Om Awignam Astu namo sidham, Om sidhirastu tad astu astu ya namah swaha

Minggu, November 29, 2009

Soroh-Soroh Kruna

Dumun titiang sampun polih ngamosting indik kruna wilangan lan soroh-sorohnyane. Ring Basa Bali wenten makudang-kudang soroh kruna. Minab yen wenten sameton sane madue arsa jagi ngawacen indik kruna wilangan, driki linkne ring artikel Kruna Wilangan. Inggih ne mangkin lanturang titiang malih indik soroh-soroh kruna. Wangun kruna ring Basa Baline wenten petang soroh makadi :
 1. Kruna Lingga (kata dasar)
  Wenten lelima pepalihannyane inggih punika :
  • Kruna lingga akecap utawi awanda (satu suku kata)
   upami : yeh, don, pis, tas, miwah sane lianan.
  • Kruna lingga kalih kecap utawi kalih wanda (dua suku kata)
   Upami : durus, padem, putih, suci, msl.
  • Kruna lingga tigang wanda
   Upami : sagara, sepatu, padanda, sengkala, msl.
  • Kruna lingga petang wanda
   Upami : kalimayah, katibangbung, liligundi, msl.
  • Kruna lingga limang wanda
   Upami : katiwawalan, tambulilingan, katimumulan, msl.
 2. Kruna Tiron
  Kruna Tiron inggih punika kruna lingga sane sampun polih wewehan makadi, pangater (awalan, seselan (sisipan), lan/utawi pangiring (akhiran). Sajeroning kruna tiron jagi kapanggihin wangun anusuara miwan sandi suara. Wangun kruna tiron :
  • Kruna lingga saha pangater upami : madaging, kaambil, subhakti, msl.
  • Kruna lingga saha pangiring upami : bantangin, matahan, rasanin, msl.
  • Krunalingga saha seselan upami : sinurat, telapak, gerigi, sumahur, msl.
  • Kruna lingga saha pengater miwah seselan
   upami : magerigi, magelebug, karumasa, kasinurat, msl.
  • Kruna lingga saha pangater miwah pangiring
   upami : kacagerang, masayuban, kapiangenan, msl.
  • Kruna lingga saha seselan miwah pangiring
   upami: sinarengan, kerosokan, kelentingan, msl.
  • Kruna lingga saha pangater, seselan, miwah pangiring
   upami : kasinauran, magerudugan, kakerepiakan, msl.
 3. Kruna Dui Lingga (kata ulang)
  Pepalihannyane makadi :
  • Kruna dui samalingga (kata dasarnya sama) upami : alep-alep, putih-putih, ayu-ayu, msl.
  • Kruna dui samatra lingga (kata dasarnya tak sama) upami: kasa-kisi, rerad-rerod, krasak-krosok, msl.
  • Kruna dui maya lingga (kata dasarnya tak punya arti jika tak diulang) upami : omang-omang, kunang-kunang, katang-katang, biah-biah, msl.
  • Kruna dui purwa upami : sesajen, sesantun, sesari, kekawa, dedalu, dedari, msl.
  • Kruna dwi wesana upami : paketeltel, pakanyitnyit, pakaberber, msl.
 4. Kruna Satma
  Kruna satma manut wangunnyane kabinayang :
  • Kruna satma sapadan (setara)
   1. Sane suksmannyane ngerasang arti
    upami : joh sawat, tegeh ngalik, gede gangsa, manis melenyat, pait makilit, msl.
   2. Sane suksmannyane nungkalik
    Upami : cerik kelih, tegeh endep, tua bajang, msl.
  • Kruna satma tan sapadan (tak setara)
   1. Wenten sane kasurat atep
    upami : matanai, jebogarum, suargaloka, msl.
   2. Wenten sane kasurat palas
    upami : biu batu, kacang lindung, uyah areng, msl.
Inggih amunika dumun. Sampun kenjel pesan tiang ngetik uli semengan. Tiang jagi manting dumun 'gih. Benjangan malih lanturang. Suksma!!(*bb/krb)

Kaketus saking :
* Buku Kumuda sari II

Artikel Terkait Ring Kategori10 komentar:

YUKA mengatakan...

KURANG LENGKAP E .
SAYA BUTUH YG LEBIH LENGKAP DAN CUMA SITUS INI YANG ADA . TOLONG POSTING YG LBH BANYAG .
HEHE MAKASI

Anonim mengatakan...

Bli yan,,,becik pisan sesuratane,,icen tiang bahan kidik agen tiang malajah nyurat gihhh

bliyanbelog mengatakan...

gih dados bli Wiarsanaya...

tinggalin maten e-mail raga ne driki ring kotak komentar. suksma!!

wiratmajaya mengatakan...

sukseme bli,, angge tiang mlajah minakadi tiang tan maduE buku angge plajain lkr ujian sekolah,,

Weda Gustana mengatakan...

becik niki bliyan, copy tiang ke blog tiange ngih. . . .
www.delodmangkalan.blogspot.com

bliyanbelog mengatakan...

@wiratmajaya : gih, suksma mewali...dumogi lancar ujian ne.

@weda : gih durusang... sareng-sareng ngelestariang bhs bali... suksma antuk komen ne!

ayu pramma mengatakan...

napi sane ngabinayang kruna lingga sareng kruna satma?
tur napi sane pateh ring kalih kruna punika?

Dhika mengatakan...

ngiring sareng sami singgah ring lapak titiange . .
suksma

Anonim mengatakan...

Ape gen dadi

Nurvatika Sari mengatakan...

Suksma

Posting Komentar

Semeton sane jagi komentar, ngicenin kritik, saran, request, utawi sekadar kenalan driki manten ring kotak komentar niki. Sampunang lali dagingin wastan sameton ne ring kotak Beri komentar sebagai. Suksma!!