Om Awignam Astu namo sidham, Om sidhirastu tad astu astu ya namah swaha

Selasa, Oktober 23, 2012

Ni Tuung Kuning

Ada katuturan satua anak bebotoh tukang kembar siap,madan I Pudak.Gegaene tuah metajen dogen, tusing demen nyemak gegaen elenan.Pengawitne iya ngelah siap kurungan tuah dadua,mekelo-kelo kanti penyatusan liun kurungane.Keweh pesan kurenane bareng ngecanin maang ngamah,ngaliang padang,nyampatang tainne, apa bui kurenanne beling gede.

  

Jumat, Oktober 12, 2012

Jumah

tembok bata barak
apit lawang
rurunge ngelut mesra
ditu menep kedis crucuk
di duur punyan waru di muncuk

adekeh kangen di hati?
bias-bias dingin di pemesuan
padang-padang lan lelumutan
tetep satia uli pidan
nimpalin,
pedaduan

kangen,
rindu,
mesawang dingin


Kamis, Agustus 09, 2012

Nanoe Biroe - Fresh Gowes Gowes

Tags : Kord Lagu Bali, Lirik Lagu Bali, Nanoe Biroe, Fresh Gowes Gowes
Author : NN
Credit  : http://bliyanbelog.blogspot.com
Intro: C-G-Am-G     2xC               G    Am           G
Aku sadari di hidupku ini
C                      G                     Am                G
Masalah datang dan pergi tak kan berhenti
C                  G     Am           G
Ku coba nikmati, selalu hadapi
C                  G               Am    G
Syukur Aku masih hidup, hari ini...Jumat, Juni 22, 2012

Ngaryanin Kotak Link Sameton

Ring postingan E-mail Contact Bliyanbelog, wenten sameton blogger (Pande Suteja) sane metaken punapi carane ngaryanin kotak link sameton ring blog tiyange niki. nah, langsung manten tiyang posting mangkin. Sire uning benjangan wenten malih sameton blogger sane mataken indik ngaryanin kotak link sameton nika.

Kotak Link Sameton.jpg


Rabu, Juni 13, 2012

Download Jadwal PKB Ke-34 Tahun 2012

Acara PKB (Pesta Kesenian Bali) sane kaping 34 sampun mulai daweg tanggal 8 Juni 2012. Sekadi sane sampun kalaksanayang nyabran a warsa, Pesta Kesenia Bali ring tahun 2012 niki ngambil tema "Paras Paros". Ring tema PKB tahun ne mangkin matetujon mangda ne masyarakat Indonesia, prasida nyalanang napi sane kawastanin "Kehidupan Berbangsa Yang Bernafaskan Kebersamaan", silih tunggilnyane lewat kesenian. Nah, minab wenten sameton sane jagi ngerereh jadwal Pesta Kesenian Bali Kaping 34 Tahun 2012, niki sampun upload tiyang ring internet (asli ne tiyang polih jadwal niki saking web : iloveblue.com). Durusang sampun download!Download Jadwal PKB Ke-34 Tahun 2012
Jadwal PKB via 4shared

Minggu, Juni 10, 2012

KIS - B.D.K

Tags : Kord Lagu Bali, Lirik Lagu Bali, KIS Band, B.D.K
Author : IT Programmer 
Credit : http://world-of-programmer.blogspot.com
Intro : D  D7  Em  A  2x


           D          
Mesimpen diotak beli..
           D7
Menongos di hatin beli..
          Em                
Sungguh sulit bli mengerti..
          A
Semua bisa saja terjadi..KIS - Ije Jani Adi

Tags : Kord Lagu Bali, Lirik Lagu Bali, KIS Band, Ije Jani Adi 
Author : Arik Sugiarta
Credit : http://playingchordguitar.blogspot.com 


G                     C
Peteng, beli pedidi,
     Em                                      C     C#
Tanpa ragan adi ade disamping beli
G                     C
Dingin, dini pedidi,
    Em                                       C                     C#
Tanpa kenyem adi manis ngubadin inguh beli…Sabtu, Juni 09, 2012

Di Semeng

di semeng
mengkeb angin
nyaru -nyaru ningalin
bunga mawa ne kembang
metimpal dingin

sepi nyelisik ngintipin
i bunga mawa nedeng kembang
miik ne ngalub, megantung di ambara
dingin tetep satya nimpalin

ah, surya bangun kapupungan
uliah ujan ibi peteng
angin, mawa, dingin, lan sepi
nyuryakin.


Gianyar
2012

Jumat, Juni 08, 2012

Hari Aksara Internasional

Om Swastiastu,
Bapak Kepala Sekolah sane wangiang titiang.
Para Guru lan Para Siswa sami sane kusumayang lan tresnasihin titing.

Ngiring ngaturang suksmaning manah ring Ida Parama Wisesa, santukan antuk kertha wara nugraha Ida, irage sareng sami prasida kacunduk ring galahe mangkin. Suksma antuk galah sane sampun kapaica antuk titiang minakada panitia ring paindikane ring Hari Aksara Internasional pinanggal 8 September puniki.Minggu, Juni 03, 2012

Kidung Dewa Yadnya

 1. Kawitan Warga Sari - Pendahuluan sembahyang

  1. Purwakaning angripta rumning wana ukir.
   Kahadang labuh. Kartika penedenging sari.
   Angayon tangguli ketur. Angringring jangga mure.

  2. Sukania harja winangun winarne sari.
   Rumrumning puspa priyaka, ingoling tangi.
   Sampun ing riris sumar. Umungguing srengganing rejeng


Senin, Maret 05, 2012

Dian ft. Raff 4WD - Pada Gelahang

Tags : Kord Lagu Bali, Lirik Lagu Bali, Dian, Pada Gelahang
Author : Arek Nempan
Credit  : http://bliyanbelog.blogspot.com


D
Ngelah tunangan ane sayangan
Bm
Sing lakar ada buin ne lenan
G                                                   D  A
Stata pedaduan raga nyalanang rasa
D
Sebet lan liang jele lan melah
Bm
Pada gelahang jani jalanang
G                                                          A
Raga jak dadua satya ken sekancan janjiKamis, Maret 01, 2012

I Bintang Lara

Kacrita ada anak makurenan madan Men Bekung teken Pan Bekung. Sedek dina anu lantas luas Men Bekung ajaka kurenane kalase ngalih saang. Di jalan bedak pesan kone Men Bekung, ditu lantas ia ngalih-alihin yeh, nepukin lantas tengkulak misi yeh turmaning yehe ento lantas inema. Disubane suud nginem yehe ento dadi prejanian lantas beling Men Bekung. Beh tengkejut pesan kenehne Men Bekung lantas morahan teken kurenanne, “Pan Bekung, Pan Bekung, nguda icang jeg beling suud nginem yehe di tengkulake?”

Masaut lantas Pan Bekung, ”Beh yen keto, pedas yehe ento ngranaang beling”. Keto pasautne Pan Bekung tur lantas malipetan mulih, buung ia ngalih saang. Tan kacrita di jalan, teked suba ia jumahne.


Senin, Februari 27, 2012

Sujati

Di gumine
ada ane madan sujati
sujati ane madon seken
sujati ane mabunga jujur
sujati ane mabuah patut

Nanging
sujati bisa dadi guyu
masebeng layu mamua kala
ulian artha ulian kama
ulian rupa ulian loba


Kamis, Februari 23, 2012

Semut-Semut Api

Semut semut api
kija ambil mulih
tembok bolong
saling atat saling pentil
ketipat nasi pasil
be ne dongkang kipa
enjok-enjok jit medengkil.


Semut semut api
ajak bareng mulih
sangut delem
kemuk-kemuk bungut besil
ngda dadi besil
kajet dongkang kipa
kemuk-kemuk bungut besil


Download
Semut-Semut Api.mp3

Senin, Februari 20, 2012

KIS - Aku Mau Kamu

Tags : Chord Lagu Bali, Lyric Lagu Bali, KIS Band, Aku Mau Kamu
Author : Arek Nempan
Credit  : http://bliyanbelog.blogspot.com
Cipt     : Tu Krisna (Kis Band)


D                  Bm                   F#m
Helo sayangku apa kabarmu...
                            G        A     D
Aku disini merindukan dirimu...
                      Bm                   F#m
Harum nafasmu, aroma bibirmu,
                            G               A        D
masih melekat didalam otak kiriku...


Intro : D Bm F#m G-A-DJumat, Februari 17, 2012

Pura Luhur Uluwatu

Sampun polih nangkil ring Pura Luhur Uluwatu? Nah, tiyang sareng timpal-timpal sampun polih ningkil mriki apisan. Ritatkala nangkil mriki ring rahinan Umanis Kuningan. Yen ten iwang kirang langkung tigang warsa sane lintang. daweg nika tiyang kari truna ting-ting (hehehehhe...) kari polos ten kadi mangkin (galak kereng makpak sandal. kikikikikik....). Ten, ten.. tiyang wantah mecanda. pang ten tegang rikala ngwacen postingan tiyange puniki. Inggih lanturang malih indik Pura Luhur Uluwatu.

Puru Luhur Uluwatu.jpg

Pura Luhur Uluwatu wantah silih tunggil pura Sad Kahyangan ring bali. Pura niki magenah ring Desa Pecatu, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung. Puru Luhur Uluwatu niki ring duur tebing bukit batu karang. Niki sane dados daya tarik ring Pura Luhur Uluwatu. Genah ne sane ring duur tebing bukit batu karang niki ngaryanin rasa pamedek sane rauh merasa tenang lan damai.


Selasa, Februari 14, 2012

Air Terjun Kuning Bangli

Silih tunggil objek wisata ring Bali inggih punika air terjun. akeh wenten air terjun sane becik, asri, lan kari alami ring pulo bali. wenten sampun sane kaloktah kauningin olih para wisatawan saking dura negara lan wisatawan domestik (lokal). contone air terjun nungnung lan air terjun gitgit. nah, sakewanten ne mangkin tiyeng nenten je jagi nartayang indik air terjun kalih punika. ne mangkin tiyang jagi ngicen akidik info lan pengalaman tiyang melancaran ke air terjung kuning.

Air terjun kuning puniki magenah ring Banjar Kuning, Desa Tamanbali, Kabupaten Bangli. Sawetara wenten 6 km ngaleran saking kota Bangli. air terjun kuning puniki wantah air terjun sane genah ne mengkeb santukan ring tebing batu paras lan ring sekeliling ne wenten alas lan kebun cengkeh. Nenten wenten marga sane becik rikala jagi ngerereh air terjun puniki. wantah wenten margi alit sane nglintangin alas lan tegalan sane akeh medaging taru cengkeh. minab ulian niki, air terjun kuning nenten je sanget anake uning. sakewanten ulian niki mase air terjun niki kari asri lan alami.


Ray Peni - Suka Di Hati (Sukawati)

Tags : Kord Lagu Bali, Lirik Lagu Bali, Ray Peni, Suka Di Hati (Sukawati)
Authro : Arek Nempan
Credit  : http://bliyanbelog.blogspot.com
Intro    : C Am F G      (2x)


      C                                Am
De ngawag iluh ngorang sayang ken beli
      F                                 G
De ngawag iluh ngorang demen ken beli
      C                                Am                F
De ngawag iluh ngorang tresne ken beli
                      G                       C
Takonang malu asal usul beline
                          Am              F
Tempat tanggal lahir beline
        G
Ape demen beline
C                        Am        F                          G
Oh….ken ken bikas beline sekenang malu
                   C        Am        F               G             C
Pang de kanti disubane rage metunangan ditu iluh
                  Am              F                G               C
Buka sesonggane mekamen di sunduk meselselanSabtu, Februari 11, 2012

Bukit Duur Pasih

angin dingin nyibak bukit
ada kedis makaber ngindang
ombake uber-uberan
merebut niman bibih pasih
langit mesaput awan putih
metimpal surya ne mengkeb
ngelek ati ngedengang raga

i kedis ngindang negehang
nyujuh langit duur bukit
ngejohin
bias-bias batu putih
ne ngelimurang hati

kesir-kesir angin pesisi
nyibak bukite majujuk pedidi
nimpalin pasih melah tur bersih
kapal-kapal rapi mebaris
ngelut anget bangkiang pasih


Rabu, Februari 08, 2012

I Klesih

Ada kone tuturan satua di panegara Sunantara ada kone sang prabu kalintang kasub wibuhing bala jagate. Ida madue asu asiki kawastanin I Blanguyang. Asune ento melah pesan gobene tur andel kaanggen nyarengin ritatkala maboros. Apa kranane Ida sang prabu andel ring asune ento, tusing ja ada len sawireh asune ento ngelah kotaman yening ia ngongkong kipek kaja grubug sekancan burone kaja, yening ia ngongkong kipek kauh grubug sekancan burone kauh, keto masi kipek ane lenan.


Kamis, Februari 02, 2012

4WD - Loloan Yeh Poh

Tags : Kord Lagu Bali, Lirik Lagu Bali, 4WD, Loloan Yeh Poh
Author : Aguswira
Credit  : http://aguswira-matebrek.blogspot.com
Intro    :  Em   Bm   C   G   Em   Bm   C    D


   Em     Bm           C               G      D
Liu bapak ngelah pipis, anggon mayah dini ditu
  Em          Bm       C                         D
Sing ngajiang aspirasi, ngae rakyat dini sakit hati
  Em           Bm              C           G    D
Loloan yeh poh dadi saksi, loba rengka lan ambisi
  Em             Bm              C                     D
Sing mekejang dadi beli bapak, ajeg bali boya jejek baliSelasa, Januari 31, 2012

Rahajeng Galungan & Kuningan Pebruari 2012

galungan.jpg

"Rahajeng nyanggra Galungan lan Kuningan. 1 & 11 Pebruari 2012. Dumogi asung kertha wara nugraha Hyang Widhi Wasa, iraga sareng sani ngamolihang kerahayuan."

Sabtu, Januari 28, 2012

Pantai Amed Karangasem

Ring tanggal 1 tahun baru 2012 niki, tiang maduwe acara touring sareng penglingsir-penglingsir honda c-70. Niki wantah acara touring sane kapertama ring ragan tiyang. Genah sane katuju wantah Pantai Amed ring karangasem raris ke Kota Singaraja. Dot je tiyang touring sambil negakin motor c-70 kesayangan tiyange, sakewanten daweg nika pas motor tiyange kari gelem kebus dingin. Ten prasida mejalan. heheheheh... raris tiyang wantah megandeng lan ngrangkep dados juru photo.

Saking Gianyar tiyang sareng rombongan berangkat jam 9.15. rauh ring Pura Goa Lawah sawetara jam 9.45. Driki tiyang sareng rombongan muspa ajebos, nunas wara nugraha ring Hyang Widhi, dumogi lancar lan slamet nyantos rauh ring purian. Wusan muspa raris lanjut berangkat ke Pantai Amed.


Rabu, Januari 25, 2012

d'protez - Glindang-Glindeng

Tags : Kord Lagu Bali, Lirik Lagu Bali, d’protez, Glindang-Glindeng
Author : protezteron Music
Cipt     : Gun d’protez

Intro : F#m E D E (3x)


F#m    E       D          E
Waine jani my holiday but I Feel
F#m      E            D                  E
Bengong pedidi sing tawang lakar ngudiang
A              E                  D                   E
Makejang bakat ingetang, makejang bakat kenehang
A                E                 D           E
Makejang ngae pusing, tiang perlu refreshing
Sabtu, Januari 21, 2012

Bibi Rangda

Bibi-bibi rangda
apang durus karyan bibi
Bibi mejauman
kelod kangin
jumah dane jegeg leseng

Suba jani keto
tyang ngaba aled munji
sasanganan kaon
jaja sirat
kakuluban bungan duren

Duren duren ijo
sumangkane kuning gading
kanti lampa nguda
salak, nangka
kaliasem mangaronce


Download
Bibi Rangda.mp3

Selasa, Januari 17, 2012

Peteng

ada bulan teka
nundun bintang
bangun kapupungan
di sandikala

munyin jangkrike ngerisik
pejalan angin alon
kampih di pasirepan

di petenge bintang luas
ngepik sari bungan waru
di duur bukit

Ah, petenge megantung
di bibih bulan
ngorahang rindu


Gianyar,
Januari 2012

Kamis, Januari 12, 2012

Basa Bali Patut Lestariang Muah Werdiang

Majeng ring penganter acara titiang mantur suksema antuk galahe sane kapaica ring titiang. Sadurung titiang nguningayang atur, pinih riin titiang ngaturang pangastungkara,

Om Swastiastu!

Bapak Kepala Sekolah sane wangiang titiang, para guru sinamian, Para Dewan juri, muah para semeton, sisia ring SMP III puniki sane sutresnain titiang.
Inggih para semeton sinamian. Ngiring mangkin sareng sami mulat sarira, nyingak nyliksikin raga soang-soang. Sampun ke para semeton sinamian sutindih ring basa Bali druene?Sabtu, Januari 07, 2012

KIS - Si Bodoh

Tags : Kord Lagu Bali, Lirik Lagu Bali, KIS Band, Si Bodoh
Auntor : Adi Darmawan
Credit  : http://adi-lagubali.blogspot.com


            G                              Bm
Yen dadi baan memilih lebih baik beli dini
              Em      D                C
Memilih tusing taen kenal kamu sayang
           G                         Bm
Daripada kanti mati beli terus di hantui
               Em           D               C
Perasaan bodoh mengenal kamu sayang
            D             Am          C
Yen mula saja ini hanya sesaat
            D                 C                       C        Am   D
Jangan biarkan beli terlanjur,,, terlanjur sayang padamu


Selasa, Januari 03, 2012

Damar Langit

di langit
ada damar
ngae galang
pejalan keneh
galang papineh

yen sedek paling
kapetengan
di jalanan
de jejeh
tetep jalan ne pageh
mulih

diapin je peteng
diapin je sipeng
nu ada ditu tegeh
di baduur di keneh
damar langitGianyar,
Januari 2012