Om Awignam Astu namo sidham, Om sidhirastu tad astu astu ya namah swaha

Sabtu, Juli 31, 2010

Geguritan Ni Candrawati

Kaambil saking: http://bhaskaragita.blogspot.com

PUPUH GINADA
 1. Somaning Tolu kocapan,
  Mangiket mangawe gending,
  Manuju bulan wisangka,
  Suklapaksane ping telu,
  I rika ngawe carita,
  Manah sedih,
  Kidung anggen mamurnayang,
 2. Wenten ne mangkin kocapan,
  Prabu ring Kretanegari,
  Madruwe putra saroro,
  Sami pada ayu ayu,
  Prabu wibuh maring jagat,
  Suka lwih,
  Magehang sastra utama.
 3. Kawuwus putrane lanang,
  Warnane tuhu apekik,
  Maharan I Wiranata,
  Budi alus kadi Wisnu,
  Wicaksana sidi ngucap,
  Darma jati,
  Weruh ring sastra utama.

Jumat, Juli 30, 2010

Lolot - Ulian Punyah

Tags : Chord Lagu Bali, Kord, Lirik Lagu Bali, Lyric, Lolot Band, Ulian Punyah
Author : Tisen
Credit  : http://sengguan.blogspot.com


G   D      Em             Bm             C D                   G   D
ulian punyah adi megatang tresnane kapening beli

G   D       Em             Bm            C  D               G   D
ulian punyah   adi mengalahin beli hidup pedidi

Melodi 1 : G D Em Bm C D G D (2x)


G            D               Em
beli nu demen ngalih timpal
  Bm           C
pakedek pakenyung
       D           G   D
sambilang matuakan
G          D           Em
ya diastun beli mamunyah
 Bm              C
ngelimurang manah
     D         G   D
ngae kenehe liangRabu, Juli 28, 2010

Papindan (Pengumpamaan)

Papindan punika pateh sakadi Sesawangan, kewanten binanipun papindan kruna punika polih "anu suara", yening sesawangan karahini antuk kruna: buka, kadi, luir, waluya kadi, upami:
 1. Papindan: Alise medon intara.
 2. Sesawangan: Alise buka (kadi, luir) don intaran.
Papindan tegesipun: gegambaran buka, wiadin yan bandingan pateh mirib teken...., upami: papindan kedis, tegesipun: wangun gambaran mirib kedis. Mapinda sedih, tegesipun: mirib buka anake sedih. Sane dados pepindan, punika kruna aran sane polih anusuara, luir ipun:

Minggu, Juli 25, 2010

Pupulan Sesonggan Bagian 3

Dumun tiang sampun ngicen conto-conto Sesonggan lan pupulan sesonggan. Minab durung polih ngwacen dados malih ring link Pupulan Sesonggan Bagian 1 lan Pupulan Sesonggan Bagian 2. Nah, ne mangkin malih tiang ngicen pupulan sesonggan sane lianan. Mangda nambah malih rangkuman indik sesonngan niki. Kan nambah malih dados ne akeh madue rangkumana lan conto-conto sesonngan. Sakewanten kanggeang amunapi je ben tiang nambahin. Hehehehehhe..... terbatas waktu niki! Inggih niki sampun conto-conto ne.


Rabu, Juli 21, 2010

Nanoe Biroe - Jantung Ati

Tambahan malih lirik lan kord tembang bali saking bli Nnanoe Biroe. Tembang saking album ne dumun. Iseng karyanin tiang ajak timpal-timpal tiange. Ngumpul-ngumpul sambilang magending lan main gitar. Nah, nenten je bagus pisan, sakewanten anggen ngelimur manah sareng sami. Niki lirik lan kord ne.

Nanoe Biroe - Jantung Ati
Tag : Chord Lagu Bali, Kord, Lirik, Lyric, Nanoe Biroe, Jantung Ati
Author : Crew CakDag
Credit  : http://bliyanbelog.blogspot.com

*    A             E                     F#                  E
Adi jantung ati dingehang jani Beli magending
                      D                      C#m
Gendingan niki buah hatin beli
                      D                      E
Tresnan Beli jak ragan Adi...
     A               E                        F                         E
Dini di hatin Beli, kadung metulis beli sayang Adi
                  D                           C#m
Ten sida Beli ngengsapang Adi
                 D                        E
Tresnan Beline nganti mati...


Sabtu, Juli 17, 2010

Ngrajegang Bahasa Bali

Majeng ring bapak guru, ibu guru lan timpal-timpal sinamian, riantukan galahe sane becik puniki prasida kapica ring padewekan titiang. Bapak/Ibu guru sane wangiang titiang. Sadurung titing matur amatra, pinih riin ngiring ngastiti bakti majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, mogi-mogi sangkanin sih lan asung wara nugrahan ida, ida sane iring titiang prasida ngamangguhang karahajengan majalaran pengastungkara pengayu bagia.

Om Swastiastu

Ida dane sareng sami sane wangiang titiang, Mangguing murdan pidarta sane aturan titiang wantah "Ngrajegang Bahasa Bali", malarapan asapunika majanten atur titiang wenten sane nenten menggah ring kayun. Tepengan puniki ngriinin titiang nunas geng sinapura.


Kamis, Juli 15, 2010

Caleg

Olih IDK Raka Kusuma

Duang pemilu ané liwat, Gedé Artika ngorahin adinné apang dadi calég. Gedé Artika bani ngorahin kéto, ia seken-seken nawang, kénkén sujati adinné. Kapin luh, buat kaduegan sing kalah saihang tekén anak muani amul apa ja duegné.

Lénan tekén ento, sakancan organisasi miluina. Sig sakancan organisasi ané miluina, yén sing dadi ketua dadi wakil ketua.

Nanging, pang kuda Gedé Artika ngorahin, pang monto sing kisinan. Pasaut adinné, pragat, “Sing pantes dadi calég.” Yén sing masaut kéto, pasaut ané pesuanga, “Tiang ngamiluin sakancan organisasi, sing mabuaka ngalih jalan anggon nyujur korsi DPR.”

Pemiluné ané liwat kéto masi. Sing pesan adinné nyak dadi calég, kapin pangkuda-kuda Gedé Artika mapangidih. Pasaut ané pesuanga nimbalin pangidihné Gedé Artika, “Ngudiang bli maksa tiang apang dadi calég. Yén bli meled, bli ja dadi calég!”


Kamis, Juli 08, 2010

Sugih Lan Lacur

olih Ari Dwijayanthi

Yéning rerehang ring mercapada, sira ja sané kabaos sugih sinah wénten malih sané sugihan. Yéning wénten sané nyambatang i anu pinih sugiha ring Bali sinah pacang wénten sané pacang purun nungkasin. Punika awinan anaké lingsir nganikayang sugih lan lacur, dueg, lan belug nénten mamuncuk. Yén telisik sinah pacang ngejohang.

Wénten anak sugih sané madué makudang-kudang mobil, makudang-kudang hotél, makudang-kudang perusahan kantun marasa raganné kuangan. Wénten manten sané karasayang kirang. Napiké mobilné kirang becik, perusahaanné kirang untung, hotél kirang akéh, miwah sané siosan. Pamuputné sakayang-kayang anaké kadi punika pacang setata marasa kirangan. Yadiastun anak siosan nganikayang anaké kadi punika sugih, sugih macedor, yadiastun akéh anak engon ring kasugian anaké punika sujatinné anaké punika lacur. Duaning anaké punika setata marasa kirangan. Dadosné amoncén ja ageng rasa kirangnyané amunika lacurné. Yadiastun ja anaké punika sampun madué hotél papitu, kéwanten kantun meled madué hotél dasa, dadosné atigang hotél kalacuran anaké punika.


Jumat, Juli 02, 2010

Nanoe Biroe - Mbok Ayu

Nanoe Biroe wantah silih tunggil penyanyi bali sane dados idola anak muda. Minab santukan aliran musiknyane wantah rock sane banget deminin olih anak muda. Tiang gen pateh ngefans sareng bli Nanoe Biroe. Lagu-lagune wantah ngambil saking kehidupan sehari-hari. Nanoe Biroe asline mawasta I Made Murdita. Minab sameton sampu hafal ring lagu-lagu bli Nanoe. Nah, kenten masih tiang sareng timpal-timpal iseng ngarang kord lagu Mbok Ayu niki. Inggih dumogi pas sareng tembang ne.


Nanoe Biroe - Mbok Ayu
Tag : Chord Lagu Bali, Kord, Lirik, Lyric, Nanoe Biroe, Mbok Ayu
Author : Crew CakDag
Intro : G F#/G G E

G            F#/G Em
Mbok Ayu ampurayang ja tiang
G          F#/G      Em
Boya ja tiang sing nawang arti matimpal
           C             E/B             Am
Nanging tresnane tumbuh lebih ken tresna matimpal
           C                 E/B                  Am
Kangen rindune mentik jeg mekilit...
                   D
Di hatin tiange...