Om Awignam Astu namo sidham, Om sidhirastu tad astu astu ya namah swaha

Rabu, April 27, 2011

Sambrama Wacana Pawiwahan

Pupuh Pangkur
 1. Pamurwaning atur titiang mangkin
  Swastyastu wantah ne kapuji
  Swasti prapta saha dulur
  Majeng atiti samian
  Ampurayang
  Durusang ratu malungguh
  Ring genahe kacumasang
  Mogi ratu maledangin
 2. Yadnyane sane kawentenang
  Pawiwahan mapandes malih asiki
  Ne mawiwaha jwa katur
  I Kadek Ari Sudana
  Kang purusa
  Sang pradana mangkin katur
  Ni Luh Jinitri Arannya
  Sakeng Pejeng Tampaksiring


Sabtu, April 23, 2011

Nanoe Biroe - Wareg Ban Makenyem

Tags : Kord Lagu Bali, Lirik Lagu Bali, Nanoe Biroe, Wareg Ban Makenyem
Author : Crew CakDag
Credit  : http://bliyanbelog.blogspot.com


             C                    Em/B
Nanging ditu kangguang malu
             Am
Raga wareg ban makenyem
                  F                   Em/B
Krana dompet Beli tusing ja tebel
            Dm                         G
Tuah cukup anggon meli bensin

Bersambung...

Selasa, April 19, 2011

Nyegara Gunung Ka Gua Lawah

Titiang wantah truna desa kalintang tambet, seneng mapitulung ring braya turin ngayah ring Pura rikala wenten piodalan. Yadiastu tambete kalintang nanging titiang kapercaya dados Pangurus Karang Taruna ring Desan titiange, sane magenah ring ungkur Kota gianyare kirang langkung tigang kilo meter ngelodan, Desa puniki mawasta Desa Belega kecamatan Belahbatuh. Duk punika ring Desan titiange wenten Karya Agung ring Pura Puseh,

Nyejer Karya punika bulan pitung dina sampun kalintangin, benjangnyane pola-pali karya kaping untad inggih punika ngemargiang nyegara Gunung ka Pura Guwalawah sane magenah ring Kabupaten Klungkung. Titiang kaicen tugas olih Kelihan Adate mangda ngewagi anggota Sekha Truna- Trunine ngayah makta Piranti Upakarane.


Jumat, April 15, 2011

Nanoe Biroe - Gumi Tanpa Matan Ai

Tags : Kord Lagu Bali, Lirik Lagu Bali, Nanoe Biroe, Gumi Tanpa Matan Ai
Author : Dwira Yana
Credit  : http://tablagubali.blogspot.com
Intro    : G Em C D G

                      G
Minab mula saja seken
                                Em
Raos cinta memang gila
                                  C
Buduh paling ragan Beli
                               D
Dot setate di sisin Adi
                   G
Lemah peteng


                       G
Minab mula seken saja
                         Em
Raos cinta itu buta
                                        C
Sing ngerunguang ujan krebek
                                      D
Sing ngerambang leak barak
                        G
Yening demi AdiSenin, April 11, 2011

Pupulan Sasenggakan Bagian 2

Nyambung ring postingan tiang sane dumun, indik Sasenggakan lan conto-conto ne, nah ne mangkin malih lanturang tiang mosting conto-conto sasenggakan sane tiosan. Dumun sampun mosting kidik conton-conto ne ring postingan Pupulan Sasenggakan Bagian 1. Niki malih conto sane tiosan.


Jumat, April 08, 2011

Di Ubud - I Hate You Windy

Tags : Kord Lagu Bali, Lirik Lagu Bali, Di Ubud Band, I Hate You Windy
Author : Dedy
Credit  : http://balisingasong.blogspot.com
Intro    : G Bm C G D     

 G
Nlektekin langit jani
Bm
Nu sing windy inget ken ragan beli
         C
Ne pidan kanti jungklang-jungkling
       G                           D
das mati ngedotang windy


       G                                Bm
Windy lempas ken janji windy lantas megedi
        C                               G                                   D
Ngaenang beli sakit hati tunggang-tungging gantung diri
    C              D            G
Pocol beli ngetohin windySelasa, April 05, 2011

Pupulan Sesonggan Bagian 4

Suwe sampun ten mosting indik conto-conto Sesonggan. Dumunan sampun akeh tiang ngiceng conto-conto ne. Nika wenten ring postingan Pupulan Sesonggan Bagian 1, Pupulan Sesonggan Bagian 2, lan Pupulan Sesonggan Bagian 3. Nah, ne mangkin malih lanturang titiang mangda akeh wenten conto-conto sesonggan. Sakewanten, kanggeang amunapi je dados ben tiang nambahin. Santukan tiang terbatas waktu. Heheheheh....


Sabtu, April 02, 2011

Sesapan (Doa)

Sesapan tegesnyane nyapatin, sane matetujon nglungsur karahajengan, mangda nenten keni bencana. Kawentenan sesapan manut tetujonnyane, minakadi :

Sesapan ngebah taru :
"Ratu Betara Sangkara, titiang nglungsur taru druene, mangda titiang nenten tulah."

Sesapan suara kedis caak :
"Kakasang ngengsut di ambune."

Sesapan si jabang bayi :
"Ratu Paduka Betara Brahma, icenin raren titiange pasikepan mangda ipun setata rahayu."

Sesapan sabeh bales :
"Kaki-kaki bentuyung sampunang kasiabange titiang, tiang cucun kakine."