Om Awignam Astu namo sidham, Om sidhirastu tad astu astu ya namah swaha

Sabtu, November 14, 2009

Pupuh Ginada Geguritan Margarana

Ring tanggal 10 Nopember niki wantah Hari Pahlawan. Niki anggen ngicen "penghormatan" ring para pahlawane sami sane sampun melanin panegara Indonesia nyantos mati mangda sida merdeka. Akeh sampun pahlawane sane padem ring payudhan. Nika mawinan iraga harus hormat ring pahlawane sami, napi malih ring para veteran sane kari. Santuka punika ring postingan puniki tiang ngicenin akidik punggelan daging Geguritan Margarana sane kakaryanin olih I Wayan Narji, saking Tabanan. Geguritan puniki kawangan antuk Pupuh Ginada. Pupuh Ginada punika kaiket antuk aturan (pada lingsa) makadi akeh baris ring tiap baitne (pada) inggih punika 8 besik. Sampun kenten akehne suku kata ring tiap-tiap baris (carik) lan suaran untat tiap-tiap baris inggih punika, 8a 8i 8a 8u 8a 4i 8a.

Puputan Margarana
 1. Tanggal plekutus kocapan (8a)
  bulanya Nopember pasti (8i)
  petang dasa nem tahunya (8a)
  pukul dasa kala dalu (8u)
  pasukanne wus lumakwa (8a)
  kapucukin (4i)
  olih prawira Suweta (8a)
 2. Kala ring tengahin marga
  sami pada ngagen tali
  semangda tatan kasasar
  reh peteng tatan pasuluh
  nanging sampun ngawe cihna
  gagak jati
  sinahuran antuk nila
 3. Tengah latri ikang kala
  pasukane sampun prapti
  ring wenten tangsi Tabanan
  kancit Pak Wagimin rauh
  saking tangsi dane medal
  makta suklit
  mawirasa Pak Suweta
 4. Pasukane mangarepang
  tangsine raris kaungsi
  ngeranjing saking arepnya
  wenten sane saking pungkur
  polisi NICA ne nyerah
  duk kaambil
  sanjatanya kaaturang
 5. Munggwing wilangan sanjata
  pikolih nruwek tangsi
  karben tigang desa wantah
  kalih siki beren tuhu
  granat tangan tuwi katah
  mesiu malih
  makudang belek katahnya
 6. Pasukan pinarah ruwa
  pacang malih nyerbu tangsi
  penebe lan priyaan
  kancit rencanane wurung
  kadi sampun titah Hyang
  Bapak Rai
  nuduh sawengi mararyan
 7. Sore tanggal sanga welas
  pasukane ngibur diri
  unen-unen karawuhang
  janger saking Desa Tunjuk
  lemuh gati
  pasukane pada egar
 8. Puput jangere masolah
  pasukane raris tangkil
  ka Pura Dalem Babasan
  nuhurin punagi lantur
  masupatining sanjata
  teleb bakti
  pamuput majaya-jaya

Olih : I Wayan Narji

Artikel Terkait Ring Kategori3 komentar:

Anonim mengatakan...

arfdrgsthtghyjhdrjdrtujdrtuj

Anonim mengatakan...

:-e

bliyanbelog mengatakan...

@anonim : suksma sampun ledang rauh... ^_^

Posting Komentar

Semeton sane jagi komentar, ngicenin kritik, saran, request, utawi sekadar kenalan driki manten ring kotak komentar niki. Sampunang lali dagingin wastan sameton ne ring kotak Beri komentar sebagai. Suksma!!