Om Awignam Astu namo sidham, Om sidhirastu tad astu astu ya namah swaha

Senin, Agustus 24, 2009

Geguritan Utawi Tembang Pupuh

Geguritan nika wantah sastra kuno sane maduwe ciri sastra klasik utawi kuno sane "bersifat anonim", artine nenten kauningang sira sane ngawi sastra punika. Puniki santukan daweg zaman nika sang sane ngawi nenten maduwe manah antuk "menonjolkan diri" lan karyan-karyannyane wantah gelah sareng sami.

Kruna geguritan ring Kamus Bali – Indonesia witnyane saking kruna "gurit sane mateges gubah, karang, utawi sadur"(Depdikdas Prop. Bali, 1991 :254), lan ring Kamus Umum Indonesia kategesin "geguritan punika witnyane saking kruna gurit sane mateges sajak utawi syair" (Poerwadarminta, 1986 :161). Ring Kamus Kawi Indonesia, "gurit artine goresan, dituliskan" (Tim Penyusun, 1996:118).

Ciri sane paling jelas ring geguritan wantah kawenten pupuh-pupuh sane ngawangun geguritan punika makadi : Pupuh Pucung, Durma, Sinom, Pangkur, Smarandhana, Dandang, Ginada, lan Demung. Punika mawinan ritatkala i raga ngawacen geguritan nenten pateh sakadi ngawacen karya sastra sane ngranjing ring kategori prosa.

Geguritan punika kawacen sambilang nembang. Karya sastra pupuh-pupuh puniki kaiket antuk aturan makadi : pada lingsa, pada lan carik. “syarat-syarat sane kawastanin pada lingsa inggih punika baris ring tiap bait (pada) akehne suku kata ring tiap-tiap baris (carik) lan suaran untat tiap-tiap baris” (Agastia, 1980 :17).

Antuk penjelasan-penjelasan punika, dados kaambil simpulan geguritan inggih punika ciptaan sastra sane "berbentuk" syair sane kawacen sambilang katembangin(pupuh). (*bb/pph)

Artikel Terkait Ring Kategori5 komentar:

Anonim mengatakan...

:?

bliyanbelog mengatakan...

heheheheheh.........

:-k :-k

Anonim mengatakan...

aku sangat sebl ke pda nak2 jackjing..... viking di ht the jack 8-}
di kaki :-j

bliyanbelog mengatakan...

@Anonim :....???????

Megumi Katou mengatakan...

:-k suksma Bli :))

Posting Komentar

Semeton sane jagi komentar, ngicenin kritik, saran, request, utawi sekadar kenalan driki manten ring kotak komentar niki. Sampunang lali dagingin wastan sameton ne ring kotak Beri komentar sebagai. Suksma!!