Om Awignam Astu namo sidham, Om sidhirastu tad astu astu ya namah swaha

Kamis, November 26, 2009

Sesawangan (Perumpamaan)

Sesawangan, lingganipun "sawang", artinipun : mirib, polih pangiring "an", dados sesawangan, raris kadwipurwayang dados "sesawangan", tegesipun : punapa-punapi ugi sane katon (kacingak), raris kalawatang (karasayang) ring kahiun, mirib sakadi solah kalih kahanan janma (mapawongan), upami : kedapan bunga nagasarine maelogan tempuh angin, kasawangan sakadi tangan anak istri ayu ngulapin.

Sawangan = iribang buka..........; masawang kuning = mirib sada kuning agigis. Sesawangan puniki ketahipun ngangge kruna : buka, kadi, tan pendah kadi, waluya kadi, luir, alah, amunan. Sesawangan puniki ring Bahasa Indonesia pateh sekadi perumpamaan. Ring Geguritan Megantaka wenten mungguh :

Pupuh Pangkur
 1. Pamargine malonlonan,
  nolih kori rakane jua kaesti,
  rasanya teka manutug,
  nyaup nyangkol ngarasaras,
  angin alon mamuat bon bungane arum,
  enjunge nyukur katinggalan,
  masawang bale kaaksi.
 2. Maabah-abah sarwa endah,
  malalangse ombake nene titir,
  lumute kasampeh liu,
  masawang tikeh makebat,
  tur makasur bulung-bulunge ne anyud,
  kaange ne pacurenggah,
  masawang togog di samping.
  1. "Tegesipun : rasanya = manutug; enjunge, masawang : bale; ombake titir, masawang : abah-abah muah langse; bulung-bulunge, masawang : kasur; kaangge pacurenggah, kasawangan : togog."
Ring sor puniki wantah conto-conto sesawangan, luire :
 1. Buka bulane kalemahan, suksmanipun : kembang lemlenm.
 2. Kadi tunjung tan pawarih, suksmanipun : layu dudus.
 3. Luir nyuh gading kembar, suksmanipun : susune sane nyangkil putih gading.
 4. Kaya taru ragas tinibeng wresti; taru ragas = kayu ligir, tinibeng wresti = tepen ujan; suksmanipun : sakadi anake kendel polih kasadian.
 5. Kadi sulur tempuh angin; sulur = entikan bun; sesawangan bangkiang sane lemuh magelohan.
Inggih amunika dumun. Benjang-benjang malih jagi lanturang tiang. Suksma!(*bb/bsp)


Kaketus saking :
* Buku Basitha Paribasa Bali

Artikel Terkait Ring Kategori



0 komentar:

Posting Komentar

Semeton sane jagi komentar, ngicenin kritik, saran, request, utawi sekadar kenalan driki manten ring kotak komentar niki. Sampunang lali dagingin wastan sameton ne ring kotak Beri komentar sebagai. Suksma!!