Om Awignam Astu namo sidham, Om sidhirastu tad astu astu ya namah swaha

Jumat, Mei 21, 2010

Perpustakaan Mapikenoh Nincapang Kaonengan Ngwacen

Ibu guru miwah para semeton sami sane baktinin titiang,
Sadereng nglanturang matur, lugrayang riin titiang ngaturang panganjali umat

"Om Swastiastu"

Ibu guru miwah para semeton sami sane baktinin titiang,
Pangayubagia aturang titiang majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, duaning sangkaning sih asung kerta wara lugrahan Ida, mawinan titiang pingkalih ida-dane sida mangguh karahajengan, kacunduk rahinane mangkin. Gargita manah titiang riantuk kapaica galah matur samatra nganinin indik "Perpustakaan Mapikenoh Nincapang Kaonengan Ngwacen".

Yening pikayunin, makasami anake sane naenan ngranjing ring pendidikan formal sampun ngawikanin indik napi perpustakaan punika. Perpustakaan mawit saking kruna pustaka sane mateges buku–buku miwah saluir bacaan tiosan. Anake utawi lembaga, sane akeh madue buku, raris buku bacaan punika kagenahang ring ruangan sane gumanti khusus pinaka ruang baca, ruangan punika kabaos perpustakaan. Duaning asapunika metu raris parinama minakadi perpustakaan pribadi, perpustakaan sekolah, perpustakaan umum, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan daerah, miwah perpustakaan nasional.

Ibu guru miwah para semeton sinamian sane kasumayang titiang,
Sajeroning pidabdab nincapang kualitas sumber daya manusia, taler nincapang pangweruhan para sisiane, nenten pisan dados kakirangan bahan bacaan. Bacaan punika maka sarana utama sane mawinan para sisiane pacang sayan–sayan wikan. Sering piragin titiang anake maosang, perpustakaan risaksat gudang ilmu pengetahuan. Perpustakaan taler kabaos jantungnyane lembaga pendidikan. Yening lembaga pendidikan nenten madue perpustakaan, tan pendah kadi ajeng–ajengan tan patasik, waluya telaga tan madaging toya. Punika mawinan perpustakaan patut titenin, duaning mabuat pisan pinaka unit pelayanan teknis ring widang pendidikan. Yadiastun kauningin perpustakaan punika penting, akeh kocap pejabate sane kirang lingu ring perpustakaan. Yening maosang dana pengembangan perpustakaan, katos pisan kocap jinahe sida kamedalang. Akeh perpustakaan sane nenten kalinguang, komputer taler nenten madue. Samaliha, sering perpustakaan punika kaanggen pinaka pelengkap penderita, kadi angganing gudang rongsokan buku. Yen wenten pegawe sane ngalaleng miwah nenten becik, entunganga sampun ka perpustakaan. Punika cihnane perpustakaan kantun kirang polih uratian.

Ibu guru miwah para sameton sami sane banget baktinin titiang
Yening uratiang kahuripan parajanane ring Bali, pamekas sane maagama Hindu saking dumun sampun lingu pisan ring napi sane kabaos pustaka. Wenten Piodalan Sang Hyang aji Saraswati maka buatan bhakti ring sang ngawisesayang ilmu pengetahuan. Satunggil Saniscara Umanis Watugunung buku–bukune kaupakarain, kabantenin mangda sang nruenang sida kasaraswatian. Pidabdabe puniki manut ring kecap sastrane munguing "Buku adalah Gudang Ilmu". Napi ke patut bukune pinaka maka gudang ilmu? Inggih patut. Sapunapi tata carane mangda iraga wikan? Elingang malih asiki! "Membaca adalah Kuncinya". Patut wacen buku punika. Yadiastun akeh madue buku, madue gudang ilmu, yening nenten seneng ngwacen, janten ilmune punika nenten pacang kamolihang.

Mantuk ring punika wenten malih slogan sane luihing utama "Tiada hari tanpa membaca, Tiada hari tanpa belajar, Long life education, belajar sepanjang kehidupan". Tegasnyane, yening Ida dane meled dados anak wikan meled mangda sukses ring widang pendidikan, ngiring "Taki–takining sewaka guna widya". Siagayang ragane nincapang kaonengan lunga ka perpustakaan! Anake sane sering ka perpustakaan samaliha seneng ngwacen buku, janten pacang gelis saha akeh ngamolihang akeh ngamolihang pangweruhan.

Ibu guru miwah sameton sami sane baktinin titiang
Duaning mabuat pisan kawigunan perpustakaan punika, perpustakaan siaga ngicenin palayanan sane becik saha madue buku–buku sane jangkep. Yening perpustakaan nenten becik miwah nenten jangkep, pacang mapuara murid–muride males ka perpustakaan. Perpustakaan patut kapidabdabin antuk tata cara sane kabaos profesional. Para pejabat, staf administrasi miwah pustakawan sane makarya ring perpustakaan taler mangda katincapang pangweuhannyane, katincapang tunjangannyane gumanti prasida ngicenin pelayanan sane becik. Yening SDM perpustakaan sampun wikan, terdidik, miwah terlatih saha gajih miwah tunjangannyane sampun manut ring pangaptinnyane, janten pacang kayun makarya sane rajin tur jemet. Punika mawinan perpustakaan pacang sida ngawetuang panuldul utawi daya tarik sane gumanti sida meningkatkan minat baca, nincapang kaonengan ngwacen ring para sisiane. Pinunas titiang, pidabdab lomba kadi puniki taler mangda sering kalaksanayang. Sajaba mawinan para sisiane pacang jemet malajahang raga, taler pinaka cihna sareng nglaksanayang program Ajeg Bali. Benjangan, yening wenten malih pidabdab lomba kadi puniki mangda hadiahnyane katincapang! Yening hadiahe ageng, majanten pacang akeh prasida ngarhuin pamilet. Puarannyane para sisiane sayan seneng sareng ngajengang sastra Baline. Menawi sampun kawikanin, yening maosang dana panuntunan nyastra Bali nenten wenten dana sane ageng. Yen wenten anak madue prestasi ring widang olahraga, jeg maembah wenten bonus, sasapunika. Nanging yen anak madue prestasi ring widang nyastra, sampunang ja bonus, kadirasa anak nyambatsara tan ja wentena. Punika mawinan titiang kantun sumenya ring manah. Napi ke yukti – yukti pikayunan druene pacang ngrajengang Bali? Yening yukti, ngirinmg susastra lan budaya Baline anggen dasar! Tincapang uratian, tincapangdana–dana sane mapuara ngrajengeng budaya Baline!

Inggih para semeton sinamian
Sane mangkin ngiring sikiang pikayunan druene mangda sumuyug pacang kayun urati utawi lingu ring kawenten perpustakaan. Midapdabin suang-suang perpustakaan sane sampun wentaen mangda kadasarin antuk pikayunan sumeken gumanti perpustakaan punika sida pinaka genah malila cita genah mesandekan, saha genah ngamaosang indik pangweruhan, taler maka genah lomba-lomba , mangda para yowanane sayan seneng rauh ka perpustakaan. Pamuput nyane minat baca, kaonengan ngwacen para yowanane sayan lami sayan nincap, gumanti tetujon nincapang widang pendidikan taler sida kapangguh.

Para semeton miwah ibu guru sinamian
Asapunika titiang prasida maatur-atur ring galahe sane becik puniki. Matur suksma majeng ring uratian idadane, saha mantuk ring saluir kakirangan atur titiang, lugrahang titiang nunas gung rena pangampura. Inggih puputang titiang antuk parama santih.

"Om Shantih Shantih Shantih Om"

Artikel Terkait Ring Kategori0 komentar:

Posting Komentar

Semeton sane jagi komentar, ngicenin kritik, saran, request, utawi sekadar kenalan driki manten ring kotak komentar niki. Sampunang lali dagingin wastan sameton ne ring kotak Beri komentar sebagai. Suksma!!