Om Awignam Astu namo sidham, Om sidhirastu tad astu astu ya namah swaha

Minggu, Juli 25, 2010

Pupulan Sesonggan Bagian 3

Dumun tiang sampun ngicen conto-conto Sesonggan lan pupulan sesonggan. Minab durung polih ngwacen dados malih ring link Pupulan Sesonggan Bagian 1 lan Pupulan Sesonggan Bagian 2. Nah, ne mangkin malih tiang ngicen pupulan sesonggan sane lianan. Mangda nambah malih rangkuman indik sesonngan niki. Kan nambah malih dados ne akeh madue rangkumana lan conto-conto sesonngan. Sakewanten kanggeang amunapi je ben tiang nambahin. Hehehehehhe..... terbatas waktu niki! Inggih niki sampun conto-conto ne.

 1. Bedug pangorangan, suksemanipun : Kaucapang ring anake sane kalintang bengkung tur sigug, nenten dados pakelinging utawi ajahin.
 2. Berag-beragan jaran Sumba, ikutne masih kenjir, suksemanipun : satuara-tuaran anake sane pecak sugih, tangkep ipune taler kantun begak utawi metangkep suka.
 3. Bobabe nilun kuping, suksmanipun : Kaucapang ring anake sane kalintang bogbog, nenten satia ring janji.
 4. Botor majeet, wiadin sera makihkih, suksmanipun : Kaucapang riang anake sane kalintang demit tur pripit.
 5. Caruk banyu, miwah aut kelor, suksmanipun : sakadi anake sane patut macukit, agung alit tua bajang wenang macukit.
 6. Cacotek sambungin layur, suksamnipun : sakadi anake sane ngorta ring timpalipun, raris malih ipun ngortayang ring anake lianan.
 7. Cenik cenikan punya sotong, ngalesne pasti, suksmanipun : sakadi anake pakatenipun madewek alit tur berag, kewanten kereng tur sasa ngambil pakaryan.
 8. Dana tan kapariangkenan, suksmanipun : Sakadi anake sane matetulungan kalih mapawehweh timpal, kewanten sang katulungin wiadin kawehin punika nenten nyuksemayang.
 9. Dayane manggul gambang, suksmanipun : sakadi anake sane ngarereh (nglamar) pakaryan mawetu bingbang manahipune.
 10. Dewa rauh ubetin jelanan, suksmanipun : Sakadi anake sane pacang ngamolihang kabagian utawi ageng, kewanten ipun ten nyak nampi kabagian punika.
 11. Dija kadena langite endep, suksmanipun : Sakadi anake sane mamilih genah wiadin pakaryan, sane kasengguh becik pacang ngwehin kasukan, sujatinipun ring dija ugi genahe pateh.
 12. Etuhan teken kulit tingkihe di duur temboke, suksmanipun : Sakadi anake sane tiwas nektek, utawi sakadi anake sane pongah juari nenten madue kimud.
 13. Galak-galak di abu, suksmanipun : Sakadi anake sane wanen sajeroning pekarangan kemanten, kewanten yening sampun lintang ring pakarangan ipun getap pasti.
 14. Galak-galak di guung, suksmanipun : Sakadi anake sane wanen ring desanipun kemanten, nanging yen sampun lintangan ring desanipun jeg pasti sampun ipun getap.
 15. Gancang grogo, suksmanipun : Sakadi anake sane gelis-gelis ngambil pakaryan sane durung uninginipun, kalih nenten nyak mataken, pamuput dados iwang.


Kaketus saking:
* Buku Basitha Paribasa

Artikel Terkait Ring Kategori5 komentar:

putrasekarbali mengatakan...

Becik pisan blog bli puniki, ngerajegan seni, adat lan budaya bali.
Suksema bli, sampun ngeranjing ring blog titiang http://blogputrasekarbali.blogspot.com, salam kenal saking titang, putrasekarbali

putrasekarbali mengatakan...

Bli, Link blog bli sampun pasang tiang ring blog tiang durusang pasang link blog tiang ring blog bli, suksma.

bliyanbelog mengatakan...

@putrasekarbali : inggih.. sampun tiang pasang beli... suksma sampun ledang sipang ngwacen lan komen... ^_^

Mang Tri mengatakan...

Suksma bli, ganti pesengan blogne bli, dadosne "bliyandueg" hehe

sonya dinata mengatakan...

Majun cenikan nike napi nggih ?

Posting Komentar

Semeton sane jagi komentar, ngicenin kritik, saran, request, utawi sekadar kenalan driki manten ring kotak komentar niki. Sampunang lali dagingin wastan sameton ne ring kotak Beri komentar sebagai. Suksma!!