Om Awignam Astu namo sidham, Om sidhirastu tad astu astu ya namah swaha

Minggu, Juli 19, 2009

Satua Bali

Minab sameton kari eling ritatkala kari alit, ring sekolah SD polih pelajaran indik masatua? Inggih, satua bali wantah silih sinunggil pelajahan sane demenin tiang dumun daweg kari ring Sekolah Dasar. Napi malih daweg nika Guru Bahasa Bali tiange ring SD wikan pisan nyatua bali. Akeh satua-satua bali sane sampun tiang polih saking Bapak Guru. Bes akeh judul-judulne nyantos engsap tiang napi gen nika. Wantah akidik sane prasidan ban tiang ngingetin.

Satua-satua bali punika yen rerehin ring dinane mangkin wantah makeh madue nasihat-nasihat majeng ring para janane. Contone ring satua Men Sugih Teken Men Tiwas. Nasihat sane wenten ring satua bali niki wantah iraga tusing dadi sombong lan demit yen madue lebihan (dados anak sugih), ten dados masih bes rengka utawi loba ring kasugihan. Harus bisa manyama braya lan becik-becik mapisaga.

Taler ring satua I Pengangon Bebek. Diapin je ia anak tiwas, sakewanten pengangon bebek puniki anak jujur. Siang taen ngelah daya lan rasa loba. Diapin je ia baange bebek ane melah, tusing nyak akuina. Jujur kadi punika ne sampun tulad ring idup iragane. Sampunang sekadi pejabat-pejabat sane ring sisi pangenahne jujur, sakewanten sujatine ipun nak korupsi.

Makeh malih satua-satua bali sane dados anggen iraga tetuladan idup, mangda iraga nemu ne madan bagia, sekala lan niskala.

Artikel Terkait Ring Kategori0 komentar:

Posting Komentar

Semeton sane jagi komentar, ngicenin kritik, saran, request, utawi sekadar kenalan driki manten ring kotak komentar niki. Sampunang lali dagingin wastan sameton ne ring kotak Beri komentar sebagai. Suksma!!