Om Awignam Astu namo sidham, Om sidhirastu tad astu astu ya namah swaha

Rabu, Oktober 28, 2009

Satua Bawak : Dadong Rawi

Ibi tiang polih ngawacen satua bawak sane judulne "Dadong Rawi". Satua bawak puniki tiang baca ring buka basa Bali adin tiange. Wenten ide lantas ring manah tiange mosting satua bawak puniki ring blog. Sakewanten satua bawak puniki durung jangkep. Ring buke punika wantah punggelan caritane. Mogi je tiang ngidang molihang lanjutan ceritane.
Dadong Rawi

Duk Wayan Kawi makta orti indik Dadong Rawi midep mastu daun taru dados jinah kertas, sareng sami ida danene kenjekan matumbasan ring warung Meme Luh Manise, mabriag kedek. Wenten sane ngantos ngamijilang yeh mata duaning nenten sida antuka ngandet kedekipune.

"Awak jlema gunung, Yan, eda nagih matuutin politikus cara Gus Dur, Amien Rais, Megawati,...... Cai ngae tutur puyung, kedek gumine mirengang", Bapak Gede Rauh mapajar ring Wayan Kawi sadurung ipun ngesop pesan kecai sane kanyudang antuk sajeng jaka.

"Yening enu kiap paningalan caine, tutugang malu cai mesare, apang tusing ideh-ideh enu ipit. Pelih baan cai matindakan, truk ngebut bakat gandong cai," Bapak Ketut Lanus nempungin mapajar, raris ipun nyiup nelasang wedangipune sane sampun nyem. Sane kantun kecag ring lumure, wantah genek-genekan wedange kemaon.

"Yening seduk mirib basang caine, mai laku dini negak, Yan, gaenanga ya plecing kangkung sasak," Meme Luh Manis sane mabaos, kantun ipun kenyem-kenyem.

"Beh, mara tiang ane nutur, ten wenten ane ngugu. Tegarang yening Jero Balian ngandikan bapa maubad aji tain jaran, anggon loloh tain jarane, premangkin iju matuutin." Raris Wayan Kawi negak ring samping Bapa Nengah Kutile sane durung polih matempung mabaos.

"Jelema sakit keneh ulian kalahin tunangan, kalahina marangkat, kene suba, pati jlatu pesu munyine. Kadenang cai aukud ade jlema bajang di gumine, Yan? Yening dadi jlema truna, pepesang nake mangguran ring rurunge. Eda masekung dogen cai di kubu, cara celeng Galungan." Nyoman Tambun makejit ring Wayan Kawi. Wayan Kawi nenten masaur. Ipun ngambil sanganan lempog atebih, raris tunas ipun. Saling tambungin ida danene nyampahang ipun, iteh ipun nunas sanganan.

Telas antuka nunas wedange alumur, Wayan Kawi matingtingan saking tegakanipune. Saget Bapa Nengah Kutil ngampigang liman kebot Wayan Kawine sane ngawinang Wayan Kawi magelejig negak malih ring pecak genah ipune negak i wawu. Wayan Kawi raris ngipekin Bapa Nengah Kutil.

"Kaden Dadong Rawi bisa masih mastu sumping tabune apang dadi emas glontongan, Yan? Bisa masih mastu batun cremene apang dadi inten, sing keto, Yan?" puput mabaos, Bapa Nengah Kutil engkel kedek, sane siosan sareng kedek.

"Bisa masih mastu don-donan dadi pipis, upamine don kayu bodhi dadi pipis penyeket talian, don kayu tigaron dadi pipis paduangdasa talian, don kayu kepahe dadi pipis palimang atusan.....

Kaketus saking :
* Buku Mekar Wangi 2
Amunika punggelan ceritane. Jagi rerehang tiang malih lanjutane. Yen sampun polihang tiang, lanturang tiang malih ceritane puniki. Suksma!!(*bb/stbw)

Artikel Terkait Ring Kategori0 komentar:

Posting Komentar

Semeton sane jagi komentar, ngicenin kritik, saran, request, utawi sekadar kenalan driki manten ring kotak komentar niki. Sampunang lali dagingin wastan sameton ne ring kotak Beri komentar sebagai. Suksma!!