Om Awignam Astu namo sidham, Om sidhirastu tad astu astu ya namah swaha

Kamis, November 05, 2009

Kruna Wilangan

Kruan wilangan ingguh punika, kruna sane nyihnayang akeh utawi akidik pepupulan barang-barang, sahananing maurip wiadin laksana pakaryan. Kruna-kruna dasa, aakit, asibak, acakep ngranjing ring kruna wilangan. Kruna wilangan punika kabinayang dados nemnem, inggih punika :
 1. Kruna wilangan ketekan.
 2. Kruna wilangan gebogan.
 3. Kruna wilangan pahan.
 4. Kruna wilangan tan janten.
 5. Kruna wilangan panta wilangan.
 6. Kruna wilangan pepasten wilangan.
Ring sor puniki wantah tetuwek lan conto-conto ring soang-soang pahan kruna wilangan :
 1. Kruna wilangan ketekan
  contone : sa, dua, telu, papat, lima, enem, pitu, kutus, sia, dasa, miwah selanturipun.
 2. Kruna wilangan gebogan
  Kruna wilangan gebogan, kruna wilangan sane madue aran niri-niri utawi carane nyambatang maseosan tur sampun ketah pisan kaanggen. Kruna wilangan puniki ketah ipun kaucapang utawi kasambatang ngangge lengkara, nenten wilangan ipun. Sane ngeranjing ring kruna wilangan gebogan luire :
  • 35 wastanipun pesasur
  • 45 wastanipun setiman
  • 50 wastanipun seket
  • 75 wastanipun telung benang
  • 100 wastanipun satus
  • 150 wastanipun karobelah
  • 175 wastanipun lebak
  • miwah sane soesan
 3. Kruna wilangan pahan
  Kruna wilangan pahan puniki boya kasurat antuk angka, sakewanten kasurat ngangge aksara. Sane ngranjing ring kruna wilangan pahan luire :
  • Apahempatan (seperempat)
  • Atenga (setengah)
  • Atugel (sepenggal)
  • Apahteluan (sepertiga)
  • miwah sane lianan
 4. Kruna wilangan tan janten
  Kruna wilangan tan janten puniki akeh nyane nenten janten utawi nenten keni antuk ngawilangin akehnyane. Ketah ipun kasurat ngangge kruna utawi aksara. Sane ngranjing ring kruna wilangan tan janten punki luir ipun :
  • Abedik; Nasine di payuke enu tuah abedik.
  • Begeh; Saudagar baase begeh maan meli baas di peken Badung.
  • Liu; Anake ento mancing ngaku liu maan be.
  • Aketek; Uyahe enu di calunge tuah aketek.
  • Ombeh; Ombeh mabiayagan lengise uli di paon.
  • Agetul; Agetul tusing enu lengise di botole.
  • Adesa; Ajaka adesa anake demonstrasi di lapangan puputan.
  • Akikit; Akikit tusing dadi idih gelahne.
  • Abanjar; Ajaka abamjar anake nulungin ia mamula padi di carik.
  • Apaso; Lawar apaso isinina kuah.
 5. Kruna wilangan panta wilangan
  Sane ngranjing ring kruna wilangan panta wilangan, inggih punika :
  • Ekan (satuan)
  • Dasan (puluhan)
  • Tus (ratusan)
  • Peon (ribuan)
  • Laksan (puluh ribuan)
  • Keten/keti (ratus ribuan)
  • Yuta (jutaan)
  • Bara (puluh jutaan)
  • Ingel (ratus jutaan)
  • Bengong (milyaran)
 6. Kruna wilangan pepasten wilangan
  Kruna wilangan puniki akeh ipun sampun pasti. Ketah ipun kruna wilangan puniki karahinin antuk kruna-kruna sane wenten pakilitan ipun ring kruna wilangan soang-soang. Sane ngranjing ring kruna wilangan pepasten wilangan, luire :
  • Sampi aakit
  • Bebebk aukud
  • Tikeh abidang
  • Sandal apasang
  • Taluh abungkul
  • Busung amuncuk
  • Wayang akropak
  • Lontar acakep
  • Baas ajumput
  • Tiiang akatih
  • miwah sane lianan
Inggih amunika dumun saking titiang indik tetuwek kruna wilangan lan pahan-pahanne. Taler rin contone soang-soang. Suksma!!(*bb/bsb)Kaketus saking :

* Buku Kumuda Sari II

Artikel Terkait Ring Kategori2 komentar:

Nurvatika Sari mengatakan...

Suksma

Nurvatika Sari mengatakan...

Suksma

Posting Komentar

Semeton sane jagi komentar, ngicenin kritik, saran, request, utawi sekadar kenalan driki manten ring kotak komentar niki. Sampunang lali dagingin wastan sameton ne ring kotak Beri komentar sebagai. Suksma!!