Om Awignam Astu namo sidham, Om sidhirastu tad astu astu ya namah swaha

Sabtu, Agustus 08, 2009

Panyambrama Pawiwahan

Ring sor punika wantah merupa imba utawi conto panyambrama tamiu utai athiti ritatkala wenten acara pawiwahan. Panyambrama punika kawedar olih sang maduwe karya utawi sang sane nyeledihi utawi ngangganin (mewakilkan).

Ratu Sulinggih sane bhaktinin titiang
Dane Jero Bendesa Adat sane wangiang titiang
Para uleman utawi athiti sane kusumayang titiang
Ida dane semeton sami sane tresnasihin titiang

Sadurung titiang nglanturang matur, pinih riin ngiring sareng-sareng ngastiti bhakti ring Ida Sang Hyang Widhi mangda pamargin acara puniki antar, sidha karya sidaning don malarapan antuk panganjali "Om Swastyastu".

Selantur ipun, titiang sane nyeledihi utawi ngangganin sang maduwe karya, ngaturang swasti prapta, tur banget ngaturang suksmaning manah mantuk ring ida dane sareng sami, riatuk sampun sieca tur ledang ngrauhin titiang maduwe karya rahinane mangkin.

Mungguing karya titiang rahinane mangkin wantah muputang pangupakaran pianak titiange sane mawasta Made Wijaya. Ipun sampun nemuang jatukarma prasida mapikuren sareng Ni Nyoman Damayanti saking Banjar Batubelah. Ring dinane mangkin gawenang titiang upakara matatah miwah pawidi-widanan saparipolah anak mapikuren.

Inggih ida dane sareng sami

Sane mangkin pacang atur uningayang titiang tatujon titiange ngaturin ring ida dane sareng sami mangda rauh kadi mangkin, nenten lian wantah pinaka saksi sajeroning upakara pawiwahan sane kalaksanayang. Lian ring punika taler mapaica pitutur, lan sareng ngastitiang mantuk ring Ida Sang Hyang Widhi, dumadak sareng kalih sajeroning ngamargiang Grehasta Asrama prasida nemu rahayu, mapikolih sidaning don sakadi pangaptinnyane. Mungguing eedan upacara pawiwahan puniki sampun karihinin antuk upacara natab Sayut Penyampi, lan natab Pabeakalan. Sorene malih ajebos pacang kalanturang antuk majauman utawi madewasan mulih irika ring Banjar Batubelah.

Pinaka cihna liang manah titiange ring ida dane sareng sami, saha mangda jangkep yadnya lan gawen titiange, sane mangkin titiang ngaturin mangda ida dane sareng sami ledang ngunggahang bhoga samatra sane sampun kasyagaang.

Inggih ida dane sareng sami

wantah asapunika pamahbah panyambrama titiang, bilih wenten makatunaluwihipun, inggihan ring panyambrama utawi aturan panamiu, titiang sakulawarga nunas gung pangampura.

Inggih sane mangkin pacang untatin ttiiang antuk parama shanti.

Om Shantih, shantih, shantih Om

Inggih punika conto pidato panyambrama sane keanggen ritatkala wenten upakara pawiwahan.(*bb/pdt)

Kaketus saking :
* Buku Kumuda Sari II

Artikel Terkait Ring Kategori2 komentar:

candra mengatakan...

thanks so bli :D
lanjutkan !!!

bliyanbelog mengatakan...

@candra : suksma mewali...

Posting Komentar

Semeton sane jagi komentar, ngicenin kritik, saran, request, utawi sekadar kenalan driki manten ring kotak komentar niki. Sampunang lali dagingin wastan sameton ne ring kotak Beri komentar sebagai. Suksma!!