Om Awignam Astu namo sidham, Om sidhirastu tad astu astu ya namah swaha

Selasa, Desember 08, 2009

Besi Nok!

Dibi puan sanjane rauh tiang saking makarya, iseng tiang nyongkok di angkul-angkule. Ngajak timpal-timpal ngorta makangin-makauh. Sambilang ngorta wenten masih sane makta sangane. Numbas ring warung. Nika sampun dum-dum tiang ngajak timpal-timpal. Tumben tiang ngidang ngumpul-ngumpul malih ajak kampung-kampung tiange. Biasane keweh pesan pang ngidang ngumpul-ngumpul kadi ibi nika. Maklum, samian sampun maduwe "kesibukan" soang-soang. Ten nyak cara dugas kari masuk. Akeh maduwe galah anggen ngumpul lan ngorta kangin-kauh.

Ne mangkin samian sampun sibuk. Wenten sane ngelanjuti masekolah, wenten sampun makarya. Doh-doh genah makaryane. Wenten ring Nusa Dua, wenten ring Kuta, wenten ring Legian, wenten taler ring kota Denpasar. Nika mawinan kapah-kapah ngidang ngumpul.

Ibi nika wenten timpal tiange ne ngajak adine ane enu cenik. Parad-paradane, Dewa Lolak. Santukan ida anak makasta ksatria. Nanging yen sampun ngumpul-ngumpul kadi nika, kasta nenten malih sanget wenten pengaruhne. Sanganane nika sampun dum-dum jantos rata polih sanganan. Sambil ngajeng sanganan, terus ngorta tiang ngajak timpal-timpal sambil mekedekan. Wenten sane ngorta indik genahne makarya. Napi-napi gen wenten ne lucu-lucu di tongosne magae. Timpal tiange sane magae ring Hotel di Kuta ten nyak kalah. Bareng masih ngorta sane lucu-lucu indik paripolah turise ane banyol. Wenten kone turis Australia sane buduh bakat ngerayu cewek dogen gaene. Timpal tiange punika milu-milu dogen buduh apang bakatange pipisne i Turise ento. Maan kone turise ento buduh awai, jeg awai tiis ngelangi di kolam renange. Timpal tiange ento jeg nuutin gen apa je tagiha ken turise ento. "Pang bakat lebihan pisne," keto bet timpal tiange.

Makelo sampun tiang ngorta makangin-makauh, saget adin timpal tiange, Dewa Lolak nika, nambres makecuh, ngutahang sekanca sanganan sane sampun ajenga. Sambil ngutah ida mabaos, "Besi Nok!!". Kaden tiang nak apa misi besi ring sanganane punika. Ternyata sanganane punika madaging hadiah-hadiahan marupa cincin plastik. Cincin ne punika sampun bakat ajenga teken Dewa Lolak. Nyntos benyah baan ida makpak cincin ne punika. Buka suryak siu, tiang ajak timpal-timpal kedek ngikik. Minab Dewa Lolak ten nyingak wenten hadiah cincin ring sanganane. Jek kanti telas tastas cincin nika kapakpak.

Sampun sore, laut tianglan timpal-timpal budal. Nyantos mangkin Dewa Lolak dados bebanyolan ring tempekan tiange. Nika mawinan mangkin parad-paradan idane nambah kidik. Dados Dewa Lolak Besi Nok!! Hehhehehehee..... :-) :-)

Artikel Terkait Ring Kategori2 komentar:

Anonim mengatakan...

OM Suastiastu,

Memih Dawa Ratu dados becik gati tulisan Bliyan, kenyem-kenyem tiang memace...jeg top sajan.. :f

Ring dije dados Bliyan puniki?

bliyanbayem mengatakan...

Om swastiastu mewali bli...

tiang ring Gianyar ne mangkin...

heehheh... kanggeang tiang kari melajah nulis...!!

suksma sampun ledang simpang ring blog tiange!!

:-k :-k

Posting Komentar

Semeton sane jagi komentar, ngicenin kritik, saran, request, utawi sekadar kenalan driki manten ring kotak komentar niki. Sampunang lali dagingin wastan sameton ne ring kotak Beri komentar sebagai. Suksma!!