Om Awignam Astu namo sidham, Om sidhirastu tad astu astu ya namah swaha

Selasa, Februari 02, 2010

Mageret Pandan Ring Tengenan

mageret pandan tengenan.jpg
Tengenan utawi Tengenan Pagringsingan sapunika wasta desa sane taler kabaos desa Bali Aga ring Kabupaten Karangasem. Desa punika magenah ring selagan bukit-bukite sane kukuh. Bukit-bukite punika satmaka tembok panyengker, desa puniki desa sane madrebe adat ten wenten matehin ring wewengkoning jagat Baline. Punapi kawentenan adate irika?

Kram Desa Tengenan madrue awig-awigsane sampun katerima turun-temurun saking riin. Awig-awig punika rauh mangkin kamargiang sane makawinan adate irika kantun manggeh. Wewangunan paumahan pakantenan ipun pateh, inggih punika majajar saking kaler ngelodang, sapunika taler ageng wewangunanne neten ja banget masiosan. Menawi sami sampun wenten patoka-patokan ipun wiadin ukuran-ukuran ipun. kawentean ipun makacihna, gotong-royong wiadin tulung tinulung kantun manggeh tur kantun rumaket pisan ring pakayunan krama Desa Tengenan.

Saking makudang-kudang upacara sane kamargiang ring Tengenan, wenten sane pinih nudut manah inggih punika upacara makere-kere utawi mageret pandan utawi siat pandan. Upcara sane kamargiang ring sasih kalima punika maka perangan saking upacara "Sasih Sambah", upacara sane pinih agengan sajeroning upacar-upacara sane kamargiang irika.

Genah ngamargiang upacara makere-kere punika ring arepan Bale Patemu, inggih punika bale suci druen sekaa trunane, tur kamargiang utamanipun olih para trunane. Sawatara jam kalih sorene akeh sampun anake makumpul jagi nonton pamargin upacara perang-perangan atawa saling landeg antuk pandan punika. Sinambi ngigel sakadi igel papencakan sang pacang mapadu arep sane tan kadadosang makuwaca punika saling tampekin tur saling ebet. Tangan tengawannyane ngambel pandan madui tajep, tangan kiwanyane ngambel tamiang anggen nepis gegebug mesehe. Sasampunesaling lanteg, saling gebug lan silih tepis, yan prade wenten sane keni kageret antuk pandan, sane makta sanjata iwawu, raris sang ngamucukin upacara inucap melasang tur ngrarianang.

Upacara mageret pandan inucap taler katonton olih para sekaa daa, tur suwennyane sawetara wenten tigang jam. Sapunikaakidik parindikan upacara makere-kere ring Desa Tenganan. Siosan ring upacara adat sakadi atur i wawu, Desa Tenganan taler kakasubang sangkaning tetenunan gringsingnyane.

Rauh mangkin kantun makeh para sarjanane sane kadaut kayune pacang ngewentenang panyelehan parindikan adat, agama miwah sane siosan ring Tenganan. Sioa ring para turise, kapungkur makeh pisan sane ngerauhin Desa Tenganan Pagringsingan inucap.(*bb/bdy)

Artikel Terkait Ring Kategori0 komentar:

Posting Komentar

Semeton sane jagi komentar, ngicenin kritik, saran, request, utawi sekadar kenalan driki manten ring kotak komentar niki. Sampunang lali dagingin wastan sameton ne ring kotak Beri komentar sebagai. Suksma!!