Om Awignam Astu namo sidham, Om sidhirastu tad astu astu ya namah swaha

Jumat, September 11, 2009

Upacara Matatah Mang Rawit

Ring rahina Sukra, tanggal 11 September 2009 niki jagi kawentenan upacara mapandes utawi matatah ring jumahne Mang Rawit. Sane jagi matatah inggih punika Mang Rawit sareng mbokne. Tiang polih nulungin bantu-bantu akidik drika. Minab wenten semeton sane maduwe pitaken ring kayun sire nika Mang Rawit. Mang Rawit wantah silih sinunggil anggota genk tiange. Wastan genk tiange wantah Edibabora Manga. Nika singkatan antuk adan-adan anggota. Edi, Iwan, Bayem (Adan parad-parad tiange), Ngurah Boling, lan Rawit. Kabentuk ten sengaja santukan pateh hobi maca komik jepang utawi manga. Sakewanten mangkin sampun jarang ngumpul santukan kesibukane soang-soang. Inggih balik malih ke upacara matatah.

mapandes.jpg
Upacara matatah wantah silih sinunggil eedan upacara agama Hindu sane harus polih kalaksanayang olih soang-soang umat hindu. Upacara piniki biasane kalaksanayang ritatkala alit-alite sampun menek deha utawi sampun kelih. Ring anake istri sampun katandain antuk sampun olih sane kawastanin "datang bulan" lan ciri-ciri dewasanyane sampun medal. Kentan taler riang anak lanang ciri-ciri dewasanyane sampun medal, contone batun salakne utawi jakun sampun tumbuh, suarane sampun mirib anak sane sampu kelih, miwah sane lianan.

Tatujon upacara puniki wantah simbolis anggen ngeret Sad Ripu (enam musuh dalam diri manusia). Makadi Kama (hawa nafsu), Loba (rakus), Krodha (marah), Mada (mabuk), Moha (bingung), lan Matsarya (iri hati). Idik upacara piniki menggah ring lontar Kalapati, Kala Tattwa, lan Semaradhana. Gigi sane katatah akehne 6 besik, inggih punika kalih gigi taring lan papat gigi seri ring rahang duur. Kenenem gigi puniki wantah perlambang Sad Ripu punika. Makna sane kasirat ring upacara puniki wantah aggen upaya ring jadmane mangda nenten lempas ring ajah-ajahan agama lan nenten lempas ring dharma. Dadosne ring benjang pungkuran jiwatman i manusa sida masikiang sareng para leluhur lan Brahman (Ida Sang Hyang Widhi Wasa).

Punika mawinan upacara niki penting lan harus kalaksanayang olih soang-soang jadma Hindu. Nenten dados lempas ring upacara puniki. Yen tiang sampun ngalaksanayang upacara puniki daweg tiang lan kulawargan tiang sami ngadayang upacara pitra yadnya, upacara ngaben odah lan paman tiange. Wenten sampun a warsa sane lintang. Sakewantan rauh mangkin kari inget tiang ring rasa ngilune metatah punika. Rasane nyantos ke ubun-ubun. Sakewanten nika ten je masalah. Toh niki 'kan kewajiban.

Inggih amunika dumun akidik crita tiang indih upacara matatah. Benjangan yen wenten galah tiang jagi ngicen akidik photo-photo deweg metatah. Inggih dumogi mawiguna!!(*bb/ydy)

Artikel Terkait Ring Kategori0 komentar:

Posting Komentar

Semeton sane jagi komentar, ngicenin kritik, saran, request, utawi sekadar kenalan driki manten ring kotak komentar niki. Sampunang lali dagingin wastan sameton ne ring kotak Beri komentar sebagai. Suksma!!