Om Awignam Astu namo sidham, Om sidhirastu tad astu astu ya namah swaha

Rabu, Maret 31, 2010

Sambrama Wacana Nyanggra Piodalan Saraswati

Dumun tiang sampun ngicen conto pidarta bali utawi pidato mabasa bali sane ngambil tema "Nyanggra Piodalan Saraswati". Minab yen nenten iwang ring posting Nyanggra Piodalan Saraswati niki. Yen wenten sameton sane jagi ngawacen malih, dados klik link nika. Nah, ne mangkin malih tiang ngicen conto sane lianan. Minggu-minggu niki tiang nenten wenten ide napi jagi katulis. Nah, pang ten pusing, malih tiang ngicen conto pidarta mabasa bali. Inggih puniki dagingne!

Inggih, nawegang titiang

Mantuk ring para pangglingsir
Atiti sane wangiang titiang
Para Guru pangaji sane baktianin titian
Miwah para sameton lanang – istri sane tresnasihin titiang


Sangkanin asung kerta waranugraha Ida Sang Hyang Widhi, titiang pingkalih ida – dane sida mapadu ajeng turmaning wenten sajroning rahajeng sekadi mangkin. Dumadak nerus pasuecan Ida larapin titiang ngaturang pangastugkara panganjali :

“OM SWASTYASTU”

Ida dane sane wangiang titiang,

Manut baos sang meraga pawiku, umat Hindune wantah sthiti bhakti ring Ida Sang Hyang Widhi, nanging sang meraga wicaksana maosang antuk makudang-kudang parinama. Sinalih tunggil sane kaanggen pinaka DEWA PENCIPTA ILMU PENGETAHUAN wantah SANG HYANG AJI SARASWATI.

Sakadi sampun kauningan, umat Hindune nyanggra piodalan Saraswati ngenem sasih apisan, ring rahina Saniscara Umanis Wuku Watugunung, sane ketah kebaos “PIODALAN SARASWATI” pinaka rahina suci utawi rerainan jagat, duaning ring rahina puniki sami umat Hindune ngaturang pangubakti majeng ring Ida Sang Hyang Widhi pinaka utpeti utawi pencipta ilmu penetahuan. Sane ngawinang para janane sinalih tunggil dados Dokter, Insinyur, Profesor, Bengkel, Tukang, miwah sane lianan wantah sangkaning pasuecan Ida mapaica pangweruh. Puniki mawinan sareng sami patut nyarengan rahina pamijilan pangweruhan. Mungguing tatuweke wantah ngaturang suksma riantuk pasuecan Ida Sang Hyang Widhi, samaliha banget mapinunas mangdane nglantur pasuecan Ida, mangdane wenten anggen ngruruh pangupajiwa. Kawruhane wantah utama pisan kawigunannyane ring ngupapira kauripan.

Ida dane sinamian sane kasumayang titiang, titiag naenin miragi, munggung meseh i manuse sane utama wantah katamben utawi kebodohan. Wiwit suka dukane wantah katambetan. Sangkaning tambet prilksana kaon, sangkaning tambet i manusa mangguh sengsara. Punika mawinan iraga para anom sane tresnaasihin titiang patut pisan misartang utawi mautsaha mangdane prasida wruh malarapan malajahang angga ngruruh kawruhan. Patut pesan kaanggen niasa Dewi Saraswati utawi Dewa cantik sane banget ngenyudin mangda state uleng misaratang pacing ngeniang kawruhan punika, sane nenten telas-telas antuk melajahin, kadi munggih ring gita “YADIN RIRIH ENU LIU PELAJAHAN” elingang MASA MUDA MASA BELAJAR sampunang rered sakantun maurip.

Ida dane sareng sami sane tresnasihin titiang, maosang indik agama wantah madasar antuk TATTWA, SUSILA lan UPACARA. Mungguing cihnan iraga maagama patut malarapan Upacara, ngastawa ring ida Shang Widhi pinaka pencipta ilmu pengetahuan.

Ida dane, pamekas para semeton lanang – istri sane tresnasihin titiang, wantah asapuniki titiang prasida matur ring galahe sane becik puniki. Maka kirang langkung, titiang nunas gen pengampura. Dumadak sareng sami stata degdeg ring kayun, puputang titiang antuk ngojarang parama santhi.

“OM SANTHI,SANTHI,SANTHI OM”

Inggih amunika daging pidarta basa bali sane ngambil tema "Nyanggra Piodalan Saraswati". Dumogi je wenten anggen sameton conto ritatkala ngaryanin tugas makarya pidarta basa bali. Inggih Suksma!!(*bb/pdb)

Artikel Terkait Ring Kategori5 komentar:

Anonim mengatakan...

tolong dong sambrama wacana :((

bliyanbelog mengatakan...

coba cingak" drika..
minab wenten conto..

Anonim mengatakan...

kalo tentang hari raya spt nyangra rahina saraswati gitu pidato ya namanya?? bukan dharma wacana?

Anonim mengatakan...

ampure niki.. bukanne sambarama wacana nike marupa sambutan nggih?? tolong penjelasannya
:?

bliyanbelog mengatakan...

@anonim: sambrama wacana ring postingan niki, maksud ne, ritatkala wenten upacara saraswati, nah kan wenten nika sambutan akidik saking kepala sekolah utawi guru kelas.. nah niki sane tiyang maksud 'sambrama wacana". indik napi binan dharma wacana lan sambrama wacana, menurut tiyang nika tergantung daging/isi pidato lan situasi daweg ngawacen pidato. yen ring contoh niki, tiyang lebih ke sambrama wacana/sambutan... suksma antuk koreksi ne!

Posting Komentar

Semeton sane jagi komentar, ngicenin kritik, saran, request, utawi sekadar kenalan driki manten ring kotak komentar niki. Sampunang lali dagingin wastan sameton ne ring kotak Beri komentar sebagai. Suksma!!