Om Awignam Astu namo sidham, Om sidhirastu tad astu astu ya namah swaha

Kamis, Desember 01, 2011

Tetingkesan (Litotes)

Tetingkesan punika kruna basa ngandap kasor, tegesnyané bebaos sané kanggén ri kala ngandapang raga. Tetingkesan lingganipun “tingkes”, sane madue arti ringkes, ngalitan (mengecil/merendahkan) sane polih pangiring “an” dados tetingkesan.

Puniki tetingkesan luir ipun :
  1. Durusang malinggih Pak, kanggéang nénten wénten genah malinggih!” Kawéntenannyané, genah sané wénten becik, kursi empuk saha resik.
  2. Mai malu madaar, kangoang uyah- uyah dogen.
  3. Dini suba cening nginep, nanging kangoang kene bapa lacur, umah tusing gelah, pasarean alah umah bangkung.
  4. Ampurayang pisan ratu, sapuniki kaulane kalintang nambet.
  5. Sameton sami, duaning sampun galah, ngiring ka perantenan, kanggéang ulamnyané tasik-tasik manten!
  6. Durusang ajeng dumun wedange, kanggeang toya-toya kemawon!
  7. Cening de nyen ngopak, bapa tusing ngidayang maang apa-apa, sakewala maan singgah” dogen.

Artikel Terkait Ring Kategori1 komentar:

Anonim mengatakan...

Rahajeng Tumpek Landep Bli yan

Posting Komentar

Semeton sane jagi komentar, ngicenin kritik, saran, request, utawi sekadar kenalan driki manten ring kotak komentar niki. Sampunang lali dagingin wastan sameton ne ring kotak Beri komentar sebagai. Suksma!!