Om Awignam Astu namo sidham, Om sidhirastu tad astu astu ya namah swaha

Jumat, November 20, 2009

Pura Besakih

Pura BesakihPura Besakih magenah ring bongkol Gunung Agung, Desa Besakih, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem. Pura puniki ageng pisan tur madue palebahan kirang langkung telu likur. Yan rereh saking kota Denpasar dohnyane nem dasa kilometer, pamargine nglintangin kota Gianyar miwah Klungkung ngalerang dohnyane kalih likur kolimeter.

Pura Besakih punika pinaka puser purane ring Bali, genah nyiwi Ida Sang Hyang Widhi. Pamucuk genahe tan sios Pura Penataran Agung. Genah natar purane mapanta-panta wenten pitung panta, pinaka lambang Sapta Patala. Pujawali ring Pura Penataran Agung ring rahinan Purnama Kapat. Ring Pura Penataran Agung taler wenten padma Tiga linggih Sang Hyang Tripurusa utawi Sang Hyang Siwatiga, minakadi Bhatara Siwa, Sada siwa, Parama Siwa.

Ring purnamaning kadasa kawentenang pujawali, kawastanin Pujawali Bhatara Turun Kabeh. Ritatkala punika umat Hindu sinamian pedek tangkil ngaturang bhakti. Sios ring punika satunggil dasa warsa kawentenang Taur Panca Walikrama, yan sampun satus warsa kawentenang Taur Ekadasa Rudra. Taur Ekadasa Rudra sane pinih pungkur sampun kawentenang duk tileming Cetra Isaka Warsa 1900, tanggal 28 Maret 1979.

Para umat Hindu tan dados lempas, mangda pedek tangkil ri nuju piodalan miwah pangusaban ring Pura Besakih. Napi malih para siswa, mahasiswa, alit-alit sareng sami, disamping iraga mlajah ngrereh pangaweruh ring sekolahan, patut taler astiti bhakti ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa miwah ring para leluhur. Elingang pisan sampunang lipia pedek tangkil ngaturang bhakti rikala piodalan miwah pangaci Pura Besakih.

* Gambar saking : http://purabesakih.blogspot.com

Artikel Terkait Ring Kategori



1 komentar:

Komang Suryani mengatakan...

:L

Posting Komentar

Semeton sane jagi komentar, ngicenin kritik, saran, request, utawi sekadar kenalan driki manten ring kotak komentar niki. Sampunang lali dagingin wastan sameton ne ring kotak Beri komentar sebagai. Suksma!!