Om Awignam Astu namo sidham, Om sidhirastu tad astu astu ya namah swaha

Sabtu, Oktober 31, 2009

Men Sugih Teken Men Tiwas

Nenten emed-emed titiang ngamosting satua-satua bali ring artikel-artikel blog niki. Boya je santukan titiang kekirangan bahan anggen postingan ring blog niki. Wantah santukan makeh sane dados i raga sareng sami ambil ring satua-satua puniki inggihan nika nasehat-nasehat utawi tatuwek-tatuwek indik hidup sawai-wai. Contone ring satua "Men Sugih Teken Men Tiwas" puniki.


Rabu, Oktober 28, 2009

Satua Bawak : Dadong Rawi

Ibi tiang polih ngawacen satua bawak sane judulne "Dadong Rawi". Satua bawak puniki tiang baca ring buka basa Bali adin tiange. Wenten ide lantas ring manah tiange mosting satua bawak puniki ring blog. Sakewanten satua bawak puniki durung jangkep. Ring buke punika wantah punggelan caritane. Mogi je tiang ngidang molihang lanjutan ceritane.

Minggu, Oktober 25, 2009

Pupulan Sasenggakan Bagian 1

Ring postingan tiange sane dumun, ring artikel Sasenggakan (Ibarat) tiang sampun ngicenin akidik "penjelasan" indik sasenggakan. Minab yen wenten sameton sane durung tatas uning indik sasenggakan puniki, dados malih ngawacen ring link punika. Inggih ne mangkin tiang wantah ngicenin malih akidik makudang-kudang conto sasenggakan sane tiosan. Inggih langsung manten ring daftarne.


Jumat, Oktober 23, 2009

Satua Bali : I Lacur

Ne mangkin tiang ngicenin satua bali sane majudul I Lacur. Satua bali puniki cocok kauningin olih para sisiane mangda seleg tur rajin malajah anggen bekel idup rikawekas. Crita indik I Lacur sane lacur pisan, sakewanten krana ye nyak rajin tur jemet melajah, pamuputne ia bisa dadi anak ngelah tur tusing buin lacur saidupne.


Rabu, Oktober 21, 2009

Satua Bawak : Majogjag

Wayan Sentana alon-alon nytandar motorné di samping balé dauhé apang tusing pirenga tekén reramanné ané sedeng iteha ngorta padaduanan di ampiké sambil ngopi.

“Om Swastyastu,” sapanné Wayan Sentana alon sada masalin munyi.

“Om Swastyastu,” pasaut bapannē matolihan. “Béh, cai Yan, kadén bapa nyén ané teka, tumbén nganjali? Biasanné jeg nylonong,” pasaut bapanné matadah tengkejut.

“Nggih Pa, Mé. Gumanti ja tiang meled nyugjugin, napi salam krama Baliné nyak nyambung marakyat nganti teked ka désa-désa. Ané biasanné koh ngomong?”


Senin, Oktober 19, 2009

Wanti Warsa Sekaa Truna Truni

Niki malih tiang ngicenin conto pidarta mabasa bali. Ring pidarta ne mangkin ngambil tema "Laporan manggala prawartaka wanti warsa kapaing dasa Sekaa Truna Truni (STT). Wastan STT sane kaangen inggih punika STT Widia Kumara sane magenah ring Banjar Taman Palekan, Desa Batubulan Kauh.

Jumat, Oktober 16, 2009

Sang Arjuna Polih Panugrahan

Inggih sadurung tiang lanturang indik daging wiracaritane puniki, kapertama tiang jagi ngucapang malih "Rahajeng Rahinan Jagat Galungan Lan Kuningan, 14 lan 24 Oktober 2009" ring para sameton Hindu sami. Punapi, sampun polih melancaran kije maten ring manis Galungane ibi? Mogi-mogi sameton samian kenak-kenak lan rahayu kemanten. Sampun tigang rahina tiang nenten ngeblog. Niki wantah postingan tiang sane kapertama sasampun wusan Galungan. Khusus posting tiang wiracarita indik "Sang Ajuna sane polih panugrahan saking Ida Sang Hyang Siwa". Inggih lanturang ngawacen!

Senin, Oktober 12, 2009

Rahajeng Galungan Lan Kuningan
Minggu, Oktober 11, 2009

Pupulan Sesonggan Bagian 2

Nyambung malih ring postingan tiange ne dumun, Pupulan Sesonggan Bagian 1 na mangkin tiang malih ngicenin makudang-kudang conto sesonggan sane seosan. Minab yen wenten sameton blogger sane durung tatas uning ring sesonggan, dados malih ngawacen artikel tiange indik Sesonggan (Perumpamaan Bali) ring link puniki. Inggih lanturang malih ring bagian conto-conto sesonggan.


Jumat, Oktober 09, 2009

Sasenggakan (Ibarat)

Sasenggakan puniki pateh sakadi ibarat, ring bahasa Indonesia. Sasenggakan, linggaipun "Senggak", artinipun "Singguk" utawi "Sentil" antuk raos. Senggak polih pangiring "an" dados senggakan, kadwipurwayang dados "Sasenggakan" ngintar basa (kata ungkapan), tegesipun "Babinjulan" makardi ica sang miragi utawi mireng, semalih makardi jengah tur sebet sang kaanggen sasenggakan, antuk keni kasentil manahipun.


Rabu, Oktober 07, 2009

Logo Google Dados Barcode

Google Barcode.jpg
Minab sameton sane polih ngenet rahinane mangkin lan polih muka situs google.com, nyingakin wenten sane melenan ring situs niki. Logo google sane biasane wenten ring duur kotak search mangkin meganti dados kode-kode garis selem tebel tipis sakadi barcode. Napike niki barcodene Google? Tiang sempat ngrereh informasine lan akhirne polih infone ring inilah.com


Selasa, Oktober 06, 2009

Pupuh Dangdang Gula

Nyambung ring postingan tiang ring artikel Geguritan Utawi Tembang Pupuh, ne mangkin tiang jagi ngicenin akidik makudang-kudang conto Pupuh Dangdang Gula. Pupuh Dangdang Gula pinika kaiket antuk aturan (pada lingsa) makadi akeh baris ring tiap baitne (pada) inggih punika 12 besik. Sampun kenten akehne suku kata ring tiap-tiap baris (carik) lan suaran untat tiap-tiap baris inggih punika, 11i 4a 6a 8i/8e 8u 8i 8a 8u 8a 4a 8i 4a.

Ring sor punika wantan imba utawi conto "kutipan" Pupuh Dangdang Gula sane ngawangun Geguritan Sampik Ingtai. Cerita sane kaangkat inggih punika rikala I Babah Sampik nyihnayang tresnane ring Ni Nyonyah Ingtai sakewanten nenten kadagingin olih Ni Nyonyah tur digelis ngarauhang utusan mangda gelis Ni Nyonyah mantuk ka Waciu Negari. Minab wenten sameton sane durung tatas uning ring cerita Sampik Ingtai, dados malih ngawacen ring artikel Satua Bali : Sampik Ingtai puniki.

Minggu, Oktober 04, 2009

Nyanggra Wanti Warsa Sekolah

Ring sor puniki wantah marupa imba utawi conto pidarta (pidato) basa bali sane ngambil tema "Nyanggra Wanti Warsa Sekolah". Minab wenten semeton sane kari eling ritatkala kari ngeranjing polih tugas ngaryanin pidarta basa bali. Bahan artikel ring postingan niki tiang polih ten sengaja daweg tiang beres-beres buku-buku sane anggen tiang ritatkala kari ngranjing ring SMA. Ne mangkin posting tiang mangda wenten kaanggen conto ring semeton-semeton sane polih tugas sekadi tiang dumun ngaryanin pidarta basa bali. Inggih pang ten nglantur tiang ngomong, lanjut manten langsung ke isi pidartane.


Jumat, Oktober 02, 2009

Batik Resmi Dados Budaya Indonesia

Ring tengahin gatra sane nenten becik indik musibah genpa ring Sumatera Barat, wenten masih akidik gatra sane becik sane nyidayang ngaenang manah iraga sareng sami bagia. Ring tanggal 30 September 2009, PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) lewat UNESCO (Badan PBB sane ngurus indik budaya ring dunia) sampun resmi ngicen pengumuman indik 76 warisan budaya dunia. Silih sinunggil ring 76 budaya punika wantah Batik Indonesia. Pengumuman niki kaumumin ring acara sidang ring Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, olih komite 24 negara. Mangkin sampun resmi Batik wantah warisan budaya Indonesia. Nenten malih dados kaklaim olih negara tiosan sekadi Malaysia.


Kamis, Oktober 01, 2009

Pura Jagat Pertama Ring Eropa

Siang niki tiang iseng browsing ring google ngangen "keyword" pura. Sampun makeh buka-buka tiang web utawi blog sane wenten kata-kata pura. Ten sengaja tiang ngranjing ring situs Nyama Braya Bali. Situs niki kakaryanin lan kaurus olih sameton-sameton Bali sane merantau ring Eropa khususne ring Jerman. Drika tiang makelo muka-muka lan maca-maca artikel sane wenten ring situs niki. Sampun kenten tiang polih artikel indik "Pembangunan Pura Jagat (Umum) Pertama Di Eropa". Pura sane kawangun niki wantah pura pertama ring Eropa. Upacara "mendem pedaginganne" kalaksanayang daweg Rahinan Kuningan tanggal 30 Agustus 2008. Sampun wenten awarsa. Minab mangkin sampun puput purane punika. Niki kutipan artikelne :

Gempa Ring Sumatera

Ring postingan niki, tiang secara pribadi wantah jagi ngucapang,

Ikut berbelasungkawa untuk para korban meninggal Gempa Pariaman, Sumatera Barat, Rabu 30 September 2009. Semoga keluarga yang ditinggalkan bisa tabah dan diberi kesabaran oleh-Nya. Astungkara!!

Dumogi je sameton-sameton ring Sumatera digelis polih bantuan lan sida tabah nerima bencana niki. Mogi-mogi je Hyang Widhi/Tuhan Yang Maha Esa setata ngicenin keslametan ring iraga sareng sami. Astungkara!!

Launching Blog Baliholi

Semeng niki tiang akhirne tiang durus masih "melaunching" blog tiang sane anyar. Blog niki wastane Baliholi. Blog niki sampun suwe manah tiang jagi ngaryanin. Sakewanten terus katunda santukan tiang durung siap antuk daging-dagingne. Santukan blog niki ngangge Bahasa Inggris. Niki wantah silih sinunggil sane ngae tiang nunda ngaryanin blog niki. Punapiang men, Bahasa Inggris tiange durung becik. Sakewanten nika boya ja anggen tiang halangan. Risampun polih makeneh, akhirne tiang putuskan ngaryanin blog niki. Masalah bahasa benjang-benjang rereh tiang solusinya. Ne penting acktion. Sekadi anakae ngorahang "Stop dreaming, start actions".