Om Awignam Astu namo sidham, Om sidhirastu tad astu astu ya namah swaha

Sabtu, Agustus 29, 2009

Wewangsalan

Wewangsalan puniki pateh sakadi tamsil ring Bahasa Indonesia. Wewangsalan kruna lingganipun "wangsal" sane artinipun "lampah", polih pangiring "an" dados "wangsalan", kaduipurwayang dados "wewangsalan", artinipun lelampahan saparipolah kalih kahanan janma, sakadi sasimbing sane sada pedas suksmanipun.

Wewangsalan puniki kawangun antuk lengkara kalih palet utawi carik. Lengkara sane riinan sakadi "sampiran", indik daging kahiun sang ngucap, kewanten kantun makubda (ilid) suksmanipun. Lengkarane sane pungkuran punika daging sajati, sane nerangan suksmanipun tur mawirama kalih mapurwakanti (bersajak). Wenten taler sane nenten ngucapang lengkarane pungkuran, antuk kasengguh sami anake sampun ngerti ring suksmanipun. Ring asapunapine kawangun antuk lelampahan ring pawayangan. Ki Dalang ngawi satua bawak babaudan, nyimbingin sinalih tunggil sang nonton sane saud (iwang) laksananipun. Wenten taler sane mawangun gambar (karikatur).

Ring sor puniki wenten makudang-kudang wewangsalan luiripun :
 1. Asep menyan majagau, suksmanipun = nakep lenggar aji kau
 2. Ada tengeh masui kaput, suksmanipun = ada keneh mamunyi takut
 3. Bakat kocok misi isen, suksmanipun = awak bocok tuara ngasen
 4. Bangbang dadua ken ceburin, suksmanipun = bajang dadua ken anggurin
 5. Be lele mawadah kau, suksmanipun = suba jele mara tau
 6. Bedeg majemuh bangsing di banjar, suksmanipun = jegeg buin lemuh langsing lanjar
 7. Baju gadang potongan gantut, suksmanipun = tuyuh magadang tuara maan entut
 8. Buangit kali gangsa, suksmanipun = magae lengit ngamah gasa (kereng)
 9. Buah sabo mawadah klukuh, suksmanipun = awak bodo buin angkuh
 10. Cekcek poleng temisi bengil, suksmanipun = desek ngereng gisi nengil
 11. Clebingkah beten biu, suksmanipun = gumi linggah ajak liu
 12. Dagdag candung selem samah, suksmanipun = berag landung kereng ngamah
 13. Delemk sangut merdah tualen, suksmanipun = medem bangun ngamah dogen
 14. Dija kacang ditu komak, suksmanipun = dija pejang ditu jemak
 15. Eber-eber ilih, suksmanipun = bebeger baan nyilih
 16. Gamongan kladi jae, suksmanipun = omongan dadi gae
 17. Gedenan padange teken gondane, suksmanipun = gedenan tandange teken gobane
 18. Gonda godeg bakat kukur, suksmanipun = goba jegeg baan pupur
 19. Idup kedele mati kacang, suksmanipun = idup jele mati sayang
 20. Jempiit batan biu, suksmanipun = ngajengit ajaka liu

Inggih amunika dumun saking tiang indik weangsalan lan conto-contone. Benjang-benjang yan wenten galah malih jagi lanturang tiang. Dumogi mawiguna!(*bb/bsp)

Kaketus saking :
*Buku Basitha Paribasa

Artikel Terkait Ring Kategori0 komentar:

Posting Komentar

Semeton sane jagi komentar, ngicenin kritik, saran, request, utawi sekadar kenalan driki manten ring kotak komentar niki. Sampunang lali dagingin wastan sameton ne ring kotak Beri komentar sebagai. Suksma!!