Om Awignam Astu namo sidham, Om sidhirastu tad astu astu ya namah swaha

Kamis, Juli 08, 2010

Sugih Lan Lacur

olih Ari Dwijayanthi

Yéning rerehang ring mercapada, sira ja sané kabaos sugih sinah wénten malih sané sugihan. Yéning wénten sané nyambatang i anu pinih sugiha ring Bali sinah pacang wénten sané pacang purun nungkasin. Punika awinan anaké lingsir nganikayang sugih lan lacur, dueg, lan belug nénten mamuncuk. Yén telisik sinah pacang ngejohang.

Wénten anak sugih sané madué makudang-kudang mobil, makudang-kudang hotél, makudang-kudang perusahan kantun marasa raganné kuangan. Wénten manten sané karasayang kirang. Napiké mobilné kirang becik, perusahaanné kirang untung, hotél kirang akéh, miwah sané siosan. Pamuputné sakayang-kayang anaké kadi punika pacang setata marasa kirangan. Yadiastun anak siosan nganikayang anaké kadi punika sugih, sugih macedor, yadiastun akéh anak engon ring kasugian anaké punika sujatinné anaké punika lacur. Duaning anaké punika setata marasa kirangan. Dadosné amoncén ja ageng rasa kirangnyané amunika lacurné. Yadiastun ja anaké punika sampun madué hotél papitu, kéwanten kantun meled madué hotél dasa, dadosné atigang hotél kalacuran anaké punika.

Yéning anaké sané setata marasa raganné setata kirang, biasané nénten pacang las makidiang. Yéning anaké punika kantos makidiang, biasané pungkuran sané kaaptiang wantah walesan sané lebihan ring sanè kapekidiang. Driki, duaning anaké punika sujatin marasa raganné lacur, mawinan anaké punika marasa antes nunas, yadiastun antuk tata cara sané tan patut.

Ajin lacur lan sugihé taler dados kaukur saking napi sané kaajengin lan napi sané kaanggén. Wénten anak sugih makeplug kéwanten sarahina-rahina wantah ngajengan adéng-adéng magoréng kéwanten. Wénten taler sané mamutih, wantah ngajeng nasi lan tasik kémanten, sangkaning mabrata. Wénten taler anak sané nènten kayun ngajeng ajeng-ajengang saking sakancan sané maurip. Anak sané wantah milih ajeng-ajengan sadarana sangkaning mamah ngirit sinah masiosan sareng anak sané milih-milih ngajeng sangkaning mabrata. Yèning anak sané sugih kéwanten ngajeng ajeng-ajengan sangkaning mamanah ngirit sinah anaké punika pacang kabaos pripit. Anak kadi punika sinah pacang pripit ring anak siosan, sangkaning ring anggannyané kémanten dané pripit.

Tungkalikan ring anak sugih sane marasa lacur lan pripit wénten taler anak lacur sané marasa sugih lan anak lacur sané mapi-mapi sugih. Yéning anak lacur sané marasa sugih biasané barés makidiang napi sané kaduénang sangkaning dané marasa sampun cukup lan bagia antuk duéné. Punika awinan anak kadi punika yadiastun nénten madué kasugian akéh, kéwanten marasa sugih ring manah. Anak sané mapi-mapi sugih biasané anak lacur sané sujatinné gedeg ring kalacuranné. Ipun ngaptiang prasida sakadi anak sané sugih macedur, mawinan dané mapi-mapi sugih mangda kakadén jati-jati akéh madué artha brana.

Artikel Terkait Ring Kategori0 komentar:

Posting Komentar

Semeton sane jagi komentar, ngicenin kritik, saran, request, utawi sekadar kenalan driki manten ring kotak komentar niki. Sampunang lali dagingin wastan sameton ne ring kotak Beri komentar sebagai. Suksma!!