Om Awignam Astu namo sidham, Om sidhirastu tad astu astu ya namah swaha

Sabtu, Februari 27, 2010

Rahinan Jagat Saraswati

[pic : seputar-bali.blogspot.com] Pengetahuan inggih punika pinaka srana antuk ngeruruh tetujon urip jadmane. Pengetahuan metu saking jagat lan teknologi jadmane, punika sami mewit saking Sang Hyang Dewi Saraswati. Sabilang dina Saniscara, Wuku Watugunung, umat Hindu ring Bali nyangra dina Pengetahuan, Hari Raya Saraswati. Nika medasar antuk pawukon lan Saptawara.

Raos Saraswati mewit saking aksara Saras sane maarti mengalir utawi membah lan Wati maarti anak istri. Dadosne Saraswati inggih punika simbol pengetahuan, sane membah minakadi toya tukade, lan pengetahuan sane ngedotin minakadi anak istri sane ayu.

Sang Hyang Saraswati inggih punika Dewi Pengetahuan sane kalambangin antuk anak istri sane ayu sane madue empat tangan. Ring tampek Sang Hyang Dewi Saraswati wenten soan petak lan silakanta. Tangan ipun sane ngambel Lontar utawi Kropak pinaka lambang sumber ilmu pengetahuan, Genitri sane nglambangin pengetahuan punika sane nenten putus-putus lan abadi, Wina sane nglambangin pengetahuan punika nglimbakang manut ring pertumbuhan budaya, Saroruta minakadi simbol kesucian. Sekar Saroruta manut ring umat Hindu ring Bali inggih punika sekar sane paling suci. Soan Petak sane nglambangin kewicaksanaan, dadosne keanggen ngemisahan sane manut wiadin tan manut. Silakanta sane nglambangin pengetahuan punika dados ngicen iraga wibawa.

Umat Hindu ring Bali nyangra Hari Raya Saraswati punika wit ngebakta sajen antuk buku-buku sane suci ring jerone soang-soang. Antuk sisya nyangra Hari Raya Saraswati ring sekolah ketah semengan lan pegawai ring kantor. Siang hari ring Hari Raya Saraswati, Umat Hindu ten dados ngwacen lan nyurat buku mawinan buku-buku punika kabantenin. Wengi ring Hari Raya Saraswati kawastanin Malam Sastra, Umat Hindu ngwacen buku-buku utamin nyane buku-buku agama ring jerone soang-soang utawi ring pura. Ring Hari Raya Saraswati punika, sane utama lan penting antuk urip jadmane inggih punika pengetahuan. Dina sadurung Hari Raya Saraswati kawastanin Pangredanan. Ring dina puniki umat Hindu mangda siaga minakadi ngumpulang buku, mekarya bebantenan muah sane lianan.

Ring Paing Saraswati wenten rahina Banyu Pinaruh. Banyu sane maarti toya lan Pinaruh maarti kewicaksanaan. Lian raosne, Umat Hindu mangda wicaksana mrasidayang membah sakadi toya lan maguna antuk dharma. Umat Hindu mebakti ring Sang Hyang Dewi Saraswati mangda kaicen antuk kawikanan lan kewicaksanaan. Umat Hindu ketah manjus ring segara utawi tukad lan nginum toya kum-kuman sane saking campuhan sekar lan don pandan arum. Toya kum-kuman punika becik pisan antuk kesehatan. Manut ring keyakinan umat Hindu, ring dina Banyu Pinaruh sane utama lan penting inggih punika kesehatan.

Kalih rahina sesampun rahina Saraswati ring rahina Soma Pon Wuku Sinta kawastanin rahina Soma Ribek. Tigang dina sesampun rahina Saraswati ring rahina Anggara Wage Wuku Sinta kawastanin rahina Sabuh Mas. Lan petang dina sesampun rahina Saraswati ring rahina Buda Kliwon Wuku Sinta kawastanin rahina Pagerwesi.


Kaambil Saking :
* http://smastageneration.blogspot.com/2009/03/rerainan-saraswati.html

Artikel Terkait Ring Kategori2 komentar:

Cahya mengatakan...

Rahajeng rahina Sarawati,

Saya salut, belum banyak yang menulis blog dalam bahasa Bali :)

bliyanbelog mengatakan...

@Cahya : rahajeng mewali.. suksma gih sampun ledang rauh simpang lan komen.. ^_^

Posting Komentar

Semeton sane jagi komentar, ngicenin kritik, saran, request, utawi sekadar kenalan driki manten ring kotak komentar niki. Sampunang lali dagingin wastan sameton ne ring kotak Beri komentar sebagai. Suksma!!