Om Awignam Astu namo sidham, Om sidhirastu tad astu astu ya namah swaha

Sabtu, Desember 31, 2011

Swasti Nawa Warsa 2012

warsa 2012.jpg

Swasti nawa warsa aturang tiang ring sameton sareng sami. Dumogi je ring warsa sane anyar niki, napi ne kabuatang lan kakaryanin prasida memargi antar lan polih wara nugraha Ida Hyang Widhi Wasa. Awighnamastu!

Selasa, Desember 27, 2011

SMS Penipuan Transfer Jinah

Dumun tiang polih posting indik penipuan lewat sms. Yen ten iwang ring postingan Hati-Hati SMS Mama. Nah, semeng ne wawu, malih tiang polih sms aneh. Daging SMS punika mangda ne iraga ngirim utawi transfer jinah ke rekening bank. Napike niki sms nyasar, napike sms penipuan?. Miribang tiang niki modus penipuan baru lewat sms santukan sampun lebih ken ping kalih tiang polih sms sekadi niki. Yen sms nyasar, ten mungkin nyantos lebih ken ping kalih lan daging sms ne pateh. Nah, mogi je lewat postingan niki, sameton sami prasida lebih hati-hati ring sms sekadi niki. Screenshot sms ne kadi ring ungkur niki.


Kamis, Desember 22, 2011

Mercy Band - Sisan Timpal

Tags : Kord Lagu Bali, Lirik Lagu Bali, Mercy Band, Sisan Timpal
Aunthor : Scool-anT D'Revolution
Credit    : http://scool-ant.blogspot.com
Intro      : Am C Dm F Am


                   C              Dm
Beli sing peduli diastun liu
                     F                                Am
Timpal beline teke nyelek-nyelekan adi
                  C                     Dm
Ngorang ipidan adi jlema nakal
                     F                          Am
Selegenti timpal beline ngaku makatangSenin, Desember 19, 2011

Juru Pencar

Juru pencar juru pencar
Mai jalan mencar ngejuk ebe
Be gede gede
Be gede gede
Di sawana ajaka liu


Download
Juru Pencar.mp3

Rabu, Desember 14, 2011

Prabu Watugunung

Ida Sang Prabu Watugunung nyakrawerti ring panegara Gilingwesi. Ida Sang Prabu madue istri prami kakalih, dahating ayu angayan-ayan, waluya ngasorang kalistuayuan para widiadarine ring suarga loka. Sane kapertama mapesengan Dewi Sinta, sane kaping kalih mapesengan Dewi Landep. Ida Sang Prabu Watugunung wiakti prabu wibuhing bala tur dahating mawisesa. Ida Sang Prabu Watugunung madue putra 27 diri luih-luih. Pesengan putran idane soang-soang inggih punika: sinta, ukir, kulantir, tolu, gumbreg, wariga lan salanturnyane ngantos watugunung. Makasami putrane puniki embas mabiang asiki, inggih punika saking Dewi Sinta.


Jumat, Desember 09, 2011

KIS - Sabar (ft. Tiari Bintang)

Tag : Kord Lagu Bali, Lirik Lagu Bali, KIS Band, Sabar
Author : IT Programer
Credit : http://world-of-programmer.blogspot.com


E      G#m               C#m
Ape mule sing jodoh
E      G#m               C#m
Ape mule sing searah
          A
Jani beli lakar ngalah
         G#m
Beli tusing lakar nyerah
          A                           B
Beli lakukan ini untuk kebaikanSenin, Desember 05, 2011

Ratih

Ring tengahin telaga
sasih ngambil rupa
nari ratih
kedas tur putih
damar langit ne ngemit
sayan ngulayang ring ambara
doh, saking bhuana
napike Nari Ratih tan patujon?
ngemit asmara ring tengahin telaga jiwa


Gianyar,
Nopember 2011

Kamis, Desember 01, 2011

Tetingkesan (Litotes)

Tetingkesan punika kruna basa ngandap kasor, tegesnyané bebaos sané kanggén ri kala ngandapang raga. Tetingkesan lingganipun “tingkes”, sane madue arti ringkes, ngalitan (mengecil/merendahkan) sane polih pangiring “an” dados tetingkesan.

Puniki tetingkesan luir ipun :
 1. Durusang malinggih Pak, kanggéang nénten wénten genah malinggih!” Kawéntenannyané, genah sané wénten becik, kursi empuk saha resik.
 2. Mai malu madaar, kangoang uyah- uyah dogen.
 3. Dini suba cening nginep, nanging kangoang kene bapa lacur, umah tusing gelah, pasarean alah umah bangkung.
 4. Ampurayang pisan ratu, sapuniki kaulane kalintang nambet.
 5. Sameton sami, duaning sampun galah, ngiring ka perantenan, kanggéang ulamnyané tasik-tasik manten!
 6. Durusang ajeng dumun wedange, kanggeang toya-toya kemawon!
 7. Cening de nyen ngopak, bapa tusing ngidayang maang apa-apa, sakewala maan singgah” dogen.

Minggu, November 27, 2011

Nanoe Biroe - P.S.D.B

Tags : Kord Lagu Bali, Lirik Lagu Bali, Nanoe Biroe, P.S.D.B
Author : NN
Credit : http://onestop-lyrics.blogspot.com

Bm G A Bm
Para semeton sareng sami ne wangiang titiang
G A
Ngiring sareng-sareng mekumpul di sarang baduda
B G A
Cenik kelih, luh muani, lacur sugih, panjak agung
Bm G A F#
Ento tusing ja pengalang iraga dadi besik metimpal...


Rabu, November 23, 2011

Kamusbali.com

Ring postingan Kamus Bali Online, wenten komentar saking sameton bali. Ipun maduwe pakaryan becik, pateh ngaryanin web sane ngicen layanan translate Bahasa Bali ke Bahasa Indonesia. Nambah malih asiki yowana bali sane maduwe pakaryan becik lan aksi nyata "ajeg bali". Tiang pribadi salut ring pakaryan ipun lan ngaturang suksma banget.

Web niki maduwe alamat ring www.kamusbali.com. Tampilan web ne simpel lan nenten ruwet. Niki nilai plus kapertama saking tiang. Sampun kenten web niki nenten meweh kaanggen ritatkala jagi ngrereh translate Bahasa Bali ke Bahasa Indonesia utawi sebalik ne. Niki nilai plus kaping kalih. Sakewanten asiki kirang ne ring web niki, Database kata-kata ne kirang lengkap. Minab pungkuran ring admin web mangda malih nambahain databasenyane. Inggih, screenshot web kamusbali.com sekadi puniki!


kamusbali.jpg

Sabtu, November 19, 2011

Rahajeng Saraswati November 2011

Rahajeng Saraswati Nov. 2011.jpg

"Rahajeng Rahinan Saraswati
dumogi iraga sareng sami ngamolihang kerahayuan"

Selasa, November 15, 2011

Mejangeran

Jangi Janger, sengsenge sengseng janger,
Sengsenge sengseng janger.
Serere nyomane nyore.
Kelap kelap ngalap bunga
Langsing lanjar pamulune nyandat gading
Jalan jani mejangeran
Seledet enyorina tiyang
Arasijang jangi janger, arasijang jangi janger
Arasijang jangi janger, arasijang jangi janger.

Jangi Janger, Sengsenge sengseng janger,
Sengsenge sengseng janger.
Serere nyomane nyore.
Kelap kelap ngalap bunga
Langsing lanjar pamulune nyandat gading
Jalan jani mejangeran
Seriang ngentur rora roti.


Download
Mejangeran.mp3 via 4shared

Sabtu, November 12, 2011

Nanoe Biroe - Matur Suksma

Tags : Kord Lagu Bali, Lirik Lagu Bali, Nanoe Biroe, Matur Suksma
Author : Badudapro
Credit  : http://www.badudapro.com
Intro    : E-C-G-D  2x


E                          G                G
Sang Hyang Widhi, matur suksma

D                 E
antuk galah lan urip

C                       G
Matur suksma Meme lan Bapa,

D                    Am
sampun ngedenang Tiang

Bm                             C
Suksma matan ai, apah, bayu, akasa

D
Sampun nguripin gumi...Selasa, November 08, 2011

Belibis Putih

Kacrita ada bendega madan Narajana. Ia nongos di pesisi kelod. Sadina-dina Narajana ngalih be di pasih. Narajana negakin jukung sambilanga mamancing. Di kenkene ia masih makena jala. Tibanan suba Narajana nyalanang geginane ento.

Jani Narajana merasa sebet. Sawireh uli semengan pancinge tonden ada ngamahin. Kanti tengai Narajana tusing maan be angan aukud. Basangne marasa seduk. Awakne marasa panes. Peluhne nyrekcek sawireh panese ngentak.

Narajana ngliwat ka tengah pasihe. Ditu ia nepukin parangan gede. Pesu kenehne bakal mareren. Mawinan ia tuun, laut ngagah bekel. Ungkusan bekelne misi sangu asambekan. Tipat galeng duang bungkul. Pesan lindung akaputan. Sambel isen macakcak misi uyah kusamba atemelosan.


Jumat, November 04, 2011

Index Satua Bali

Ring blog tiange puniki wenten postingan sane ngranjing ring "kategori" satua bali. Dumun daweg kari SD, tiang seneng pisan ring satua bali. Napi malih Bapak Guru Bahasa Bali tiang ring SD daweg nika, Bapak Nyoman Panjer, duew pisan mesatua bali. Akeh sampun satua-satua sane kaicen olih bapak guru. Suksma pak!

Nah, ring postingan ne mangkin, tiang jagi ngaryanian index utawi daftar postingan indik conto-conto satua bali. Tetujonipun mangda sameton-sameton bali sane ngrereh conto satua bali, sida gelis ngamolihin napi sane karereh. Inggih niki sampun indez satua bali ring blog niki!


Senin, Oktober 31, 2011

Downhill Penelokan Jilid 2

Dumun yen ten iwang, tiang polih cerita acara gowes (downhill) tiang sareng sameton-sameton club kuwe-kuwe, downhill saking Penelokan Kintamani. Nah, ring tanggal 9 Oktober sane lintang, malih tiang sareng timpal-timpal downhill saking panelokan. Niki sane kaping kalih. Ring acara gowes niki kasarengin olih 12 diri. Nambah malih kalih saking jumlah daweg acara downhill sane dumunan. Rauh ring Penelokan, sayonge kari akeh. Padahal daweg nika sampun siang, kira-kira wenten jam 06.15 semeng. Lian ken sayong, ring penelokan daweg nika krasa dingin pisan. Untung tiang sampun makta jaket tebel. Hehehehe... pengalaman daweg downhill sane dumunan. Saking Panelokan raris nglantur ke Gunung Kawi, Tampaksiring. Driki tiang sareng timpal-timpal polih mesiram ajebos ring tukade. Wihhh... jek krasa seger pisan toyane ring tukade punika. Wusan kenten nglantur budal sareng-sareng ke Gianyar. Inggih niki akidik photo-photo daweg acara downhill Penelokan jilid 2. ^_^Kamis, Oktober 27, 2011

Katak Dongkang

Peteng lemah hujan bales megrudukan
Katak dongkang pade girang ne mecande
kek kung kek kong 2x

Dingin pesan awak tiange ngetor
Nyemak saput ngojog bale
tur mesare


Download
Katak Dongkang.mp3

Jumat, Oktober 21, 2011

Dipa 'N Band - Mulih Luh

Tags : Kord Lagu Bali, Lirik Lagu Bali, Dipa N' Band, Mulih Luh
Author : Dedy
Credit  : http://balisingasong.blogspot.com


verse 1
G                             D                Em
Nguda       kekene        inguh      hatin

                          Bm          C
Tiange       jani     mengantosang

       C             G             D
Ragan       adi ne    di   hati

   


Senin, Oktober 17, 2011

Curik-Curik

Curik-curik semental alang-alang boko-boko
Tiang meli pohe
Aji satak aji satus keteng
Mara bakat anak bagus peceng
Enjok-enjokDownload
Curik-Curik.mp3

Selasa, Oktober 11, 2011

Swadharmaning Yowana

Para juri sane wangiang titiang
Taler sameton lanang istri sane tresna sihin titiang

Garjita dahat manah titiang saantukan sangkaning sih Ida Sang Hyang Widhi Wasa, titiang prasida mapupul masaduajeng ring ida dane sinamian saha polih galah maatur-atur samatra rahinane puniki pacang ngamiletin pamargin Dharma Wacana mapaiketan ring Hari Sumpah Pemuda sane mangkin. Mogi-mogi pamargi asapuniki sayan nglimbak kawentenannyane wastu sida ngawetuang jagat Baline Ajeg. Sadurung nglantur lugrayang titiang ngastiti ring Ida Hyang Widhi Wasa antuk ngaturang pangastungkara panganjali umat.

“Om Swastiastu”

Ida dane sareng sami sane wangiang titiang utamanyane pisan para Yowana sane banget tresnain titiang, ring galah sane becik puniki atur Dharma Wacana titiang sane mamurda “Swadharmaning yowana sane pacang ngajegang budaya bali antuk maparilaksana nganutin sesana”.Rabu, Oktober 05, 2011

Nanoe Biroe - Pemuda Elit

Tags : Kord Lagu Bali, Lirik Lagu Bali, Nanoe Biroe, Pemuda Elit
Author : Badudapro
Credit  : http://www.badudapro.com
Intro    : G-Em 2x


G  G/F#           Em
Beli mula pemuda elit,
C     C/B           Am
Pemuda ekonomi sulit
G        G/F#               Em
Nanging Beli sing kal berkelit
C     C/B               Am
Hadapi masa-masa sulit...
Kamis, September 29, 2011

Dadong Dauh

Dadong Dauh
Ngelah siap putih
Suba metaluh reko
Minab wenten limolas taluhne
Nanging lacur wenten nak nepukin
anak cerik-cerik 2x
Keliwat rusit ipun


Download
Dadong Dauh.mp3

Sabtu, September 24, 2011

Paid Tiang

Paid tiang tindakan batise
Ngalahin ukudan sasihe
Ngipekin kalah
Sisan-sisan kenehe suba kacamputang

Pakpak katelahang
Apanga tusing taen buin
Ngurimik ipit ngumbar kita
Paid tiang makejang
Ngejehin sasih

Ane tusing taen bakatang
Paid tiang makejang
Nguberin sasih
Ane tusing taen gelahang
Camput mapaid
Telah telahang kauluh


Selasa, September 20, 2011

KIS - Semangat Membara Berjiwa Pemenang

Tags : Kord Lagu Bali, Lirik Lagu Bali, KIS Band, Semangat Membara Berjiwa Pemenang
Author : Dedy
Credit  : http://balisingasong.blogspot.com
Intro    : Em       Bm          C          G
             Em       Bm          C           D  


verse 1

G          D                Em           C
Beli     belog     apa    adi   ne    belog,    

G          D                   G                   G
Beli    lengeh       apa     adi    ne   lengeh

G              D                  Em               C       
Kanti      kene      ben     beli    nyayangin   

G          D                      G
Tetep   mase      terus     kuangan
Rabu, September 14, 2011

KIS - Ayang (Sing Tepat)

Tags : Kord Lagu Bali, Lirik Lagu Bali, KIS Band, Ayang (Sing Tepat)
Author : Dedy
Credit  : http://balisingasong.blogspot.com
Intro    : Em  D  G    (11x)verse (1)

Em          D    G
Adi megatang tresnan beli

Em           D             G
Nganggo alesan sing tepat

Em    D                G
Ento ngaenang bli sing siap

Em       F#m                   G
Ne    galahne        sing     tepatSabtu, September 10, 2011

Kala

Lelampahan ne galak
Mata nengeng tangkah poleng
Caling renggah nagih makpak

Kala
Biuta di gumi maya
Mamirat wong tan padosa
Sing magoba jelema
Tan bina care raksasa

Kala
Saje ye kala
Matingkah care dewa
Lemuh suara pageh semaya
Nanging tuara ada ape

Ah, ngudiang nguyutin kala
Depang suba buka keto
Inget jalan karmapala
Sing je doh teken prana


Gianyar,
September 2011


Minggu, September 04, 2011

Ratu Anom

Ratu anom metangi mailen ilen   2x
Dong pirengan munyin sulinge di jaba  2x
Enyen ento manyuling di jaba tengah  2x
Gusti Ngurah Alit Jambe Pamecutan  2x


Download
Ratu Anom.mp3

Selasa, Agustus 30, 2011

Fun Bike Pura Alas Arum

Acara fun bike niki sampun tigang sasih sane lintang. Wawu mangkin tiang prasida posting photo-photo daweg tiang sareng sameton-sameton tiang ring club sepeda "Kuwe-Kuwe" rauh nyarengin acara fun bike punika. Acara fun bike punika magenah ring jaba sisi Pura Alas Arum ring Batuan, Sukawati Gianyar. Acara puniki wantah anggen ngererah punia. Santukan saking manggal krama drika jagi ngawentenang "pembangunan" ring Pura Alas Arum. Inggih puniki akidik photo-photo daweg acara fun bike punika.


Kamis, Agustus 25, 2011

Nanoe Biroe - Baduda Ngidamang Bulan

Tags : Kord Lagu Bali, Lirik Lagu Bali, Nanoe Biroe, Baduda Ngidamang Bulan
Author : Badudapro
Credit  : http://www.badudapro.com


G             C       G
Yen bandingin Beli uling segi goba
D
Beli kuang cocok nampingin adi
G            C      G
Yen bandingin Beli uling segi ekonomi
D           G
Beli sing pantes mesanding jak adiSabtu, Agustus 20, 2011

Nanoe Biroe - Bangsat Teroris

Tags : Kord Lagu Bali, Lirik Lagu Bali, Nanoe Biroe, Bangsat Teroris
Author : NN
Credit  : http://onestop-lyrics.blogspot.com


Em
Bangsat teroris... Bangsat teroris...
G F#
Bangsat teroris... Bangsat!!! 2X

Em
12 Oktober 2002
Di Legian Kuta liu anake mati
Ulian para teroris teka ke Bali
Mengkeb-mengkeb ia ngeledaki bom
Bum Duar!!!


Selasa, Agustus 16, 2011

Karmapala

Kacerita Sang Panca Pandhawa sakadi Sang Dharmawangsa, sampun tutug suwen ida nyeneng ratu, 60 warsa raris karatone kaserahang ring putun ida, sane maparab Sang Pariksit, nyeneng ratu ring Astinapura. Sang Panca Pandhawa raris lunga saniasin sareng nem-nem, makadi Sang Dharmawangsa, Sang Bhima, Sang Arjuna, Sang Nakula, miwah Dewi Dropadi. Ida sareng sami masusupan ring alase. Jeg tanpa rarapan, saget wenten asu asiki nutug Sang Dharmawangsa.

Yening akudang sasih suwen idane sami manglalana ring alase, mangkin sampun rauh ring Gunung Imawan. Irika sami nglarang woga samadhi, ngastawa Ida Sang Hyang Parama Wisesa. Wusan mamuja malih nglanturang pamargi ngilehin bancang gununge. Kala irika Dewi Dropadi kantu, raris ida seda. Matur Sang Bhima, beli Sang Dharma cingakin dewi Dropadi, boya tulung ida. Masaur ida sang Dharmawangsa “Adi Sang Bhima eda adi sanget sedih, krana ia tresna ngayahin iraga ajak lelima. Nanging ia bas nganeh tresna teken Sang Arjuna paling teleb. Nah ene suba karmapalanne twara sama rata tresnanne.”


Kamis, Agustus 04, 2011

Meong-Meong

Meong-meong alih je bikul
Bikul gede-gede
Buin mokoh-mokoh
Kereng pesan ngerusuhin
Juk meng juk kul
Ije medem ditu nengkul
Juk meng juk kul
Ije medem ditu nengkul


Download
Meong-meong.mp3

Sabtu, Juli 30, 2011

Nanoe Biroe - Sumpah Mati Cinta Mati

Tags : Chord Lagu Bali, Lirik Lagu Bali, Nanoe Biroe, Sumpah Mati Cinta Mati
Author : Urock
Credit  : http://www.badudapro.com
Intro    : D C#m Bm F#m G A D    2x


D                      C#m           Bm                 F#m
Minab suba a bulan Beli setata nelponin Komang
              G           A               D             A
Bilang peteng Beli SMSin Komang
D                                 C#m
Ngorang good night Komang, have a
               Bm                       F#m
sweet dream, met bobok Komang
          G                          A                D
Moga malam ini Komang bermimpi indahSelasa, Juli 26, 2011

Aplikasi Java Virtual Mantra dan Tasbih Hindu

Niki wenten kabar gembira saking semeton saking Buleleng. Bli Ketut Joko Wibawa. Dumun yen ten iwang tiang sampun posting pakaryan raga ne ring postingan "Situs Trasnlate Bali - Indonesia". Nika silih tunggil pakaryan raga ne sane ngaryanin web trasnlate Bali - Indonesia online. Nah, mangkin malih Bli Ketut madewu pakaryan sane becik, aplikasi java sane kawastanin "Virtual Mantra & Tasbih Hindu". Informasi niki sampun ngranjing tanggal 8 Juli, ring kotak komentar postingan Galungan lan Kuningan. Ampura bli Ketut, wawu tiang polih galah ngaryanin ulasan indik aplikasi niki. Screenshot aplikasi ne sekadi puniki.


Kamis, Juli 21, 2011

Basa Bali Mangde Ajeg

Om Swastiastu

Inggih ida dane sareng sami, utamanipun :
Ibu guru sane dahat wangiang titiang
Punika taler para semeton pamilet sane tresna sihin titiang

Sedurung titiang nglantur matur, Ngiring sareng sami ngaturang suksemaning manah pamekas majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, melarapan antuk pasuecan ida, iraga sareng sami prasida mapupul iriki, manggihin karahayuan sekadi mangkin.

Ibu guru sane dahat wangiang titiang
Ring galahe sane becik puniki, lugrayang titiang matur samatra nganinin indik “Ngiring Rajegang Basa Bali Druene”.


Minggu, Juli 17, 2011

Ayu Setiati ft. Raff 4WD - Semata Wayang

Rags : Lirik Lagu Bali, Kord Lagu Bali, Ayu Setiati ft. Raff 4wd, Semata Wayang
Author : Dedy
Credit  : http://balisingasong.blogspot.com
Intro    : D  G  A
             D  G  A
             D  G  A  D

verse 1
                                   G
Dingehang beli tusing lakar ngidang
A              D
tyang pedidi
                                  G
dingehang beli tusing lakar ngidang
A                    D
yening tanpa beli


             G               A             D
hoo     uhoo.......   huooo
                          G
mekita jani ada adi dini
      A              D
menyarengin beli
                          G
sebilang wai, rindu ne tan kadi
   A             D
tuah ken adiKamis, Juli 14, 2011

Gowes Ke Tirta Empul

Acara gowes niki sampun suwe. Yen ten iwang daweg rahina Redite, 19 Juni 2011. Tiang sareng pat semengan sampun gowes ke Tirta Empul. Rencana jagi gowes mrika wantah sampun saking dumun, nah wawu daweg nika prasida kalaksanayang. Kairing olih ambu sane nutupin sang surya alias gulem... heheheh.. tiang sareng pat berangkat jam 7.00. Nenten wenten halangan punapi ring marga ne. Astungkara Hyang Widhi, lancar lan slamet nyantos ring Tampaksiring. Sane kapertama kaojog wantah Gung Niang, Dagang bubuh ayam ring pasar Tampaksiring. Heheheh... maklum nyantos drika jek kerasa seduk. Suksma Gung Niang, tepeng Gung Niang'e jek mantep!


Minggu, Juli 10, 2011

Index Pidarta Bali

Sekadi postingan sane dumun, postingan niki wantah index utawi daftar conto-conto Pidarta Bali sane sampun posting tiang ring blog niki. Santukan dumun wenten sameton sane bingung ngrereh conto pidarta sane karereh ring blog niki, nah nika mawinan mangkin karyanin tiang index utawi daftar ne, mangda ten meweh malih. Dumogi je santukan sampun wenten index, postingan niki malih mawiguna. Suksma! ^_^


Kamis, Juli 07, 2011

Namaste - Sepi Lais

Tags : Chord Lagu Bali, Lyric Lagu Bali, Namaste Band, Sepi Lais
Author : Dedy
Credit  :http://balisingasong.blogspot.com
Intro    : Bm  G  D  A  Bm  G  A


Reff :
       Bm     G    D     A
a i u e o     a i u e..... o

       Bm     G     A
a i u e o     a i u a.....
                                             Bm     G      D    A
sik we lu pat me nem      a i u e o       a i u e o

       Bm       G       D      A           Bm
a i u e o         a i u e o            a i u e o


verse 1
Bm        G          D              A
Jani ada cerita satua tuara ada
Bm         G         D              A
Jadma sane loba kapining teresna
Bm            G          D                A
Mebikas sane boya metingkah cara buaya
Bm       G             D           A
Liu daya liu mitra lebihan dosa


Senin, Juli 04, 2011

Rahajeng Galungan lan Kuningan


Rahajeng nyanggra rahinan jagat
"Galungan lan Kuningan"
Dumogi iraga sareng sami ngamolihang kerahayuan jagat sekala lan niskala.

Jumat, Juli 01, 2011

Pengelong

Dija bulanē sing ngenah uli ibi ?
Ia jani pules, rē majalan ejoh gati 2x

Uli dija bulanē majalan, kaki ?
Uli tanggu kangin teked kauh, kēto cening 2x

Pidan lakar bangun bulanē tur mai ?
Lamun ilang kenyelnē ya teka lakar buwin 2x

Selasa, Juni 28, 2011

4WD - Jangan Lupakan Aku

Tags : Kord Lagu Bali, Lirik Lagu Bali, 4WD Band, Jangan Lupakan Aku
Author : Capil 68
Credit  : http://bliyanbelog.blogspot.com
Intro    : G  C  G  C

G                    Em                      C          G-D
Semakin dekat kau meninggalkanku
G                    Em                C           D
Semakin takut ku kehilanganmu
G                   Em                C           G-D
Semakin jauh kau pergi dariku
G                     Em                 C        D
S'makin gelisah tak ingin berpisahSabtu, Juni 25, 2011

Pura Tirta Empul

Pura Tirta Empul lan genah pesiraman ne magenah ring Desa Manukaya, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar.

Tampaksiring wantah silih tunggil kecamatan ring Kabupaten Gianyar sane magenah sawetara 36 Km saking kota Denpasar.

Pura Tirta Empul.jpg

Pura Tirta Empul sane dados tetamian kerajaan ring Bali, wantah silih tunggil pura sane sampun kasub ring Bali ngantos ke dura negara. Santukan wenten genah pesiraman anggen mlukat. Semalihipun, ring dauh Pura wenten Istana Presiden Tampaksiring sane kawangun duk pemerintahan Presiden Sukarno. Niki malih sane dados daya tarik Pura Tirta Empul.


Rabu, Juni 22, 2011

Jenggot Uban

Kaki-kaki tanguda mebok
Di batan cunguhē kēn di jagutē ?
neked kapipinē bet misi bok
Buwin putih buka kapasē

Apa kaki kemulan keto
Mabulu uling dimara lekadē ?
Tusing cening, kaki majēnggot reko,
Kaki tua mara ya mentik


Download
Jenggot Uban.mp3

Sabtu, Juni 18, 2011

Lolot - Buduh Pedidi

Kord niki requet saking silih tunggil pengunjung blog niki via comments box. Yen ten iwang ring postingan Kord 4WD - I Luh Mai Luh. Sakewanten ipun nenten nagingin wastaipune. Inggih suskma sampun komen lan requet kord tembang Lolot - Buduh Pedidi niki. Dumogi je kord niki pas sareng tembang ne. ^_^

Tags : Kord Lagu Bali, Lirik Lagu Bali, Lolot Band, Buduh Pedidi
Author : Wayun 68
Credit  : http://bliyanbelog.blogspot.com
Intro    : B    F#     E     B

             G#m    E    B    F#


Selasa, Juni 14, 2011

Index Kord Lagu Bali

Postingan niki wantah anggen tiang ngurutin postingan-postingan indik Kord Tembang Bali sane wenten ring blog niki. Tetujonipun wantah mangda wenten index utawi daftar kord tembang bali sane sampun wenten kaposting ring blog niki. Kenten mase mangda ten meweh yen wenten sameton tiange sane ngrereh kord ring blog niki. Santukan layanan pencarian ring google kadang-kadang wenten masalah. Dados ne index pencarian nenten medal. Inggih niki sampun index utawi daftar kord tembang bali ring postingan bliyanbelog. Dumogi mawiguna!


Jumat, Juni 10, 2011

Downhill Uli Penelokan Kintamani

Acara gowes niki sampun suwe, yen ten iwang ring tanggal 27 Maret 2011. Kirang langkung wenten sampun kalih sasih sane lintang. Ring acara gowes nika wenten sareng 10 diri. Nenten wenten rencana awal jagi downhill saking Penelokan. Nika wantah ide spontan saking timpal tiange. Napi kaden kebiut bayu ne, jek langsung madue ide ngajakin downhill saking Penelokan Kintamani. Nah, saking ide nika sampun, raris tiang sareng kalih ngrereh timpal sane tiosan sane nyak bareng downhill. Pas sampun 10 diri. Nah, niki akidik photo-photo daweg acara downhill punika. ^_^Senin, Juni 06, 2011

Dek Ulik - Tresna Kanti Pawah

Kord niki request saking bli Kadek Setiada via e-mail. Tembang niki wantah silih tunggil tembang ring album Dek Ulik sane paling anyar sane mapiteges "Tresna Kanti Pawah". Ampura bli kadek, wawu tiang prasida posting kord ne. Dumogi pas sareng tembang ne! ^_^

Tags : Lirik Lagu Bali, Kord Lagu Bali, Dek Ulik, Tresna Kanti Pawah
Author : Wayun 68
Credit  : http://bliyanbelog.blogspot.com
Intro    : Am Gm Dm Am-A#-C


(1)
        F                         Dm
Kadi kesiramin tirta sanjiwani
            Gm                    F
Galang apadang kerasayang
                            Dm
Semilir angin ngetisin awake
            Gm                     F
Ngae luluh anyud tresnane
            Dm                        Am
Yening sube ulian manah ane suci
         A#              C
Sinah kal nemu bagia
      D                       Am
Ilangang kenehe ane boya-boya
           Gm                C
Apang ejohin sengsare
                 A#    C                F        C
Pag-pag bagia ane lakar nekainKamis, Juni 02, 2011

E-mail Contact Bliyanbelog

Om Swastyastu.jpg

E-mail contact bliyanbelog.blogspot.com mangkin sampun pindah. Dumun tiang nganggen layanan gratis emailme.com, nah ne mangkin sampun pindahin tiang. Minab wenten sameton sane jagi wenten pertanyaan, nyumbang kord tembang bali, request kord tembang bali, nyumbang artikel mebasa bali, cerpen mebasa bali, utawi puisi bali mangda kaposting ring blog niki, langsung manten kirim e-mail ring

[chibabeck@gmail.com]

Niki wantah e-mail resmi bliyanbelog. Inggih, suksma! ^_^

Minggu, Mei 29, 2011

Wiweka Anggen Jalaran Ngruruh Kajagadhitan

Om Swastiastu,

Inggih ida dane sareng sami pamekas ring panureksa sane dahat kusumayang titiang, para pamilet lomba pidarta Basa Bali sawewidangan kota Gianyar, saha para sisya, utawi para yowana sane prasida nyarengin pamargin pacentokan ring tepengan mangkin sane banget tresna sihin titiang. Sadurung titiang nglanturang matur amatra, pinih riin ngiring sareng-sareng ngastiti bakti ring IDA SANG HYANG WIDHI WASA, mogi-mogi sangkaning sih pasuecan lan asung kerta waranugrahan ida prasida titiang ngiring ida dane sareng sami gumanti satata ngamanggehang karahayuan, karahajengan, tur titiang prasida taler ngamolihang sidaning don.

Ring tepenganne utawi galah sane becik puniki, ritatkala nyarengin lomba pidarta Basa Bali puniki, lugrayang titiang matur amatra, marupa pidarta sane mamurda “Wiweka Matetimbang Becik Lan Patut Ngruruh Kajagadhitan”.


Selasa, Mei 24, 2011

Pak Pik Puk

Pak, Prak, pak, pak, pak
Punyan cempaka mabunga ngrempiak
Miik ne ngalub warna ne petak
Dadi tolih nanging sing dadi jemak
Yen jemak I Meme ngopak

Pik, prik, pik, pik, pik
Ada pengina ngajak pitik
Gelah ne I Kaki Tekik
Pitik nemnem nu cenik-cenik
Nanging lacur sing dadih idih neng besik

Puk, Pruk, Puk, Puk, Puk
Jani kel luas ngalih blauk
Ngalih blauk sambil ngaba tiuk
Ke carik ne I Kaki Angkuk
Madak pang liu maan ngejuk


Gianyar,
Mei 2011


Jumat, Mei 20, 2011

Nanoe Biroe - Generasi Beduda

Tags : Kord Lagu Bali, Lirik Lagu Bali, Nanoe Biroe, Generasi Beduda
Author : NN
Credit  : http://onestop-lyrics.blogspot.com


Em G A C Em
Mula awak tiange berag
G A C Em
Nanging tiang tusing nganggon drugs
G A C Em
Sampunang nuduh tiang generasi narkoba
G A C D Em
Jelek-jelek titiang enu nawang... aturan!!!


Senin, Mei 16, 2011

Gowes Ke Bukit Campuhan Ubud

Dumun yen ten lali polih tiang posting indik acara Gowes ke Padang Bai. Kenten taler sampun dagingin tiang makudang-kudang foto daweg acara punika. Gowes wantah hobi sane banget senengin titiang. Niki wantah hobi saking tiang kari alit. Sepeda nenten taen lepas ring ragan tiange. Nah, ne mangkin malih tiang posting foto-foto daweg tiang sareng timpal tiange gowes ke Bukit Campuhan Ubud. Bukit niki wantah silih tunggil objek wisata sane magenah ring Kecamatan Ubud, Gianyar. Yen sameton madue arsa jagi mrika, saking Puri Ubud raris ngauhan, sampun kenten cingak Ibah Villas ring dajan jalan, masuk mrika. Bukit Campuhan niki magenah ring belakang Ibah Villas. Dados takenang ring satpam ring Ibah Villas. Inggih niki foto-foto daweg tiang gowes mrika.


Rabu, Mei 11, 2011

Surat Undangan Mebasa Bali

Praya Katur
Ring : Bapak Gubernur
Sane ring provinsiOm Swastyastu,
Singgih Bapak Gubernur sane kusumayang titiang pinaka pamucuk jagat Bali. Swalapatra puniki katur wantah pangubaktin jagat titiang, rikanjekan ngewentenang upacara-upacara mendem pedagingan mangda I Ratu tedung nyaksiang upacara titiang ring desa dinas lan adat.

                  Tanggal : 1 Maret 2010
                  Galah    : 13.00 WITA
                  Genah   : Ring bale Banjar Tiaga

Amunika atur titiang ring I Ratu pinaka tedung jagat, titiang matur suksma tur nunas pangampura ping banget.


        Kelian Dinas                                                                             Kelian Adat
                ttd                                                                                             ttd(I Made Swarjaya, SH)                                                              (Gusti Made Sineb)


Bendesa Adat
ttd(Drs. Dewa Made Oka)

Sabtu, Mei 07, 2011

4WD - Satya Matilar

Tags : Kord Lagu Bali, Lirik Lagu Bali, 4WD Band, Satya Matilar
Author : Admin
Credit  : http://indowestlyric.blogspot.com
Intro    : Em Em D D    (2 X)


Em
Da buin nyaru ngeling
Em
Disubane nyakitin
D
Hatin beline dini
C
Magedi Luh magedi


*
Em
Sing ngidang buin beli
Em
Nrima I Luh mawali
D
Engsapang ja beli luh
C
Engsapang ja makejangSenin, Mei 02, 2011

Pangeret Indria Sajeroning Kahuripan

OM SWASTIASTU

Ainggih aratu ida dane bapak taler ibu guru sane wangiang titiang, para sameton titiang ring SMA N 1 Gianyar sane tresna sihin titiang. Angayu bagia pisan manah titiang ngantenang aratu ida dane sinamian mapupul iriki. indike puniki nenten tios wantah Asung Kerta Wara Nugraha Ida Sang Hyang Parama Wisesa sane sampun ngicen iraga karahajengan miwah karahayuan. Ri sajeroning parikrama dharma wecana puniki, titiang pacang ngambil bantang indik “Pangeret Indria Sajeroning Kahuripan”

Ratu ida dane sinamian, iraga dados jatma punika wantah sangkaning pasuecan Sang Hyag Widhi. Manusa kaicen Tri Pramana marupa bayu, sabda miwah idep. Tios ring buron sane wantah madue Dwi Pramana marupa bayu miwah sabda lan entik-entikan sane wantah madue Eka Pramana marupa bayu. Idep sane wantah kadruenang olih I manusa puniki sane ngranayang ipun mrasidayang mapikayun. Wenten makakalih kebiasaan mapikayun, inggih punika sane manut ring agama miwah sane tan manut ring agama. Ritatkala iraga numadi ring jagate puniki, iraga kasarengin olih Sang Hyang Rawu, Sang Hyang Ketu miwah Sang Suratma. Rawu artin ipun peteng. Sang Hyang Rawu magenah ring Angga Sarira kiwa makadi tangan kiwa, cokor kiwa, panyingakan kiwa miwah sane tiosan. Sang Hyang Rawu setata ngajahin sane nenten becik, tios ring Sang Hyang Ketu. Ketu artin ipun galang. Ida pastika pacang ngajahin sekancan pakaryan sane becik. Ida nyuryanin pajalan I manusane mangda ngamolihang karahayuan. Punika mawinan Sang Hyang Ketu magenah ring Angga sane tengen, sekadi tangan tengen, cokor tengen, panyingakan tengen, karna tengen miwah sane tiosan. Mangkin sami sampun kaserahang ring paukudan I manusane. Iraga dados milih sane encen pacang kalaksanayang, sane kaon napi sane becik?


Rabu, April 27, 2011

Sambrama Wacana Pawiwahan

Pupuh Pangkur
 1. Pamurwaning atur titiang mangkin
  Swastyastu wantah ne kapuji
  Swasti prapta saha dulur
  Majeng atiti samian
  Ampurayang
  Durusang ratu malungguh
  Ring genahe kacumasang
  Mogi ratu maledangin
 2. Yadnyane sane kawentenang
  Pawiwahan mapandes malih asiki
  Ne mawiwaha jwa katur
  I Kadek Ari Sudana
  Kang purusa
  Sang pradana mangkin katur
  Ni Luh Jinitri Arannya
  Sakeng Pejeng Tampaksiring


Sabtu, April 23, 2011

Nanoe Biroe - Wareg Ban Makenyem

Tags : Kord Lagu Bali, Lirik Lagu Bali, Nanoe Biroe, Wareg Ban Makenyem
Author : Crew CakDag
Credit  : http://bliyanbelog.blogspot.com


             C                    Em/B
Nanging ditu kangguang malu
             Am
Raga wareg ban makenyem
                  F                   Em/B
Krana dompet Beli tusing ja tebel
            Dm                         G
Tuah cukup anggon meli bensin

Bersambung...

Selasa, April 19, 2011

Nyegara Gunung Ka Gua Lawah

Titiang wantah truna desa kalintang tambet, seneng mapitulung ring braya turin ngayah ring Pura rikala wenten piodalan. Yadiastu tambete kalintang nanging titiang kapercaya dados Pangurus Karang Taruna ring Desan titiange, sane magenah ring ungkur Kota gianyare kirang langkung tigang kilo meter ngelodan, Desa puniki mawasta Desa Belega kecamatan Belahbatuh. Duk punika ring Desan titiange wenten Karya Agung ring Pura Puseh,

Nyejer Karya punika bulan pitung dina sampun kalintangin, benjangnyane pola-pali karya kaping untad inggih punika ngemargiang nyegara Gunung ka Pura Guwalawah sane magenah ring Kabupaten Klungkung. Titiang kaicen tugas olih Kelihan Adate mangda ngewagi anggota Sekha Truna- Trunine ngayah makta Piranti Upakarane.


Jumat, April 15, 2011

Nanoe Biroe - Gumi Tanpa Matan Ai

Tags : Kord Lagu Bali, Lirik Lagu Bali, Nanoe Biroe, Gumi Tanpa Matan Ai
Author : Dwira Yana
Credit  : http://tablagubali.blogspot.com
Intro    : G Em C D G

                      G
Minab mula saja seken
                                Em
Raos cinta memang gila
                                  C
Buduh paling ragan Beli
                               D
Dot setate di sisin Adi
                   G
Lemah peteng


                       G
Minab mula seken saja
                         Em
Raos cinta itu buta
                                        C
Sing ngerunguang ujan krebek
                                      D
Sing ngerambang leak barak
                        G
Yening demi AdiSenin, April 11, 2011

Pupulan Sasenggakan Bagian 2

Nyambung ring postingan tiang sane dumun, indik Sasenggakan lan conto-conto ne, nah ne mangkin malih lanturang tiang mosting conto-conto sasenggakan sane tiosan. Dumun sampun mosting kidik conton-conto ne ring postingan Pupulan Sasenggakan Bagian 1. Niki malih conto sane tiosan.


Jumat, April 08, 2011

Di Ubud - I Hate You Windy

Tags : Kord Lagu Bali, Lirik Lagu Bali, Di Ubud Band, I Hate You Windy
Author : Dedy
Credit  : http://balisingasong.blogspot.com
Intro    : G Bm C G D     

 G
Nlektekin langit jani
Bm
Nu sing windy inget ken ragan beli
         C
Ne pidan kanti jungklang-jungkling
       G                           D
das mati ngedotang windy


       G                                Bm
Windy lempas ken janji windy lantas megedi
        C                               G                                   D
Ngaenang beli sakit hati tunggang-tungging gantung diri
    C              D            G
Pocol beli ngetohin windySelasa, April 05, 2011

Pupulan Sesonggan Bagian 4

Suwe sampun ten mosting indik conto-conto Sesonggan. Dumunan sampun akeh tiang ngiceng conto-conto ne. Nika wenten ring postingan Pupulan Sesonggan Bagian 1, Pupulan Sesonggan Bagian 2, lan Pupulan Sesonggan Bagian 3. Nah, ne mangkin malih lanturang titiang mangda akeh wenten conto-conto sesonggan. Sakewanten, kanggeang amunapi je dados ben tiang nambahin. Santukan tiang terbatas waktu. Heheheheh....


Sabtu, April 02, 2011

Sesapan (Doa)

Sesapan tegesnyane nyapatin, sane matetujon nglungsur karahajengan, mangda nenten keni bencana. Kawentenan sesapan manut tetujonnyane, minakadi :

Sesapan ngebah taru :
"Ratu Betara Sangkara, titiang nglungsur taru druene, mangda titiang nenten tulah."

Sesapan suara kedis caak :
"Kakasang ngengsut di ambune."

Sesapan si jabang bayi :
"Ratu Paduka Betara Brahma, icenin raren titiange pasikepan mangda ipun setata rahayu."

Sesapan sabeh bales :
"Kaki-kaki bentuyung sampunang kasiabange titiang, tiang cucun kakine."


Senin, Maret 28, 2011

Di Ubud - I Luh Oh

Tags : Kord Lagu Bali, Lirik Lagu Bali, Di Ubud Band, I Luh Oh
Author : Wayun 68
Credit  : http://bliyanbelog.blogspot.com


Em               Bm     C                       G
Bengong pedidi di beten lampu mercury
           Em          Bm     C               D
Di duur trotoar jalane metimpal sepi
     Em           Bm         C                                G 
Di kenehe tuah misi mekudang kudang rawat adi
       Em         Bm      C                D
Apa ja adi jani tusing inget ajak beliJumat, Maret 25, 2011

Bintang ft Anggi - Bani Mati

Tags : Kord Lagu Bali, Lirik Lagu Bali, Bintang Band ft. Anggi, Bani Mati
Author : Wayun 68
Credit  : http://bliyanbelog.blogspot.com
Intro    : G Em Am D     (2 X)


             G          Em
Pang mati Bli bani
            Am              D
Tuah Adi jiwatman Bli
                C              Am
Wantah Adi tresnan Bli
              G
Ane sujati

             G          Em
Pang mati Bli bani
              Am                         D
Yening Bli nguluk – nguluk Adi
                C             Am            G
Depang suba Karmane Bline ngisi


Selasa, Maret 22, 2011

Siep

Peteng dedet cara tengai tepet
tendas sakit kolongan seret
kuluk ngongkong jelema ngomong
sing nyak siep
sing nyak menep
mirib bungut sing matekep
jek siep... siep.. siep!!!


Panjer,
Maret 2011


Sabtu, Maret 19, 2011

4WD - I Luh Mai Luh

Tags : Kord Lagu Bali, Lirik Lagu Bali, 4WD, I Luh Mai Luh
Author : NN
Credit  : http://indowestlyric.blogspot.com
Intro    : Bm G Bm A
             Bm G A Bm
             Bm G A Bm

Bm
I Luh tusing ja melati
G
Tusing ja mawa ring hati
A
Nanging ada I Luh dini
Bm
Miik di keneh beline

Bm
I Luh tusing ja rembulan
G
Tusing ja bintang nyunarin
A
Nanging ada I Luh dini
Bm
Galang di keneh beline

Bm G A Bm


Kamis, Maret 17, 2011

Gowes Ke Padang Bay

Daweg Ngembak Geni niki, ring rahina Redite tanggal 6 Maret 2010, tiang sareng timpal-timpal sane seneng gowes (niki istilah sane anggen tiang ring kegiatan funbike) madue acara gowes ke Padang Bay. Daweg nika wenten pitung diri sane nyarengin acara puniki. Niki wantah acara seneng-seneng manten sambil olahraga. Nah, niki akidik photo-photo daweg acara gowes ke Padang Bay punika. Salam Fun Biker Gianyar!! ^_^


Senin, Maret 14, 2011

Pangaksama


OM Swastiastu.

    Angayu bagia uningayang titiang majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, duaning sangkaning paswecan Ida mawanang titiang sareng sami prasida muputang buku puisi bali anyar piniki, pinaka tugas tur angen titiang dasar sareng-sareng ngrajegang budaya sastra baline lwir ipun kadi puisi bali puniki.


    Dwaning tan hana wang swasta anulus majanten kantun makeh kakirangan ipun, tambet titiange kalintang taler wawu mlajah nyurat buku kadiniki. dwaning asapunika banget pinunas titiang majeng para pangwacen ngicenin piteket-piteket,angen bantang maripurnayang sasuratan puniki. Mantuk ring luwir kakirangannyane titiang nunas agung rena pangampura. Dumogi wenten pikenohnyane.

OM Santih, Santih, Santih, OM.

Gianyar, Februari 2011Sang sinurat

Kamis, Maret 10, 2011

4WD - Kangguang Malu

Tags : Kord Lagu Bali, Lirik Lagu Bali, 4WD, Kangguang Malu
Author : Dedy
Credit  : http://balisingasong.blogspot.com
Intro    : C F Dm Bb
             C F Dm Bb
             C

  
  F      
Mai adi gelut je beli
  Dm                         Bb        F                   C
Jani raga ajak dadua mejalan mesikang kenehe
  F   
Diapin lacur hidupe mangkin
 Dm                                    Bb          F                C
Sebet liang gelahang bareng de buin, de buin selselan


 C                     F
Ne penting raga pedaduan,
C                         Dm
Ne penting setata pedaduan
        Bb            C
Dingehang, dingehang                  Sabtu, Maret 05, 2011

Rahajeng Nyepi Isaka 1933

Nyepi Caka 1993.png

"Rahajeng Nyepi Warsa Anyar Isaka 1933"

Doumogi ring warsa anyar niki, napi je sane dados tetujon sameton sareng sami, sida kapolihin. Lan dumogi i raga sareng sami kenak-kenak lan rahayu, lan ngamolihang kerahajengan jagat sekala lan niskala. Astungkara!

Rabu, Maret 02, 2011

Tuma Teken Titih

Kacarita ada tuma, nongos di lepitan tilam anake agung. Ditu ia kapepekan amah, maan ngisep rah anake agung, kanti mokoh. Nanging I Titih nongos di selagan dingding anake agung. Dening ia ngiwasin I Tuma mokoh, lantas ia kema ngalih I Tuma. Satekede ditu, I Titih matedoh ngomong, “Inggih jero gede, angob pisan titiang, ngantenang jerone wibuh. Sinah jerone kapepekan ajeng-ajengan. Nanging titiang setata kakirangan amah, kantos titiang berag sapuniki. Yan wantah jerone ledang, titiang sareng iriki. Mangda titiang dados sisian jerone. Titiang pacang ngiring sapituduh jerone.”


Jumat, Februari 25, 2011

Nanoe Biroe - Nak Mula Kuangan

Tags : Kord Lagu Bali, Lirik Lagu Bali, Nanoe Biroe, Nak Mula Kuangan
Author : Wayun Nempan
Credit  : http://bliyanbelog.blogspot.com


C          Em         Am
Beli nak mula kuangan

               F                  Em                 Dm
Kuang bagus, kuang duweg, kuang sugih

C             Em          Am
Nak mula Beli kuangan

              F                   Em                  Dm
Kuang tegeh, kuang mokoh, kuang kedas


Bersambung....

Senin, Februari 21, 2011

XXX - Luwung Sing Luwung

Tags : Chord Lagu bali, Lyric Lagu Bali, XXX, Luwung Sing Luwung
Author : Crew CakDag
Credit  : http://bliyanbelog.blogspot.com
Intro    : A D E

A D E A E
He bajang-bajang ne sing nglah tunangan to ngudiang jumah nyekeb kadi buah
A D E
Mai je mai raga mekenalan yening sing kenal ngranayang sing sayang oo..o

A D E F#m
He bajang-bajang ne sing nglah tunangan to ngudiang bengong care sampi ompong
D A E F#m
Mai je mai ajake melali tiyang nu pedidi sing ngelah tunangan oo…o


Jumat, Februari 18, 2011

Pidarta Bali Piodalan Saraswati

“Om Swastiastu”

Bapak Kepala Sekolah sane wangiang titiang.
Para Guru-guru sane wangiang titiang.
Lan Stap Pegawe miwah Para Siswa sami sane kusumayang lan tresnasihin titing.

Sakaning sih pasuecan lan asung kerta waranugraha Ida, prasida titiang ngiring ida dane sareng mamangguhan karahayuan. Ring genahe sane becik punuki, ritatkala nyarengin pacentokan pidarta Basa Baline, lugrayang titiang matur amatra sane mamurda “Piodalan Saraswati”.


Senin, Februari 14, 2011

Nanoe Biroe - I Luh Suba Mati

Tags : Chord Lagu Bali, Lyric Lagu Bali, Nanoe Biroe, I Luh Suba Mati
Author : NN
Credit : http://onestop-lyrics.blogspot.com


    C                        Em
Bes amonto ban beli nyayangin i luh
          F                     G
Lemah peteng beli  i luh ne ngelahang
          C                               Em
Nanging jani i luh megatin tresna kapining beli
          F                                G
Ulian ragan i luhe maan nak muani ne sugihan...


Rabu, Februari 09, 2011

XXX - Kanti Mati BTA

Tags : Kord Lagu Bali, Lirik Lagu Bali, XXX, Kanti Mati BTA
Author : Original [XXX]Bali Facebook
Credit  : http://www.facebook.com/note.php?note_id=405034968522

C                     G          Am            Em
Yening anak demen, demene bes kaliwat
F                       C      G
Tusing bisa ngorahang ape

C                  G          Am         Em
Patuh teken adi, suba beli ngorahang
F      G                     C
Nanging adi meled buin nakonang

Intro : C G Am Em F C G
          C G Am Em F G C
Solo Melodi


Sabtu, Februari 05, 2011

Sang Sutasoma Dados Caru

Wenten katuturaran sang Purusada, Prabhu Yaksa ring Ratna Kanda. Ida Parya ngaturang punagi ring ida Bhatara Kala, antuk para ratu satus diri. Nika ngawinang Ida nglurug jagat. Singalane praya ngejuk sang Prabhu Jaya Wikrama. Santukan Ida Sang Prabhu Jaya wikrama kalintang sura wira ring payudhan, raris yudhane rames pisan kadi segara angalun, suaran kuda, gajah lan raksasane kadi ombak ngrebahang gunung. Duaning asapunika yudhane sang jaya wikrama raris seda. Atman idane ngungsi suarga loka. Nike ngawinang sang purusadha kalintang kosekan ring kayun. Santukan asapunika sang purusada nglurug jagad widharbane ngantos sang prabhu keni cidra raris kabrasta lan kakeberang.

Sesampune jangkep polih ratu satus diri, irika sang purusada wau ngaturang punagi punika ring ida bhatara kala. Ida bhatara kala nenten nerima punagi punika santukan nenten medaging prabhu astina ida sang sutasoma. Tan asue sang prabhu purusada lan balawadwa raksasane raris nglurug jagad astinane praya ngejuk sang sutasoma. Kocap sang sutasoma duke pinaka rikala mapikayun nabdabang indik karahayuan jagad antuk kawelasan idane ngaksi jagat astinane kausak, ida makayun nyerahan angga mangda sang purusada jangkep naur punagi tur jagat astinane prasida rahayu. Asapunika wantah kadharman sang nglaksanayang budhacitta. Patut ngardiang kirti makalarapan mikolihang pamargi nincapang budhaloka.


Rabu, Februari 02, 2011

Tisna ft. Dian - Adake Tresna Sujati

Tags : Kord Lagu Bali, Lirik Lagu Bali, Tisna ft. Dian, Adake Tresna Sujati
Author : Wayun Nempan
Credit  : http://bliyanbelog.blogspot.com
Intro : G D Em C (2x)

Em          Bm    C           G
Mekita ngeling ulian tresna
Em           Bm      C           G
Setata ngenang kisah ne lara
Em             Bm   C                 G
Ngelah tunangan sing taen melah
Em             Bm  C         D
Setata nyakitin atin tiangeSabtu, Januari 29, 2011

Nanoe Biroe - Matunangan Je Ngajak Dewa

Tag : Kord Lagu Bali, Lirik Lagu Bali, Nanoe Biroe, Matunangan Je Ngajak Dewa
Author : NN
Credit  : http://onestop-lyrics.blogspot.com


E                                 G#
Uli sekat Beli metunangan ngajak Adi
   C#m              A                         B
Ane madan beneh tuah gelah Adine
   E                          G#
Ane dotin Adi harus isinin Beli
   C#            A                        B
Ane orang Adi harus tuutin Beli...

*
                   E                           G#
Beli sing ngidang... Beli sing ngidang
                   C#m                  A        G#
Beli sing ngidang... Jani suba sing ngidang...Kamis, Januari 27, 2011

Di Ubud - Arak Cola

Tags : Kord Lagu Bali, Lirik Lagu Bali, Di Ubud Band, Arak Cola
Author : Wayun Nempan
Credit : http://bliyanbelog.blogspot.com
Intro : A


             Bm                                                   A
Nanging ento tusing dadi halangan beli demen I Luh
          Bm                                     A
Yadiastun liu anak ngorang I Luh nakal
             Bm                                                    A
Nanging ento tusing dadi halangan beli sayang I Luh
          Bm
Yadiastun liu anak ngorang I luh
                E
Ngelah masa lalu gelapSelasa, Januari 25, 2011

Basa Baline Patut Lestariang

Majeng ring pangeter acara titiang matur suksma antuk galahe sane kapaica ring titiang. Sadurung titiang nguningayang atur, pinih riin titiang ngaturang pangastungkara.

Om Suastiastu

Bapak kepala sekolah sane singgihan titiang
Bapak/Ibu guru lan staf tata usaha sane wangiang titiang
Lan para siswa sane teresnain titiang

Manawita para ida dane sameton titiang sampun uning pulo Bali puniki kadadosan "Pusat daerah tujuan wisata Indonesia bagian timur" olih Pamerintah Republik Indonesia. Punika boya ja simpang, saantukan kabecikan miwah kaasrian pulo Baline sampun kaloktah jantos ka dura Negara. Punika mawinan pulo Baline taler kawastanin pulo Dewata.


Minggu, Januari 23, 2011

Di Ubud - Ice Cream Strawberry

Tags : Chord Lagu Bali, Lyric Lagu Bali, Di Ubud Band, Ice Cream Strawberry
Author : Dedy
Credit  : http://balisingasong.blogspot.com
Intro: E D G#m
         E D       


   G#m
Sekate iraga ketemu
                            A
Rasane tusing ada rasa ragu
           F#m                                        B
Galahe terus berlalu sing taunang iraga mecumbu
                  F#m
Iraga tusing pada nawang
               B           A            B
Dini iraga mediman aku padamu


Reff 1 :
   E                   A                  E        
Bibih adine merasa cara ice cream
   B    A                   E
Belig dingin rasa strowberryRabu, Januari 19, 2011

Di Ubud - Ming, Ming, Ming

Tags : Kord Lagu Bali, Lirik Lagu Bali, Di Ubud Band, Ming Ming Ming
Author : Wayun Nempan
Credit : http://bliyanbelog.blogspot.com
Intro   :  G Am (8x)

        G                               Am
Biasane malam minggu beli ajak Koming
        G                          Am
Biasane hari sabtu pasti ajak Koming
                 C
Nanging jani
                      G        Am
Beli edot pedidi


           G                          Am
Bes sesai beli takut bosen ajak Koming
           G                          Am
Bes sesai beli jejeh emed ajak Koming
                C
Dina ne jani
                      G      D
Beli edot pedidiSelasa, Januari 18, 2011

Situs Translate Bali - Indonesia

Wawu iseng tiang bukan e-mail lan ngecek e-mail masuk ring inbox. Silih tunggil wenten e-mail saking Bli Ketut Joko Wibawa saking Singaraja, Buleleng. Suksma antuk e-mail ne bli. Bli Ketut niki wantah sane ngrancang lan ngawangun sistem translate bahasa Bali - Indonesia online. Minab dumun tiang sampun wenten ngamosting indik web sane ngawentenang layanan translate ke basa bali. Yen ten iwang, ring postingan Kamus Bali Online. Nah, niki malih siki web sane pateh, kontribusi saking bli Ketut Joko Wibawa. Suksma bli antuk usahanyane lan kontribusi ragane ring usaha nglestariang basa bali. Alamat web bli Ketut niki ring http://www.kamusbali.webege.com. Indik screenshot-nyane kadi puniki :


Senin, Januari 17, 2011

Di Ubud - Bli Bangsat

Tags : Kord Lagu Bali, Lirik Lagu Bali, Di Ubud Band, Bli Bangsat
Author : Dedy
Credit : http://balisingasong.blogspot.com
Intro:  G# Fm
         G#  Fm


 G#                      Fm
Di hatin beline adi nu idup
G#                                Fm
Di tangkah beline nu ada sisan tresnan adi
   D#            C#        G#
Dija jani adi beli rindu


Intro : Fm       G#        Fm    


G#                           Fm
Yen idep-idepang adi nu dini
G#                                     Fm
Mirib beli tusing kal nawang artin tresnan adi
   D#            C#       G#
Dija jani adi beli rinduSabtu, Januari 15, 2011

Lolot - Meong Garong

Tags : Kord Lagu Bali, Lirik Lagu Bali, Lolot Band, Meong Garong
Author : Tisen
Lirik    : Eka YN
Credit : http://sengguan.blogspot.com
Intro   : C Em F Am-G
            C Em F G (2x)


C                     Am      F     G    C
Meong-meong garong liu di gumine
C                      Am       F      G        C
Meong-meong garong aksi nguber bikul
C                     Am      F     G    C
Meong-meong garong liu di gumine
C                     Am          F        G          C
Meong-meong garong di petengne bagi hasil

G                                           C      Em-D
Meong garong sing bani jak bikul
G                              C  Em-D
Takut sing maan bagian
G                                            C      Em-D
Meong garong sing dadi andelang
Fm          G              C
Solahne patuh ken bikul


Rabu, Januari 12, 2011

Download Lagu Utawi Tembang Bali

Lagu bali utawi tembang pop bali akeh sampun. Sakewanten, ring pengalaman tiang, jek meweh pisan yen download ring internet (heehehhe... ngrereh gratisan). Akidik wenten sane ng-upload ke internet. Kenten masih akidik wenten blog-blog sane mosting link-link download lagu-lagu bali. Tembang-tembang saking Nanoe Biroe, 4WD, XXX, Di Ubud Band, Bintang Band, Lolot, KIS band, D'Bungsil, Marco, Mercy band, Raja Band, Mr. Botax, Dian, Panji kuning, Trio Januadi, Ary Kencana, Ray Peni, miwah penyanyi utawi band sane lianan. Sampun je tiang ngubek-ngubek internet, ngrereh link-link download lagu bali. Wenten makudang-kudang blog sane cingakin tiang mosting indik niki. Inggih niki sampun daftar web/blog sane medaging postingan indik download lagu utawi tembang bali.


Senin, Januari 10, 2011

Nanoe Biroe - Tusing Ulian Perawan

Tags : Chord Lagu Bali, Lyric Lagu Bali, Nanoe Biroe, Tusing Ulian Perawan
Author : NN
Credit  : http://onestop-lyrics.blogspot.com
Intro    : C F Dm G

C                    F
Kal tekep Beli kuping Beline
       Dm                           G
Rikala anake nyelek-nyelekin I Luh
C                               F
Anggap Beli makejang ento jelema iri
           Dm                            G
Nyingakin ragan Beli jak raga I Luh...

            Dm            Em
Mula keto I Luh, anake dina janine
            F                                     G
Tusing demen ningalin timpalne demen...


Sabtu, Januari 08, 2011

Dewi Gangga Ngrecak

Olih : Nyoman Manda

Wawu miragi krepyakan suaran toyan tukadé sané deres punika, sakadi kasentuh ngenin dupa tangan Sang Prabu. Ida ngusap-usap pangaksian, sakadi ngrempini éling ring sukané riin sadaweg wawu manggihin Déwi Gangga, anak istri ayu, ring luah ageng punika.

Sué ida bengong, éling ring pinunas ajinné mangda digelis wénten putu mangda wénten nyarengin ida malila cita ring puri sasampuné ida pacang maancang-ancang ngwana prasta. Malih sang prabu kagiat ring kayun, dados driki malih Déwi Gangga malila cita ring genahé sané riin ri tatkala kapertama ida matemu wirasa lan kadaut kayun ring sang déwi. Tan sué Prabu Sentanu polih maangen-angen krana miragi tangis putran idané sané wau embas lan sungsut ida maangen-angen manggihin pramésurin idané jeg sakadi anak anom akidik tan ngenah sléngsongan angga ida yadiastun dibi ngembasang putra sané dahat rupawan.


Kamis, Januari 06, 2011

Kord Lan Lirik Lagu Bali

Kord Gitar Lagu Bali.jpg
Minab wenten semeton tiang sane bingung ngerereh kord gitar lan lirik lagu-lagu bali? Nah, driki manten. Wenten ring label Lirik lan Kord. Talre iseng tiang nyoba ngerereh ring internet. Wenten masih blog sane mosting indik kord lagu bali niki. Tiang kadang-kadang ngambil kord drika, anggen refensi lan nambah koleksi kord. Inggih, niki daftar blog sane medaging postingan indik kord lagu-lagu bali :


Selasa, Januari 04, 2011

XXX - Suba Kadung BTA

Tags : Chord Lagu Bali, Lirik Lagu Bali, XXX, Suba Kadung BTA
Author : Original [XXX]Bali Facebook
Credit  : http://www.facebook.com/pages/xxx-Bali/61580686597


                        C                                Dm
Yen suba nawang ngasanin tresnane
                                                           C
Ngae sebet , ngae inguh nyesekin hati


*
                        C                                   Dm
Mabunga-bunga keneh beli yen ada adi
                                                             C
Ngae liang, ngae demen ngenehang adiMinggu, Januari 02, 2011

Dina Kapertama Ring Tahun Baru

Halo.. punapi gatra sameton sami. Dumogi becik-becik manten gih. Punapi acara tahun barune? Lancar-lancar kemanten? Heheheheh.... Kija manten melancara? Minab sampun seneng-seneng gih sareng gegelan utawi tunangan ne. Mangkin sampun dina kaping kalih ring tahun baru 2011. Nanging sengkala... daweg malam tahun baru jek ujan bales. Ngantos semeng kari ujan. Sakewanten nika ten ja dados halangan tiang lan timpal-timpal tiange "merayakan malam tahun baru". Napi malih akeh alit-alite ring desa tiange sane numbas kembang api. Tambah semangat manten merayakan malam tahun baru. Biar je nika kari ujan. heheheheheh....