Om Awignam Astu namo sidham, Om sidhirastu tad astu astu ya namah swaha

Selasa, November 23, 2010

Surat Ngangge Bahasa Bali

Minab wenten kalih rahina sane lintang, adik misan tiange sane kari kelas 4 SD, ngidih ken tiang mangda ngaryanin surat ngangge bahasa bali. Nika wantah tugasnyane saking guru Bahasa Bali. Beh, premangkin tiang bingung. Santukan tiang ten taen nulis surat. Napi malih ngangge bahasa bali. Jek meweh rasanin tiang. Pamuput ne, karyanin tiang mase surat nika, sakewanten kanggeang akidik manten dagingne. Tiang ten polih ide malih. Hehehehehh... minab wenten sameton sane polih tugas kadi punika, nah niki anggen conto manten. Lebihne dados malih tambahin daging surate niki.

Gianyar , 24 – 11 – 2010
Praya katur ring :
Meme tiang sane sayangan tiang


Rahajeng semeng

Sepengrauh surat tiang puniki dumugi meme tiange sane ring tongos megae ring Itali mangda seger tur becik–becik manten. Tiang sareng keluarga ring jumah sampun ngantosang apang meme enggal mulih saking tongos megae apang ngidang sareng–sareng ajak mekejang care biasane. Sapunika surat tiang mangda meme seger lan rahajeng sareng sami. Titiang sayang meme.

OM Santi, Santi, Santi OM.


( Luh Ayu Nanda Dewi )

Artikel Terkait Ring Kategori4 komentar:

wiarsana mengatakan...

8-]
aruh... pateh sekadi titiang, kadirase tan preside lancar pisan mebase bali alus, napimalih ngaryanang surat mebase bali... nggih dumogi alit - alite kadi mangkin malih melahan... mangde presida ngerahayuang base bali ne... suksma yem..

bliyanbelog mengatakan...

@wiarsana : suksma mewali bli yan... ^_^

Anonim mengatakan...

bliyan,,,
kadi mangkin jek sulit ban tiang ngenehang indik basa baline bli,punapi ja antuk mangkin mangda ja prasida tiang uning ngangge basa bali rikala mebabaosan sedina-dina, minabta ngawit saking IPTEK ngrauhin ring Bali, sami yowanane keni pengaruh globalisasi,,,,
ah ,,,, dados mrika satuane,,,
uning kidik-kidik jeg seneng nyatua,,,,
:f

Games V- 4fun mengatakan...

Suksma

Posting Komentar

Semeton sane jagi komentar, ngicenin kritik, saran, request, utawi sekadar kenalan driki manten ring kotak komentar niki. Sampunang lali dagingin wastan sameton ne ring kotak Beri komentar sebagai. Suksma!!