Om Awignam Astu namo sidham, Om sidhirastu tad astu astu ya namah swaha

Jumat, Januari 29, 2010

Kasusastran Jawi Kuna

Kasusastran Jawi Kunane sampun kaloktah ring jagate, kaucap kasusastran "Adi Luhung" tur kalangkung nudut kayun sang oneng masastra. Para sujana akeh sampun sane nureksain karya-karya Kasusastran Jawi Kuna, raris ngamedalang buku indik kasusastran punika. Ring Bali Kasusastran Jawi Kunane polih genah tumbuh tur wredi kawentenanipun. Para sujana ring Bali oneng pisan ring kasusastran punika, tur akeh sane uning nyurat Kasusastran Jawi Kuna.

Kasusastran Jawi Kunane minakadinipun wenten marupa parwa miwah kekawin. Parwa sane wenten ring Kasusastran Jawi Kuna inggih punika Adiparwa, Wirataparwa, Udyogaparwa, Bhismaparwa, Asramawasanaparwa, Mosalaparwa, Prasthanikaparwa, miwah Swargarohanaparwa. Parwa-parwa punika marupa gancaran, pangawitipun ngangge basa Sanskerta raris kagentosin antuk basa Jawi Kuna duk pajumenangan Prabhu Dharmawangsa Teguh (warsa 991 Masehi) ring Jawi Wetan. Gebogan parwane sujatinipun wenten 18 parwa, kawastanin Astadasaparwa utawi Mahabharata, inggih punika Adiparwa, Sabhaparwa, Wanaparwa, Wirataparwa, Udyogaparwa, Bhismaparwa, Dronaparwa, Karoaparwa, Salyaparwa, Sauptikaparwa, Striparwa, Santiparwa, Anusasanaparwa, Aswamedaparwa, Asramawasanaparwa, Mosalaparwa, Prasthinakaparwa, miwah Swargarohanaparwa.

Kekawin inggih punika karya sastra Jawi Kuna sane mawangun tembang, kaiket antuk wirama. Sang ngawi kekawin ketahipun ngangge pesengan Mpu, upami Mpu Sedah, Mpu Panuluh, Mpu Tantular, Mpu Tanakung, Mpu Dharmaja miwah sane siosan. Kekawin Ramayana rauh mangkin kabaos kekawin sane pinih tua, yadiastun durung kapastika warsane duk kekawin punika kekawi. Para sujana Baline maosang kekawin Ramayana punika kekawin olih Mpu Yogiswara duk warsa 1016 Saka (1094 Masehi). Pengawi-pengawi siosan minakadi :
  1. Mpu Kanwa ngawi kekawin Arjunawiwaha
  2. Mpu Sedah miwah Mpu Panuluh ngawi kekawin Bharatayuddha
  3. Mpu Panuluh preragan ngawi kekawi Hariwangsa miwah Gatotkacasraya
  4. Mpu Dharmaja ngawi kekawin Semarandhana
  5. Mpu Monaguna ngawi kekawin Sumanasantaka
  6. Mpu Triguna ngawi kekawin Kresnayana
  7. Mpu Tantular ngawi kekawin Arjunawijaya miwah Sutasoma
  8. Mpu Prapanca ngawi kekawin Negarakertagama
  9. Mpu Tanakung ngawi kekawin Siwaratrikalpa utawi Lubdhaka miwah Wrettasancaya
Kantun makeh karya-karya sastra kekawin sane durung prasida kapastika pangawine, minakadinipun kekawin Bhomakawya, Parthayajna, Kunjarakarna, Subadrawiwaha, Kresnakalantaka miwah sane siosan.

Pungkuran ring Bali akeh kekawin karya-karya sastra Jawi Kuna, makadi olih Dang Hyang Nirartha. Kekawin Idane makadinipun kekawin Dhannasunya, Anang Nirartha, Mayadanawantaka. Siosan ring kekawin Ida taler ngawi karya sastra kidung miwah sane siosan. Pangawi karya sastra Jawi Kuna sane pinih ungkur inggih punika Ida Padanda Made Sidemen, sane ngawi ri pantaraning warsa 1938 - 1948 Masehi. Kekawin Idane makadi kekawin Cayadijaya, Kalpha Sanghara, Candra Bhairawa, Siwagama (marupa gancaran), kidung Pisaca Prakarana miwah makeh malih.

Sajeroning kapustakan Jawi Kuna taler kakeniang cakepan-cakepan marupa tutur, tattwa, purana miwah sane siosan. Cakepan-cakepan punika upami Brahmandapurana, Bhuwanakosa, Wrehaspatitattwa, Ganapatitattwa, Slokantara, Sarasamuscaya miwah sane siosan.(*bb/kstr)

Artikel Terkait Ring Kategori0 komentar:

Posting Komentar

Semeton sane jagi komentar, ngicenin kritik, saran, request, utawi sekadar kenalan driki manten ring kotak komentar niki. Sampunang lali dagingin wastan sameton ne ring kotak Beri komentar sebagai. Suksma!!