan Shri Badrinath genah suci Betara Siwa lan Wisnu nampek pucak Gunung Himawan. Sadurungé, driki ida Sang Prabu malukat lan mamuja tapa ring Alahaabad, genah suci pecampuan Tukad Gangga, Yamuna, lan Saraswati. Ring tengahing wana tepi pacampuhan luah puniki Ida mamuja suryasewana.


Kamis, Maret 11, 2010

Cenk Blonk : Gatotkaca Anggugah Bagian 1-10

Hallo-hallo, kecunduk malih sareng tiang, Bliyanbelog ring program acara "Lila Citta" (hehehehe.... sampun nyak mirib kadi pembawa acara?). Inggih sameton titiang sareng sami, ne mangkin tiang malih nyarengin sameton sami nonton wayang cenk blonk sane ngambil judul "Gatotkaca Anggugah". Kadi biasane, tetep ngambil saking situs sharing video favorit, youtube. Suksma ring bli lubak07 sane sampun ng-upload vidoe wayang cengk blonk niki ke youtube. Inggih pang ten lantang tiang ngraos, langsung maten ngiring nonton sareng-sareng wayang cenk blonkne. Raris!!


Senin, Maret 08, 2010

Ngiring Rajegang Basa Bali Druene

Suwe sampun tiang ten ngamosting artikel indik conto-conto pidarta basa bali
utawi pidato mabasa bali. Terakhir tiang ngamosting artikel niki sekitar bulan Januari, sampun wenten kirang langkung kalih sasih. Nah, ne mangkin malih tiang ngicenin conto ne. Pidarta basa bali puniki ngambil tema indik punapi pentingne ngrajegang basa baline mangda nenten sayan ical. Santukan mangkin akeh alit-alite lan truna-truni baline sane nenten sanget bisa mabasa bali sane becik. Akehan sampun nganggen basa gado-gado utawi campuran. akidik mabasa bali, akidik Bhasa Indonesia. Inggih pang ten makeh tiang ngomong, ngiring sareng-sareng ngawacen conto pidarta ne.


Sabtu, Maret 06, 2010

Durgha : Ibu Bhumi

Betari Durgha embas saking mata katiga Betara Siwa, ri kala Siwa Loka kakuasayang olih raksasa marupa kebo, Mahésasura. Durgha sané ayu lan wikan prasida ngaonang Mahésasura lan, nadosang Mahésasura priyambadanidané.

"Paripurnaning lista ayu, kénten Betari Durgha punika kagambarang. Ring India, Durgha punika madué tangan kutus, makakutus madaging sakancan panugran saking Déwata Nawa Sangané daweg ida kaembasang saking sudamani Betara Siwa. Para krama i rika nyumbah Betari Durgha nglintangin Betari-betari sané tiosan sakadi Saraswati lan Laksmi. Santukan Durgha punika barés, mangkin nunas mangkin kapaica kénten pangangken kramané ring India," Ni Wayan Pasek Ariati Hunter nuturang.


Kamis, Maret 04, 2010

Sebun Kokokan

olih Mas Ruscitadéwi

Soang-soang sané wénten ring jagaté, kocap madué kasaktian néwék. Wénten daging sastra sané nganikayang kasaktian anak alit magenah ring tetangisannyané, kasaktian soroh ulam magenah ring kawikanan ipun ngelangi ring toyané sané mapiteh dalem, lan kasaktian soroh paksi magenah ring kapradnyan ipun makeber tegeh ring ambarané.

Yadiastun kasaktian soroh paksi kanikayang magenah ring kawikanan ipunné makeber, nénten ja sami soroh paksi prasida makeber tegeh ring ambarané. Soroh ayam lan bébék nénten prasida makeber tegeh. Soroh bébék lan ayam, wantah soroh paksi sané leket ring manusa lan soroh paksi sané pamargin idupné akéhan ring tanahé. Wénten taler soroh paksi sané arang kapanggihin olih manusa, duaning ipun seringan idup ring taru-taruné ageng. Wénten taler paksi sikep sané kasambat arang ngenceg tanah, mawinan kasambat paksi pangater atma.