Om Awignam Astu namo sidham, Om sidhirastu tad astu astu ya namah swaha

Sabtu, November 06, 2010

Sipta (Pertanda)

Sipta puniki wangsit wiadin ciri-ciri sekala miwah niskala, becik wiadin kaon, sane wenten arti kalih suksmanipun. Sipta puniki kawedarang antuk barang sane wenten ring jagate, buron miwah pripen kalih polah. Ring asapunapine taler wenten saking bawan jagat alih ring pakahyunan, upami :
 1. Yening wenten bintang kukus kanten ring langite kangin, punika kocap sipta (pertanda) kaon.
 2. Yening wenten buron alasan makadi kidang, manjangan ngranjing ka desa, punika kicap sipta kaon.
 3. Yening paksi culik-culik masuara kala wengi, nenten kasaurin olih i tuhu-tuhu, punika kocap sipta (praciri) kaon.
 4. Yening wenten anak nganten, raris rauh pajati, makta damar kalih pacanangan (pabuan), punika taler sipta, makadi suksmanipun :
  • Damar = galang apadang, saking rahayu nunas galang.
  • Pamor = apuh, ampura, nunas ampura
  • Base   = sedah, serdah, seica, apang sueca
  • Buah   = pala, pikolih, apang mapikolih
  • Temako = seseban, sebseb, teduh, nunas paneduh
  • Gambir = jambe rateng, tembe (benjangan) mangda puput. 

Pupuh Ginada
 1. Beli Nyoman dewan titiang
  matangi titiang mangipi
  I Jayaprana lingnia alon
  punapi ipian i ratu
  Ni Layonsari angucap
  titiang ngipi
  "umahe anyudang blabar." (sipta kaon)
 2. "Sadaging umahe telas"
  ipiang titiang mangeraris
  kaon kojarannya reko
  eda beli luas kauh
  tan urungan beli pejah
  laut ngeling
  Ni Layonsari sigsigan.

Pupuh Sinom
 1. Wenten ne mawadah dalung
  meka waja miwah lengis
  menuh sikapa asoroh
  boya tingkah banten suci
  nika ke anggen napi
  Pedanda ngandika alus
  data takonang iba
  pipise jua aba mai
  malih matur
  Pan Bongkling makita nawang.
 2. Pedanda raris nartayang
  kene katatuannya cai
  apan sipta uling makelo pamalu
  mekane anggon mata
  wajane kal anggo gigi
  mangde ayu
  yang mepekang parikrama.
 3. Pan Bongkling kedek mangakak
  uning titiang kapo mangkin
  anging kangkattitiang gaok
  titiang nahen mamanggihin
  anak mananem sampi
  tan wenten madaging legu
  anging ne panggihin titiang
  tan wenten angan asiki
  boya lamur
  bantenge ne wawu lekad.

Artikel Terkait Ring Kategori0 komentar:

Posting Komentar

Semeton sane jagi komentar, ngicenin kritik, saran, request, utawi sekadar kenalan driki manten ring kotak komentar niki. Sampunang lali dagingin wastan sameton ne ring kotak Beri komentar sebagai. Suksma!!