Om Awignam Astu namo sidham, Om sidhirastu tad astu astu ya namah swaha

Sabtu, Juni 25, 2011

Pura Tirta Empul

Pura Tirta Empul lan genah pesiraman ne magenah ring Desa Manukaya, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar.

Tampaksiring wantah silih tunggil kecamatan ring Kabupaten Gianyar sane magenah sawetara 36 Km saking kota Denpasar.

Pura Tirta Empul.jpg

Pura Tirta Empul sane dados tetamian kerajaan ring Bali, wantah silih tunggil pura sane sampun kasub ring Bali ngantos ke dura negara. Santukan wenten genah pesiraman anggen mlukat. Semalihipun, ring dauh Pura wenten Istana Presiden Tampaksiring sane kawangun duk pemerintahan Presiden Sukarno. Niki malih sane dados daya tarik Pura Tirta Empul.

Istana Presiden Tampaksiring.jpg

Wastan Pura "Tirta Empul" minab kaambil saking toya klebutan sane magenah ring jeroan pura sane mewasta "Tirta Empul" sekadi sane sampun kauningin. Tirta Empul yen ambil 'secara' etimologi artine toya sane medal saking tanah. Santukan nika, tirta empul artine toya suci sane medal saking tanah utawi ibu pertiwi.

Toyan Tirta Empul ngembah ngantos ke Tukad Pakerisan. Pura Tirta Empul kawangun sawetara warsa 960 Masehi, duk warsa pemerintahan Raja Chandra Bhayasingha saking Dinasti Warmadewa. Sekadi ketahe pura-pura ring Bali, Pura Tirta Empul kepaah dados tiga mandala, inggih punika Jaba Pura, Jaba Tengah, lan Jeroan.

Pancuran Tirta Empul.jpg

Ring Jaba Tengah wenten kalih kolam pesiraman sane madaging 30 pancoran sane mererod saking dauh nganginan. Soang-soang pancoran wenten adane lan gunan ne, sekadi conto, pancoran Pengelukatan, Pebersihan, Sudamala lan Pancuran Cetik (Racun).

Pancuran Cetik lan Tirta Empul wenten hubungan ne sareng mitologi utawi cerita rakyat inggih punika perang Mayadenawa Raja Batu Anyar (Bedahulu) sareng Bhatara Indra.

Ring mitologi punika kacritayang Raja Mayadenawa wantah raja sane diktaktor, nenten ngicenin panjak idane nglaksanayang yadnya. Santukan nika para Dewa sami ring kahyangan, kapimpin olih Bhatara Indra rauh tedun nyerang Raja Mayadenawa. Raja Mayadenawa kalah lan ngungsi nyantos ring baler Desa Tampak siring.

Jaba Tengah Pura Tirta Empul.jpg

Nganggen kesaktian idane, Raja Mayadenawa raris ngamedalang toya klebutan Cetik (Racun) sane ngranayang akeh para dewa sane padem wusan nginem toya klebutan punika. Bhatara Indra raris nacepin tombak Idane lan medal toya ening (Tirta Empul). Raris toya punika kaanggen nyiratin para dewa sane sampun padem. Niki sampin wit wastan Pura Tirta Empul.

Artikel Terkait Ring Kategori0 komentar:

Posting Komentar

Semeton sane jagi komentar, ngicenin kritik, saran, request, utawi sekadar kenalan driki manten ring kotak komentar niki. Sampunang lali dagingin wastan sameton ne ring kotak Beri komentar sebagai. Suksma!!