Om Awignam Astu namo sidham, Om sidhirastu tad astu astu ya namah swaha

Rabu, Agustus 26, 2009

Bebladbadan

Bebladbadan kruna lingganipun "babad" artinipun tutur jati sane sampun kalampahan riin. Babad taler maarti abas wiadin basang kebo, banteng, utawi kambing. Sasampun polih seselan "el", pangiring "an" lan kaduipurwayang dados bebladbadan sane mateges kruna bebasan, kaanggen papiringan, saha madue purwakanti (bersajak).

Bebladbadan puniki kawangun antuk lengkara utawi kruna tigang palet. Krunane sane pinih riin apalet dados "giing" utawi "bantang", krunane sane kaping kalih apalet, "arti sujati (bebasanipun)", sakadi sampiran, sane ngawangun purwakanti (sajak), krunane sane kaping tiga "arti paribasa", wiadin suksmanipun, makadi :
 1. Giing (bantang) : majempong bebek,
 2. Arti sujati (bebasanipun) : jambul,
 3. Arti paribasa : ngambul.
Dadosne kecap "mbul" ring kruna "jambul", mapurwakanti ring kecap "mbul" ring kruna "ngambul".

Bebladbadan puniki masaih ring "wewangsalan", sakadi papiring indik kahanan kalih laksanan janma, ring asapunapine sada pedas suksmanipun. Kewanten yening anake mabladbadan, artinipun sane sujati nenten kaucapang, antuk kasengguh sami sampun uning ring artinipun.

Ring sor puniki wenten makudang-kudang conto bebladbadan , luiripine :
 1. Ketimun pait = paya, arti paribasane = semaya
 2. Wayang gadang = Kresna, arti paribasane = tresna
 3. Macarang Uga = sambilan, arti paribasane = masambilan
 4. Matabeng gelang = tutub, arti paribasane = tutugang
 5. Makunyit di alas = temu, arti paribasane = katemu
 6. Mabuaya di tegal = alu, arti paribasane = nglalu, kalu
 7. Mataluh nyuh = tombong, ati paribasane = sombong
 8. Jukut gedebong = ares, arti paribasane = ngeres-eresin
 9. Matiuk Jawa = belati, arti paribasane = ngulati
 10. Mabatis bebek = gempel, arti paribasane = ngempelin
 11. Base wayah = kakap, arti paribasane = gapgapan
 12. Mabuah jaka = beluluk, arti paribasane = nguluk-nguluk
 13. Mabuah wayah = jebug, arti paribasane = gedebug
 14. Mabuah kelor = klentang, arti paribasane = klentangin
 15. Mabubuh kladi = kulek, arti paribasane = elek
 16. Jaja uli magula = abug, arti paribasane = jebug
 17. Maboreh tangkah = buat, arti paribasane = kuat
 18. Mablakas peleng = timpas, arti paribasane = mimpas
 19. Mabaju tanpa lima = kutang, arti paribasane = kutang
 20. Beruk magantung = kakocor, arti paribasane = bocol
 21. Maabian Jawa = kebon, arti paribasane = ngebon

Inggih amunika dumun saking tiang indik bebladbadan. Benjang-benjang malih lanturang titiang.(*bb/bsb)

Kaketus saking :
* Buku Basitha Paribasa

Artikel Terkait Ring Kategori3 komentar:

Mds mengatakan...

OSA. Bli suksma banget, walaupun tiang tinggala di sumatra dan kurang mengerti bahasa bali. Tp pa yang ada di blog ini sangat memotivasi tiang tuk belajar bahasa Bali.

Anonim mengatakan...

Sangat bermanfaat,...suksma

Anonim mengatakan...

Om swastyastu
yening macucun jaler napi artine

Posting Komentar

Semeton sane jagi komentar, ngicenin kritik, saran, request, utawi sekadar kenalan driki manten ring kotak komentar niki. Sampunang lali dagingin wastan sameton ne ring kotak Beri komentar sebagai. Suksma!!