Om Awignam Astu namo sidham, Om sidhirastu tad astu astu ya namah swaha

Minggu, Oktober 04, 2009

Nyanggra Wanti Warsa Sekolah

Ring sor puniki wantah marupa imba utawi conto pidarta (pidato) basa bali sane ngambil tema "Nyanggra Wanti Warsa Sekolah". Minab wenten semeton sane kari eling ritatkala kari ngeranjing polih tugas ngaryanin pidarta basa bali. Bahan artikel ring postingan niki tiang polih ten sengaja daweg tiang beres-beres buku-buku sane anggen tiang ritatkala kari ngranjing ring SMA. Ne mangkin posting tiang mangda wenten kaanggen conto ring semeton-semeton sane polih tugas sekadi tiang dumun ngaryanin pidarta basa bali. Inggih pang ten nglantur tiang ngomong, lanjut manten langsung ke isi pidartane.


"Om Swastiastu"
Bapak Kepala Sekolah sane baktinin tiang
Bapak-Bapak taler Ibu-Ibu Guru sane wangiang titiang
Bapak Ibu KTU miwah Staf sane kusumayang titiang
Miwah Para Sameton Sisiane sami sane tresnasihin titiang


Angayubagia uningayang titiang majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, santukan wantah sangkaning asung kertha wara nugrahan Ida mawinan titiang prasida kacunduk ring ida dane sareng sami sakadi mangkin. Ring galahe sane becik puniki, titiang jagi nyeledihin Kelas III-ne matur samatra nganinin indik "Rahina Wanti Warsa utawi Hari Ulang Tahun" sekolahan druwene.

Bapak Kepala miwah Ida Dane sinamian sane wangiang titiang

Ri tepengan panegara druene keni krisis moneter kadi mangkin, janten pisan para sisiane sane ngranjing iriki patut sareng sami rumasa siaga utawo prihatin, santukan para lelingsir druene wenten ring kawentenan sane dahat meweh. Maka sami ngarasayang mungguing kadi rug jagate mangkin. Napimalih sasampun bom ring Kuta, kasambungin raris antuk Perang Teluke sane janten mawinan krisis monetere tan papagatan. Punika sane mawinan kadi sayan bingung rakyate sami.

Ring rahina wanti warsa utawi ulang tahune puniki, titiang ngiring para sameton sisiane sami sareng mikayunin mungguing iraga nenten dados ayem, nenten dados males-males, nenten dados manja, tur nenten dados maebuh-ebuhan utawi poya-poya. Patut rajin nyarengin i rerama magarapan, rajin malajah mangda wenten anggen bekel nglanturang uripe ka pungkur wekas. Pupuh Ginantine maosang,

"Kawruhne luir senjata,
Ne dadi prabotang sai,
Kaanggen ngaruruh merta,
Saenun ceninge urip."


Pamekas iraga patut eling ring swadarmaning sisia, patut seleg malajah manut sloka "Taki-takining sewaka guna widya" utawi "Masa muda masa belajar". Yening sampun sareng sami jemet malajah janten generasi druene pacang sayan mautma sane pacang nyanggra wewangunan panegarane wekasan.

Bapak Kepala Sekolah, Bapak/Ibu Guru miwah Sameton sami sane baktinin titiang

Titiang nunas ring para gurune makasami mangda ring kawentenan panegara druene sampun rusak kadi mangkin, nenten surud-surud micayang pangweruhan sane mautama saha sareng mapaica pendidikan budi pekerti ring titiang sareng sami mangda ka benjang pungkur para sisiane dados manusa pawangunan sane sadudharma utawi bermoral suci miwah berbudi pekerti luhur maka tulang punggung pawangunan wangsa miwah panegara. Titiang sareng sisiane sami matur suksma mantuk ring kalanggengan kayun Bapak/Ibu Guru sane yukti-yukti pinaka Pahlawan Tanpa Tanda Jasa. Dumogi Ida Sang Hyang Widhi Wasa sahasa ngawales kapitresnan Bapak/Ibu mawinan sayan ngamecikang kawibawan sekolah druene ring parajanane sami. Raris majeng ring para sisiane sami titiang nunas mangda susrusa bhakti ngastawa Hyang Widhi saha misadia nglaksanayang saluir tata tertib sekolahane mangda prasida mangguh kadigjayan.

Inggih, Bapak Kepala Sekolah miwah Bapak/Ibu Guru taler Sameton sisiane sami

Kadi asapunika titiang prasida maatur-atur ring galahe sane becik puniki, dumogi wenten pikenohnyane. Manawi akeh kaiwangan atur titiang, lugrayang titiang nglungsur gung rena pangampura.

Om Santih Santih Santih Om.

Inggih amunika daging pidarta basa bali sane ngambil tema "Nyanggra Wanti Warsa Sekolah". Dumogi je wenten anggen sameton conto ritatkala ngaryanin tugas makarya pidarta basa bali. Inggih Suksma!!(*bb/pdb)

Artikel Terkait Ring Kategori4 komentar:

sri mengatakan...

hy buatin dong q pidato bahasa bali tentang ngaben

bliyanbelog mengatakan...

coba aja nyari contohnya dulu.. terus dikembangkan!

suta ardita mengatakan...

ijin copas bli yan, anggen koleksi ring blog tiang, suksma...

Erina Hirasawa mengatakan...

matur suksma:D

Posting Komentar

Semeton sane jagi komentar, ngicenin kritik, saran, request, utawi sekadar kenalan driki manten ring kotak komentar niki. Sampunang lali dagingin wastan sameton ne ring kotak Beri komentar sebagai. Suksma!!