Om Awignam Astu namo sidham, Om sidhirastu tad astu astu ya namah swaha

Kamis, Januari 12, 2012

Basa Bali Patut Lestariang Muah Werdiang

Majeng ring penganter acara titiang mantur suksema antuk galahe sane kapaica ring titiang. Sadurung titiang nguningayang atur, pinih riin titiang ngaturang pangastungkara,

Om Swastiastu!

Bapak Kepala Sekolah sane wangiang titiang, para guru sinamian, Para Dewan juri, muah para semeton, sisia ring SMP III puniki sane sutresnain titiang.
Inggih para semeton sinamian. Ngiring mangkin sareng sami mulat sarira, nyingak nyliksikin raga soang-soang. Sampun ke para semeton sinamian sutindih ring basa Bali druene?


Kasujatinipun, basa punika pinaka wadah, genah nampedang, ngampilang mangda tan ical, saisin pakayunan muah parisolah, sane kawastanin kabudayaan.
Para turisne sami angob ring kawentenan kabudayaan Baline. Kabudayaan Baline kasub ring jagat dura negara. Para turisne rauh ke Bali, gumanti ipun jaga ngrasayang kabecikan muah karasmian jagat Bali, sane kahias antuk kabudayan. Baline Polih jejuluk “Pulo Dewata” saantukan supenuh antuk pura, antuk aneka rupa kesenian, kesenian purwa miwah anyar. Sarahina wenten kamargiang yajnya upacara, para krama desane samirah sakadi tan wenten pikobetipun. Sarahina ipun miragi tetabuhan sane ngulangunin miwah unen-unenan sane ngangobin. Meweh ngrereh saih indik kalewihan Baline ring jagat teosan.

Punika mawinan mabuat manah titiang mangda para sameton sami, para sisia iriki kayun teleb malajahin basa lan sastra Bali druene. Manut pangandikan anah lingsir-lingsir, ring basa Bali muah ring pustaka Baline, madaging pangweruh muah kawicaksanaan sane kalintang lewih. Minakadi madaging satua, tutur, paribasa, geguritan muah kasustraan, sakadi sane kaajahin antuk Ibu guru. Yadiastun titiang nenten tatas uning ring daging pustaka punika, nangiang sampun karasa antuk titiang. Ri tatkala Ibu Guru mawaej ajah-ajahan miwah matutur antuk basa Bali, yakti titing ngresep, tur teleb ngranjing ring manah titiang. Matur suksema ring Ibu Guru sane baktinin titiang.

Ampuara Ibu Guru taler Bapak Guru, muah sameton para sisia sinamian. Titiang marasa iri ring mata pelajaran sane lianan, sakadi Basa Indonesia, Basa Inggris, muah sane lianan. Kadulurin malih antuk tan wenten piranti minakadi buku-buku sane angen nglimbakang peplajahan basa muah kasustraan Bali. Titiang meled mangda ring perpustakaan wenten buku-buku, pepacan sastra sane mabasa Bali, napi malih buku sastra sane anyar.

Sapunika taler Ibu guru sane baktinin titiang, mangda kayun ngurukang sisiane sumeken maba Bali. Yening tan asapunika. Janten peplajahan bas Baline ring kelas, kirang nutdut minat, kirang kauratiang. Basa Baline pacang nguredang, sakadi patapan rokone, raris padem.

Para semeton sinamian, Basa Bali punika kabaos salah sanunggal saka wiadin pilar sane ngajegang Baline. Ngiring mangkin sareng sami nglestariang muah ngwerdiang basa Bali druene, antuk teleb malajahin. Angge sarahina, angge basa gaul, ring jero, ring pangambiran, ring mabligbagan, mawidyatula, ring maplalianan, muah sane lianan.

Ampurayang titiang, Ibu muah Bapak Guru, minakadi Bapak Kepala Sekolah taler sameton para sisia sinamian. Amunika prasida antuk titiang matur.

“Om, Santih, Santih, Santih, Om”!

Artikel Terkait Ring Kategori1 komentar:

Goez Pratama (Gus Dedung) mengatakan...

patut nike bliyan ,,, tyang setuju :D

Posting Komentar

Semeton sane jagi komentar, ngicenin kritik, saran, request, utawi sekadar kenalan driki manten ring kotak komentar niki. Sampunang lali dagingin wastan sameton ne ring kotak Beri komentar sebagai. Suksma!!