Om Awignam Astu namo sidham, Om sidhirastu tad astu astu ya namah swaha

Sabtu, Februari 20, 2010

Pupulan Conto Kidung

Ring sor puniki wantah imba utawi conto-conto kidung sane sampun umum kauningin olih warga Bali. Kidung-kidung puniki lumrahnyane kaanggen ring upacara Dewa Yadnya minakadi rahinan utawi odalan. Minab yen sematon kari eling, dumun ring SD polih pelajahan makidung Wargasari lan Kidung-kidung sane lianan. Kenten malih daweg SMP polih mata pelajaran Tembang. Driki tiang kari inget polih pelajahan makidung. Inggih niki conto-contone :

 1. Purwa kaning angrip tarum
  Ningwana ukir kehadang labuh
  Kartika panedengin sari
  Angayon tangguli ketur
  Angringring jangge mure

  Sukanya arja winangun
  Winarna sari sampuning riris
  Sumahur ingoling tangi
  Rumrumning puspa priyaka
  Munggwing srenganing rejeng
 2. Ida Ratu raking luwur
  Kahula nunas lugrane
  Mangda sampun titiang tandruh
  Mengayat bhatara mangkin
  Tityang ngaturan pejati
  Canang suci lan daksina
  Sarwa sampun puput
  Pretingkahing saji
 3. Pangredana ne keluwur
  Maka pengundang Dewane
  Asep menyan majegahu
  Ambunnyane merik sumirik
  Cenana pada mesanding
  Pemendak Ida Bhetara
  Anggenne diluwur
  Ngaran Tiga Sakti
 4. Asep menyan majagahu
  Cenana nuwur Dewane
  Mangda Ida gelis rawuh
  Mijil saking lwuring langit
  Sampun medabdaban sami
  Maring giri meru reko
  Ancangan sadulur
  Sami pada ngiring
 5. Puja waline ke hatur
  Jalaran upa karena
  Wargasari anggen nuntun
  Daksina lan kukus wangi
  Tetep upakara sami
  Katur ring Ida Bhetara
  Suweca Ida turun
  Kawula sami mengasti
 6. Winarna sirengkul petak
  Haneng andekasa punanga srambi
  Sidetapa sakang ginung
  Siwasudha sridanta lungesira
  Ngambara marga ngelayung
  Mahyun marek ring Bhetara
  Oryeng giri tohlangkir
 7. Turun tirtha saking luhur
  Pemangkune manyiratan
  Mekalangan muncrat mumbul
  Mapan tirta amerta jati
  Pahican Bhatara sami
  Panglukatan dasa mala
  Mangda sida lebur
  Malene ring bumi
 8. Pengaksame ne keluwur
  Manunas wara nugrahene
  Menawi kirang nekehatur
  Agung sinempura ugi
  Canange asebit sari
  Mangda sweca Ida nonton
  Nodya saking luwur
  Mamuputan sami
 9. Pemargine bamban alus
  Medal ida ngejabeyang
  Tedung jenglar tedung agung
  Tamyang kulem lan pengawin
  Tunggul sadu bilang samping
  Suwaran gambelane muntab
  Sampun maider ping telu
  Ring panggung Ida melinggih
 10. Medal maring gedong agung
  Merik sumirik gandene
  Gedong menyan gedong madu
  Ukir lawang ane
  Mapin da lembumas anulu
  Apit lawang singa wilis
  Sina ib pajeng robrob
  Tuwek payung pagut
  Nemakta widya sari
 11. Tedun Ida saking tajuk
  Malinggih ring daksinane
  Daksina sampun kinajum
  Masekar busana becik
  Damuhe pada pengampil
  Lanang wadon sami girang
  Upecara tedun
  Presadeg ngeriyinnin
 12. Kidung pengundang ring Bhuta
  Basa lumbrah pupuh jerum
  Bhuta asih wydhi asung
  Caru pesaji ne reko
  Genep saha upe kara
  Manut warna lawan ungguh
  Sekul iwak pada bina
  Olah olahan sadulur
 13. Pengideran penguripan
  Kangin panca putih mulus
  Kelod siya barak mungguh
  Kauh kuning pitu anggon
  Kaja selem urip papat
  Manca warna tengah brumbun
  Akutus panguripaniya
  Babhutane manut ungguh
 14. Kaja kangin urip nenem
  Yan ring warna rupa klawu
  Kelod kangin urip kutus
  Nasak gedang warna kawot
  Kelod kauh warna kwanta
  Panguripniya tetelu
  Kaja kauh warna gadang
  Jati tunggal urip ipun


Kaambil Saking :
* http://baliohbali.blogspot.com/2009/03/beberapa-kidung.html

Artikel Terkait Ring Kategori0 komentar:

Posting Komentar

Semeton sane jagi komentar, ngicenin kritik, saran, request, utawi sekadar kenalan driki manten ring kotak komentar niki. Sampunang lali dagingin wastan sameton ne ring kotak Beri komentar sebagai. Suksma!!