Om Awignam Astu namo sidham, Om sidhirastu tad astu astu ya namah swaha

Jumat, Juni 18, 2010

Paruman Desa Pakraman Indik Bantuan

Ring sor puniki wantah imba utawi conto "kata sambutan" ring acara paruman desa. Tiang ngambil conto paruman indik bantuan saking pamrintah sane ngicen bantuan pompa lan jamban. Tema ne indik nincapang kesehatan krama ring dusun-dusun utawi desa-desa. Inggih pang ten makeh tiang, niki sampeun contone


"Om swastyastu"

Inggih, Bapak-bapak, ibu-ibu para karma desa sane sihin titiang. Rikanjekane mangkin titiang pinaka Kelihan Desa rumasa bagia pisan, saantukan napi sane karencanayang, kakaryaanin sami sarwa lancer tan wenten cantula. Manawita punika sami saking pasuecan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, pradene iraga sareng sami prasida mamangguhang karahayuan. Saantukan asapunika ngiring mangkin iraga sareng sami mangayu bagia majeng ring Ida saha ngastitiang mugi-mugi panegaraan iragane mamangguhang kalanduhan tan keneng bayantaka.

Bapak-bapak, Ibu-ibu miwah para sameton sinamian, mungguing tetujon parumane mankin jagi maosang indik wantuan saking pemerintah mrupa pompa air miwah jamban. Tetujon pamerintahe ngicenin iraga kompa miwah jamban, tan lian mangda iraga sareng sami prasida ningkatang indik kesehatan. Iraga sareng sami patut ngaturang suksema majeng ring pamerintahe, saantukan makeh sampun paicane katibakang ring desan iragane minakadi: mecikang Tri Kayangan, bale banjar, LPD miwah sane lian-lianan.

Sane mangkin titiang jagi mahbahang sapunapi antuk nglaksanayang bantuan saking pemerintahe puniki.
  1. Indik bebagian bantuane puniki jagi kaatur olih paniti utawi pangurus sane wenten ring sajeroning prabekel puniki.
  2. Bantuan- bantuan punika jagi kaserahang liwat kelihan-kelihan dusun.
  3. Indik biaya pamasangan kanggeang "berdikari" sane during madue bea dados nyelang jinah ring LPD, mangda gelis indike puniki prasida puput.
  4. Indik pamasangan kompa elingang, doh ipun saking WC sampunang nampekan ring 10 m , mangda toyane tan keni rembesan kotoran utawi kuman-kuman.

Inggih , wantah asapunika manawi siarane sane mabuat baosang rainane mangkin. Yan pade wenten makutana langkung antuk titiang ngaturang , titiang nunas gengrena sinampura.

Makawasana titiang ngaturang parama santi.

"Om santih, santih, santih, Om"

Artikel Terkait Ring Kategori2 komentar:

cening mengatakan...

contohkan pidato krama ngicen pendapat tentang perlunya paruman desa dalam memutuskan pengalihan hak atas tanah plaba menjadi hak milik krama , dasar perda prop bali 3/2003. lan awig awig. dn agar paruman tetap dilakukan oleh prajur desa.
suksma

bliyanbelog mengatakan...

@cening : wah.. susah juga gih.. hmm... tiang coba. suksma sampun komen!

Posting Komentar

Semeton sane jagi komentar, ngicenin kritik, saran, request, utawi sekadar kenalan driki manten ring kotak komentar niki. Sampunang lali dagingin wastan sameton ne ring kotak Beri komentar sebagai. Suksma!!