Om Awignam Astu namo sidham, Om sidhirastu tad astu astu ya namah swaha

Selasa, Oktober 11, 2011

Swadharmaning Yowana

Para juri sane wangiang titiang
Taler sameton lanang istri sane tresna sihin titiang

Garjita dahat manah titiang saantukan sangkaning sih Ida Sang Hyang Widhi Wasa, titiang prasida mapupul masaduajeng ring ida dane sinamian saha polih galah maatur-atur samatra rahinane puniki pacang ngamiletin pamargin Dharma Wacana mapaiketan ring Hari Sumpah Pemuda sane mangkin. Mogi-mogi pamargi asapuniki sayan nglimbak kawentenannyane wastu sida ngawetuang jagat Baline Ajeg. Sadurung nglantur lugrayang titiang ngastiti ring Ida Hyang Widhi Wasa antuk ngaturang pangastungkara panganjali umat.

“Om Swastiastu”

Ida dane sareng sami sane wangiang titiang utamanyane pisan para Yowana sane banget tresnain titiang, ring galah sane becik puniki atur Dharma Wacana titiang sane mamurda “Swadharmaning yowana sane pacang ngajegang budaya bali antuk maparilaksana nganutin sesana”.


Sekadi sane sampun kauningin para yowanane mangkin ring jagat Bali, makeh sane sampun terpengaruh globalisasi. Punika sane ngawinang makeh para janane sampun kemad nganggeang basa bali rikalaning mabebaosan, sawireh basa bali punika kabaos basa desa, punika sane mawinang basa baline patut kaajegan. Iriki mangkin iraga ngambil utawi nyade dados para deha truna. Ipun sekadi mungguh ring Sarasamuscaya, 27 : “Matangnya deyaning wwang, pengponganikang kayowanan, panedengan ning awak, sadhanakena ri karjananing dharma, artha, jnana, kunang apan tan pada kacaktining atuha lawan rare, drstanta nahan yangalalang atuha, telas rumepa, marin alandep ika.”
Teges ipun :
Punika mawinang parilaksana manusa, rikalaning ipun kaucap dados yowana punika patut dimanfaatkan sebecik-becik nyane, saenu angga sarira iragane kuat, patut nika kaanggen antuk utsaha mlajahin dharma, artha miwah jnana, sawireh nenten pateh kekuatan anak lingsir yening saihang marep para yowanane. Pateh punika sekadi punyan ambenganne sane sampun lingsir dados runtuh miwah muncuk ambengan punika nenten malih mangan.

Acara sekadi mangkin inggih punika marves sajeroning pacentokan dharma wacana puniki, sinalih tunggil acara sane kaanggen nguningang iraga para janane mangda nglimbakang basa bali punika sane kautamayang ring mabebaosan sadina-dina. Yening suluhin malih, rikala nincapang basa bali utawi budaya baline sane mangkin, iraga pacang ngamolihang ajah-ajahan sane manut ring agama punika sane kaanggen nincapang kualitas diri iraga saantukan dados para deha truna. Mangdaning nyiptayang parilaksana para jana sane anut ring sesana. Asapunika wantah peranan para yowanane indik nglestariang budaya baline.

Sane dados contoh ring pagubugan Baline :
Basa bali punika madue undag-undagan basa inggih punika alus singgih (ASI), alus madia (AMA), lan sane kaping tiga Alus Sor (Aso). Alus singgih inggih punika basa sane patut kaanggiang ring sang sane kasinggihang utawi ring sang sane durung kauningin, alus madia inggih punika basa bali tengahan sane kaanggen rikala mabebaosan ring sang sane sampun kauningin nanging pasawitranyane nenten luket pisan. Alus sor inggih punika basa sane kaanggen ngandapang raga rikalaning maatur ring sang wangsa sane tegehan utawi matur ring pejabat sane kasinggihan. Undag-undagan basa punika sujatine madaging indik budaya sane nyihnayang iraga patut menghormati sang sane durung kauningin miwah membedakan wangsa ring pagubugan baline melarapan antuk ngangge basa alus puniki.

Punika mawinan iraga mangda teleb ngeresepang daging-daging sastra, pageh tan obah. Duaning malajah mauruk sastra ngaruruh widya guna, tan bina sekadi matapa, sekadi petapan Ida Sang Arjuna ring gunung Indrakila. Antuk kepagehan Ida metapa raris kapaica panah pasupati olih Ida Bhatara Siwa sane kaanggen senjata melaning suarga loka sane tambis-tambis pralaya antuk panglurug I Detya Kawaca. Asapunika cerita sane mungguh ring kekawin Arjuna Wiwaha.

Iraga para yowana sareng sami, indike asapuniki patut pisan kanggen pratiwimba mangda sida plapan. Sampunang nenga-nenga melajah mauruk sastra, sekadi mamargi mangda rauh ngantos katanggu, maka cutet masekolah ngantos ngamolihang ijazah, satsat panah pasupati pasuecan Ida Bhatara Siwa, raris kaweruhane punika kaanggen nyanggra pawangunan jagate sane kaulati, duaning marupa kapatutan iraga maprawerti, maka pabuat wangsa luih guna.

Ida dane sareng sami sane wangiang titiang, wantah asapunika sane prasida antuk titiang matur, dumogi wenten pikenohnyane utawi gegambelan risajeroning kahuripan ring jagate. Gumanti wenten atur titiang sane nenten manut ring arsa lan sesuduk basa, punika wantah kenambetan titiang kalintang pageh. Duaning asapunika titiang nunas geng rena sinampura, pinaka panguntat puputang titiang antuk Parama Santhi,

“Om Santih, Santih, Santih Om”

Artikel Terkait Ring Kategori0 komentar:

Posting Komentar

Semeton sane jagi komentar, ngicenin kritik, saran, request, utawi sekadar kenalan driki manten ring kotak komentar niki. Sampunang lali dagingin wastan sameton ne ring kotak Beri komentar sebagai. Suksma!!