Om Awignam Astu namo sidham, Om sidhirastu tad astu astu ya namah swaha

Kamis, Desember 30, 2010

Tahun Baru 2011

Tahun Baru 2011.png

"Happy New Year 2011"

Doumogi ring warsa anyar niki, napi je sane dados tetujon sameton sareng sami, sida kapolihin. Lan dumogi i raga sareng sami kenak-kenak lan rahayu.

Selasa, Desember 28, 2010

Di Ubud - Makenyem Je Adi

Tags : Chord Lagu Bali, Lirik Lagu Bali, Di Ubud Band, Makenyem Je Adi
Author : Dedy
Credit : http://balisingasong.blogspot.com


C              Em                               F
Yadiastun adi pidan liu anake ngorahang adi....
   G       C
Kene keto
         C                                       Em                             F
Nanging beli tusing mekirig sawireh tresnan beline sujati
        G       C
Kapining adi
       F      Am    F
Solah adine ipidan
                                              Em    C
Sampunang ento anggon seselanMinggu, Desember 26, 2010

Nanoe Biroe - Mejalan Megae

Tags : Chord Nanoe Biroe, Lyric Nanoe Biroe, Nanoe Biroe - Mejalan Megae
Author : Wayun Nempan
Credit : http://bliyanbelog.blogspot.com
Intro    : C Dm F C


                    C                                     Dm
Om Swastyastu matan ai, Om Swastyastu semeton sami,
            F                                      C
suksma Hyang Widhi, nunas margi ne becik...
          C                                         Dm
Astungkara gumi mekenyem, Astungkara Tiang seger-seger,
             F                                       C
Suksma Hyang Widhi,... nunas wara nugraha...


Chorus:
Dm        F                    C
Dewa-Dewi nunas margine becik...
Dm         F
Meme Bapa...Jumat, Desember 24, 2010

Bahasa Bali Pinaka Jalaran Ngajegang Bali

Om Swastyastu,

“Buk, canang yang ini berapa satu?” minab punika bebaosan sane ketah lumrah iraga pireng ring tepengan aab kadi mangkine. Napi mawinan sapunika? Minab iraga sane nruenang kimud ngangge, inggih punika basa bali sane ring aab kadi mangkin sayan sue sayan ngidikang anak sane ngangge mabebaosan utawi berkomunikasi. Tios kadi kahanan ring dumun daweg basa bali kantun pinaka basa utama ring bebaosan utawi komunikasi. Yening mangkin wenten anak matumbasan kadi wau ngangge basa bali ”buk canang sane niki aji kuda asiki?” pastika sampun lian antuk iraga mirengang, wenten manah sane nuldul tatkala mireng anak mabaos kadi punika, santukan basa bali punika dahat luih manut ring tata titi basanyane taler madue pangargan sane mautama ring sajeroning angge mabebaosan.

Ring tanah bali puniki raga embas pinaka pabesen saking Ida Hyang Parama Kawi majalaran iraga manumadi dados jadma bali, jagi ngangganin utawi miara tetamian saking leluhur iraga. Nenten sios marupa warisan budaya pamekas basa kalih sastra kawi bali druene, sane dahat kasumbung luwih ring jagate. Punika awanan sapunapi antuk ngwerdiang kalih nglimbakang basa Bali iraga sareng sami, pamekas para anom-anome mangda ngawit mangkin sayan seneng malajahin utawi nelebin basa bali. Basa bali sane kasub ring jagate, pinaka basa daerah sane madue pangempon dahating akeh ring nusantara puniki.


Rabu, Desember 22, 2010

4WD - Backstreet Lover

Tags : Chord Lagu bali, Lyric Lagu Bali, 4WD Band, Backstreet Lover
Author : Capil "68
Credit  : http://bliyanbelog.blogspot.com
Intro    : Am  C  G  Am  G-Am
             Solo Melodi

Am                   C             G
Yening suba tresna jak dadua
               Am       G   Am
Sing ngitungang apa
Am             C              G
Diastun rerama tuara lega
         Am           G         Am
Iraga jak dadua medemenanSenin, Desember 20, 2010

Ngrajegang Kasusilan

"Om Swastiastu"

Bapak Kepala Sekolah sane wangiang titiang.
Bapak lan Ibu Guru sane baktinin titiang.
Miwah Para Sisia sami sane kusumayang lan tresnasihin titing.

Angayubagia pisan titiang polih ngemiletin pacentokan mapidato puniki. Titiang uning ring padewekan belog, jugul apunggung, tur pangkah milu-milu tuung. Meled manah titang sareng ngrameang Wali Warsa sekolah.

Para semeton sinamian, pakrimikan para penglingsire, muah surat kabare mungguing kawentenan I raga, para truna trunine sampun keni pinungkan kemerosotan moral, wastanin titiang ngandap-ngesorang kasusilaan. Wiakti makeh pracihnan ipun, umpami: kaping siki, para gurune pakrengkeng pakrimik, ngandikayang hasil evaluasi para sisiane mangkin makeh sane ring sor patakon, tur kocap tan prasida urukang. Jengah manah titiang miragiang indike puniki. Praciri kaping kalih, makeh para trunane oneng mapunyah-punyahan, katagihan tuak arak, miwah miras sane tiosan. Yening sampun punyah, napi malih sampun keni narkoba, narkotik obat berbahaya punika.


Sabtu, Desember 18, 2010

Nanoe Biroe - Timpal Ngamah Timpal

Tags : Chord Lagu Bali, Lyric Lagu Bali, Nanoe Biroe, Timpal Ngamah Timpal
Author : Wayun Nempan
Credit  : http://bliyanbelog.blogspot.com


      C                                 Em
Adekeh sakit rase sakitan uling ene
      Am                                G
Adekeh sebet rase sebetan uling ene
         C                                              Em
Tunangan tiange ne sayang jani plaibang timpal
            Am                                     G                     C       Am      G
Timpale ne percaya jani melaibang tunangan didurin tiang


Reff :
C                          Am       F          C        G
Timpal ngamah timpal keto sial tiang ngelah timpal
C                          Am           F         C       G
Timpal ngamah timpal adekeh walesan ane setimpal


Kamis, Desember 16, 2010

Galeri Photo Pelebon Raja Ubud

Nyambung ring postingan tiang sane dumun, ring postingan Galeri Photo Pelebon Raja Peliatan IX, nah ne mangkin tiang mosting photo-photo daweg upcara pelebon Raja Ubud, Tjok Agung Suyasa. Upacara niki sampun kalaksanayang ring tanggal 15 Juli 2008. Beh, wawu mangkin tiang ngidang mosting photo-photo upacara punika. Niki pateh tiang ngambil saking koleksi photo timpal tiange. Santukan tiang nenten prasida mase rauh nyaksinin upacara pelebon punika. Lacur... lacur!!


Selasa, Desember 14, 2010

4WD - Curahan Hati

Tags : Kord Lagu Bali, Lirik Lagu Bali, 4WD Band, Curahan Hati
Author : Capil "68
Credit  : http://bliyanbelog.blogspot.com


G         D         Em       Bm           C   
Adi jegeg dingehang jani pirengang
               G        Am              D
Tembang puniki curahan hatin beline
G        D            Em      Bm         C
Adi jegeg sampunang adi sengsaya
            G        Am          D
Tresnan beline sujati ken adiMinggu, Desember 12, 2010

Pura Goa Lawah

Silih tunggil pura kahyangan jagat ring Bali inggih punika Pura Goa Lawah. Pura Goa Lawah sawetara wenten 49 Km saking Kota Denpasar, tepat ne magenah ring Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan, Klungkung utawi sawetara wenten 10 km nganginang Kota Semarapura. Wenten munggah ring Atharvaveda VII.107.1

Bhatara Tengahing Segara
Ava divas tarayanti
Sapta suryasya rasmayah.
Apah samudrriya dharaah. (Atharvaveda VII.107.1).

Artinya :
Sinar tujuh matahari itu menguapkan secara alami air laut ke langit biru. Kemudian dari langit biru itu hujan diturunkan ke bumi. Tuhan menciptakan alam dengan hukum-hukumnya yang disebut rta. Matahari bersinar menyinari bumi. Air adalah unsur terbesar yang membangun bumi ini.

Saking daging Atharvaveda nika, ring tradisi Hindu di Bali, Ida Sang Hyang Widhi ring manifestasi Ida "sebagai" Dewa Laut utawi Bhatara Tengahing Segara, raris kawangun Pura Goa Lawah.


Jumat, Desember 10, 2010

Bintang Band - Satya

Tags : Kord Lagu Bali, Lirik Lagu Bali, Bintang Band, Satya
Author : Wayun Nempan
Credit  : http://bliyanbelog.blogspot.com

G
Adi nakal beli nu nyayangin
Em
Adi selingkuh beli nu nyayangin
C
Adi sing taen nepatin janji
        D
Beli masih nu nyayangin


G
Sing ada keneh beli megatin
Em
Sing ada keneh beli naduanin
C
Yadiastun solah adine
         D
Suba keliwat batesSelasa, Desember 07, 2010

Galungan Lan Kuningan

galungan lan kungingan.png

"Rahajeng Rahinan Jagat Galungan lan Kuningan, Budha Kliwon Dungulan, 8 Desember lan Saniscara Kliwon Kuningan, 18 Desember 2010. Dumogi antuk Asung Kertha Waranugrahan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, iraga sareng sami ngamolihang kerahayuan sekala lan niskala. Astungkara!!"

Minggu, Desember 05, 2010

Nanoe Biroe - Positif Tresna

Tags : Kord lagu Nanoe Biroe - Positif Tresna, Lirik Nanoe Biroe - Positif Tresna
Author : Admin
Credit  : http://badudapro.com/
Intro    : E-C#m-F#- B (2X)

E                      C#m
Beli tusing lakar percaya,
     F#                   B                      E
Yadiastun ada anake ne nyelekin Adi,
                   C#m
Beli tusing lakar ngugu,
     F#                       B                         A
Beli tusing ragu indik tresnan Beli jak Adi...
          F#                      A                     B
Beli seken demen jak Adi, seken-seken teresna, eh...


*
E                      C#m
Beli tusing lakar perduli,
          F#                   B                 E
Teken memory, masa lalu adine pidan
                   C#m
Beli tusing lakar ngugu,
      F#                      B                         A
Beli tusing ragu indik tresnan Beli jak Adi...
                 F#            A                  B
Ragan Beli positif thinking, Beli positif feeling...Sabtu, Desember 04, 2010

Marco Band - Sakit Ati

Tags : Kord Lagu Bali, Lirik Lagu Bali, Marco Band, Sakit Ati
Author : Wayun Nempan
Credit  : http://bliyanbelog.blogspot.com
Intro : A D (2X)

A                                                   D
Dugas pidan adi mejanji sayang ken beli
A                                                            D
Ucapan adi ngorahang sayang sing ngidang ngengsapang
F#m   E            D
Adi setata ngae demen
F#m   E                D
Adi setata ngorahang sayangKamis, Desember 02, 2010

Bukit

Bengong
Bengong dini pedidi
Di duur bukit
Di beten langit
Sanje ne pingit

Ningil
Nengil tiang ditu
Di duur bukit batu
Medesir angin nimpalin
Sepi ne ada di hati

Surya ne anget
Sanje ne pingit
Sing ngidang ngilangin
Sepi ne ada di hati

Joh sawat peningalan
Nerawang nembus awan
Tan kerasa
Ngetel yeh peningalan
Anget

Minab Sang Hyang Surya
Wantah saksi dini
Tiang pedidi


Bukit Jati,
Desember 2010