Om Awignam Astu namo sidham, Om sidhirastu tad astu astu ya namah swaha

Selasa, April 19, 2011

Nyegara Gunung Ka Gua Lawah

Titiang wantah truna desa kalintang tambet, seneng mapitulung ring braya turin ngayah ring Pura rikala wenten piodalan. Yadiastu tambete kalintang nanging titiang kapercaya dados Pangurus Karang Taruna ring Desan titiange, sane magenah ring ungkur Kota gianyare kirang langkung tigang kilo meter ngelodan, Desa puniki mawasta Desa Belega kecamatan Belahbatuh. Duk punika ring Desan titiange wenten Karya Agung ring Pura Puseh,

Nyejer Karya punika bulan pitung dina sampun kalintangin, benjangnyane pola-pali karya kaping untad inggih punika ngemargiang nyegara Gunung ka Pura Guwalawah sane magenah ring Kabupaten Klungkung. Titiang kaicen tugas olih Kelihan Adate mangda ngewagi anggota Sekha Truna- Trunine ngayah makta Piranti Upakarane.

Suryane sampun endag galang kangine sampun ngrauhin,galah Nyegara gunung pacang kamargiang. Pamedek sami sampun pada tangkil kapura sayaga ring jaba Pura, para Baga karyane nyayagayang Piranti-piranti Upakarane, turin Titang sareng pengurus Karang Taruna sane lianan ngewagi anggota Sekha Trunane. Risampune sami jangkep Sasuwunan tur Piranti-piranti Upakara sampun munggah ring Palinggihanne, kairing olih panjak sami memargi ka Pura Guwalawah. Titiang sareng makudang-kudang Pemedek polih numpang ring terek nomer tiga, pemargi duk nika ngalintangin kota Gianyar, neked ring taman kotane iseng nyeledetin kaungkur angob titiang ngatonin pangiringe akeh pisan sami sane madue paliggian katedunang, yening selehin kantos wenten 98 Kendaraan.

Ring terek sane tumpangin tiang wenten anak lingsir asiki malinggih nyadedeg ring bucun bedage sambilang merem, wawu tlektekin titiang nika wantah Gung Aji lingsir saking Puri kanginan. sambilang merem Ida mabaos kapining tiang, “ cening nang petek kuda sujatine liun mobil pangiringe jeg kanti yuh makejang ngorahang lantang pesan pangiringe?” Sugra ratu! yaning wilangin titang wenten kiranglangkung 98 mobil pangiring”. Mabaos malih Ida “Mimih!! ento suba ane ngranayang cihna karyane! makejang kadaut ngiring pamargin sasuwunane mapan seket tiban cepok mara sida nepukin karya Agung kene buin, yadiastu suba tua royod kene nu ngelah jengah pang sida ngiring! idupe tuah acepok sing dadi lepotang” keto ida mabaos panjang. yakti kadi baos anak lingsing punika sami panjak cenik kelih tua bajang ketog semprong ngiring Nyegara Gunung. Yaning dados antuk semangat kadi puniki patut tulad mejeng Truna-Truni sami, napi malih ngayah!.

Tan karasayang saget sampun neked ring jaba Pura Guwalawahe, sami Palinggih Piranti Upakara katedunang jagi kabakta ka utamaning mandala Pura. para panjake sami masandekan ring madyaning Pura, sami pada girang mengtonang kaluwihan Pura punika sampun sami baru, napi malih ring natar madya mandala kawangun taman sane kaiterin sarwa entikan bunga kacingak asri ngetisin manah niki. Drika ring tengahin taman titiang negak maiteran sareng timapal sami, makedekan saling sautin nyaritayang indik pamargin karya selami niki, kadi sampun ical lelehe ngeyah ring Pura dwaning panguntat acara polih masadu ajeng kadi puniki sambil nyantos galahe muspa. Tajeg sampun suryane pamangku purane smpun puput ngastawayang upakara, raris pamedek sami kajawat olih Prajurune mangda ngereh genah becik jagi madadaban muspa mangaturang bakti majeng Sasuwunan irika saha matur suksma santukan upakara karya puniki sampun puput tur memargi antar.

Sembah pangukti sampun puput kamargiang, raris Pamangkune nyiratin wangsuhpadan Ida Bhatara. ”’mih!!.. kadi masrieng dewek niki kadi manjus ring tlagane ning, rasa bedak kenjele ical minaban smi sida ngrasayang kadi napi sane rasayang tiang. Nenten suwe pamedake kaicenin masanekan tur nglungsur aturane, sami masanekan ring pasisi sagara sambilang ngajengang lungsuran sane sampun katur wawu.

Tan suwe rasayang masanekan para panyandang utawi pangayah kajawat olih prajurune mangda munut palinggih tur piranti upakarane pacang mantuk mewali, sami sampun munggah ring kendaraanyane raris memargi mewali ka Pura Puseh.Tan kacritayang ring margine mantuk, sampun neked ring jaba Pura Puseh Sasuwunan katedunang tur kalinggihang malih ring Pasamuan. raris sami panjake mapamit jagi masnekan dwaning malih jebosne jagi nglanturang upakara nganyarin kaping untat taler nyineb upakara karya puniki. titiang taler sareng mapamit, ngantos ring pondok raris kenjele ngrawuhin, titiang manjus apang marasa segeran, wusan manjus seduke ngrawuhin raris titiang ka pewaregan, mangda egar manahe jagi tangkil malih ka Pura.


Gianyar, 3 Februari 2011
Rahina Wraspati Tambir


olih:
Ag.WahyuWaruna

Artikel Terkait Ring Kategori0 komentar:

Posting Komentar

Semeton sane jagi komentar, ngicenin kritik, saran, request, utawi sekadar kenalan driki manten ring kotak komentar niki. Sampunang lali dagingin wastan sameton ne ring kotak Beri komentar sebagai. Suksma!!