Om Awignam Astu namo sidham, Om sidhirastu tad astu astu ya namah swaha

Jumat, Februari 18, 2011

Pidarta Bali Piodalan Saraswati

“Om Swastiastu”

Bapak Kepala Sekolah sane wangiang titiang.
Para Guru-guru sane wangiang titiang.
Lan Stap Pegawe miwah Para Siswa sami sane kusumayang lan tresnasihin titing.

Sakaning sih pasuecan lan asung kerta waranugraha Ida, prasida titiang ngiring ida dane sareng mamangguhan karahayuan. Ring genahe sane becik punuki, ritatkala nyarengin pacentokan pidarta Basa Baline, lugrayang titiang matur amatra sane mamurda “Piodalan Saraswati”.

Melarapan antuk manah sane suci tur astiti bakti majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, irage sareng sami patut ngaturang bakti ritatkala rahina suci Sang Hyang Haji Sarawati, dumadak ida sueca nyurianin tur ngicen keselamatan ring iraga sareng sami.

Rahina suci Saraswati ring sejeroning pemargin Agama Hindu ring Bali kebawosang pinaka ngawit tedun wacakan sastra pengewuruhan ring jagate pinaka suluh pemargi sejeroning ngelanturang kauripan ring jagate puniki. Jatma sane nenteen uning ring kewuruhan Sang Hyang Haji Sastra sampung janten taan prasida ngeruruh pemargi kauripan becik, santukan ipun nenten pacang uning punapa punapi tatecare pemargi ngerereh pangupajiwa sane becik anggen ngelanturang kauripan nyane.

Ring pamargin rahina suci ring Bali, piodalan saraswati sinalih tunggil sane kaanggen pinake Dewi pencipta Ilmu Pengetahuan wantah Sang Hyang Haji Saraswati, sane kasimbulan antuk Dewi Cantik.. Saraswati kemargiang nemoning rahina Saniscara keliwon wuku Watugunung. Ritatkaal irika para siswa sareng sami sumuyuk ngaturang bakti melarapan antuk Canang suci lan wangi mangda Ida Betara suweca nedunang kaweruhan tur nuntun para siswa sami prasida ngmargiang anggah ungguh seperindikan Brahmacari sane kelaksanayang ring sekolah lan mangda ngicenin irage ilmu pengetahuan sane akeh gunane ring irage sinamian.

Rikanjekan rahina Saraswati, siosan ring ngaturang bakti mangdene para siswa sami ngulat sarira nincepang pekayunan mangda kaweruhan punika wiyakti menggah ring angga tur prasida pacang ngelaksanayang ring sejeroning pemargin kehidupan tur setata ngeruruh pemargi sane becik manut sekadi pinuntun Sang Hyang Aji Dharma tur ngicalang pikayunan tan becik sane mikobetin jatma lan jagate.

Bapak Kepala Sekolah, Guru-guru, Stap Pegawe miwah Siswa sareng sami sane tresnasehin titing, asapunika atur titiang ngindikang menakadi Ngrajegang Ksusilan, make kirang langkung lan manawi wenten tan manut ring arsa, sekadi unjuk lungsur, anggah ungguhin basa, titiang nunas geng rena sinampura. Pinaka pingintat atur titiang antuk parama shanti,

“Om Shanti Shanti Shanti Om“

Artikel Terkait Ring Kategori0 komentar:

Posting Komentar

Semeton sane jagi komentar, ngicenin kritik, saran, request, utawi sekadar kenalan driki manten ring kotak komentar niki. Sampunang lali dagingin wastan sameton ne ring kotak Beri komentar sebagai. Suksma!!