Om Awignam Astu namo sidham, Om sidhirastu tad astu astu ya namah swaha

Senin, Mei 31, 2010

Cecangkriman

pengeng.jpg
Cecangkriman inggih punika cacimpedan sane mabentuk lagu utawi tembang. Biasane ngangge tembang madya utawi pupuh. Umumne ngangge Pupuh Pucung. Minab wenten sametin sane durung polih ngwacen indik cacimpedan, dados driki malih wacen ring artikel tiang indik Cacimpedan. Kenten taler yang durung polih ngwacen indik Pupuh, niki link ne artikel indik Geguritan Utawi Tembang Pupuh. Inggih ring sor niki wantah conto-conto utawi imba Cecangkriman :

Cecangkriman :
 1. Bapa Pucung,
  Indeng-indeng di alas gunung,
  Panake koryak-koryak,
  Di kayune ya padingkrik,
  Basang pelung,
  Tendase majajambulan.
 2. Berag landung,
  Ngelah panak cenik liu,
  Memene slelegang,
  Panak ne jekjek enjekin,
  Menek tuun,
  Mememne gelut gisiang.
 3. Jalan buntu,
  Tan masepak nolor terus,
  Nyen makeneh mentas,
  Apang elahang agigis,
  Musti blenggu,
  Majalan ditu magaang.
 4. Ia majujuk,
  Katumbak enu majujuk,
  Ane numbak ebah,
  Laut ngandang ngulintik,
  Bes kadurus,
  Pangencele mametelang.
 5. Kaki Pucung,
  Awak bunter maretungtung,
  Basange anginan,
  Sing paek ye ninjakin,
  Uber kepung,
  I kaki incang-incangang.

Indayang rereh napi jawaban ne?


Kaketus saking:
* Buku Basitha Paribasa

Artikel Terkait Ring Kategori1 komentar:

agus tina mengatakan...

Suksma nggih 😊

Posting Komentar

Semeton sane jagi komentar, ngicenin kritik, saran, request, utawi sekadar kenalan driki manten ring kotak komentar niki. Sampunang lali dagingin wastan sameton ne ring kotak Beri komentar sebagai. Suksma!!