Om Awignam Astu namo sidham, Om sidhirastu tad astu astu ya namah swaha

Rabu, Desember 02, 2009

Pupulan Sloka Bagian 1

Dumun tiang sampun mosting artikel indik napi nika sloka. Minab yen wenten sameton sane durung polih ngawacen indik sloka punika, niki dados malaih ngawacen ring artikel Sloka (Bidal). Nah ne mangkin tiang jagi ngicenin akidik makudang-kudang conto sloka sane lianan. Inggih langsung manten ring conto-contone...

Ring sor puniki makudang-kudang conto sloka :
 1. Buka slokane, cara bluwang ngulahang basang mentil, depang bulune regreg; suksmanipun : anake sane ngutamayang dadaarang kemanten, ipun nenten ngitungan pangangge, jantos panganggen ipun brengbeng atebih.
 2. Buka slokane, dija ada batu belah tepen ujan; suksmanipun : anake sane loba tur bengkung, yadin amunapi antuk ngajahin wiadin ngorahin, taler nenten pacang mesalin laksananipun.
 3. Buka slokane, dija ada Galungan buung; suksmanipun : nenten wenten anak jaga wangde ngrereh pangupajiwa.
 4. Buka slokane, engkig-engkigan dongkang, makeplug masih basange ia; suksmanipun : sakadi anake sane miyegan galak tur nengkik, nenten dados palasang, pamuput ipun sengkala jagurina.
 5. Buka slokane, genite bakatgasgas; suksmanipun : sakadi anake sane keweh makarya, saget rauh timpalipun nulungin.
 6. Buka slokane, kasur ceburin dui langkahin; suksmanipun : sakancan pakaryan sane mapikolih becik patut marginin (karyanin), yening pakaryane sane mapikolih kaon patut impasin.
 7. Buka slokane, kudiang ngalih dinane ibi; suksmanupn : sakancang laksana sane iwang sane sampun lintang, sukehantuk mecikang malih.
 8. Buka slokane, macelep di kuping tengawan, pesu di kupingkebot; suksmanipun : anake sane nenten uning ngelingan peplajahan wiadin pitutur, gelis ipun lali.
 9. Buka slokane, makaca sumingkin lamur; suksmanipun : sakadi anake sane bingung ngresepang pitutur wiadin pituduh.
 10. Buka slokane, musuh wenang ampus; suksmanipun : satrune sane pacang nyengkalen ragane, dados linyokin, magda ragane rahayu.
 11. Buka slokane, ortane ento orten-ortenan; suksmanipun : ortane punika dados awi, sampunang banget ngega, sadurunge janten panggih wenten buktinipun.
 12. Buka slokane, tabah-tabahin ketipat, tingkaga masih ia; suksmanipun : sakadi anake sane ngambil pakaryan tan pawiweka, pamuput pacang manggihin pakewuh wiadin sengkala.
 13. Buka slokane, taru tan luputing angin; suksmanipun : sakancaning maurip tan luput pacang manggihin sakit.
 14. Buka slokane, tusing ade lemete elung; suksmanipun : anake sane dharma tur uning ngalah, sinah pacang manggihin rahajeng.
 15. Buka slokane, tusing ada uma sane tusing misi lelintah, suksmanipun : nenten wenten desa wiadin banjar, sane nenten madaging jadma sane mamaling utawi maparilaksana corah.
Inggih amunika dumun, tiang jagi makarya dumun. Suksma!!(*bb/bsp)


Kaketus saking:
* Buku Basitha Paribasa

Artikel Terkait Ring Kategori1 komentar:

Anonim mengatakan...

:s ----> :D

Posting Komentar

Semeton sane jagi komentar, ngicenin kritik, saran, request, utawi sekadar kenalan driki manten ring kotak komentar niki. Sampunang lali dagingin wastan sameton ne ring kotak Beri komentar sebagai. Suksma!!